Rodyklė 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Antradienis, 2009 m. kovo 24 d. - Strasbūras Tekstas OL

Žalioji knyga apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų apie būsimą sanglaudos politiką reformą eiga – Pažangioji patirtis regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūtys – Miestų aspektas vykdant sanglaudos politiką – Sanglaudos politikos papildymas kaimo plėtros priemonėmis ir suderinimas su jomis – Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimas 2007–2013 m. Derybų dėl nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos programų rezultatai – Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti (diskusijos)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), raštu. – (HU) Norėčiau pasveikinti savo kolegą Parlamento narį Z. L. Becsey parengus pranešimą, kuriame palaikoma mikrokreditų sistemos plėtra ir taip remiamas ekonomikos augimas bei užimtumas. Dokumente teisingai atkreipiamas dėmesys į tai, kad socialiai nuskriausti žmonės, įskaitant ilgalaikius bedarbius, gyvenančius iš pašalpų, priklausančius etninėms mažumoms (ypač romus), turėtų atsidurti Europos iniciatyvų dėl mikrokreditų dėmesio centre.

Daugelyje šalių mikrofinansavimas pasitvirtino kaip labai sėkminga socialinę ir ekonominę integraciją skatinanti ir savisamdą remianti priemonė. Finansų krizės laikotarpiu paprastos ir lėšų verslui, ypač atsiliekančiuose regionuose arba pirmiau minėtoms socialinėms grupėms galinčios suteikti finansinės priemonės ypač vertingos. Šeimos įmones išlaikyti norintys asmenys gali susidurti su dideliais sunkumais, kai rengti pasiūlymus tenka vadovaujantis sanglaudos politikos struktūra, ypač bendro finansavimo atveju. Socialinės sanglaudos kūrimas ar jos atkūrimas turi būti svarbesnis už pelno siekimą, nes savisamdai skirta parama kainuoja kur kas mažiau nei nedarbo pašalpos. Todėl, žvelgiant į šalies ekonomikos perspektyvą, mikrokreditus suteikti verta, net jei griežtu finansiniu požiūriu tai gali pasirodyti nepelninga. Mikrokreditų sistemą reikia padaryti prieinama „nebankiniams“ klientams, t. y. žmonėms, kurie iš tradicinio bankininkystės sektoriaus negali gauti kreditų dėl savo, kaip pernelyg rizikingų, nepelningų ar įsipareigojimų nevykdančių klientų statuso. Taip pat reikėtų sudaryti sąlygas tikslinių socialiai nuskriaustų grupių dalyvavimui.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika