Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 24 marca 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych - Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (debata)
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, w imieniu grupy ALDE.(DE) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Reforma finansów UE powinna się odbyć już dawno i jestem wdzięczna panu Böge, sprawozdawcy, za to stwierdzenie. Potrzeba nam w UE sprawiedliwego, prostego, przejrzystego, wiarygodnego i stabilnego systemu przychodów i wydatków. Środki wpłacane do budżetu UE powinny pochodzić tylko z dwóch źródeł, tj. tradycyjnie ze środków własnych oraz z wpłat opartych na sile gospodarczej państw członkowskich, stanowiących odsetek dochodu narodowego brutto. W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.

Zamiast udostępniać UE więcej pieniędzy, należałoby skierować fundusze na obszary, w których można uzyskać rzeczywistą wartość dodaną na szczeblu europejskim, np. na wspólną politykę zagraniczną, sieci transeuropejskie, zarządzanie granicami zewnętrznymi i badania. Z drugiej strony, nie powinno już być długoterminowych dotacji. Oznacza to także, że związane z podatkiem VAT środki własne powinny zostać zniesione i, co najważniejsze, że nie może być podatku UE, bez względu na jego formę, skoro UE nie jest w pełni reprezentatywną demokracją. Dług publiczny UE powinien zostać zakazany. To doskonała polityka i musi zostać utrzymana. Ponadto wszyscy ministrowie finansów UE muszą wreszcie złożyć zapewnienia na szczeblu krajowym. Dziękuję bardzo i życzę wszelkiej pomyślności w nowej roli.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności