Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0104/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 10
CRE 24/03/2009 - 10

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0173

Συζητήσεις
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

10. Η μέθοδος κατάρτισης προϋπολογισμού για τη διάθεση των κονδυλίων του προϋπολογισμού - Ενδιάμεση επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο στοιχείο είναι η κοινή συζήτηση για τις παρακάτω εκθέσεις:

- A6-0104/2009 του κυρίου Virrankoski, εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με τη μέθοδο ABB-ABM ως εργαλείο διαχείρισης για τη διάθεση δημοσιονομικών πόρων (2008/2053(INI)) και

- A6-0110/2009 του κυρίου Böge, εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 (2008/2055(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, εισηγητής. − (FI) Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε μπροστά στην έκθεση για τις δραστηριότητες κατάρτισης του προϋπολογισμού ΑΒΒ (Activity Based Budgeting) και ΑΒΜ (Activity Based Management). Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την Επιτροπή Προϋπολογισμών για την δυνατή και σταθερή υποστήριξή της, καθώς και τη Γραμματεία της Επιτροπής και όλους όσοι με βοήθησαν.

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ABB) και η διαχείριση βάσει διαχείρισης (ABM) εισήχθησαν κατά την Επιτροπή Prodi, με επικεφαλής τον Επίτροπο Kinnock. Το ερέθισμα για τη μεταρρύθμιση το έδωσε η έκθεση εξωτερικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, στην οποία ανατέθηκε να διερευνήσει την κρίση που έπληξε την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί ένα είδος ενδιάμεσης επανεξέτασης αυτού που αναφέρεται ως οι «μεταρρυθμίσεις Kinnock».

Στόχος των διαδικασιών ABB και ABM είναι να καταστήσει πιο διαφανή τη διαχείριση, καταρτίζοντας προϋπολογισμό των διαθέσιμων πόρων και ανθρώπινων πόρων, ανά τομέα πολιτικής. Η διαχείριση πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν καθαρά, προκειμένου να καταστεί καθαρά ορατή η αξία τους, σε σχέση με την συνεισφορά.

Δίνεται έμφαση μάλλον στα αποτελέσματα παρά στον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν. Η προσέγγιση αυτή είναι αντίστοιχη με εκείνη που χρησιμοποιείται στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το σύστημα μπορεί επίσης να εκφραστεί πιο απλά. Δεν αρκεί τα χρήματα να δαπανώνται – ή ακόμη και να «σκορπίζονται» - νόμιμα ή σύμφωνα με τους κανόνες: τα αποτελέσματα είναι εκείνα που καθορίζουν την ποιότητα της διαχείρισης, και όχι οι καλές προθέσεις.

Τα αποτελέσματα επίσης δείχνουν πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση και η διοίκηση. Ας πάρουμε για παράδειγμα την διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Αν δυο χρόνια και τρεις μήνες από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, πάνω από τα τρία τέταρτα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου δεν έχουν υιοθετηθεί, η διαχείριση δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδοτική. Για αυτό μπορεί να ευθύνεται τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη, το γεγονός όμως είναι ότι η διαχείριση είναι γραφειοκρατική και μη αποδοτική.

Οι διαδικασίες ABB και ABM δίνουν έμφαση και προάγουν την αποδοτικότητα. Μειώνουν τη γραφειοκρατία και ενισχύουν τη νομική κατάσταση των πολιτών και όσων επηρεάζονται από τη διοίκηση, όσον αφορά τη διαχείριση.

Η διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ) δίνει έμφαση στην ατομική ευθύνη, αφήνει όμως περιθώρια για ελευθερία δράσης. Σε ένα καλό σύστημα διαχείρισης, υπάρχει σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων. Η διαχείριση δεν είναι απρόσωπη, τόσο σε ανώτερο όσο και σε κατώτερο επίπεδο.

Λόγω του ότι ο στόχος της διαχείρισης είναι η καλή παραγωγικότητα, ένας διαχειριστής δεν πρέπει να θέτει μη απαραίτητους περιορισμούς στην εργασία. Μόνο οι βασικοί κανονισμοί είναι απαραίτητοι. Δεν υπάρχει ανάγκη για περιττές εκθέσεις και προγραμματισμούς.

Η έκθεση αυτή βασίζεται σε πρόσφατες μελέτες, από τις οποίες οι σημαντικότερες παρατίθενται στην ενότητα της αιτιολογικής έκθεσης. Ο γενικός τους τόνος υποδηλώνει ότι η εφαρμογή των ABM και ABB στέφθηκε με επιτυχία και είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική αλλαγή νοοτροπίας στην Επιτροπή, επιτρέποντας ταυτόχρονα τον σαφέστερο προσδιορισμό των προσωπικών ευθυνών και της υποχρέωσης λογοδοσίας, και καθιστώντας τη διαχείριση πιο αποτελεσματική, περισσότερο επικεντρωμένη στα αποτελέσματα και πιο διαφανή.

Ωστόσο, η γραφειοκρατία και το γεγονός ότι αυξάνεται αποτελεί πραγματικό κίνδυνο. Πρέπει ειδικότερα να αξιολογήσουμε αν η τρέχουσα ετήσια Διαδικασία σχεδιασμού και εξέτασης συμπεριλαμβάνει υπερβολικό σχεδιασμό, ειδικά σε σύγκριση με την παρουσίαση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε πώς οι πενταετείς στρατηγικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το "Κυβερνητικό Πρόγραμμά" της, σχετίζεται με τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (MFF) και, επιπλέον, με την Ετήσια στρατηγική χάραξης πολιτικής. Η ετήσια στρατηγική χάραξης πολιτικής συνδέεται συχνά με στοιχεία χωρίς εμφανή σχέση με το κυβερνητικό πρόγραμμα, τους πενταετείς στρατηγικούς στόχους ή το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό γενικά προκαλεί προβλήματα στο σχεδιασμό του προϋπολογισμού, καθώς συμπεριλαμβάνονται πόροι στην επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου, πράγμα που αποτελεί την κύρια ένσταση του Συμβουλίου. Σαφή παραδείγματα αυτού υπάρχουν κάθε πέντε χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες για τον καθορισμό των «αρνητικών προτεραιοτήτων», δηλαδή των δραστηριοτήτων που δεν είναι απαραίτητες ή που είναι λιγότερο σημαντικές και που πρέπει να εγκαταλειφθούν. Ελπίζουμε, από αυτή την άποψη, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πιο τολμηρή στην προσέγγισή της.

Είναι ακόμα δύσκολο να εκτιμηθούν οι διοικητικές δαπάνες, παρότι ο προϋπολογισμός τους καταρτίζεται ξεχωριστά, επειδή η διοίκηση εξακολουθεί να χρηματοδοτείται από λειτουργικά κονδύλια, και συμπεριλαμβάνει εκτελεστικούς οργανισμούς και συχνά τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη. Για αυτό το λόγο η έκθεση δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα της παρακολούθησης των ανθρώπινων πόρων.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που έχουμε μπροστά μας βασίζεται στην ευρωπαϊκή κληρονομιά μας – άρθρο 15 της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη της μεγάλης γαλλικής επανάστασης του 1789: «Η κοινωνία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από ένα δημόσιο λειτουργό να λογοδοτήσει για τη διαχείρισή του».

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge, εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σήμερα συζητούμε την ενδιάμεση επανεξέταση του Δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να σας υπενθυμίσω ότι αρχικά συμφωνήσαμε σε μια σειρά διοργανικών δηλώσεων, των οποίων απαιτείται η εφαρμογή με την παρούσα έκθεση και τις οποίες κληροδοτούμε στο επόμενο εξελεγμένο Κοινοβούλιο, υπό τη μορφή κατευθυντηρίων γραμμών για τη μελλοντική διαγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συζητήσεις του για τους επόμενους μήνες.

Υπήρχαν τρεις βασικές δηλώσεις, οι οποίες απαιτούσαν το Κοινοβούλιο να συμπεριληφθεί στις μελλοντικές συζητήσεις για την εισοδηματική πολιτική και την πολιτική δαπανών, με τρόπο που δεν είχαμε δει ποτέ κατά το παρελθόν. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να παρουσιάσει μια έκθεση για τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας στα τέλη του 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε επίσης να παρουσιάσει μια πλήρη, ευρείας κλίμακας επανεξέταση του προϋπολογισμού που να καλύπτει όλες τις πτυχές των δαπανών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής γεωργικής πολιτικής, και των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2008/2009. Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι η ενδιάμεση επανεξέταση πολλών από τα πολυετή προγράμματα θα πραγματοποιηθεί από το σώμα αυτό το 2010.

Οποιοσδήποτε ρίξει μια ματιά στα χαρτιά της δημόσιας διαβούλευσης, θα διαπιστώσει ότι τα κράτη μέλη, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα όργανα που εξέφρασαν τη γνώμη τους, προσπαθούν να αποφύγουν τις ευθύνες τους και την υποχρέωση που ανέλαβαν κινούμενα απευθείας στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Μόλις επέστρεψα από μια συζήτηση για το αποκαλούμενο Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας, και θα ήθελα να πω ότι αυτό που συμβαίνει εδώ, με την συνεχή αναζήτηση περιθωρίων, τα οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμα, και με νέα σχέδια, τα οποία παραβιάζουν τα δημοσιονομικά δικαιώματα του Κοινοβουλίου, καθίσταται σαφές ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε όπως πριν. Γι' αυτό το λόγο ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση το φθινόπωρο, η οποία να μην καλύπτει μόνο την περίοδο μετά το 2013, αλλά επίσης να συμπεριλαμβάνει μια επανεξέταση της Δημοσιονομικής προοπτικής και να ανοίγει νέες προοπτικές για το μέλλον.

Δηλώνουμε αρκετά καθαρά στην εν λόγω έκθεση ότι θα εστιάσουμε πρωτίστως στα υπάρχοντα ελλείμματα και στην μακροπρόθεσμη μέλλουσα κατάσταση, χωρίς να ασχολούμαστε αναλυτικά με τη δημοσιονομική επίπτωση της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισαβόνας. Γι'αυτό, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ μιας προσέγγισης τριών σταδίων: λήψη απόφασης για τις ελλείψεις και τα εμφανή ελλείμματα στα εκκρεμούντα θέματα που δεν είχε καταστεί δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο επιτυχών διαπραγματεύσεων και αποσαφήνιση του ότι υπάρχουν γραμμές προϋπολογισμού – οι κύριοι τομείς έμφασης των πολιτικών μας – οι οποίες υπόκεινται χρόνια υπό-χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας στην έρευνα και καινοτομία. Στους τομείς των γραμμών 3α και 3β, δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε όσα θέλαμε, όσον αφορά τον πολιτισμό, τη νέα γενιά, την εκπαίδευση και τη διασφάλιση της εσωτερικής και εξωτερικής μας ασφάλειας. Χρόνια υπο-χρηματοδότηση υπόκειται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας.

Γι’ αυτό κάναμε στο Συμβούλιο την παρακάτω προσφορά: ας συζητήσουμε αυτές τις ελλείψεις και ας διεξάγουμε διαπραγματεύσεις σε αυτό τον τομέα, όχι όμως στο πλαίσιο της προσπάθειας της ετήσιας διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού. Η πρότασή μας είναι να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα με μια φιλόδοξη επανεξέταση και, ταυτόχρονα, να επεκταθούν οι υπάρχουσες δημοσιονομικές προοπτικές ως το 2015 ή και το 2016, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να επιτευχθεί η απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει μεταξύ άλλων η διάρκεια της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η περίοδος που καλύπτει το δημοσιονομικό πλαίσιο να συμπίπτουν καλύτερα μεταξύ τους. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχάσουμε, ειδικά στο πλαίσιο της συζήτησης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν σκιώδεις προϋπολογισμοί εκτός του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτή η έκθεση είναι σύμφωνη με τις εκθέσεις που εκπόνησε η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Έτσι, δίνουμε το ακόλουθο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο: για εμάς ο στόχος της επίτευξης ενός πενταετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο να προχωρά παράλληλα με την διάρκεια της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι διαπραγματεύσιμος. Είμαστε προετοιμασμένοι να διαπραγματευτούμε μόνο τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δυο εκθέσεις – οι οποίες μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι απευθύνονται στο νέο Κοινοβούλιο και, ενδεχομένως, για την σημερινή, αλλά και για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή – σχετικά με τον τρόπο διαπραγμάτευσης, τα εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και τη μελλοντική μορφή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα τελευταία πέντε χρόνια βιώσαμε γεγονότα άνευ προηγουμένου. Επανεξετάσαμε τρεις φορές το δημοσιονομικό πλαίσιο – πράγμα που δεν είχε συμβεί ποτέ πριν – το Galileo, το Μηχανισμό χρηματοδότησης εισαγωγών ειδών διατροφής και, τώρα, 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό συνέβη ακριβώς λόγω της ικανότητας των θεσμικών οργάνων να χρησιμοποιήσουν αυτό το αυστηρό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε στα σημερινά δημοσιονομικά πλαίσια για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές μας στο έπακρο και να συνεισφέρουμε όταν ήταν ανάγκη.

Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και τις δυο εκθέσεις, ιδίως την έκθεση του κυρίου Böge, η οποία αφορά τη μελλοντική μορφή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, και θα παραμείνει, έτοιμη να διαπραγματευτεί βάσει των όσων συμπεριλαμβάνονται στην έκθεσή σας. Θα επιβεβαιώσουμε την υποχρέωσή μας να παράσχουμε την ενδιάμεση επανεξέταση και την αξιολόγηση της λειτουργίας της διοργανικής συμφωνίας. Επιβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε όλα όσα υποχρεούμαστε και, όπως υποσχεθήκαμε και στην διοργανική συμφωνία, θα ασχοληθούμε με τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά το Κοινοβούλιο. Είναι μάλλον μια από τις τελευταίες μου ευκαιρίες να σας μιλώ από αυτό το βήμα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία και για την κατανόηση που μου προσφέρατε από την αρχή. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, μπορέσαμε μαζί να παράγουμε πολύ καλά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω την προσέγγιση τριών σταδίων της ενδιάμεσης επανεξέτασης, την οποία ανέπτυξε και παρουσίασε ο κύριος Böge. Παρέχει τη δυνατότητα για μια προσεκτική ανάλυση των πολιτικών στόχων μας, των αλλαγών που απαιτούνται για τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και του θέματος της χρηματοδότησης.

Το βασικότερο θέμα όλων: ως ειδικός εξωτερικών υποθέσεων, θα ήθελα να ζητήσω για μια ακόμη φορά να δοθεί τέλος στη χρόνια υπο-χρηματοδότηση των εξωτερικών υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να παρουσιάσει μια αξιολόγηση αυτού του τομέα. Θέλουμε να δούμε βραχυπρόθεσμες λύσεις ως μέρος του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου και επεξεργάσιμες επιλογές για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, πρέπει να δοθεί κατάλληλη χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να εκπληρoί τις υποχρεώσεις της στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και που να μπορεί να αντιδρά γρήγορα και κατάλληλα στις κρίσεις. Η αξιοπιστία και η ικανότητά μας να είμαστε αποτελεσματικός εταίρος εξαρτάται από αυτό.

Χαιρετίζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας για να συμπεριλάβει την Ανατολική Συνεργασία και τη Μεσογειακή Ένωση, πράγμα που δίνει στους εταίρους δυο αποδοτικά και αξιόπιστα πλαίσια. Εντούτοις, θα πρέπει να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας των δημοσιονομικών διακανονισμών έναντι του πλαισίου των προκλήσεων που μας θέτει η εξωτερική πολιτική. Απαιτούμε νέους νομικούς κανονισμούς και κατάλληλη χρηματοδότηση στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για συνεργασία με τρίτες χώρες εκτός του πλαισίου της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας.

Θα ήθελα να εκφράσω μια ακόμη ευχή για το μέλλον, πάνω και πέρα από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι όλη η χρηματοδότηση των εξωτερικών δραστηριοτήτων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό αφορά τόσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης όσο και το μηχανισμό Αθηνά. Οι κυβερνήσεις μας δεν πρέπει να φοβούνται να δημιουργούν διαφάνεια σε ένα συγκεκριμένο τομέα, προκειμένου να δείξουν καθαρά πόσες δραστηριότητες αναλαμβάνουμε ήδη από κοινού στον ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης ειδικά και της στρατιωτικής δράσης.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι’ αυτή την ανακοίνωση, την οποία παρουσίασε ανοιχτά, όπως ακριβώς είχα φανταστεί κατά το παρελθόν. Συγχαρητήρια!

Αξίζει να παρακολουθήσουμε τις 300-τόσες συνεισφορές. Πρόκειται για εξειδικευμένες προτάσεις, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που η ανακοίνωση καλύπτει τα θέματα της λογοδοσίας, της διαφάνειας και του ευανάγνωστού των πολιτικών. Αυτό θα ασκήσει αποφασιστική επιρροή. Τα χειροκροτήματά μου για τον προηγούμενο ομιλητή ήταν, φυσικά, αποτέλεσμα της εντύπωσης που έκανε το ερώτημα σε τι βαθμό το Συμβούλιο μπορεί να απομακρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας, αυτό σημαίνει ότι αν το Συμβούλιο πραγματικά αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα, δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτικός και δημόσιος έλεγχος των οχτώ δισεκατομμυρίων.

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι προέρχομαι από μια ουδέτερη χώρα. Θα έπρεπε να μπορώ να πω στο λαό που με εξέλεξε τι γίνονται τα λεφτά. Αυτό όμως δεν μπορώ να το κάνω, παρότι είμαι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Επομένως, αυτές οι σκέψεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το μέλλον. Είμαι πολύ ευγνώμων για τις προτάσεις σας.

Λυπάμαι που αυτή η συζήτηση οδηγεί πολιτικά στο πουθενά, καθώς ήδη αποχαιρετιζόμαστε και ευχόμαστε καλή τύχη ο ένας στον άλλο. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ το ίδιο. Κάνατε καλή δουλειά ως Επίτροπος. Συγχαρητήρια!

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig, εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι Ευρώπη κατάφερε να δημιουργήσει τον αποκαλούμενο μηδενικό προϋπολογισμό. Είμαστε το μοναδικό πολιτικό επίπεδο με μηδενικό προϋπολογισμό. Έχουμε στη διάθεσή μας το 0,89% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα του με πόση προσοχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογούμενων.

Επιπλέον, έχουμε αποδείξει εδώ και αρκετά χρόνια ότι τα έσοδά μας υπερβαίνουν τα έξοδά μας. Έχουμε κάθε χρόνο ένα μικρό πλεόνασμα και πρέπει επιτέλους να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που απομένουν για να δημιουργήσουμε μελλοντικά μεγαλύτερη αξία για την Ευρώπη. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν στο πώς τα χρήματα αυτά μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση της αξίας για την Ευρώπη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να βάλουμε τα θεμέλια για αυτή την πρακτική.

Επιπλέον, μόλις κάναμε μια συζήτηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πιστεύω ότι, ειδικά σε εποχές κρίσης, πρέπει να διατίθενται χρηματοδοτήσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έχουμε ανάγκη από μια άμεση διάθεση χρηματοδοτήσεων, ιδίως στον τομέα της έρευνας, η οποία παρέχει μελλοντικές ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα. Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας είναι σημαντικές προϋποθέσεις, ιδιαίτερα για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, επειδή θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στις παγκόσμιες αγορές, και για να κάνουν κάτι τέτοιο έχουν ανάγκη από την υποστήριξή σας.

Κρίσιμη είναι η σημασία σε σχέση με αυτό της έντονης έμφασης στην ανάπτυξη των υποδομών μεταξύ των κρατών μελών, με την οποία αρχίζει να ασχολείται το Σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας – για παράδειγμα, το έργο Nabucco και άλλοι αγωγοί μεταφοράς ενεργειακών πηγών – επειδή η γρήγορη επένδυση σε αυτό τον τομέα είναι δυνατή. Αν αναλογιστείτε πόσο ατσάλι χρειάζεται για αυτούς τους αγωγούς, καθίσταται σαφές ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η βιομηχανία χάλυβα της Ευρώπης μπορεί να επιτύχει εκτόξευση των πωλήσεων και εξασφάλιση των θέσεων εργασίας της. Πρέπει να εργαστούμε για να επιτύχουμε αυτό το στόχο.

 
  
MPphoto
 

  Rumiana Jeleva, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. – (BG) Κυρίες και κύριοι, ως εισηγήτρια της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα ήθελα να δώσω έμφαση στη σπουδαιότητα της ενδιάμεσης επανεξέτασης του Δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013.

Χαιρετίζω την έκθεση του κυρίου Böge, επειδή υποδεικνύει επίσης τομείς όπου απαιτούνται αλλαγές και βελτιώσεις, προετοιμάζοντας έτσι το δρόμο προς μια πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την άποψη της Επιτροπής μου, μας ενδιαφέρει κυρίως ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της πολιτικής συνοχής, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού. Διατηρούμε τη μακρόχρονη στάση μας ότι η πλειονότητα των δημοσιονομικών πόρων πρέπει να στοχεύει στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, οι οποίες έχουν ανάγκη την υποστήριξη της ΕΕ. Χαίρομαι που η έκθεση δεν έρχεται σε σύγκρουση με τη στάση μας για αυτό το θέμα.

Υπάρχουν μερικές νέες παγκόσμιες προκλήσεις, με σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο. Προκειμένου να ξεπεραστούν, πρέπει να εξασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση για την περίοδο πριν από το 2013. Το 0,35% του ΑΕγχΠ της ΕΕ μπορεί να μην αρκεί για την επίτευξη των στόχων μας. Λυπούμαστε που η έκθεση δεν συμπεριλαμβάνει πλήρως την πρότασή μας, χαιρετίζουμε όμως το γεγονός ότι εξάγει ένα συμπέρασμα το οποίο πλησιάζει πολύ το δικό μας.

Επανεξετάσαμε επίσης την κατάσταση των διαρθρωτικών ταμείων όπου, δυστυχώς, σε κάποιες χώρες, η χρήση των πόρων είναι χαμηλή. Την ευθύνη φέρουν ως ένα βαθμό οι αρχές των κρατών μελών, που τους χρησιμοποιούν αναποτελεσματικά κατά την εργασία τους. Πιστεύω ότι η περιπλοκότητα του συστήματος είναι επίσης ένας από τους λόγους για τα χαμηλά επίπεδα αξιοποίησης. Η επιτροπή μας πρότεινε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και χαίρομαι που ο κύριος Böge στην έκθεσή του ακολουθεί παρόμοια γραμμή σκέψης.

Η επιτροπή μας πιστεύει ότι πρέπει να ξαναρχίσει η συζήτηση σχετικά με τη δαπάνη των πόρων που χάνουμε λόγω του κανόνα N+2/N+3. Κατά τις διαπραγματεύσεις του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013, το Κοινοβούλιο πρότεινε οι αναξιοποίητοι πόροι να χρησιμοποιηθούν για λειτουργικά προγράμματα με καλύτερο επίπεδο αξιοποίησης. Η έκθεση Böge δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την ιδέα, νομίζω όμως ότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι αποτελεί σημείο αφετηρίας για περαιτέρω συζήτηση.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Böge για την εποικοδομητική του συνεργασία και για την εξαιρετική έκθεση που συνέταξε.

 
  
MPphoto
 

  Esther De Lange, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά σήμερα ήθελα να απευθυνθώ στο Συμβούλιο, νομίζω όμως ότι δεν βρίσκεται εδώ κανένας από το Συμβούλιο και ότι επομένως στην παρούσα συζήτηση δεν αποδίδεται μεγάλη σημασία. Αυτό μου προκαλεί μια μικρή έκπληξη, καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο έγιναν δεσμεύσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τώρα, που πρέπει να συζητήσουμε την συγκεκριμένη χρηματοδότηση των εν λόγω δεσμεύσεων, το Συμβούλιο μένει εκτός.

Εγώ, όπως κι αν έχει, είμαι εδώ, και το ύφος μου είναι κατ’ανάγκη ειρωνικό. Επίσημα, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για την ενδιάμεση επανεξέταση, στην πραγματικότητα όμως ό,τι χρειάζεται να ειπωθεί για το πακέτο ενίσχυσης της οικονομίας, για το οποίο επιτεύχθηκε συμφωνία το περασμένο Σαββατοκύριακο, έχει ήδη ειπωθεί. Το εν λόγω πακέτο ορίζει τα προβληματικά σημεία της ενδιάμεσης επανεξέτασης και του πολυετούς προϋπολογισμού καθώς, από το ξεκίνημα του τρέχοντος πολυετούς πλαισίου, τρεις συνεχόμενες φορές έχουμε τροποποιήσει τις δικές μας συμφωνίες. Το πρόγραμμα Galileo, η επισιτιστική ενίσχυση για την Αφρική και ο τρόπος χρηματοδότησής του, δεν είναι πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους.

Τώρα, για μια ακόμα φορά, συζητάμε για το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης. Το Συμβούλιο πραγματοποίησε κάποιες δεσμεύσεις, κανείς όμως δεν φαίνεται να γνωρίζει πού θα βρεθούν τα χρήματα. Στον τομέα της ενέργειας, για παράδειγμα, κάπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ πρέπει να βρεθούν μόνο για τον τομέα της ενέργειας, όχι μόνο από τον εφετινό προϋπολογισμό, αλλά και από εκείνον του επόμενου έτους, πιθανόν δε και του μεθεπόμενου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κιόλας να ψαχουλεύουμε στα περιθώρια του προϋπολογισμού για τη γεωργία. Αν το κάνουμε αυτό, θα πουν μερικοί, καλά, δεν είναι χρήματα από τον προϋπολογισμό για τη γεωργία, αλλά από τα περιθώριά του· αρκεί όμως να πλήξει τα ζώα μια ασθένεια και τα χρήματα αυτά θα είναι απαραίτητα για τον προϋπολογισμό γεωργίας.. Έχετε μήπως ξεχάσει το ξέσπασμα του αφθώδους πυρετού; Ή τι θα γίνει αν συνεχιστούν οι χαμηλές τιμές των γαλακτοκομικών και χρειαστεί παρέμβαση; Επιπλέον, το περιθώριο του προϋπολογισμού για τη γεωργία πρόκειται μόνο να περιοριστεί τα αμέσως επόμενα χρόνια. Αυτό επισημαίνεται αρκετά ορθά στην έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενδιάμεση επανεξέταση.

Επομένως, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο – αν βέβαια το τελευταίο μας κάνει την τιμή να εμφανιστεί ή έστω να παρέμβει γραπτώς – να επιβεβαιώσει ότι θα ασχοληθούμε πρώτα-πρώτα με τις υπάρχουσες υποχρεώσεις μας σε σχέση με τη γεωργία προτού προχωρήσουμε στην εξέταση του περιθωρίου, και μόνο τότε θα αποφασίσουμε αν το εν λόγω περιθώριο μπορεί πράγματι να διατεθεί για άλλους σκοπούς. Αυτοί είναι οι κανόνες που συμφωνήσαμε μεταξύ μας. Αν δεν τους τηρήσουμε, νομίζω ότι θα ακυρώσουμε όλες τις ως τώρα προσπάθειες για πρόοδο στο θέμα αυτό, θα κάψουμε τα χλωρά μαζί με τα ξερά.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα θερμά τον κύριο Virrankoski για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, η οποία ασχολείται με μια παλιά ανησυχία της Επιτροπής Προϋπολογισμών, με άλλα λόγια με τα ερωτήματα: πώς θα κάνουμε τον προγραμματισμό; Ποια εργαλεία προγραμματισμού έχουμε στη διάθεσή μας; Πώς διασφαλίζουμε την υλοποίηση των προτεραιοτήτων μας; Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Virrankoski, για τη σκληρή σας δουλειά.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού μας να φαίνονται επίσης όσον αφορά το θέμα των ανθρώπινων πόρων. Γι’ αυτό θα θέλαμε να κάνουμε μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις υποχρεωτικές υποβολές στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να συντάξουμε την ετήσια στρατηγική χάραξης πολιτικής και το σχέδιο προϋπολογισμού. Πιστεύουμε ότι οι ετήσιες εκθέσεις των Γενικών Διευθύνσεων δεν καλύπτουν αρκετά αναλυτικά ή δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη το λόγο ευστοχίας του προϋπολογισμού. Αυτό που επιθυμούμε να γνωρίζουμε είναι τι απέγιναν οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Πόσο υψηλός είναι ο λόγος ευστοχίας της ετήσιας στρατηγικής χάραξης πολιτικής από αυτή την άποψη;

Κατά τη γνώμη μου, έχουμε ακόμη όλοι πολλά να μάθουμε και επίσης χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη εμπειρία, αν δεν θέλουμε ολόκληρη η διαδικασία υποβολής εκθέσεων να παραμείνει ένας καθαρά θεωρητικός στόχος. Δεν πρόκειται για μια θεωρητική άσκηση. Είναι απαραίτητο στοιχείο, προκειμένου να επιτύχουμε σωστή διαχείριση των χρημάτων. Για αυτό απαιτούμε την περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων διαχείρισης, προκειμένου να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται ο προϋπολογισμός και να συμπεριλάβουμε περισσότερο μέρος της διαδικασίας υλοποίησης στη διαδικασία σχεδιασμού.

Αναρωτιόμαστε επίσης πώς το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης μπορεί να ενταχθεί πιο αποτελεσματικά στην ετήσια στρατηγική χάραξης πολιτικής. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε περισσότερα για τις δαπάνες του κύκλου ABM, ο οποίος επίσης πρέπει να απλοποιηθεί. Προτάθηκε οι ερωτήσεις αυτές να συμπεριληφθούν στην έκθεση διεξοδικού ελέγχου. Έχουμε ήδη την τρέχουσα έκθεση διεξοδικού ελέγχου και σας ευχαριστούμε. Θα την μελετήσουμε και θα εξοικειωθούμε μαζί της. Εντούτοις, αυτό σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να συμπεριληφθούν στην επόμενη έκθεση, το αργότερο.

Κατατέθηκαν δυο τροπολογίες, τις οποίες η ομάδα μας δεν μπορεί να αποδεχθεί. Δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστό να δοθεί διετής παράταση, επειδή απαξιώνει ακόμη περισσότερο το εργαλείο διαχείρισης, αντί να το βελτιώνει. Θέλουμε να βελτιώσουμε το εργαλείο διαχείρισης ABM/ABB, όχι να το παρατείνουμε κατά δύο χρόνια. Επίσης, θα καταψηφίσουμε την τροπολογία της μελέτης. Είναι καλή ως τροπολογία, δεν έχει όμως θέση στην εν λόγω έκθεση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Επίτροπο για την εργασία της και να ευχηθούμε σε όλους καλή επιτυχία στις εκλογές.

 
  
MPphoto
 

  Gary Titley, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – Κύριε Πρόεδρε, εκτός της εν λόγω επανεξέτασης του προϋπολογισμού, πρέπει απλά να κάνουμε στον εαυτό μας μια ερώτηση: ο προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες του 21ου αιώνα; Αν όχι, πρέπει να τον αλλάξουμε. Είναι αρκετά ευέλικτος, ώστε να ανταποκριθεί στις μεταβολές που βιώνουμε; Γιατί μια από τις ανησυχίες μου αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον προϋπολογισμό είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές προτεραιότητες. Έχουμε αφήσει τόσα πολλά στον προϋπολογισμό, επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα λόγω των περιορισμών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Αν στρεφόμουν στον προϋπολογισμό βάσει δραστηριοτήτων και βάσει διαχείρισης, νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο σε αυτό, αλλά θα προειδοποιούσα να μην φορτωθεί η δραστηριότητα αυτή με υπερβολική γραφειοκρατία, επειδή αυτό που θέλουμε να εξασφαλίσουμε δεν είναι το τυπικό τσεκάρισμα σημείων, αλλά μια ποιοτική αξιολόγηση. Δεν θέλουμε οι άνθρωποι να δαπανούν όλο τους το χρόνο αξιολογώντας τον εαυτό τους τη στιγμή που θα έπρεπε να σηκωθούν και να κάνουν δουλειά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι η ετήσια στρατηγική χάραξης πολιτικής θα ήταν καλύτερη αν συνέβαινε κάθε δύο ή δυόμιση χρόνια, για να ταιριάξει με τον κοινοβουλευτικό κύκλο. Αυτό θα μας επέτρεπε να έχουμε πολύ σαφέστερη άποψη για τις προοπτικές πολιτικής που βρίσκονται στην κορυφή των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της ομάδας ALDE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η μεταρρύθμιση των οικονομικών της ΕΕ έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό και ευχαριστώ τον κύριο Böge, τον εισηγητή, που το απέδειξε. Έχουμε ανάγκη από ένα δίκαιο, απλό, διαφανές και βιώσιμο σύστημα εσόδων και δαπανών για την ΕΕ. Οι πηγές χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να είναι μόνο δύο, δηλαδή οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι και οι εισφορές βάσει της οικονομικής δύναμης των κρατών μελών, που είναι ποσοστό επί του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεισφέρουν το πολύ 1% του ΑΕΕ τους.

Αντί να τίθενται όλο και περισσότερα χρήματα στη διάθεση της ΕΕ, οι πόροι πρέπει να αναπροσαρμοστούν σε τομείς όπου μπορεί να ληφθεί γνήσια αύξηση της αξίας για την ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για παράδειγμα στην κοινή εξωτερική πολιτική, στα διευρωπαϊκά δίκτυα, στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και στην έρευνα. Από την άλλη, δεν πρέπει να γίνουν άλλες μακροπρόθεσμες επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι πόροι βάσει ΦΠΑ πρέπει να καταργηθούν και, το σημαντικότερο, δεν πρέπει να υπάρχει φορολόγηση της ΕΕ, ανεξαρτήτως μορφής, όσο η ΕΕ δεν είναι μια πραγματικά αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Είναι σωστό να υπάρχει εξάλειψη του δημοσίου χρέους της ΕΕ. Πρόκειται για μια εξαιρετική πολιτική, η οποία πρέπει να διατηρηθεί. Επιπλέον, όλοι οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ πρέπει τουλάχιστον να προβούν σε μια εθνική δήλωση διασφάλισης. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο σας ρόλο.

 
  
MPphoto
 

  Wiesław Stefan Kuc , εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, και οι δύο εκθέσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα βασίζονται σε αξιολογήσεις που αναγκαστήκαμε να κάνουμε βάσει των αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση των εργαλείων της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων, της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ/ΑΒΒ) ή ο «Στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός» μπορεί να είναι απαραίτητη, αλλά δίνει την εντύπωση της «τέχνης για την τέχνη». Πώς μπορεί η επίτευξη των πολιτικών στόχων να συγκριθεί με τη δημιουργία ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας ή των μεταφορικών δικτύων; Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε παρόμοιους μηχανισμούς αξιολόγησης της αποδοτικότητας;

Το ίδιο ισχύει και για την ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου. Καθημερινά πραγματοποιούμε αξιολογήσεις και εκτρέπουμε πόρους από τους ετήσιους προϋπολογισμούς μας. Οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πράγμα που αυξάνει τη χρηματοδότηση που διατίθεται για την υλοποίηση σημαντικών μεμονωμένων εργασιών. Τα σταθερά πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια προσφέρουν σε όλους μας μια πολυετή αίσθηση ασφάλειας και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε πάνω απ’ όλα, ιδίως στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε.

Συγχαίρω από τα βάθη της καρδιάς μου τον κύριο Böge και τον κύριο Virrankoski για τις πολύ καλές εκθέσεις τους. Κυρία Grybauskaitė, σας εύχομαι καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τον καιρό της ψηφοφορίας για τη σημερινή δημοσιονομική προοπτική, και τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα – το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή – κατανόησαν ότι έχουμε ανάγκη μεταρρυθμίσεων αν θέλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα, τα κράτη μέλη κάνουν πίσω, πράγμα που είναι λάθος. Αντίθετα, είναι σωστό το ότι έχουμε ανάγκη από μια ισορροπία ανάμεσα αφενός μεν στη συνέχεια και την προβλεπτικότητα, αφετέρου δε στην ικανότητα γρήγορης προσαρμογής στις νέες προκλήσεις.

Πρέπει να αλλάξουμε την αυστηρή δομή. Γι’ αυτό το λόγο, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός – ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός σχεδιασμός – πρέπει να καλύπτει πέντε χρόνια και έτσι να σχετίζεται πολιτικά με την ευθύνη μιας εκλεγμένης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενός εκλεγμένου Κοινοβουλίου. Αυτό θα συνεισφέρει στη διαφάνεια και στην πολιτική σαφήνεια και στην ετοιμότητα για τη λήψη αποφάσεων.

Σήμερα ακούσαμε τι προτείνει ο κύριος Brown και τι πρέπει να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Και ο πρόεδρος Obama ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να επενδύσει 129 δισεκατομμύρια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι πρέπει να τροποποιήσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πρέπει, για παράδειγμα, να συνδέσουμε τη γεωργική πολιτική με την παραγωγή ενέργειας φιλικής προς το περιβάλλον, και να μην πραγματοποιούμε πλέον άμεσες πληρωμές ανάλογα με το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εκτάρια. Πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερους δεσμούς με την ανάπτυξη της υπαίθρου, πράγμα που θα ωφελήσει πραγματικά τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών.

Πρέπει να προσαρμόσουμε όλες τις οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές ανάπτυξης βάσει του προτύπου της κλιματικής αλλαγής και της αειφόρου ανάπτυξης, αν πραγματικά παίρνουμε στα σοβαρά τις συζητήσεις που κάναμε εδώ, αλλά και τη στρατηγική της Λισαβόνας, και πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες προκλήσεις που μας περιμένουν. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τα τρία θεσμικά όργανα πρέπει να βρουν το πολιτικό θάρρος για να το πράξουν αυτό από κοινού.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL.(PT) Η έκθεση επισημαίνει κάποια σημεία τα οποία, σε περιορισμένο βαθμό, τονίζουν όσα λέμε εδώ και πολύ καιρό· δηλαδή, ότι ο σημερινός προϋπολογισμός της Κοινότητας είναι μικρότερος απ' ό,τι απαιτείται για να προαχθεί σωστά και αποτελεσματικά η περίφημη οικονομική και κοινωνική συνοχή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αληθεύει ακόμη περισσότερο καθώς, αν και εν μέσω κρίσης, ακόμα και τα ανεπαρκή όρια που συμφωνήθηκαν για το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 δεν χρησιμοποιούνται πλήρως – περίπου 29 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα από το 2007 ως το 2009 – και τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό δεν εφαρμόζονται ως στόχος «δαπανών», ειδικά όσον αφορά τη σύγκλιση και τη γεωργία και την αλιεία.

Από την άλλη, προστίθενται νέες προτεραιότητες, οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελεί το στόχο και την κεντρική προτεραιότητα του κοινοτικού προϋπολογισμού: ένα όργανο αναδιανομής όσον αφορά τις δαπάνες, τις ανισότητες και τις ασυμμετρίες που προκαλεί η εσωτερική αγορά, η οικονομική και νομισματική ένωση και η απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουμε ένα κοινοτικό προϋπολογισμό ο οποίος να δίνει προτεραιότητα στην πραγματική σύγκλιση, στην κοινωνική πρόοδο και στην προστασία και την προαγωγή του δυναμικού κάθε χώρας, στην αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο την οικονομική και την κοινωνική συνοχή, και επιπλέον στην αποτελεσματική αναπτυξιακή βοήθεια.

Τονίζουμε επίσης ότι ο Κοινοτικός προϋπολογισμός πρέπει να βασίζεται σε ίση συνεισφορά κάθε χώρας, ανάλογα με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά της, απορρίπτοντας απόλυτα έτσι κάθε περισσότερο ή λιγότερο συγκεκαλυμμένη προσπάθεια εισαγωγής ευρωπαϊκών φόρων.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. (SV) Κύριε Πρόεδρε, όπως πάντοτε όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας, πρόκειται για μια ευσυνείδητη και ικανή εργασία, αλλά από καθαρά πολιτικής άποψης, δυστυχώς έχει οδηγήσει σε ένα τέλμα. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ο προϋπολογισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στον 21ο αιώνα. Είναι σαφές ότι βασίζεται στην ιδέα ότι οι δαπάνες της ΕΕ πρέπει απλά να συνεχίσουν να αυξάνονται επ’ αόριστον. Σε κάποιο σημείο πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό.

Θα ήθελα πολύ σύντομα να παρουσιάσω τρία σημεία. Λέει ότι αν πέσει το ΑΕΕ, πράγμα το οποίο πρόκειται τώρα να συμβεί, δεν πρέπει να επηρεαστεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Δεν είναι δυνατόν να εξακολουθήσουμε να λειτουργούμε με αυτό τον τρόπο. Είναι καλύτερο τα δαπανώνται τα χρήματα στις επιμέρους χώρες, όταν βλέπουν ότι οι οικονομίες τους συρρικνώνονται και καταρρέουν όπως συμβαίνει τώρα.

Η έκθεση προτείνει περισσότερα χρήματα για νέους τομείς δραστηριότητας, βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό είναι αλαζονεία απέναντι στους θεμελιώδεις κανόνες της δημοκρατίας. Η εν λόγω συνθήκη έχει απορριφθεί.

Ταυτόχρονα, η έκθεση δεν προτείνει κανένα μέτρο περικοπής των δαπανών. Παρόλα αυτά, υπάρχει περιθώριο για σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τη γεωργία, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και από αλλού. Σας παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε τις εν λόγω αποταμιεύσεις!

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, είναι πλέον καιρός να αξιολογήσουμε την έως τώρα λειτουργία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και να εξετάσουμε τι αλλαγές ενδέχεται να πρέπει να κάνουμε στα περίπου τέσσερα χρόνια που του απομένουν.

Πρώτα-πρώτα, πρέπει να αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς της συμφωνίας για τη Δημοσιονομική προοπτική, την οποία ενέκριναν τα κράτη μέλη το 2006. Την είχαμε καταγγείλει εκείνο τον καιρό και τώρα πια μπορούμε να δούμε καθαρά πόσο ανεπαρκής είναι αυτή η συμφωνία. Δυστυχώς, η σημερινή Δημοσιονομική προοπτική απέδειξε τους περιορισμούς της τη χειρότερη στιγμή, ακριβώς σε μια περίοδο κρίσης, όταν ο προϋπολογισμός της Κοινότητας πρέπει να λειτουργεί ως η αιχμή του δόρατος για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον αγώνα κατά της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας.

Αυτή τη στιγμή θα ήταν σχεδόν απίστευτος άθλος να βρεθούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ στον κοινοτικό προϋπολογισμό, τα οποία να χρησιμοποιηθούν τα επόμενα δύο οικονομικά έτη, προκειμένου να ξαναρχίσει η έρευνα στον τομέα της ενέργειας, να εξασφαλιστούν οι ενεργειακές σχέσεις ή να βελτιωθούν οι επικοινωνίες στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Ολόκληρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η δική μου, η Asturias, ελπίζουν να βρουν ένα βιώσιμο και αειφόρο τρόπο χρήσης του άνθρακα ως πηγή ενέργειας.

Αυτό, για παράδειγμα είναι κάτι στο οποίο θα έπρεπε να χρησιμεύσει ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Εντούτοις, η έλλειψη ευελιξίας και η υποχρηματοδότηση των διάφορων γραμμών δαπανών θα επιτρέψουν να βρεθούν αυτά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο αν τα χρήματα για την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2009-2010 δεν αξιοποιηθούν πλήρως. Αυτό δεν λέγεται δημοσιονομική αποδοτικότητα· λέγεται, με απλά λόγια, λογιστικό τέχνασμα.

Ο κύριος Böge, ως εισηγητής, άρχισε σήμερα εδώ μια πολύ χρήσιμη συζήτηση σχετικά με τη μεταμόρφωση του κοινοτικού προϋπολογισμού σε ένα πραγματικά ενεργό όργανο οικονομικής πολιτικής. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κι άλλες αποτυχημένες συμφωνίες Δημοσιονομικής προοπτικής στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (PSE). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής υποστήριξης της ομάδας των σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορικά με το θέμα αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Böge για το θετικό του πνεύμα συνεργασίας. Ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο είναι σημαντικό, αλλά ένα επταετές πάγωμα με αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και κατά τομέα, είναι ένα παράλογο μοντέλο στο σημερινό γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ο σημερινός μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός, ο οποίος ισχύει ως το 2014 καταρτίστηκε το 2005. Τι γνωρίζαμε όμως τότε για τη σημερινή οικονομική κρίση, για την κατάσταση στο Κόσοβο ή τη Γάζα, για το βαθμό της κλιματικής κρίσης ή για τις ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές των τροφίμων; Όχι, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο.

Συμπεραίνω ότι πρέπει να εξετάσουμε διεξοδικά τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό: το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό θα ισχύει σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό, βέβαια, αν εφαρμοστεί η πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, δηλαδή αν παραταθεί το σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο κατά δύο χρόνια, όπως προτείνεται, προκειμένου να συγχρονιστεί καλύτερα με τις θητείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου.

Έτσι, τι θέλουμε; Πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια.

Πρώτον, την προσδοκώμενη επανεξέταση του ίδιου του προϋπολογισμού. Κατά τη γνώμη μας, είναι απαράδεκτο να εστιάζουμε μόνο στο επερχόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ενέκρινε ορισμένες τροπολογίες, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια συνολική επανεξέταση του περιεχομένου του σημερινού μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό ασφαλώς είναι πολύ σχετικό αν εισακουστεί το αίτημά μας για παράταση.

Ζητάμε επίσης από τη σουηδική προεδρία το φθινόπωρο να επεξεργαστεί αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενεργά και έγκαιρα. Αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε.

Δεύτερον, όσον αφορά την πολιτική προσέγγιση, η ευρεία ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έδωσε σαφή σημάδια. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς συγκεκριμένα, με τους οποίος η ΕΕ πρέπει να είναι πιο αυστηρή. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται η πολιτική για το κλίμα, για την απασχόληση και την ανάπτυξη και για την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική. Αν η ΕΕ θέλει να μπορεί να διαδραματίσει παγκόσμιο ηγετικό ρόλο σε αυτούς τους τομείς, έχει ανάγκη από πόρους. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Σήμερα, όλοι αυτοί οι τομείς υποχρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό.

Τρίτον, πρέπει να πραγματοποιήσουμε ορισμένες αναγκαίες τεχνικές αλλαγές. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω αυτό, καθώς ο κύριος Böge αναφέρθηκε ήδη σε αυτό το θέμα. Θέλουμε να έχουμε πέντε χρόνια αντί για εφτά και να γίνει προσαρμογή της περιόδου, ώστε το νέο Κοινοβούλιο και η νέα Επιτροπή να ασκούν πραγματική επιρροή στο πλαίσιο που θα ισχύει κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Τέταρτον, θέλουμε ένα αναθεωρημένο και πιο δίκαιο σύστημα για τους ίδιους πόρους της ΕΕ. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι γρήγορες προτάσεις και μια υγιή ενδιάμεση επανεξέταση του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, προκειμένου να προσεγγίσει η ρητορική τους πόρους και να αρχίσει η διαδικασία για μια πιο μακροπρόθεσμη αειφόρο προσέγγιση του προϋπολογισμού της ΕΕ πριν από την επόμενη μακροπρόθεσμη περίοδο προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω τρία σημεία στην Επιτροπή στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προτείνει ένα σύστημα υποστήριξης των περιφερειών που να υπερβαίνει το 75% του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στην τρέχουσα Δημοσιονομική προοπτική, το οποίο όμως θα απαιτεί συνεχή χρηματοδότηση λαμβάνοντας υπόψη τις ισχυρές εσωτερικές ανισορροπίες στην ανάπτυξη. Πρέπει να αναφέρω ότι κάποιες περιφέρειες της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας λαμβάνουν τέτοιου είδους μεταβατική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της τρέχουσας Δημοσιονομικής προοπτικής.

Επίσης πρέπει να ληφθεί μια τελική απόφαση για εγκατάλειψη των πρόσφατων προσπαθειών επανεθνικοποίησης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Δεν θα είναι δυνατό να δοθούν εγγυήσεις για την υποχρεωτική συγχρηματοδότηση της ΚΓΠ σε παρόμοια επίπεδα από τα μεμονωμένα κράτη μέλη, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική αλλοίωση του ανταγωνισμού, ή με άλλα λόγια, στη διάλυση της ΚΓΠ.

Όσον αφορά τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαχωρίσει τις άμεσες εισφορές από την παραγωγή, είναι επίσης απαραίτητο να εξαλειφθούν οι μεγάλες ανισότητες στην υποστήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με έκταση λιγότερη από ένα εκτάριο που υπάρχουν σήμερα ανάμεσα στα παλιά και τα νέα κράτη μέλη μετά το 2003. Διαφορετικά, αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί μετά το 2003, θα αποτελεί de facto ανοχή των δυο κοινών γεωργικών πολιτικών στο έδαφος της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski , εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να συνεχίσω σε μια γλώσσα την οποία κατανοεί η κυρία Grybauskaitė. Οι σημερινές μας παρεμβάσεις βασίζονται σε δυο ολοκληρωμένα χρόνια προϋπολογισμού από μια επταετή προοπτική. Αυτό ασφαλώς πρέπει να μας κάνει να είμαστε προσεκτικοί στη διατύπωση των παρεμβάσεών μας. Μου φαίνεται ότι η ομόφωνη έγκριση της έκθεσης του κυρίου Böge προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών δείχνει ότι βρήκε τον κοινό παρονομαστή στις απόψεις των διάφορων πολιτικών ομάδων.

Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2008 παραμένουν αναξιοποίητα. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί , γιατί θα αποτελεί αποτυχία για όλους μας. Υπάρχουν πρωτοβουλίες της Επιτροπής, με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης. Καθώς έτσι έχουν τα πράγματα, και έτσι πρέπει να έχουν, η περιφερειακή πολιτική δεν πρόκειται και δεν μπορεί να αποτελεί στο μέλλον πηγή χρηματοδότησης για τους τομείς εκείνους του προϋπολογισμού που υποφέρουν από χρόνια υποχρηματοδότηση: είχαμε μιλήσει για αυτό κατά τις διαπραγματεύσεις της Δημοσιονομικής προοπτικής, και επιβεβαιώθηκε πλήρως από την εξωτερική πολιτική μας: γραμμή 1α και γραμμή 3. Αν εξακολουθήσουμε να βασιζόμαστε στο 1% των προϋπολογισμών, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα καταφέρουμε να επιτύχουμε μια λογική λύση για το θέμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην έκθεση στην οποία αναφέρομαι, ο κύριος Böge θέτει το ερώτημα-κλειδί της προσαρμογής της κοινοβουλευτικής θητείας στην περίοδο της Δημοσιονομικής προοπτικής. Αυτή είναι πράγματι η θέση του παρόντος σώματος. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποιους ενδοιασμούς από ορισμένες χώρες που πλήττονται από την πολιτική συνοχής, οι οποίες αναζητούν κάποια διαβεβαίωση σχετικά με την πολιτική και δεν γνωρίζουν ακόμα ακριβώς πώς η μείωση της εν λόγω περιόδου ια επηρεάσει αυτή τη δυνατότητα πρόβλεψης της απόκτησης Διαρθρωτικών Ταμείων.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την κυρία  Grybauskaitė για τη συνεργασία της με το Κοινοβούλιο και, φυσικά, όπως και οι άλλοι ομιλητές, σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκστρατεία σας. Αυτή η πολυφωνία, παρόλες τις διαφορές στις πολιτικές απόψεις, είναι καλό προμήνυμα για αυτές τις εκλογές.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Guy-Quint (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πρώτα πρώτα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η συζήτηση αποτελεί μέρος μιας μακριάς διεργασίας που διαρκεί πολλά χρόνια: πρόκειται για τις διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· για το «τσεκ-απ» της κοινής αγροτικής πολιτικής· για την τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή· και για την έκθεση Lamassoure για τους «ίδιους πόρους» για τον προϋπολογισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να παρουσιάσει το αργότερο ως το φθινόπωρο του 2009 τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της για αυτή την επανεξέταση, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει αξιοσημείωτη δουλειά από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, υπό την ηγεσία του κυρίου Böge. Τώρα γνωρίζουμε ότι αυτή η επανεξέταση θα πραγματοποιηθεί μόλις πάρει τη θέση του το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται να την υλοποιήσει το σημερινό Κοινοβούλιο.

Επομένως, θα ήθελα να τονίσω ένα βασικό πολιτικό σημείο, ειδικότερα ότι σχεδόν πετύχαμε ομοφωνία, προκειμένου το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο να συμφωνεί με την πολιτική εντολή του μελλοντικού Κοινοβουλίου και να αποτελεί μια ρύθμιση που να θέλουμε να δούμε να συνεχίζεται. Αυτό μου φαίνεται πολύ σημαντικό επειδή, επιτέλους, θα έχουμε συνέπεια μεταξύ των αποτελεσμάτων των εκλογών και των κατευθυντήριων γραμμών του προϋπολογισμού, την οποία θα επιβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η γνώμη της Ομάδας των Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να επανεστιάσει στις βασικές αποστολές: την απασχόληση, την ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως είπε και ο συνάδελφος, ο κύριος Färm. Ωστόσο, προτού ολοκληρώσω θα ήθελα να επισημάνω κάτι ακόμα· το πραγματικό μέλλον της Ένωσης εξαρτάται από αυτή την επανεξέταση και ελπίζω στο μέλλον το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει την έκθεση Böge, ώστε να μπορέσει να επιτύχει την ευρωπαϊκή φιλοδοξία μας ενόψει των εθνικών συμφερόντων που προβάλλονται καθημερινά μέσω των υπεκφυγών του Συμβουλίου.

Από το Κοινοβούλιο εξαρτάται η έκδοση των ευρωπαϊκών πολιτικών που δίνουν στους συμπολίτες μας πραγματική ελπίδα σε ένα εγχείρημα με πολιτική, και όχι μόνο με οικονομική σημασία.

 
  
MPphoto
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είμαστε 27 χώρες και ξοδεύουμε για τον κοινοτικό προϋπολογισμό λιγότερο από το 1% του συλλογικού μας πλούτου, πάνω-κάτω όσα ξοδεύαμε και όταν ήμασταν 15. Μόνο και μόνο αυτή η διαπίστωση δείχνει γιατί η έκθεση Böge που συζητάμε σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά πολιτικά διακυβεύματα της Ευρώπης για την επόμενη πενταετία.

Είναι ένα θέμα κρίσιμο να απαντήσουμε: Πόσα χρήματα και για ποιες πολιτικές; Πού βάζουμε το όριο, τον πήχη των φιλοδοξιών μας; Αυτή τη φορά θα πρέπει να τα θέσουμε όλα στο τραπέζι χωρίς κανένα προαπαιτούμενο και η κουβέντα θα πρέπει να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Θα' χουμε ν' αντιμετωπίσουμε δύο σημαντικές δυσκολίες σ' αυτή τη μεγάλη διαπραγμάτευση:

- η πρώτη είναι ότι τώρα είμαστε φυσικά περισσότεροι από κάθε άλλη φορά που έγινε ανάλογη διαπραγμάτευση, και

- η δεύτερη δυσκολία είναι ότι, δυστυχώς, αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται όταν έχει κλείσει ο κύκλος των παχιών αγελάδων και όταν μας χτυπάει σοβαρά η οικονομική κρίση.

Παρόλα αυτά όμως, η διαπραγμάτευση που ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει με την πολύ ρεαλιστική προσέγγιση του Reimer Böge, θα πρέπει να επιβεβαιώσει τρία βασικά αξιακά για την Ευρώπη προαπαιτούμενα:

- πρώτον, ότι το μέλλον της γεωργίας στην Κοινότητα και μετά το 2013 πρέπει να είναι εξασφαλισμένο,

- δεύτερον, ότι η αρχή της συνοχής και της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχει τέλος, και

- τρίτον, ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μία έξυπνη ανάπτυξη, για λεφτά που πάνε και σε μυαλά, όχι μόνο στην άσφαλτο και στο τσιμέντο.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μποτόπουλος (PSE). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής μας, του κ. Böge, που συζητάμε σήμερα είναι - κατά τη γνώμη μου - πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιμη για τρεις λόγους: πρώτον, γιατί υποδεικνύει κάποιους τομείς που χρειάζονται βελτίωση· δεύτερον, γιατί σκιαγραφεί κάποιες προτάσεις και, τρίτον, γιατί ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη συζήτηση της επόμενης θητείας του Κοινοβουλίου μας.

Τομείς που χρειάζονται βελτίωση: κυρίως η μη ανταπόκριση πολιτικών επιλογών και κοινοτικών επιλογών και η αδυναμία σωστής διαχείρισης των χρημάτων του προϋπολογισμού μας.

Προτάσεις:

- Πολύ βασική η πενταετής λειτουργία των δημοσιονομικών πλέον προοπτικών και μία πολιτική πενταετής λειτουργία των δημοσιονομικών πολιτικών, που θα ταυτίζει δηλαδή τη διάρκεια της ζωής του Κοινοβουλίου μας με τις πολιτικές προτάσεις σε επίπεδο προϋπολογισμού.

- Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της ευελιξίας. Ευελιξία όμως δεν σημαίνει μόνο αλλαγή μεταξύ τομέων, σημαίνει μια γενική απάντηση. Η ευελιξία από μόνη της δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα.

Όλα αυτά λοιπόν μας προετοιμάζουν για τη μεγάλη συζήτηση της επόμενης θητείας μας που είναι ένας νέος - σε νέες βάσεις - πολιτικός και συντονισμένος προϋπολογισμός.

 
  
MPphoto
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE) . (RO) Η μείωση της περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού σε πέντε χρόνια, όπως προτείνει η έκθεση Böge – και θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία να συγχαρώ τον κύριο Böge για την ιδιαίτερη συνεισφορά του στην εν λόγω έκθεση – θα παρείχε σαφείς αποδείξεις για την ωριμότητα των ευρωπαϊκών θερμών και θα αποτελούσε ένδειξη για την μείωση της γραφειοκρατίας.

Ταυτόχρονα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να αναλογιστούμε πόσο εφικτό είναι αυτό το μέτρο, ώστε να μην οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις, όπου θα μας πάρει δύο χρόνια να εγκρίνουμε έναν πενταετή προϋπολογισμό. Η βασική ερώτηση είναι πώς πρέπει να προχωρήσουμε στην απλούστευση των διαδικασιών, ώστε τα χρήματα των ευρωπαίων πολιτών να αξιοποιηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Υπάρχουν περιστατικά που έχουν ήδη περάσει στη σφαίρα του θρύλου, τα οποία αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που έφτασαν μήνες, αν όχι χρόνια, αφότου υπήρχε πραγματική ανάγκη γι’ αυτά. Επιτρέψτε μου μόνο να σας δώσω ένα παράδειγμα αναφορικά με χρήματα του Ταμείου Αλληλεγγύης. Όπως γνωρίζετε, η Ρουμανία πρόκειται να λάβει 12 εκατομμύρια ευρώ ως μια από τις πέντε χώρες που χτυπήθηκαν από πλημμύρες. Οι πλημμύρες σημειώθηκαν το περασμένο καλοκαίρι, ψηφίσαμε για το θέμα τον περασμένο μήνα, το πιθανότερο όμως είναι ότι η χρηματοδότηση θα φτάσει περίπου ένα χρόνο μετά από τη σημείωση των πλημμύρων. Οι Ρουμάνοι που θα λάβουν αυτά τα χρήματα δεν θα γνωρίζουν ότι αυτός Που τους βοηθάει είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, εισηγητής. − (FI) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι σχολίασαν την έκθεσή μου.

Μπορώ να πω ότι τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Κοινότητα 27 κρατών μελών και 480 εκατομμυρίων κατοίκων, η διαχείριση και η διοίκηση πρέπει να καταστούν απλούστερες και αποδοτικότερες. Η διαχείριση και η κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ΑΒΜ/ΑΒΒ) παρέχει βέβαια αυτή τη δυνατότητα, με διάκριση εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα κατάλληλα επίπεδα, προκειμένου να επιτευχθεί η υπεύθυνη διαχείριση και η αποδοτική υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, ιδίως δε θα ήθελα να ευχηθώ στην κυρία Grybauskaitė κάθε ευτυχία και επιτυχία στις μελλοντικές προκλήσεις της. Χαίρομαι πολύ που συνεργάστηκα μαζί σας και επισημάναμε τα άριστα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge, εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας την κυρία Επίτροπο. Μετά από την αρχική φάση της γνωριμίας μας, συνεργαστήκαμε αποτελεσματικά, εποικοδομητικά και ανοιχτά. Αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα πολλών διαπραγματεύσεων τα τελευταία χρόνια. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους ευρωβουλευτές για τη σκληρή δουλειά τους και για την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πριν από την αυριανή ψηφοφορία σε ολομέλεια, καθώς και την κυρία Guy-Quint για το ρόλο της ως εισηγήτρια όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Συμφωνήσαμε για μια κοινή διαδικασία για τα βασικά σημεία των εκθέσεων, ειδικά όσον αφορά την προσέγγιση τριών σταδίων και το χρονοδιάγραμμα.

Είναι κατανοητό ότι η τρέχουσα Δημοσιονομική προοπτική 2007-2013 και, σε σχέση με αυτήν, η Διοργανική συμφωνία από το 2006 αντιστοιχούν στο μέγιστο που μπορεί να επιτευχθεί από τις διαπραγματεύσεις, ενώ είχαμε επίσης πλήρη επίγνωση των ανεπαρκών δράσεων. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό που η έκθεση αυτή ζητά να επισυναφθούν εγκαίρως συμφωνίες για το μέλλον και εξασφαλίζει ότι οι συμφωνίες αυτές δεσμεύουν πλήρως τα μέρη τους. Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και μήνες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, θα ασχοληθούμε με το Σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας και θα υπενθυμίσουμε στο Συμβούλιο ότι όλα τα στοιχεία της Διοργανικής συμφωνίας, καθώς υπάρχουν κάποια όργανα, στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Επίτροπος, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συνολικού δημοσιονομικού πλαισίου. Αν όλα τα κράτη μέλη το γνώριζαν αυτό λίγο καλύτερα, θα είχαμε σημειώσει περισσότερη πρόοδο με τους υπάρχοντες κανονισμούς μας.

Τέλος, θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο να λάβει υπόψη τα βασικά ευρήματα και τις σκέψεις που θα εγκρίνει αύριο το Κοινοβούλιο. Αυτό μπορεί να αποτελεί εξαιρετική αρχή για να γίνουν οι απαραίτητες φιλόδοξες αλλαγές υπό τη μορφή μιας κοινής προσπάθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ταυτόχρονα, για την ανάπτυξη ενός προϋπολογισμού που ατενίζει στο μέλλον και που συνδυάζεται με μεγαλύτερη πολιτική νομιμοποίηση. Αυτό ακριβώς ζητά το Κοινοβούλιο με αυτή την έκθεση, με ιδιαίτερα έντονο και συλλογικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση ολοκληρώθηκε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009.

Γραπτές ανακοινώσεις (Κανόνας 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Μια επανεξέταση του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου αποτελεί καλή ευκαιρία για περισυλλογή, όχι μόνο για τον τρόπο κατανομής των διαθέσιμων πόρων, αλλά και για τη μελλοντική μορφή του προϋπολογισμού της ΕΕ. Κατά την εισαγωγή αλλαγών στον τρέχοντα προϋπολογισμό και κατά τον σχεδιασμό της επόμενης Δημοσιονομικής προοπτικής, πρέπει να καθοδηγούμαστε, πάνω απ’ όλα από τη φιλοδοξία να εμβαθύνουμε την ολοκλήρωση και να επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους.

Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες μεγάλης κλίμακας αλλαγών στη δομή του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι δαπάνες για την ΚΓΠ δεν εξαντλούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των ρευστών της Κοινότητας. Η πρόσφατη πολιτική συνοχής και τα μέτρα που αφορούν την υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας μπορούν να περιμένουν να λάβουν τη μέγιστη στήριξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η εξέλιξη είναι θετική για το μέλλον μιας Ευρώπης που προσανατολίζεται προς μια καινοτόμο οικονομία της γνώσης, η οποία εγγυάται υψηλό επίπεδο απασχόλησης. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί εις βάρος της ασφάλειας τροφίμων για την Ευρώπη και επιφέροντας μείωση στα εισοδήματα των αγροτών.

Εξίσου ανησυχητική είναι η ολοένα και μεγαλύτερη μείωση του επιπέδου του προϋπολογισμού της ΕΕ σε σχέση με το ΑΕΕ των κρατών μελών της ΕΕ. Οι στατιστικές δείχνουν ότι αν στο πλαίσιο της τρέχουσας προοπτικής είχαμε διατηρήσει τον προϋπολογισμό στα επίπεδα της περιόδου 1993–1999 (τα οποία υπολογίστηκαν βάσει του ίδιου ποσοστού ΑΕγχΠ), θα είχαμε στη διάθεσή μας επιπλέον 200 δισεκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η πίεση για τη μείωση του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι επιβλαβής, επειδή έτσι περιορίζεται η ευελιξία και η ικανότητά του να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Ως εκ τούτου, ζητώ η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ στις νέες προκλήσεις να μη γίνει με μετακίνηση πόρων από την ΚΓΠ, αλλά με κατάλληλη αύξηση των δημοσιονομικών μέσων της ΕΕ.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου