Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Годишни доклади на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие за 2007 г. – Предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка (разискване)
MPphoto
 

  Gay Mitchell, докладчик. – (EN) Г-н председател, мога ли още в самото начало да кажа, че аз действително възразявам остро срещу начина, по който тук се съкращава времето на членовете на Парламента. Въпросът за времето не е поставян тази седмица нито от Съвета, нито от Комисията. Някои хора могат да дойдат тук и да говорят колкото пожелаят. Времето на членове на Парламента, представящи доклади от името на Парламента, се орязва без предупреждение. Това е скандално наложено ограничение спрямо членовете на Европейския парламент.

Като докладчик бих желал на първо място да приветствам двамата председатели – г-н Maystadt и г-н Mirow, тук, в Парламента, който за първи път е подготвил проект на доклад относно дейността едновременно и на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), и на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Не буди никакво съмнение фактът, че на фона на настоящата финансова криза се откроява значимостта на работата на ЕИБ и ЕБВР. И двете банки заслужават похвала за усилията си да се преборят с последиците от икономическата криза. Те и двете посрещат предизвикателствата пред тях и аз ги поздравявам за това. Важно е, че ние разглеждаме и двете банки едновременно с цел осигуряване на по-добро сътрудничество между тях и отстраняване на дейностите, които се препокриват.

Двете банки следва да гарантират максимално взаимодействие, за да се подготвят и да подпомогнат възстановяването на икономиката. Решението да се увеличи кредитирането на малките и средни предприятия с 50 % е посрещнато особено радушно. Първоначално планираните кредити в размер на 5 млрд. EUR на година, предназначени за малките и средните предприятия, бяха увеличени на 7,5 млрд. EUR годишно за четиригодишния период 2008–2011 г.

Пример за ново финансиране е сумата от 310 млн. EUR, одобрена наскоро от ЕИБ за инвестиране в малки и средни предприятия (МСП) в Ирландия. Европейската инвестиционна банка даде ясен знак, че могат да се отделят повече средства с изключително конкурентни лихвени проценти за ирландските МСП и за други такива. По мое мнение необходимо е Европа да мисли в духа на плана за подпомагане „Маршал“, който свърши работата си изключително добре след Втората световна война.

Ако можехме да убедим ЕИБ да заеме средства, да кажем, от Китай, които да инвестира в банката, тя би могла да използва този ресурс, за да даде начален тласък на икономическото възстановяване и за по-бързо осъществяване на този процес. Заемът би могъл да се погаси, като за тази цел се задели част от допълнителните митнически налози, които Европейският съюз ще събере благодарение на подновената външна търговия, и част от новите постъпления по данък добавена стойност. Допълнителната полза от този заем ще е ограничаването на натиска върху държавите-членки на ЕС и на конкретните изисквания към тях в рамките на Пакта за стабилност и растеж от гледна точка на допълнителното заемане на средства.

През 2007 г. притокът на инвестиции от Европейския съюз към Китай е на стойност 7,16 млрд. EUR, докато китайските инвестиции, насочени към Европейския съюз, са само 0,6 млрд. EUR. И Европейският съюз, и Китай биха имали полза от нарастването на търговията. Знам за посещението в Китай на председателя на Комисията, председателя на комисията по икономически и парични въпроси и председателя на Европейската централна банка преди Коледа. Проведената неотдавна среща на високо равнище между Европейския съюз и Китай е обнадеждаващ знак, който трябва да приветстваме.

Ние попаднахме в неприятно положение, защото не насочихме вниманието си върху проблемите. Време е да се съсредоточим върху възстановяването, включително като направим ЕС по-конкурентоспособен, както предлага Договорът от Лисабон. Аз съм много доволен от предложенията, направени в контекста на енергийната криза и управлението на климата, както и в частност от ролята на ЕИБ за този процес. Радвам се също така, че неотдавнашното решение на Съда относно съвместното вземане на решение бе обявено и че Парламентът вече ще играе по-голяма роля по отношение на тези две банки.

В доклада си направих предложение, което комисията одобри – а съм сигурен, че и Парламентът ще одобри – и което препоръчва Комисията и двете банки да се отчитат периодично пред комисията по икономически и парични въпроси за координирането на ролите и за осъществяването на политиката на двете банки. Считам, че това ще бъде едно много полезно подобрение. Това, от което се нуждаем, е повече прозрачност и по-голяма отчетност. Чухме министър-председателя Браун да говори за това във връзка с международната финансова криза. Ние трябва да помислим по този въпрос от гледна точка на отчетността пред Парламента на нашите собствени финансови институции и на онези, които са частично финансирани от финансовите институции.

Приветствам общата идея на целите на банките, особено по отношение на управлението на климата и енергията, като се надявам Парламентът да подкрепи основните положения на доклада, който изготвих.

 
Правна информация - Политика за поверителност