Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 24. märts 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

Territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev roheline raamat ja ühtekuuluvuspoliitika tulevase reformi üle toimuva mõttevahetuse hetkeseis – Parimad tavad regionaalpoliitikas ja takistused struktuurifondide kasutamisel – Ühtekuuluvuspoliitika linnadimensioon uuel programmiperioodil – Ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu meetmete vastastikune täiendavus ja kooskõlastamine – Struktuurifondide määruse rakendamine aastatel 2007–2013 - Euroopa mikrokrediidi algatuse väljatöötamiseks, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet – (arutelu)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), kirjalikult. – (HU) Ma sooviksin õnnitleda oma kaasliiget härra Becseyd raporti puhul, millega propageeritakse mikrokrediidi süsteemi arendamist majanduskasvu ja tööhõive toetuseks. Selles dokumendis märgitakse õigesti, et ebasoodsas olukorras olevad rühmad, sealhulgas pikaajalised töötud, toetustest elajad ja etnilised vähemused nagu romid peaksid eriti olema mikrokrediiditi puudutava Euroopa algatuse keskmes.

Mikrofinantseerimine on osutunud väga edukaks mitmetes riikides sotsiaalse ja majandusliku ühtsuse edendamisel, toetades füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist. Finantskriisi ajal omavad erilist väärtust lihtsad finantsinstrumendid, millega saab rahastada äritegevust, eriti vähearenenud piirkondades või eespool nimetatud ühiskondlikes rühmades. Pereettevõtlusega tegeleda soovijad võivad puutuda kokku märkimisväärsete raskustega ühtekuuluvuspoliitika raames hallatavates pakkumistes, eriti kaasrahastamise korral. Sotsiaalse ühtekuuluvuse loomine või taastamine peab olema kasumi saamisest tähtsamal kohal, sest toetus füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisele on palju vähem kulukas kui töötushüvitised ja seega riigisisese majanduse perspektiivist lähtudes tasub anda mikrokrediiditi isegi juhul, kui see ei ole kasumlik rangelt finantsilisest seisukohast. Mikrokrediidi süsteem tuleb teha kättesaadavaks neile, kes ei ole „pangakõlblikud”, s.t inimestele, kellel ei ole võimalik saada krediiti traditsioonilisest pangandussektorist oma kõrge riski, madalate tagatiste ja mittetäitmise ohu tõttu ning see süsteem peaks tegema võimalikuks ebasoodsas olukorras olevate rühmade eesmärgistatud kaasamise.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika