Kazalo 
 Celotno besedilo 
Razprave
Torek, 24. marec 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

Letni poročili Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj za leto 2007 – Jamstvo Skupnosti Evropski investicijski banki (razprava)
MPphoto
 

  Gay Mitchell, poročevalec. − Gospod predsednik, naj se zahvalim komisarju in obema predsednikoma za njihove prispevke in vsem poslancem tega parlamenta, ki so sodelovali v razpravi.

Naj se na kratko odzovem v treh točkah. Pripomba predsednika Maystadta, da bo dodatna finančna podpora EIB omogočila hitra izplačila in prispevala k realnemu gospodarstvu, predvsem z zaščito dobrih projektov in s pomočjo podjetjem, ki so v teh težkih časih sposobna preživeti, je zelo vzpodbudna. Moje mnenje je, da moramo, kolikor je mogoče, pomagati podjetjem, ki se borijo, s tem da jim zagotovimo posojila, ki jih potrebujejo, da se obdržijo nad vodo in se ohranijo delovna mesta.

Poročilo pa zahteva opreznost glede koriščenja posojil EIB, ki jih ta pridobi od komercialnih bank, ter kodeks ravnanja v odnosu med komercialnimi bankami ter EIB v tem pogledu. Upam, da so poslanci to opazili v pripombah, ki so bile izrečene.

Drugič, trenutno razpoloženje v Evropi obvladuje strah: cene stanovanj v nekaterih državah še naprej padajo in ljudje kopičijo svoje prihranke. Da bi se borili zoper učinke teh težav, moramo začeti govoriti o oživitvi. Ko je prišlo do krize, v kateri smo zdaj, nismo bili pozorni na tisto pomembno. Zdaj pa se nam to ponovno dogaja. Oživitev je na poti: morda bo do nje prišlo konec letošnjega leta ali pa naslednje leto, zagotovo pa bo prišlo. Začeti moramo govoriti o okrevanju in se pripravljati na okrevanje, predvsem pa moramo biti dovolj konkurenčni, da bomo to okrevanje lahko tudi izkoristili. K temu spodbujam tri ustanove, ki so danes prisotne tukaj, in ta parlament.

In nazadnje, obstaja potreba po sodelovanju med EIB in EBOR ter drugimi mednarodnimi in regionalnimi finančnimi institucijami – kot so Svetovna banka, Azijska razvojna banka in Afriška razvojna banka – da se spodbuja razvoj na območjih, ki so dokaj oddaljena od Evrope. Te banke imajo pozitiven vpliv na zagotavljanje pomoči državam v razvoju, vendar menim, da je treba ta vpliv ustrezno oceniti.

Na financiranje v lastništvo zemlje v državah v razvoju je treba gledati kot na investicijski strošek v okviru mandata EIB za zunanja posojila. To vprašanje sem izpostavil že ob številnih priložnostih. Dežela, iz katere prihajam, je izkusila lakoto. Doživeli smo različne stvari, ki jih zdaj doživljajo afriške dežele. Severovzhodni del našega otoka je spremenilo to, da so ljudje vlagali v čisto majhna zemljišča.

Poglejte si ta model za razvijajoči se svet. Potrebujemo jih kot bodoče trgovinske partnerje, zato pozivam obe banki, da preučita, kar sem ravnokar dejal tukaj, ker verjamem, da obstaja način, kako pomagati razvijajočemu se svetu. To je vprašanje, ki ga je pred nekaj minutami izpostavil predsednik vlade Velike Britanije, jaz pa to točko obema bankama še posebno priporočam.

Hvala vam, gospod predsednik, za priložnost, da se odzovem na to razpravo. Upam, da bomo nadaljevali v ozračju medsebojnega sodelovanja v korist Evrope.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov