Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 23 mars 2009 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Välkomsthälsning
 6.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 8.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 9.Framställningar: se protokollet
 10.Inkomna dokument: se protokollet
 11.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 12.Arbetsplan: se protokollet
 13.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 14.Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EG och Cariforum-staterna - Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap EG/Elfenbenskusten - Partnerskapsavtal Cariforum - EG - Avtal om ekonomiskt partnerskap EG - Elfenbenskusten - Avtal om ekonomiskt partnerskap EG - Ghana - Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap EG - Stillahavsområdet - Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap EG - de avtalsslutande SADC-staterna - Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap Stater i östra och södra Afrika - EG - Avtalet om ekonomiskt partnerskap EG - partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen - Avtal om ekonomiskt partnerskap EG - Centralafrika (debatt)
 15.Kosmetiska produkter (omarbetning) (debatt)
 16.Utsläppande av biocidprodukter på marknaden - Nytt förslag till översyn beträffande biocider (debatt)
 17.Ett år efter Lissabon: Det praktiska genomförandet av partnerskapet Afrika–EU (debatt)
 18.Avtal i samband med millennieutvecklingsmålen (kortfattad redogörelse)
 19.Socialt ansvar för underleverantörsföretag i produktionskedjan (kortfattad redogörelse)
 20.Ett frihandelsavtal mellan EU och Indien (kortfattad redogörelse)
 21.Livsmedelspriserna i Europa (kortfattad redogörelse)
 22.Konststudier i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 23.Aktiv dialog med medborgarna om EU (kortfattad redogörelse)
 24.Kampen mot kvinnlig könsstympning inom EU (kortfattad redogörelse)
 25.Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (439 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1114 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy