Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 24. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

Alueellista koheesiota koskeva vihreä kirja ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila - Aluepolitiikan parhaat käytännöt ja rakennerahastojen käytön esteet - Koheesiopolitiikan kaupunkiulottuvuus uudella ohjelmakaudella - Koheesiopolitiikan täydentävyys ja sen yhteensovittaminen maaseudun kehitystoimien kanssa - Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano vuosina 2007–2013: kansallisia koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset - Mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskeva eurooppalainen aloite - (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), kirjallinen. – (HU) Haluan onnitella kollegaani Becseytä hänen mietinnöstään, jossa puolletaan mikroluottojärjestelmän kehittämistä talouskasvun ja työllisyyden tukena. Mietinnössä huomautetaan täysin syystä, että heikossa asemassa olevat väestöryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, sosiaalitukien varassa elävät sekä etniset vähemmistöt, kuten erityisesti romanit, olisi asetettava etusijalle mikroluottoja koskevissa EU:n aloitteissa.

Mikrorahoitus on osoittautunut hyvin onnistuneeksi välineeksi lukuisissa maissa, koska sillä on voitu edistää maiden sosiaalista ja taloudellisesta integraatiota yrittäjyyttä tukemalla. Näin rahoituskriisin aikaan erityisen hyödyllisiä ovat yksinkertaiset rahoitusvälineet, joilla voidaan rahoittaa liiketoimintaa etenkin alikehittyneillä alueilla tai edellä mainittujen väestöryhmien keskuudessa. Pienistä perheyrityksistä haaveilevat saattavat kohdata suuria vaikeuksia koheesiopolitiikan yhteydessä liikkeelle laskettavissa ja etenkin yhteisrahoitukseen liittyvissä tarjouksissa. Sosiaalisen koheesion luominen tai vahvistaminen on asetettava voitontavoittelun edelle, sillä yrittäjyyden tukeminen tulee paljon halvemmaksi kuin työttömyystukien maksaminen. Mikroluotot ovat sitten kannattavia valtiontaloudessa, vaikka se ei olisi sitä varsinaisesti rahoitussektorilla. Mikroluottoja on voitava myöntää henkilöille, jotka jäävät pankkipalveluiden ulkopuolelle, toisin sanoen niille, jotka eivät saa luottoa perinteiseltä pankkisektorilta korkean riskin, alhaisen marginaalin sekä mahdollisten laiminlyöntien takia. Mikroluotoilla on mahdollistettava vähäosaisten osallistuminen yhteiskuntaan kohdennetusti.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö