Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 24. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

EIP:n ja EBRD:n vuosikertomukset 2007 - Yhteisön takuu EIP:lle (keskustelu)
MPphoto
 

  Gay Mitchell, esittelijä. − (EN) Arvoisa puhemies, aluksi huomautan, että vastustan todella voimakkaasti sitä tapaa, jolla parlamentin jäsenten käytettävissä olevaa aikaa on tässä lyhennetty. Sen enempää neuvosto kuin komissiokaan eivät tällä viikolla ole kuulemassa kyselytuntia. Ihmiset voivat tulla tänne ja puhua vaikka kuinka pitkään. Sen sijaan Euroopan parlamentin puolesta mietintöjä esittelevien parlamentin jäsenten puheaikaa lyhennetään ilman eri ilmoitusta. Tämä on törkeää puuttumista Euroopan parlamentin jäsenten toimintaan.

Esittelijänä haluan ensinnä toivottaa pääjohtaja Philippe Maystadtin ja pääjohtaja Thomas Mirowin tervetulleiksi istuntosaliin nyt, kun parlamentti on ensimmäistä kertaa samanaikaisesti laatinut mietinnön Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin toiminnasta. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö nykyinen talouskriisi olisi korostanut EIP:n ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin työn tärkeyttä. Molemmat pankit ovat ansainneet kiitosta työstään talouskriisin vaikutusten torjumisessa. Kumpikin on tarttunut rohkeasti esitettyihin haasteisiin, mikä on hienoa. On tärkeää käsitellä kumpaakin pankkia yhtä aikaa, jotta voimme varmistaa niiden välisen yhteistyön ja estää päällekkäisyydet.

Näiden kahden pankin on varmistettava mahdollisimman suuri synergia, jotta talouden elpymistä voidaan valmistella ja avustaa. Päätös lisätä lainausta pienille ja keskisuurille yrityksille 50 prosentilla on erityisen tervetullut. Pk-yrityksille alun perin suunniteltu lainausmäärä oli viisi miljardia euroa vuodessa, ja sitä on nyt lisätty 7,5 miljardiin euroon vuodessa nelivuotiskaudella 2008–2011.

Esimerkkinä uudesta rahoituksesta EIP on äskettäin hyväksynyt investoitavaksi 310 miljoonaa euroa pk-yrityksiin Irlannissa. EIP on tehnyt selväksi, että irlantilaisille ja muille pk-yrityksille voidaan antaa käyttöön enemmänkin rahaa hyvin kilpailukykyisin korkoprosentein. Mielestäni Euroopan unionin kannattaisi harkita Marshall-avun kaltaista suunnitelmaa, joka toimi niin hyvin toisen maailmansodan jälkeen.

Jos EIP voitaisiin taivutella lainaamaan vaikkapa Kiinalta sijoituksia pankkiin, se voisi käyttää tällaisia varoja taloudellisen elpymisen käynnistämiseen, mikä nopeuttaisi elpymistä. Laina voitaisiin maksaa takaisin sitomalla elpyneestä EU:n ulkokaupasta saatavista lisätullimaksuista ja uusista alv-tuloista osa tähän tarkoitukseen. Tällä olisi se lisäetu, että se vähentäisi EU:n jäsenvaltioihin kohdistuvaa painetta ja niihin kohdistettuja vaatimuksia noudattaa vakaus- ja kasvusopimusta lisälainanoton suhteen.

Vuonna 2007 EU investoi Kiinaan 7,16 miljardia euroa, kun taas Kiina investoi EU:hun vain 0,6 miljardia euroa. Sekä EU että Kiina hyötyisivät kaupan kasvusta. Olen tietoinen siitä, että komission puheenjohtaja, talous- ja raha-asioiden valiokunta ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja vierailivat Kiinassa ennen joulua. Äskettäin pidetty EU:n ja Kiinan välinen seurantahuippukokous on myönteinen toivon merkki.

Jouduimme tähän sotkuun, koska emme keskittyneet oikeisiin asioihin. On aika keskittyä elpymiseen, samalla kun EU:sta tehdään entistä kilpailukykyisempi Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Olen hyvin tyytyväinen ehdotuksiin, joita on tehty energiakriisin ja ilmastostrategian yhteydessä ja erityisesti EIP:n asemaan niissä. Olen tyytyväinen myös äskettäin annettuun yhteispäätösmenettelyä koskevaan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon ja siihen, että parlamentilla on nyt suhteessa näihin kahteen pankkiin entistä voimakkaampi asema.

Olen mietinnössä ehdottanut – ja se on hyväksytty valiokunnassa ja hyväksytään varmasti parlamentissakin – että komission ja kummankin pankin olisi säännöllisesti tultava talous- ja raha-asioiden valiokunnan kuultavaksi tekemään selkoa näiden kahden pankin tehtävien koordinoinnista ja toimintalinjojen toteuttamisesta. Tämä on mielestäni kehitystä oikeaan suuntaan. Tarvitsemme lisää avoimuutta ja vastuullisuutta. Olemme kuulleet pääministeri Gordon Brownin puhuvan tästä kansainvälisen rahoituskriisin yhteydessä. Meidän on ajateltava omien rahoituslaitostemme vastuullisuutta tälle parlamentille, samoin kuin niiden tahojen vastuullisuutta, joille rahoituslaitoksemme antavat osarahoitusta.

Olen tyytyväinen pankkien olennaisiin tarkoitusperiin yleisellä tasolla, erityisesti suhteessa ilmastostrategiaan ja energiaan, ja toivon, että parlamentti tukee esittämäni mietinnön pääsisältöä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö