Rodyklė 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Antradienis, 2009 m. kovo 24 d. - Strasbūras Tekstas OL

EIB ir ERPB 2007 m. metinės ataskaitos – Bendrijos garantija Europos investicijų bankui (diskusijos)
MPphoto
 

  Gay Mitchell, pranešėjas. − Gerb. pirmininke, pradėdamas norėčiau pasakyti, kad labai nepritariu tam, kaip trumpinamas Parlamento narių pasisakymų laikas. Šią savaitę nebuvo surengta klausimų valanda nei Tarybai, nei Komisija. Atėję čia žmonės gali kalbėti kiek tik nori. Parlamento nariai, pristatantys pranešimus Parlamento vardu yra nutraukiami be įspėjimo. Tai yra pasipiktinimą keliantis EP narių suvaržymas.

Kaip pranešėjas visų pirma norėčiau pasveikinti Pirmininką P. Maystadtą ir Pirmininką T. Mirow atvykus į Parlamentą, kuris pirmą kartą parengė bendrą pranešimo projektą dėl Europos investicijų banko (EIB) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) veiklos. Nėra jokių abejonių, kad dabartinė finansų krizė išryškino EIB ir ERPB darbo svarbą. Abu bankus reikia pagirti už pastangas kovoti su ekonomikos krizės pasekmėmis. Jie abu yra pasiruošę kovoti su žinomomis problemomis, ir aš norėčiau juos už tai pagirti. Svarbu nagrinėti šiuos bankus kartu, kad būtų užtikrintas geresnis jų tarpusavio bendradarbiavimas ir išvengta dubliavimosi.

Abu bankai turi užtikrinti didžiausią galimą bendradarbiavimą, kad būtų pasirengę ir galėtų padėti atgaivinti ekonomiką. Ypač sveikintinas sprendimas 50 proc. padidinti mažųjų ir vidutinių įmonių kreditavimą. Iš pradžių MVĮ kreditavimui numatyta metinė 5 mlrd. EUR suma buvo padidinta iki 7,5 mlrd. EUR per metus 2008–2011 m.

Naujo finansavimo pavyzdys yra neseniai EIB patvirtinta 310 mln. EUR suma investicijoms į MVĮ Airijoje. EIB aiškiai nurodė, kad lėšų Airijos ir kitų šalių MVĮ galima skirti daugiau, taikant labai konkurencingas palūkanų normas. Mano nuomone, Europa turėtų pagalvoti apie Maršalo tipo planą, kuris buvo labai sėkmingas po Antrojo pasaulinio karo.

Jeigu, tarkime, pavyktų įtikinti EIB pasiskolinti iš Kinijos, gautas lėšas jis galėtų panaudoti padėdamas anksčiau atgaivinti ekonomiką. Šią paskolą būtų galima grąžinti pasinaudojant papildomais muito mokesčiais, kuriuos ES surinktų atnaujinusi užsienio prekybą, ir naujų PVM pajamų dalimi. Be to, tai leistų atsikvėpti valstybėms narėms ir palengvintų joms taikomus individualius reikalavimus laikytis Augimo ir stabilumo pakto, jeigu jos skolinasi papildomai.

2007 m. ES vidaus investicijos Kinijoje sudarė 7,16 mlrd. EUR, o Kinijos vidaus investicijos ES siekė tik 0,6 mlrd. EUR. Padidėjusi prekyba būtų naudinga ir ES, ir Kinijai. Aš žinau apie Komisijos Pirmininko, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Europos centrinio banko Pirmininko vizitą Kinijoje prieš Kalėdas. Neseniai įvykęs ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas yra vilties teikiantis ženklas.

Mes pakliuvome į bėdą, nes nesutelkėme dėmesio į problemas. Atėjo laikas skirti dėmesį ekonomikos atgaivinimui, kuris taip pat apima ir didesnį Europos konkurencingumą, apie kurį kalbama Lisabonos sutartyje. Labai džiaugiuosi pasiūlymais, kurie pateikti atsižvelgiant į energetikos krizę, klimato kontrolę ir ypač EIB vaidmenį šiose srityse. Aš taip pat džiaugiuosi, kad neseniai buvo paskelbtas Teismo sprendimas dėl bendro sprendimo procedūros ir kad dabar Parlamento vaidmuo svarstant klausimus, susijusius su šiais dviem bankais, padidės.

Savo pranešime aš pateikiau pasiūlymą – jam pritarė komitetas ir, esu įsitikinęs, pritars Parlamentas – kad Komisija ir abu bankai reguliariai lankytųsi Ekonomikos ir pinigų politikos komitete ir informuotų jį, kaip koordinuojamas abiejų bankų vaidmuo ir įgyvendinama jų politika. Manau, kad tokie apsilankymai būtų labai naudingi. Mums reikia daugiau skaidrumo ir atskaitomybės. Girdėjome G. Browną, kalbantį apie šiuo dalykus tarptautinės finansų krizės akivaizdoje. Šiuo atveju tai būtų mūsų finansų institucijų ir tų, kuriuos iš dalies finansuoja finansų institucijos, atskaitomybė šiam Parlamentui.

Džiaugiuosi ryžtingais bankų tikslais, ypač klimato kontrolės ir energetikos srityse, ir tikiuosi, kad Parlamentas pritars mano pateiktam pranešimui.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika