Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2225(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0092/2009

Předložené texty :

A6-0092/2009

Rozpravy :

PV 23/03/2009 - 25
CRE 23/03/2009 - 25

Hlasování :

PV 24/03/2009 - 4.17
CRE 24/03/2009 - 4.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0162

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 24. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

4.17. Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (A6-0092/2009, Vasco Graça Moura) (hlasování)
Zápis
  

- Před hlasováním

 
  
MPphoto
 

  Vasco Graça Moura, zpravodaj.(PT) Pane předsedající, má zpráva je v souladu s předchozími dokumenty o mnohojazyčnosti bez ohledu na to, zda pocházejí z této sněmovny, z Rady nebo z Komise.

Předložená alternativa je pokusem vnést do Evropského parlamentu určité nacionalistické spory, které probíhají ve Španělsku. Právě včera přinesly španělské noviny El País zprávu o tom, že španělský nejvyšší soud před třemi měsíci rozhodl, že na předzápisových formulářích musí být kolonka s dotazem pro rodiče, v jakém jazyce má být jejich dítě vzděláváno, a také o tom, že katalánské úřady toto rozhodnutí nerespektují.

Signatáři alternativního řešení nechtějí, aby v zemích s více než jedním úředním nebo regionálním jazykem bylo toto právo rodičům přiznáno.

Nechtějí uznat životně důležitou potřebu vzdělání v mateřském jazyce, a to nejen pro úspěch ve vzdělávání obecně, ale zejména pro výuku jiných jazyků.

Nechtějí zajistit plnou vzájemnou srozumitelnost mezi jazyky, jimiž se hovoří v dané zemi, zejména ve vztahu ke starším občanům a k právnímu systému, zdraví, správě a zaměstnání.

Nepřijímají skutečnost, že v těchto zemích by neměl být jeden jazyk prosazován na úkor práv těch, kdo mluví jiným jazykem nebo jinými jazyky.

To odporuje všemu, co tento Parlament a další evropské orgány podporují.

Odstavce 11, 12, 14 a 17 mé zprávy jsou v důsledku toho z alternativního dokumentu vypuštěny. Podíváme-li se na tyto odstavce, odporují tyto negativní postoje našim základním právům a svobodám a jasně porušují zásadu subsidiarity.

Moje zpráva nenapadá ani nepoškozuje takzvané menšinové jazyky. Respektuje je a uznává jejich hodnotu, ale zároveň se snaží stanovit obecné a základní zásady.

Tato sněmovna nemůže být nástrojem extremistického nacionalismu ani regionální nebo místní zášti a antipatií. V sázce je naše odpovědnost jako poslanců Evropského parlamentu. Proto na vás naléhám, abyste hlasovali proti alternativnímu dokumentu a pro zprávu, jíž jsem autorem.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. Dámy a pánové, žádám vás na okamžik o pozornost. Je zde žádost o slovo a mohou být i další. Jelikož znám jejich obsah, považuji za jisté, že prohlášení, která právě přednesl zpravodaj, nebudou mít podporu některých poslanců, ale jak víte, zpravodaji bylo poskytnuto slovo pouze na dvě minuty a nelze zahajovat diskusi.

Nemohu proto poskytnout prostor a opětovně zahájit diskusi, mohu tak učinit pouze tehdy, je-li zde žádost o přednesení faktické poznámky v souladu s jednacím řádem. Jde-li o faktickou poznámku, má pan Guardans Cambó slovo. Nepovažujte mne za nezdvořilého, pokud mu slovo odeberu, pokud zjistím, že nejde o faktickou poznámku o záležitostech týkajících se jednacího řádu.

 
  
MPphoto
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - Pane předsedající, toto je skutečně faktická poznámka. Nebudu se pouštět do diskuse, ale zpravodaj právě řekl něco, co neodpovídá tomu, co se bude předkládat k hlasování. Řekl, že alternativní návrh vypouští čtyři odstavce z jeho původního usnesení, a to není pravda, došlo pouze ke změně jejich číslování. Ze čtyř případů, které uváděl, není v obou usneseních jen jeden. To je konstatování skutečnosti. Ostatní tři jsou v obou usneseních.

(Projevy nespokojenosti)

Tak tohle je faktická poznámka související s vysvětlením. Poslanci hlasují pro to, o co je požádal. Jen jedna věc, která nemá nic společného se španělským nejvyšším soudem, je v obou usneseních odlišná. Jelikož prohlášení zpravodaje nebylo přesné, domnívám se, že jde o faktickou poznámku.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Děkuji vám, pane Guardansi Cambó. Nyní přikročíme k hlasování. Hlasuje se o pozměňovacím návrhu 1. Hlasování bude probíhat jmenovitě. Hlasování je zahájeno.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (UEN). – (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych se jen zeptat, zda někdo nepovažoval za absurdní, že může být ukradena něčí zpráva a místo ní může být předložena totožná zpráva, když byly podle starého systému předloženy pozměňovací návrhy. Z tohoto důvodu vás vyzývám k revizi jednacího řádu, neboť jednací řád způsobuje neuvěřitelný zmatek a umožňuje oficiálně páchat bezpráví.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. Vezmu na sebe zodpovědnost za to, že v předsednictvu znovu otevřu toto téma, přestože víte, že některé regulační pravomoci jsou předsednictvu odebrány a provádějí se formou koordinace předsedů skupin, ovšem bez ohledu na to, kdo má rozhodnout, je-li to absurdní, bude to absurdní i nadále, to se určitě nezmění.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí