Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Otrdiena, 2009. gada 24. marts - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

Zaļā grāmata par teritoriālo kohēziju un debates par kohēzijas politikas nākotnes reformu — Paraugprakse reģionālās politikas jomā un šķēršļi struktūrfondu izmantošanā - Kohēzijas politikas pilsētas dimensija jaunajā plānošanas laikposmā - Kohēzijas politikas papildināšana un saskaņošana ar lauku attīstības pasākumiem - Struktūrfondu regulas 2007.–2013. gada plānošanas periodam īstenošana - pārrunu rezultāti saistībā ar valstu kohēzijas politikas stratēģijām un rīcības programmām - Eiropas iniciatīva mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību (debates)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), rakstiski. – (HU) Es vēlētos apsveikt savu kolēģi deputātu Z. L. Becsey par viņa ziņojumu, kurā tiek aicināts attīstīt mikrokredītu sistēmu, lai atbalstītu ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Šajā dokumentā ir pareizi norādīts, ka neizdevīgā stāvoklī esošām grupām, arī ilgstošiem bezdarbniekiem, tiem, kas atkarīgi no pabalsta, un etniskajām minoritātēm, piemēram, romiem, ir jābūt pievērstai galvenajai uzmanībai saistībā ar Eiropas iniciatīvām mikrokredītu jomā.

Daudzās valstīs mikrofinansēšana ir izrādījusies ļoti veiksmīga un veicinājusi sociālo un ekonomisko integrāciju, sniedzot atbalstu pašnodarbinātībai. Finanšu krīzes laikā sevišķi vērtīgi ir vienkārši finanšu instrumenti, kas var finansēt uzņēmējdarbību, sevišķi vāji attīstītos reģionos vai iepriekš minētajās sociālajās grupās. Tie, kuri vēlas strādāt mazos ģimenes uzņēmumos, var saskarties ar ievērojamām grūtībām saistībā ar konkursiem, ko pārvalda saskaņā ar kohēzijas politiku, īpaši attiecībā uz līdzfinansējumu. Sociālās kohēzijas veidošanai vai atjaunošanai ir jābūt svarīgākai par peļņas gūšanu, jo atbalsts pašnodarbinātībai ir daudz lētāks nekā bezdarbnieku pabalsti un tādējādi no valstu ekonomikas viedokļa ir vērts sniegt mikrokredītus, pat ja no stingri finansiāla viedokļa tas var nenest peļņu. Mikrokredītu sistēma ir jāpadara pieejama tiem, kuri nav “pieņemami bankām”, proti, cilvēkiem, kuri nevar saņemt kredītu no tradicionālās banku nozares to lielā riska, mazo rezervju un saistību nepildīšanas iespējamības dēļ, un tai ir jāsniedz iespēja mērķtiecīgi iesaistīt neizdevīgā stāvoklī esošas grupas.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika