Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 23 marca 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Powitanie
 6.Upadłe oświadczenia pisemne: patrz protokół
 7.Działania podjęte w wyniku przyjętych stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz protokół
 8.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 9.Petycje: patrz protokół
 10.Składanie dokumentów: patrz protokół
 11.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 12.Porządek obrad: patrz protokół
 13.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 14.Umowa o partnerstwie gospodarczym WE/CARIFORUM - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Wybrzeże Kości Słoniowej - Umowa o partnerstwie CARIFORUM/WE - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Wybrzeże Kości Słoniowej - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Ghana - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Oceanu Spokojnego - Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym WE/kraje Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej - Umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Afryki Wschodniej i Południowej - Umowa o partnerstwie gospodarczym WE / państwa Wspólnoty Afryki Wschodniej - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Afryka Środkowa (debata)
 15.Produkty kosmetyczne (tekst przekształcony) (debata)
 16.Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych – Nowy wniosek dotyczący rewizji w odniesieniu do produktów biobójczych (debata)
 17.Rok po szczycie w Lizbonie: aktualny stan partnerstwa Afryka-UE (debata)
 18.Umowy MCR (krótka prezentacja)
 19.Odpowiedzialność społeczna podwykonawców w łańcuchach produkcji (krótka prezentacja)
 20.Umowa o wolnym handlu UE-Indie (krótka prezentacja)
 21.Ceny produktów żywnościowych w Europie (krótka prezentacja)
 22.Studia artystyczne w Unii Europejskiej (krótka prezentacja)
 23.Aktywny dialog z obywatelami na temat Europy (krótka prezentacja)
 24.Walka z okaleczeniami organów płciowych kobiet dokonywanymi w UE (krótka prezentacja)
 25.Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (krótka prezentacja)
 26.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (463 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1141 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności