Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Teisipäev, 24. märts 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 2007. aasta aruanded – Euroopa Investeerimispangale antav ühenduse tagatis (arutelu)
MPphoto
 

  Gay Mitchell, raportöör. − Härra juhataja, kas ma tohin alustuseks öelda, et ma tõesti olen tugevalt vastu sellele, kuidas parlamendiliikmete aega siin lühendatakse. Sel nädalal ei esitatud arupärimisi ei nõukogus ega ka komisjonis. Inimesed võivad siia tulla ja rääkida kui tahes pikalt. Parlamendi nimel raporteid esitavate parlamendiliikmete sõnavõtte lühendatakse ette hoiatamata. See on Euroopa Parlamendi liikmete häbiväärne karistamine.

Raportöörina soovin ma esmalt tervitada istungisaalis president Maystadti ja president Mirow’d, ajal kui parlament on esmakordselt koostanud raporti samaaegselt nii Euroopa Investeerimispanga kui ka Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga tegevuse kohta. Ei ole mingit kahtlust, et praegune majanduskriis on tõstnud esile EIB ja EBRD töö tähtsuse. Mõlemat panka tuleb kiita majanduskriisi mõjude takistamise jõupingutuste eest. Mõlemad on tekkinud väljakutsetele vastu astunud ning ma tunnustan neid selle eest. Oluline on käsitleda mõlemat panka korraga, et tagada nende vahel parem koostöö ning vältida tegevuste kattumist.

Mõlemad pangad peavad tagama maksimaalse sünergia, et olla valmis, et aidata taastada majandus. Eriti teretulnud on otsus suurendada laene väikestele ja keskmise suurustega ettevõtetele 50%. Esialgset väike- ja keskmistele ettevõtetele planeeritud laenude summat 5 miljardit eurot aastas suurendati aastateks 2008–2011 7,5 miljardini aastas.

Uue finantseerimise näitena võib välja tuua hiljuti EIB heaks kiidetud 310 miljoni euro suuruse investeeringu Iirimaa väike- ja keskmistele ettevõtetele. EIB on andnud märku, et Iirimaa ja teiste riikide ettevõtetele on võimalik laenata veelgi ning seda saab teha vägagi konkurentsivõimeliste intressimääradega. Minu nägemuse järgi peab Euroopa eeskuju võtma Marshalli plaani tingimustel abiplaanist, mis pärast Teist maailmasõda väga hästi toimis.

Kui oleks võimalik EIB nõusse saada, et see laenaks näiteks Hiinast, et investeerida panka, siis võiks sellised ressursid majanduse taastamise hooga käivitada ning tulemused oleksid varsti juba paremad. Need laenud oleks võimalik tagastada ELi uuendatud väliskaubanduse täiendavate tollimaksude kinnipidamisega ning sellel eesmärgil rakendatud uute käibemaksude laekumistega. See aitaks laenamise seisukohalt vähendada ka survet ELi liikmesriikidele ning nende individuaalsetele vajadustele, et püsida stabiilsuse ja kasvu pakti nõuete piires.

2007. aastal oli ELi investeering Hiinasse 7,16 miljardit eurot, kuid Hiina investeering ELi oli kõigest 0,6 miljardit eurot. Suurenenud kaubandusest saaksid kasu nii EL kui ka Hiina. Ma olen teadlik komisjoni presidendi, majandus- ja rahanduskomisjoni ning Euroopa Keskpanga presidendi jõulude-eelsest visiidist Hiinasse. Hiljutine ELi ja Hiina lisakohtumine on lootustandev märk.

Segadus tekkis meil seetõttu, et me ei keskendunud probleemidele. Nüüd on aeg keskenduda olukorra taastamisele, kaasa arvatud ELi konkurentsivõime taastamisele, ning võimalust pakub selleks Lissaboni lepe. Mul on väga hea meel ettepanekute üle, mis on tehtud energiakriisi ja kliimamuutuste kontekstis ja eriti EIB rolli üle selles. Samuti on mul hea meel Euroopa Kohtu hiljutuse otsuse üle kaasotsustamise kohta ning et parlamendil on nende kahe pangaga võrreldes parem olukord.

Ma tegin oma raportis ettepaneku, et komisjon ning kaks panka peaksid kohtuma majandus- ja rahanduskomisjoniga, et arutada rollide koordineerimist ja rakendada regulaarselt mõlema panga strateegiat, ning komisjon kiitis selle heaks ja ma olen kindel, et ka parlament selle heaks kiidab. Ma arvan, et see saab olema väga kasulik areng. Me vajame rohkem läbipaistvust ja suuremat aruandekohustust. Me kuulsime peaminister Browni sellest rahvusvahelise finantskriisi seisukohalt rääkimas. Me peaksime siin täiskogus mõtlema suurema aruandluskohustuse kehtestamise üle oma finantsinstitutsioonidele ning ka finantsinstitutsioonide kaasfinantseeritut institutsioonidele.

Ma tervitan pankade otsuste üldist mõju, eriti mis puudutab kliimamuutusi ja energeetikat, ning ma loodan, et täiskogu toetab minu esitatud raporti peamist ideed.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika