Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 23. maaliskuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 7.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 8.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 9.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 10.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 11.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Käsittelyjärjestys ks. pöytäkirja
 13.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 14.EY:n ja CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimus - Norsunluurannikon ja EY:n ensivaiheen talouskumppanuussopimus - Cariforum-valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus - EY:n ja Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimus - EY:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus - Tyynenmeren valtioiden ja EY:n tilapäinen talouskumppanuussopimus - EY:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden väliaikainen talouskumppanuussopimus - Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus - EY:n ja Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusvaltioiden talouskumppanuussopimus - EY:n ja Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimus (keskustelu)
 15.Kosmeettiset valmisteet (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)
 16.EN16 – Biosidituotteiden markkinoille saattaminen – Biosidituotteita koskeva uusi tarkistusehdotus (keskustelu)
 17.Afrikan ja EU:n kumppanuus vuosi Lissabonin jälkeen (keskustelu)
 18.Vuosituhattavoitteita koskevat sopimukset (lyhyt esittely)
 19.Tuotantoketjujen alihankintayritysten sosiaalinen vastuu (lyhyt esittely)
 20.EU:n ja Intian vapaakauppasopimus (lyhyt esittely)
 21.Elintarvikkeiden hinnat Euroopassa (lyhyt esittely)
 22.Taidealan koulutus Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 23.Aktiivinen EU-asioita käsittelevä vuoropuhelu kansalaisten kanssa (lyhyt esittely)
 24.EU:ssa harjoitetun naisten sukupuolielinten silpomisen torjunta (lyhyt esittely)
 25.Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus (lyhyt esittely)
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (444 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1029 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö