Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 23. marca 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Oficiálne privítanie
 6.Prepadnuté písomné vyhlásenia: pozri zápisnicu
 7.Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu
 8.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 9.Petície: pozri zápisnicu
 10.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 12.Program práce: pozri zápisnicu
 13.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 14.Dohoda o hospodárskom partnerstve ES/CARIFORUM – Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Pobrežím Slonoviny – Dohoda o partnerstve ES – Cariforum – Dohoda o hospodárskom partnerstve ES – Pobrežie Slonoviny – Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES – Ghana – Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES – štáty tichomorskej oblasti – Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES – štáty SADC-DHP – Dohoda o hospodárskom partnerstve ES – štáty východnej a južnej Afriky – Dohoda o hospodárskom partnerstve ES – partnerské štáty Východoafrického spoločenstva – Dohoda o hospodárskom partnerstve ES – stredná Afrika (rozprava)
 15.Kozmetické výrobky (prepracované znenie) (rozprava)
 16.Uvádzanie biocídnych výrobkov na trh – Nový návrh na revíziu týkajúci sa biocídnych výrobkov (rozprava)
 17.Rok po Lisabone: partnerstvo EÚ a Afriky v praxi (rozprava)
 18.Zmluvy o rozvojových cieľoch tisícročia (krátke prednesenie)
 19.Sociálna zodpovednosť subdodávateľských podnikov vo výrobnom reťazci (krátke prednesenie)
 20.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou (krátke prednesenie)
 21.Ceny potravín v Európe (krátke prednesenie)
 22.Štúdium umenia v EÚ (krátke prednesenie)
 23.Aktívny dialóg s občanmi o Európe (krátke prednesenie)
 24.Boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v EÚ (krátke prednesenie)
 25.Viacjazyčnosť: devíza pre Európu a spoločný záväzok (krátke prednesenie)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (457 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1030 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia