Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 23. märts 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Tervitus
 6.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (vt protokoll)
 7.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 8.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 9.Petitsioonid (vt protokoll)
 10.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 12.Tööplaan (vt protokoll)
 13.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 14.EÜ ja CARIFORUMi riikide vaheline majanduspartnerlusleping – Vahepealne majanduspartnerlusleping Euroopa Ühenduse ja Cōte d’Ivoire’i vahel – Majanduspartnerlusleping CARIFORUMi riikide ning EÜ vahel – Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Cōte d’Ivoire’i vahel – Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Ghana vahel – Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel – Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerluslepingu riikide vahel – Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning EÜ vaheline majanduspartnerlusleping – EÜ ja Ida-Aafrika Ühenduse partnerriikide vaheline majanduspartnerlusleping – Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Kesk-Aafrika vahel (arutelu)
 15.Kosmeetikatooted (uuesti sõnastamine) (arutelu)
 16.Biotsiidide turuleviimine – Uus biotsiide käsitlev läbivaatamise ettepanek (arutelu)
 17.Aafrika ja ELi partnerluse raames tehtud töö kokkuvõte üks aasta pärast Lissaboni tippkohtumist (arutelu)
 18.Aastatuhande arengueesmärkide kokkulepped (lühiettekanne)
 19.Alltöövõtjate sotsiaalne vastutus tootmisahelas (lühiettekanne)
 20.ELi ja India vabakaubandusleping (lühiettekanne)
 21.Toiduainete hinnad Euroopas (lühiettekanne)
 22.Kunstiõpe Euroopa Liidus (lühiettekanne)
 23.Aktiivne dialoog kodanikega Euroopa teemal (lühiettekanne)
 24.ELis praktiseeritavate naiste suguelundite moonutamise vastane võitlus (lühiettekanne)
 25.Mitmekeelsus: Euroopa rikkus ja ühine kohustus (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Arutelud
EÜT väljaanne (408 kb)
 
Arutelud
EÜT väljaanne (953 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika