Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Torek, 24. marec 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Zelena knjiga o teritorialni koheziji in razpravi o prihodnji reformi kohezijske politike – Najboljše prakse na področju regionalne politike in ovire za uporabo sredstev iz strukturnih skladov – Urbana razsežnost kohezijske politike – Dopolnjevanje in usklajevanje kohezijske politike z ukrepi za razvoj podeželja – Izvajanje Uredbe o strukturnih skladih 2007-2013: rezultati pogajanj glede nacionalnih strategij in operativnih programov kohezijske politike - Evropska pobuda za razvoj mikrokredita v podporo rasti in zaposlovanju (razprava)
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), v pisni obliki. – (HU) Čestitam svojemu kolegu poslancu, gospodu Becseyu, za njegovo poročilo, v katerem zagovarja razvoj mikrokreditnega sistema v podporo gospodarske rasti in zaposlovanja. Dokument pravilno navaja, da bi pri evropskih pobudah glede mikrokredita poudarek moral biti na prikrajšanih skupinah, kot so dolgotrajno brezposelni, prejemniki socialne pomoči in etnične manjšine, zlasti Romi.

Mikrofinanciranje se je v številnih državah izkazalo kot zelo uspešno pri spodbujanju socialne in ekonomske vključenosti s podpiranjem samozaposlitve. V obdobju finančne krize so posebej dragoceni enostavni finančni instrumenti, ki omogočajo financiranje dejavnosti, zlasti v nerazvitih regijah ali pri zgoraj omenjenih socialnih skupinah. Kdor želi voditi majhno družinsko podjetje, se lahko znajde v velikih težavah pri razpisih v okviru kohezijske politike, predvsem v primeru sofinanciranja. Ustvarjanje ali obnova socialne kohezije mora imeti prednost pred ustvarjanjem dobička, saj pomoč za samozaposlitev stane mnogo manj kot nadomestila za brezposelnost, zaradi česar se z vidika nacionalnega gospodarstva mikrokredit splača zagotoviti, četudi to ni dobičkonosno v strogo finančnem smislu. Sistem mikrokredita mora biti dostopen tistim, ki „za banko niso sprejemljivi“, torej ljudem, ki kredita zaradi visokega tveganja, nizkih marž in nevarnosti neodplačevanja od klasičnega bančnega sektorja ne morejo dobiti, omogočiti pa mora ciljno vključevanje prikrajšanih skupin.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov