Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/2053(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

A6-0104/2009

Dibattiti :

PV 24/03/2009 - 10
CRE 24/03/2009 - 10

Votazzjonijiet :

PV 25/03/2009 - 3.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2009)0173

Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 24 ta' Marzu 2009 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

10. Strument ta' mmaniġġjar għall-allokazzjoni tar-riżorsi baġitarji - Reviżjoni f'nofs il-perjodu ta' żmien tal-Qafas Finanzjarju 2007-2013 (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
Minuti
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad:

– sprawozdaniem sporządzonym przez Kyösti Virrankoskiego w imieniu Komisji Budżetowej w sprawie metodologii ABB-ABM jako narzędzia zarządzania dla przydzielania środków budżetowych (2008/2053(INI)) (A6-0104/2009) oraz

– sprawozdaniem sporządzonym przez Reimera Böge w imieniu Komisji Budżetowej w sprawie przeglądu śródokresowego ram finansowych 2007-2013 (2008/2055(INI)) (A6-0110/2009).

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, esittelijä. − Arvoisa puhemies, käsittelyssämme on mietintö toimintoperusteisesta budjetoinnista ja hallinnosta. Haluan kiittää koko budjettivaliokuntaa sen antamasta voimakkaasta ja johdonmukaisesta tuesta, samoin valiokunnan sihteeristöä ja kaikkia avustajiani.

Toimintoperusteinen budjetointi ja -hallinto (ABB ja ABM) toteutettiin Prodin komission aikana, komission jäsen Kinnockin johdolla. Uudistuksen kannustimena oli ulkopuolisen asiantuntijaryhmän raportti, joka tilattiin edellisen komission kokeman kriisin selvittämiseksi. Tämä mietintö on niin sanoaksemme Kinnockin reformin eräänlainen välivaiheen tarkistus.

Toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnon päämääränä on selkeyttää hallintoa budjetoimalla käytettävissä olevat varat ja henkilöresurssit politiikanalojen mukaan. Hallinnon on puolestaan ilmoitettava saavutetut tulokset selkeästi siten, että niiden arvo verrattuna panostuksiin on selkeästi nähtävissä.

Pääpaino on tuloksissa eikä niinkään siinä, miten ne on saavutettu. Toimintatapa muistuttaa liike-elämän toimintatapaa.

Asia voidaan lausua myös yksinkertaistaen. Ei riitä, että rahat käytetään tai kärjistäen "poltetaan" laillisesti ja säännönmukaisesti, tulokset määräävät hallinnon laadun, eivät hyvät aikomukset.

Tuloksista näkyy myös hallinnon tehokkuus. Ottakaamme esimerkiksi rakenne- ja koheesiopolitiikka. Jos kaksi vuotta ja kolme kuukautta ohjelmakauden alkamisen jälkeen yli kolme neljäsosaa hallinta- ja valvontajärjestelmistä on hyväksymättä, hallintoa ei voi pitää tehokkaana. Syitä voi olla sekä komissiossa että jäsenvaltioissa, mutta tosiasiaksi jää, että hallinto on byrokraattista ja tehotonta.

Toimintoperusteinen budjetointi ja hallinto korostavat ja edistävät tehokkuutta. Se vähentää byrokratiaa ja se vahvistaa kansalaisen ja hallintoalamaisen oikeudellista asemaa hallintoon nähden.

Toimintoperusteinen hallinto korostaa henkilökohtaista vastuuta, mutta antaa myös toiminnan vapautta. Hyvässä hallinnossa vastuunjako on selkeä. Hallinnolla on kasvot sekä alemmalla että ylemmällä tasolla.

Koska hallinnon tavoitteena on tuloksellisuus, esimiehen ei pitäisi kahlita tarpeettomasti toimintaa. Vain välttämättömät säädökset ovat tarpeellisia. Turha raportointi ja suunnittelu on tarpeetonta.

Arvoisa puhemies, esillä oleva mietintö perustuu useisiin tutkimuksiin, joista tärkeimmät on lueteltu perusteluosassa. Niiden yleinen sävy on, että toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnon käyttöönotto on ollut menestys ja se on saanut komissiossa aikaan merkittävän kulttuurin muutoksen. Se on selkeyttänyt henkilökohtaista vastuuta ja tilivelvollisuutta sekä parantanut hallinnon tehokkuutta, tulossuuntautuneisuutta ja avoimuutta.

Byrokratia ja sen kasvu ovat kuitenkin todellinen vaara. Erityisesti on arvioitava, sisältääkö nykyinen vuotuinen suunnittelu- ja arviointiprosessi liiaksi suunnittelua, erityisesti verrattuna saavutettujen tulosten esittämiseen ja arviointiin.

Lisäksi pitäisi arvioida, miten komission viisivuotiset strategiset tavoitteet, komission "hallitusohjelma", liittyvät monivuotisiin rahoituskehyksiin ja edelleen vuotuiseen toimintastrategiaan. Vuotuiseen toimintastrategiaan liitetään usein myös osia, joilla ei ole kovin suurta yhteyttä "hallitusohjelmaan", viisivuotisiin strategisiin tavoitteisiin eikä monivuotiseen rahoituskehykseen. Tästä aiheutuu yleensä ongelmia talousarviota laadittaessa, koska varat ovat rahoituskehyksen tarkistamisen takana, mitä erityisesti neuvosto vastustaa. Tästä on ilmennyt lähes jokaisena viime vuotena selkeitä esimerkkejä.

Erityisiä vaikeuksia komissiolla on ns. "negatiivisten painopisteiden" määrittelyssä, eli toimintojen, jotka ovat turhia tai vähemmän tärkeitä ja joista pitäisi luopua. Tässä suhteessa olisi toivottavaa, että komissiolla olisi enemmän rohkeutta.

Hallintomenojen arviointi on edelleen vaikeaa, vaikka hallintomenot budjetoidaan erikseen, koska toiminnallisista määrärahoista rahoitetaan yhä hallintoa, mm. toimeenpanovirastot (executive agencies) ja usein jäsenmaiden tekninen apu. Siksi mietinnössä kiinnitetään huomiota henkilöresurssien jatkuvaan tarkkailuun.

Arvoisa puhemies, käsittelyssä oleva mietintö perustuu eurooppalaiseen perintöömme, Ranskan suuren vallankumouksen ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien julistuksen 15 artiklaan vuodelta 1789: "Yhteiskunnalla on oikeus vaatia kaikilta julkisilta luottamusmiehiltä selvitystä heidän hallinnostaan" (Society has the right to ask a public official for an accounting of his administration).

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge, Berichterstatter. − Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen heute über die Halbzeitüberprüfung des Finanzrahmens 2007-2013. Und ich will noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir damals eine Reihe von Erklärungen interinstitutionell vereinbart haben, deren Einlösung wir mit diesem Bericht einfordern, und dem neu zu wählenden Parlament für die Beratungen der nächsten Monate Leitlinien für die künftige Handlungsweise des Europäischen Parlaments an die Hand geben.

Es waren im Wesentlichen drei Erklärungen, mit denen das Parlament in die künftigen Diskussionen der Einnahmen- und Ausgabenpolitik eingebunden werden sollte, wie es vorher noch nie der Fall gewesen ist. So verpflichtete sich die Kommission, Ende 2009 einen Bericht über die Funktionsweise der Interinstitutionellen Vereinbarung vorzulegen. Die Kommission hat sich verpflichtet, 2008/2009 einen Haushaltsreview vorzulegen, der alles beinhalten könne – eine vollständige und weitreichende Überprüfung sämtlicher Aspekte der Ausgaben einschließlich der Agrarpolitik und der Eigenmittel sowie der Ausgleichszahlungen an das Vereinigte Königreich. Und vergessen wir nicht, auch hier im Hause wird im Jahre 2010 bei vielen Mehrjahresprogrammen einer Halbzeitüberprüfung stattzufinden haben.

Wer sich jetzt die vorliegenden Papiere aus der öffentlichen Konsultation anschaut, wird feststellen, dass die Mitgliedstaaten im Gegensatz zu anderen, die sich geäußert haben, versuchen, sich vor dieser Verantwortung und vor dieser eingegangenen Verpflichtung zu drücken, indem sie sofort auf die nachfolgende Finanzielle Vorausschau springen. Ich komme gerade von einem Gespräch über das so genannte Konjunkturprogramm und möchte feststellen: Was hier stattfindet mit dem permanenten Suchen nach Margen, die eigentlich nicht mehr verfügbar sind, und mit neuen Programmierungen, die an die Haushaltsrechte des Parlaments herangehen, macht deutlich, dass wir so nicht weitermachen können. Deshalb mein Appell an die Kommission, im Herbst dann wirklich einen Vorschlag vorzulegen, in dem nicht nur über die Zeit nach 2013 nachgedacht wird, sondern der sich mit einem Review der Finanziellen Vorausschau befasst und dann die Perspektive in die Zukunft öffnet.

Wir sagen ganz klar auch in diesem Bericht, dass wir uns zunächst einmal auf die bestehenden Defizite und die langfristige Perspektive konzentrieren, ohne uns im Detail mit den budgetären Auswirkungen des Lissaboner Reformvertrags zu beschäftigen. Wir haben deswegen im Haushaltsausschuss mit einer großen Mehrheit einen Drei-Stufen-Ansatz gewählt. Die Behebung der Mängel und offenkundigen Defizite der noch offen stehenden Fragen, die wir nicht haben erfolgreich verhandeln können, und die Klarlegung, dass es Haushaltsrubriken – Schwerpunkte unserer Politik – gibt, die chronisch unterfinanziert sind. So erreichen wir beispielsweise nicht unser Ziel bei Forschung und Innovation, auch im Bereich der Rubrik 3 a und b erreichen wir nicht das, was wir in Hinblick auf Kultur, Jugend, Bildung, Sicherung der inneren und äußeren Sicherheit gewährleisten wollen, und die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik ist chronisch unterfinanziert.

Deswegen unser Angebot an den Rat: Lasst uns über diese Defizite sprechen und verhandeln, und zwar nicht in einem Gewürge im jährlichen Haushaltsverfahren. Das Angebot ist, in einem ambitionierten Review diese Probleme zu lösen und gleichzeitig eine Verlängerung der bestehenden Finanziellen Vorausschau bis 2015 oder gegebenenfalls 2016 zu erreichen, damit dann langfristig die notwendige demokratische Legitimation auch im Finanzrahmen Geltung erlangt, nämlich eine stärkere Parallelität der Amts- und Mandatszeit der Kommission einerseits und des Finanzrahmens andererseits. Und es gehört auch dazu, dass wir – gerade angesichts der Debatte über die EIB – nicht vergessen sollten, uns zunehmend darum zu kümmern, dass es keine Schattenhaushalte außerhalb des Gemeinschaftshaushaltes gibt.

Lassen Sie mich abschließend sagen, dass dieser Bericht auch in Übereinstimmung mit den Berichten des konstitutionellen Ausschusses steht. Deswegen unsere Botschaft an die Kommission und den Rat: Das Ziel, einen fünfjährigen Finanzrahmen mit dieser Parallelität zur Amts- und Mandatszeit zu erreichen, ist für uns nicht verhandelbar. Wir sind nur bereit, darüber zu verhandeln, wie wir dorthin kommen. Schönen Dank!

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, Member of the Commission. − Mr President, thank you very much for these two reports – which we can evaluate as being for the new Parliament and, probably, for the current Commission still, as well as for the new Commission – on how we will negotiate, what tools we will have to manage the European budget and what kind of future European budget it will be.

On this point, I wish to congratulate us all, including Parliament and the Commission. Over five years we have had unprecedented events. We have revised the financial framework three times – which had never happened before – Galileo, the Food Facility and, now, EUR 5 billion.

That is exactly due to the capability of the institutions to use this rigid environment in which we operate in financial frameworks today to the best of our capabilities, to deliver where it was needed.

The Commission therefore takes note of both reports, especially Mr Böge’s report, which relates to the future shape of the European budget. The Commission is ready, and will be ready, to negotiate on the basis of what you include in your report. We will confirm our obligation to deliver the mid-term review and evaluation of how the IIA is working. We confirm that we will deliver on what we have been obliged to do, and as has been promised in the IIA, on budget reform by the end this year.

Taking that into account, I would like to thank Parliament personally. I am probably talking to you on one of my last occasions here and I would like to thank you for all the cooperation I had, for all the understanding I have had from you right from the very beginning. In these difficult times we have been able to deliver very good results together.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. − Herr Präsident! Zunächst möchte ich den vom Kollegen Böge entwickelten und soeben vorgetragenen dreistufigen Ansatz zur Halbzeitrevision unterstützen. Er bietet Gelegenheit zur sorgfältigen Analyse unserer politischen Ziele, der erforderlichen Änderungen an unserem Instrumentarium sowie der Mittelausstattung.

Ceterum censeo: Als Außenpolitiker mahne ich erneut die Beseitigung der chronischen Unterfinanzierung im Bereich der Außenpolitik an. Die Kommission hat zugesagt, eine entsprechende Bewertung vorzulegen. Wir fordern kurzfristige Lösungen im Rahmen des aktuellen Finanzrahmens sowie tragfähige Optionen für den nächsten Finanzrahmen. Unter anderem sind angemessene Finanzmittel für den auswärtigen Dienst der EU vorzusehen. Wir wollen eine Europäische Union, die ihre Verpflichtungen im Bereich der Außenbeziehungen erfüllt und auf Krisen angemessen und schnell reagieren kann. Davon hängt unsere Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit als starker Partner in der Welt ab.

Wir begrüßen die Weiterentwicklung der Europäischen Nachbarschaftspolitik zur Ostpartnerschaft und zur Union für den Mittelmeerraum, damit den beteiligten Partnern zwei funktionsfähige und zuverlässige Rahmen zur Verfügung stehen. Ob allerdings die Finanzierungsmodalitäten tragfähig sind, wird sich vor dem Hintergrund aller unserer außenpolitischen Herausforderungen noch erweisen müssen. Für die Zusammenarbeit mit Drittländern außerhalb des Rahmens der öffentlichen Entwicklungshilfe fordern wir neue Rechtsvorschriften und entsprechende Mittel im nächsten Finanzrahmen.

Wenn ich mir noch einen Wunsch für die Zukunft – auch über den Lissabon-Vertrag hinaus – erlauben darf: Ich finde, dass sämtliche Finanzmittel für das auswärtige Handeln in den EU-Haushalt einbezogen werden sollten. Das bezieht sich sowohl auf den Europäischen Entwicklungsfonds als auch auf den Athena-Mechanismus. Unsere Regierungen brauchen keine Angst davor zu haben, Transparenz in einem Bereich zu schaffen, damit deutlich wird, wie viel wir tatsächlich schon gemeinsam im europäischen Bereich in der Außenpolitik unternehmen, auch und gerade bei militärischen Engagements.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Haushaltskontrollausschusses. − Herr Präsident! Ich möchte der Kommission ausdrücklich zu dieser Mitteilung gratulieren. Sie hat diese Mitteilung offen angelegt, genau so, wie wir uns das in der Vergangenheit vorgestellt haben. Herzlichen Glückwunsch!

Die über 300 Beiträge sind verfolgenswert. Das sind engagierte Vorschläge, die uns weiterbringen. Ich bin sehr dankbar, dass in der Mitteilung die Themen Rechenschaftspflicht, Transparenz und Sichtbarkeit von Politiken angeschnitten wurden. Das wird entscheidend sein. Wenn ich eben meinem Vorredner applaudiert habe, dann selbstverständlich unter dem aktuellen Eindruck der Frage „Inwiefern kann sich der Rat der Europäischen Union der Kontrolle durch das Europäische Parlament entziehen?“. Im Hinblick auf Lissabon bedeutet dies, dass es – wenn sie wirklich mehr Rechte bekommen – keine parlamentarische und öffentliche Kontrolle für die etwa 8 Milliarden gibt.

Damit das klar ist: Ich komme aus einem neutralen Land. Ich sollte meinen Leuten sagen können, was mit dem Geld geschieht. Ich kann es nicht, auch wenn ich Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses bin. Darum sind diese Überlegungen in Zukunft mit einzubeziehen. Ich bin sehr dankbar für Ihre Anregungen.

Es tut mir Leid, dass diese Debatte in ein politisches Loch fällt, wo man sich schon voneinander verabschiedet und alles Gute wünscht. Das tue auch ich: Sie haben eine gute Arbeit als Kommissarin geleistet, herzlichen Glückwunsch!

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie. − Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Europa hat es jetzt geschafft, ein so genanntes Nullbudget zu kreieren. Wir sind die einzige politische Ebene, die ein Nullbudget zur Verfügung hat. Wir haben 0,89 % des Bruttonationaleinkommens zur Verfügung, und wir sind ein Vorbild dafür, wie sparsam man mit dem Geld der europäischen Steuerzahler umgehen kann.

Außerdem – das haben wir über viele Jahre bewiesen – übersteigen bei uns die Einnahmen die Ausgaben. Es bleibt jedes Jahr etwas über, und wir sollten endlich dazu kommen, das Geld, das überbleibt, in Zukunft nur mehr dem europäischen Mehrwert zur Verfügung zu stellen. Parlament und Rat sollten sich einigen, wie dieses Geld dem europäischen Mehrwert zugeführt wird. Das ist eine ganz entscheidende Grundlage, die wir schaffen müssen.

Des Weiteren: Wir haben ja eben eine Debatte über die EIB geführt. Ich glaube, dass gerade in Krisenzeiten die Mittel so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden sollten. Gerade im Forschungsbereich, der für neue Dienstleistungen und für neue Produkte Chancen für die Zukunft bietet, brauchen wir eine sofortige Zuteilung der Mittel. Die Vereinfachung der Verwaltung, der Abbau von Bürokratie sind gerade für kleine und mittlere Betriebe wichtige Voraussetzungen, weil sie jetzt auf den Weltmärkten aktiv werden wollen, und dazu brauchen sie unsere Unterstützung.

Den Ausbau der Infrastrukturen zwischen den Mitgliedstaaten intensiv zu betreiben, wie es im Konjunkturprogramm ansatzweise vorgesehen ist – um nur ein Beispiel zu nennen, Nabucco oder andere Energieleitungen –, spielt hier eine zentrale Rolle, weil hier schnell investiert werden kann. Allein wenn man sieht, welchen Stahlverbrauch diese Leitungen haben, wird deutlich, dass sie unsere Stahlindustrie kurzfristig wieder zu Absatzspitzen und zur Beschäftigungssicherung führen könnten. Dafür sollten wir eintreten!

 
  
MPphoto
 

  Румяна Желева, докладчик по становището на комисията по регионално развитие. − Колеги, като докладчик на комисията по регионално развитие, бих искала да подчертая значението на междинния преглед на финансовата рамка за 2007-2013 г.

Приветствам доклада на г-н Böge, защото посочва и сфери, в които са необходими промени и подобрения, и по този начин проправя пътя към един по-ефективен Европейски съюз. От гледната точка на моята комисия ние се интересуваме най-вече от изразходването на средствата за кохезионна политика, която съставлява една от основните части на бюджета. Ние отстояваме дългосрочната си позиция, че по-голямата част от финансовите ресурси трябва да са насочени към по-слабо развитите региони, които се нуждаят от подкрепата на Съюза. Удовлетворена съм, че докладът не е в конфликт с нашата позиция по тези въпроси.

Съществуват нови глобални предизвикателства със значително териториално въздействие. За тяхното преодоляване трябва да бъде осигурено адекватно финансиране за периода след 2013г.: 0.35% от БВП на Съюза може да не е достатъчно за постигането на нашите цели. Съжаляваме, че докладът не възприе изцяло предложението ни, но приветстваме факта, че стига до заключение, което е много близко до нашето.

Ние направихме и преглед на състоянието на структурните фондове, където за нещастие има ниско ниво на усвояване в някои държави. Докато някъде националните власти са виновни за неефективността при работата с тях, аз вярвам, че сложността на системата също е една от причините за ниските нива на усвояване. Нашата комисия предложи опростяване на процедурите и се радвам, че докладът на г-н Böge следва подобна логика.

Нашата комисия вярва, че трябва отново да започнем дебат за изразходването на ресурсите, които губим поради правилото N+2/N+3. По време на преговорите за регламентите по структурните фондове през 2007-2013 г., Парламентът предложи неизразходваните ресурси да се използват по оперативни програми с по-добро ниво на усвояване. Докладът Böge не разглежда тази идея, но аз мисля, че ние трябва да я имаме предвид като отправна точка за по-нататъшна дискусия.

В заключение, бих искала да благодаря на г-н Böge за доброто сътрудничество и за отличния доклад, който е изготвил.

 
  
MPphoto
 

  Esther De Lange, Rapporteur voor advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. − Voorzitter, ik had me eigenlijk vandaag vooral willen richten tot de Raad, maar ik begrijp dat er niemand van de Raad aanwezig is en dat er dus wellicht wat minder belang wordt gehecht aan dit debat. Het verbaast mij een beetje, want het afgelopen weekend zijn er wel de nodige toezeggingen gedaan op begrotingsgebied en als het dan vervolgens gaat om de concrete financiering daarvan, laat de Raad het afweten.

Ik sta hier in elk geval met het nodige gevoel van ironie. Officieel staan we hier om te spreken over de tussentijdse herziening, maar in werkelijkheid is er al het nodige gezegd over het economisch stimuleringspakket waarover afgelopen weekend een deal is bereikt. Dat pakket geeft nu net aan waar die tussentijdse herziening, waar die meerjarenbegroting tekortschiet. Want sinds het begin van het huidige meerjarenkader hebben wij al driemaal achter elkaar aan onze eigen afspraken getornd. Galileo, de voedselhulp voor Afrika, de manier waarop dat gefinancierd is, verdiende al geen schoonheidsprijs.

Nu weer de discussie over het economisch stimuleringspakket. De Raad heeft toezeggingen gedaan maar schijnt nog niet te weten waar het geld vandaan moet komen. Bijvoorbeeld op het gebied van energie moet er nog zo'n kleine 2 miljard worden gevonden voor energieprojecten, niet alleen uit de begroting van dit jaar, maar ook die van volgend jaar en wellicht de begroting van het jaar daarna. Daarbij graait men al in de marge van het landbouwbudget. Men zegt dan: ja, dat is geen landbouwgeld, dat is de marge. Maar er hoeft maar één dierziekte uit te breken en we hebben dat geld daadwerkelijk binnen de landbouwbegroting nodig. Herinnert u zich wellicht MKZ nog? Of wat doen we als op de zuivelmarkt de prijzen slecht blijven en ingrijpen nodig is? Bovendien wordt de marge op de landbouwbegroting de komende jaren alleen maar kleiner. Het verslag van de Commissie landbouw voor de tussentijdse herziening wijst daar heel terecht op.

Ik zou dan ook graag van de Commissie en van de Raad - mochten ze toch nog verschijnen en anders wellicht schriftelijk - bevestigd zien dat wij eerst gaan kijken wat de bestaande verplichtingen zijn op landbouwgebied, pas dan gaan kijken wat de marge is en dan bezien of die marge ook ingezet kan worden op andere terreinen. Dat zijn de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. Als we daar ons niet aan houden, dan gooien we volgens mij het kind met het badwater weg.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte dem Kollegen Virrankoski sehr herzlich für den Initiativbericht danken, der ein altes Anliegen des Haushaltsausschusses aufgreift, nämlich die Fragen: Wie planen wir eigentlich? Welche Planungstools stellen wir zur Verfügung? Wie setzen wir unsere Prioritäten durch? Vielen Dank, Herr Kollege Virrankoski, auch für die Zusammenarbeit.

Wir halten es für wichtig, dass unsere Prioritäten im Haushaltsbereich auch ihren Niederschlag in der Frage der Personalressourcen finden. Deswegen möchten wir der Kommission gerne ein Angebot machen. Wir sollten die Berichtspflichten der Kommission besser nutzen, um die jährliche Politikstrategie und den Haushaltsentwurf zusammenzubringen. Wir finden, dass die Jahresberichte der Generaldirektionen auf die Trefferquote zum Haushalt gar nicht oder zu wenig eingehen. Unsere Frage ist: Was wurde eigentlich aus den Prioritäten des Parlaments, wie hoch ist die Trefferquote der jährlichen Politikstrategie dabei?

Meiner Ansicht nach könnten wir alle sehr viel mehr lernen und müssen auch sehr viel mehr erfahren, wenn diese ganze Berichterstattung nicht ein rein theoretisches Ziel bleiben soll. Das ist sie nicht, sie ist keine theoretische Übung, sondern sie ist notwendig, um überhaupt über Geld wirklich steuern zu können. Deswegen unsere Bitte, diese Management-Tools weiterzuentwickeln, uns zu helfen, mehr über die Art und Weise der Ausführung des Haushalts zu erfahren, und mehr von der Ausführung in die Planung einzubeziehen.

Wir fragen uns auch, wie der jährliche Managementplan besser in die jährliche Politikstrategie integriert werden kann. Wir bitten darum, mehr zu erfahren über die Kosten des ABM-Zyklus, in den wir auch Vereinfachungen einbauen müssen. Es wurde angeregt, diese Fragen in den Screening-Bericht aufzunehmen. Der aktuelle Screening-Bericht liegt bereits vor, vielen Dank. Wir werden ihn studieren und zur Kenntnis nehmen. Das heißt aber, dass diese Dinge spätestens im nächsten Bericht aufbereitet werden müssen.

Es liegen zwei Änderungsanträge vor, die unsere Fraktion nicht annehmen kann. Wir halten eine Ausdehnung auf zwei Jahre nicht für richtig, weil sie dieses Management-Tool weiter entwertet, anstatt es besser zu machen. Wir wollen dieses Management-Tool ABM/ABB verbessern, anstatt es auf zwei Jahre auszudehnen. Wir stimmen auch gegen das Studien-Amendment. Das ist ein guter Änderungsantrag, aber er hat in diesem Bericht nichts verloren.

Herzlichen Dank an die Frau Kommissarin für die Zusammenarbeit, und viel Erfolg im Wahlkampf!

 
  
MPphoto
 

  Gary Titley, on behalf of the PSE Group. – Mr President, out of this budget review, we simply have to ask ourselves one question: does the budget reflect the political priorities of the 21st century? If it does not, it needs changing. Is it flexible enough to reflect changing times? Because one of my frustrations at the moment with the budget is how we deal with negative priorities. Too much is left in the budget because we cannot change things because of the restrictions of the MFF.

If I could turn to activity-based budgeting and management, I think the Commission has made huge progress on this but I would warn against over-bureaucratising this exercise because what we want to ensure is a qualitative evaluation, not simply ticking boxes. We do not want people spending all their time evaluating themselves when they should be getting on and doing some work. So we have got to be careful about that. I personally think the annual policy strategy would be better if it was every two years or every two and a half years to fit in with the parliamentary cycle. This would allow us to get a much clearer idea of our policy perspectives on top of the Commission’s annual work programmes.

 
  
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Die Reform der EU-Finanzen ist überfällig, das hat der Berichterstatter Böge dankenswerterweise festgestellt. Wir brauchen ein gerechtes, einfaches, transparentes, verlässliches und nachhaltiges Einnahmen- und Ausgabensystem für die EU. Die Finanzierung des EU-Haushalts sollte ausschließlich aus zwei Quellen kommen, nämlich zum einen den traditionellen Eigenmitteln und zum zweiten den Abführungen auf der Grundlage der Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten, also einem Anteil des Bruttonationaleinkommens. Hier sollten die Mitgliedstaaten maximal 1 % ihres BNE abführen.

Statt mehr Geld für die EU bereitzustellen, sollten die Ausgaben in Bereiche, in denen auf der europäischen Ebene tatsächlich ein echter Mehrwert erzielt werden kann, umgeschichtet werden, beispielsweise die gemeinsame Außenpolitik, transeuropäische Netze, Schutz der Außengrenzen und Forschung. Dauersubventionierungen hingegen sollte es nicht mehr geben. Das heißt auch, die Mehrwertsteuer-Eigenmittel gehören abgeschafft, und vor allem darf es eine EU-Steuer – egal in welcher Form – nicht geben, solange die EU keine wirkliche repräsentative Demokratie ist. Das richtige und geradezu vorbildliche Verschuldungsverbot der EU muss bestehen bleiben, und es muss endlich eine nationale Zuverlässigkeitserklärung aller EU-Finanzminister vorgelegt werden. Vielen Dank und Ihnen viel Erfolg für Ihre neuen Aufgaben!

 
  
MPphoto
 

  Wiesław Stefan Kuc, w imieniu grupy UEN. – Panie Przewodniczący! Obydwa sprawozdania przedstawione dzisiaj postulują sporządzenie ocen, do których jesteśmy zmuszeni właściwymi decyzjami różnych organów Unii Europejskiej. Ocena narzędzi zarządzania kosztami działań, budżety zadaniowe czy cykl „Planowanie programowania strategicznego” może są potrzebne, ale sprawiają wrażenie robienia sztuki dla sztuki. Jak mamy porównać realizację celów politycznych z budową elektrowni czy sieci transportowych? Czy Unia Europejska jest przedsiębiorstwem i dlatego staramy się stosować do niej podobne mechanizmy oceny efektywności?

Podobnie jest w przypadku środokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych. Codziennie dokonujemy ocen, przesuwając środki w ramach budżetów rocznych. Takie decyzje podejmuje Rada Europejska, zwiększając poziom środków na realizację poszczególnych istotnych zadań. Stabilne wieloletnie ramy finansowe dają wszystkim wieloletnie poczucie bezpieczeństwa i to trzeba szanować najbardziej, szczególnie w trudnych obecnie czasach.

Serdecznie gratuluję posłom sprawozdawcom Reimerowi Bögemu i Kyöstiemu Virrankoskiemu bardzo dobrych sprawozdań. Pani Komisarz, życzę Pani ogromnego sukcesu w przyszłych wyborach.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Schon bei der Zustimmung zur jetzigen Finanziellen Vorausschau hatten alle drei europäischen Institutionen – Rat, Parlament und Kommission – verstanden, dass wir eine Reform brauchen, wenn wir denn gemeinsam auf der Höhe der Zeit sein wollen. Jetzt ducken sich die Mitgliedstaaten davor weg, und das ist nicht richtig! Es ist hingegen richtig, dass wir ein Gleichgewicht brauchen zwischen Kontinuität und Planbarkeit einerseits und andererseits der Fähigkeit, sich schnell auf neue Herausforderungen einzustellen.

Wir müssen eine rigide Struktur verändern. Deswegen ist es richtig, den europäischen Haushalt – die mittelfristige Finanzplanung – jeweils auf fünf Jahre zu planen und damit auch politisch an die Verantwortung einer gewählten Kommission und eines gewählten Parlaments anzukoppeln. Das wird zur Transparenz und zur politischen Klarheit und Entscheidungsfreude beitragen.

Heute haben wir gehört, was Gordon Brown vorgeschlagen hat, was alles auf der Agenda zu stehen hat. Und Präsident Obama hat heute angekündigt, 129 Milliarden in erneuerbare Energien investieren zu wollen. Was ich sagen will: Auch wir müssen für unsere Bürger in Europa deutlich machen, dass wir unseren europäischen Haushalt verändern müssen. Wir müssen die Landwirtschaftspolitik z. B. an ökologische Energieerzeugung koppeln, und nicht länger Direktzahlungen von der Hektargröße von Höfen abhängig machen. Wir müssen mehr an die ländliche Entwicklung koppeln, die dann auch den Menschen vor Ort wirklich zugute kommt.

Wir müssen unsere gesamte Wirtschaftspolitik und Wachstumspolitik an das Paradigma Klimaschutz und Nachhaltigkeit anpassen, wenn wir denn unsere Debatten, die wir hier führen, und unsere Lissabon-Strategie wirklich ernst nehmen und auf die neuen Herausforderungen umstellen. Das bedeutet auch, dass wir auf europäischer Ebene mehr in Bildung, in Forschung und Entwicklung investieren müssen. Dazu müssen wir gemeinsam – alle drei Institutionen – den politischen Mut finden!

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, em nome do Grupo GUE/NGL. – O relatório contém alguns aspectos que, de forma mitigada, apontam o que há muito temos vindo a denunciar, isto é, o actual orçamento comunitário está aquém das necessidades que são exigidas para uma real e efectiva promoção da proclamada coesão económica e social ao nível da União Europeia. Tanto mais quando, em plena crise, os insuficientes limites acordados no actual quadro financeiro para 2007 e 2013 não são cumpridos (menos cerca de 29 mil milhões de euros entre 2007 e 2009) e as verbas orçamentadas não são executadas como objectivo 'despesa', nomeadamente no que se refere à convergência e à agricultura e pescas.

Por outro lado avolumam-se novas prioridades que contradizem aquele que consideramos dever ser o objectivo e a prioridade central do orçamento comunitário: um instrumento de redistribuição face aos custos, desigualdades e assimetrias fomentadas pelo mercado interno, pela União Económica e Monetária, pela liberalização do comércio internacional para os países e regiões economicamente menos desenvolvidas na União Europeia. Um orçamento comunitário que dê prioridade à convergência real, fundada no progresso social e na salvaguarda e promoção das potencialidades de cada país, da utilização sustentada dos recursos naturais e da protecção do ambiente com o objectivo da coesão económica e social, para além de uma efectiva ajuda ao desenvolvimento.

Reafirmamos ainda que o orçamento comunitário deverá ser baseado numa justa contribuição de cada país a partir do seu rendimento nacional bruto, rejeitando de forma peremptória qualquer tentativa, mais ou menos encapotada, de introdução de impostos europeus.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, för IND/DEM-gruppen. – Herr talman! Som alltid när det gäller vår budget är detta ett samvetsgrant och kompetent utfört arbete, men det går tyvärr rent politiskt i gamla hjulspår. Det är, som en föregående talare här sade, inte en budget för 2000-talet. Utgångspunkten är uppenbarligen att EU:s utgifter ska växa och växa för evigt. Vi måste någon gång få ett slut på detta!

Jag ska i korthet peka på tre aspekter. Här sägs att om BNI sjunker, vilket den kommer att göra nu, så ska EU:s budget inte påverkas. Så kan vi inte driva den här verksamheten. Det är bättre att pengar spenderas i länderna när de ser sin konjunktur gå ned och kollapsa på det sätt som sker nu.

Här föreslås mer pengar till nya verksamhetsområden som har sin grund i Lissabonfördraget. Detta är en arrogans mot de demokratiska spelreglerna. Det fördraget är förkastat.

Samtidigt föreslås inga nedskärningar. Men det finns faktiskt mycket pengar att spara i jordbruk, strukturfonder, Ecosoc, regionkommittén och annat. Gör det!

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). - Señor Presidente, ha llegado el tiempo de efectuar un análisis de cómo ha funcionado, hasta ahora, el marco financiero 2007-2013 y de qué cambios sería necesario introducir en los casi cuatro años que aún le quedan de vida.

En primer lugar, hay que reconocer las limitaciones del acuerdo de perspectivas financieras adoptado en el año 2006 por los Estados miembros. Entonces lo denunciamos y hoy constatamos la insuficiencia de aquel acuerdo. Y, lamentablemente, las actuales perspectivas financieras han demostrado sus limitaciones, justo en el peor momento; justo en el momento de la crisis en que el presupuesto comunitario debería ser la punta de lanza de la Unión Europea en la batalla contra la crisis económica y el desempleo.

Hoy resulta prácticamente una hazaña asombrosa encontrar cinco mil millones de euros en un presupuesto comunitario para utilizarlos en los dos próximos ejercicios, para relanzar la investigación en materia de energía, asegurar la conexión energética o comunicar mejor las áreas rurales de la Unión. Regiones enteras de la Unión Europea, como la mía, Asturias, confían en encontrar una manera viable y sostenible de utilizar el carbón como una fuente energética limpia.

Para eso debería servir, por ejemplo, el presupuesto comunitario. Pero su rigidez y la infradotación financiera de las diferentes categorías del gasto sólo permiten encontrar esos cinco mil millones de euros a base de no utilizar plenamente los dineros de la política agraria común en el período 2009-2010. Esto no es eficiencia presupuestaria; éstos son, simplemente, trucos contables.

Reimer Böge, como ponente, ha abierto hoy una reflexión muy útil para convertir el presupuesto comunitario en un auténtico instrumento activo de política económica. No podemos permitirnos, en el futuro, otras perspectivas financieras fracasadas.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (PSE). - Herr talman! Som socialistgruppens skuggföredragande i det här ärendet vill jag rikta ett tack till Reimer Böge för hans positiva samarbetsanda. Ett långsiktigt ramverk är viktigt, men en sjuårig låsning med rigida budgettak, både totalt och sektorsvis, är en orimlig modell i dagens snabbt föränderliga värld.

Dagens långtidsbudget, som gäller fram till 2014, fastställdes i praktiken 2005. Vad kunde man då veta om dagens ekonomiska kris, om läget i Kosovo eller Gaza, om klimatkrisens djup eller om de våldsamma svängningarna i livsmedelspriserna? Nej, det där håller inte!

Min slutsats är att vi måste få en omfattande översyn av dagens långtidsbudget, den fleråriga finansramen. Det gäller förstås i extra hög grad om budgetutskottets förslag genomförs, det vill säga den förlängning av den nuvarande finansramen med förslagsvis två år för att få den bättre koordinerad med kommissionens och parlamentets mandatperioder.

Vad vill vi då? Jo, flera saker.

För det första, ambitionerna för själva budgetöversynen. Vi menar att det inte är acceptabelt att bara rikta in sig på det kommande finansiella ramverket. Budgetutskottet har antagit ett antal ändringsförslag som innebär att vi ställer krav på kommissionen att snarast möjligt lägga ett förslag till en gedigen innehållsmässig översyn av innevarande långtidsbudget. Särskilt förstås om vårt krav på en förlängning skulle förverkligas.

Vi kräver också att det svenska ordförandeskapet i höst ska förvalta ett sådant förslag från kommissionen, aktivt och skyndsamt. Vi måste komma till skott.

För det andra; när det gäller den politiska inriktningen så har vi fått tydliga signaler från det breda öppna samråd som kommissionen har genomfört. Det är framför allt några områden där EU måste bli mer kraftfullt. Det är klimatpolitiken, det är jobb och tillväxt, det är utrikes- och utvecklingspolitik. Ska EU kunna spela en ledande global roll på de här områdena krävs det resurser. Det är helt klart. Idag är alla dessa områden tydligt underfinansierade.

För det tredje behövs ett antal nödvändiga tekniska förändringar. Jag behöver inte gå in närmare på detta eftersom Reimer Böge redan har nämnt det. Vi vill ha fem år i stället för sju och en omläggning av perioden så att det nya parlamentet och en ny kommission kan få ett rejält inflytande över det ramverk som ska gälla under deras period.

För det fjärde – ett reviderat och rättvisare system för EU:s egna medel. Nu krävs snabba förslag och en gedigen halvtidsöversyn av innevarande långtidsbudget som för retorik och resurser närmare varandra och som inleder processen mot en mer hållbar långsiktig inriktning av EU:s budget inför nästa långtidsbudgetperiod.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - Panie Przewodniczący! W tej debacie chciałbym przedstawić trzy postulaty pod adresem Komisji.

Konieczne jest przedstawienie przez Komisję Europejską systemu wsparcia dla regionów, które w obecnej perspektywie finansowej przekroczyły poziom 75% PKB na głowę mieszkańca, ale w dalszym ciągu wymagają finansowania ze względu na silne wewnętrzne zróżnicowania rozwojowe. Przypomnę tylko, że takie przejściowe finansowanie uzyskały w obecnej perspektywie finansowej niektóre regiony Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Grecji.

Konieczne jest również ostateczne przesądzenie dotyczące odstąpienia od kolejnych prób renacjonalizacji wspólnej polityki rolnej. Nie da się bowiem zagwarantować obowiązkowego współfinansowania WPR przez poszczególne kraje członkowskie na podobnym poziomie, co doprowadzi do znaczącego zniekształcenia konkurencji, więc faktycznie rozpadu WPR.

W związku z dążeniem Komisji Europejskiej do rozdzielenia płatności bezpośrednich od produkcji, konieczne jest również zlikwidowanie po roku 2013 silnego zróżnicowania wsparcia do 1 ha użytków rolnych, występującego obecnie pomiędzy starymi i nowymi krajami członkowskimi. Istnienie tego zróżnicowania także po roku 2013 będzie faktycznie oznaczało tolerowanie dwóch wspólnych polityk rolnych na terenie Unii.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie Przewodniczący! Kontynuuję w języku zrozumiałym dla pani komisarz Grybautskaite. Otóż przedstawiamy dzisiaj wnioski w oparciu o dwa zamknięte lata budżetowe z siedmioletniej perspektywy. To powinno oczywiście skłaniać do pewnej ostrożności w formułowaniu wniosków. Wydaje mi się, że jednomyślne przyjęcie sprawozdania Reimera Bögego w Komisji Budżetowej świadczy o tym, że znalazł wspólny mianownik dla poglądów różnych grup politycznych.

Dla mnie istotny jest fakt niewykorzystania prawie 5 mld euro z budżetu roku 2008. To nie może się powtórzyć. Byłoby to naszą wspólną porażką. Znane są przedsięwzięcia Komisji, które mają ułatwić pozyskanie środków. A skoro tak, skoro tak być powinno, to znaczy również, że polityka regionalna nie będzie w przyszłości i nie może być źródłem finansowania tych działów budżetu, które są chronicznie niedofinansowane - o czym mówiliśmy negocjując perspektywę finansową, co się w pełni potwierdziło - mianowicie polityka zagraniczna: heading 1a i heading 3. Jeżeli będziemy dalej stali na gruncie 1% budżetów, to oczywiście nie znajdziemy sensownego rozwiązania problemu budżetowego Unii Europejskiej.

W tym sprawozdaniu, o którym mówię, Reimer Böge mocno stawia problem dostosowania mandatu Parlamentu do okresu perspektywy finansowej. Takie jest rzeczywiście stanowisko Parlamentu. Warto jednak pamiętać o pewnych niepokojach krajów objętych polityką spójności, które szukają przewidywalności w polityce spójności i nie wiedzą jeszcze dokładnie, jak skrócenie tego okresu odbije się na tej przewidywalności w pozyskaniu środków strukturalnych.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować pani Dalii Grybautskaite za współpracę z Parlamentem i oczywiście życzyć, tak jak życzyło wielu mówców, powodzenia w kampanii. Taki wielogłos, pomimo zróżnicowania orientacji politycznych, dobrze rokuje w tych wyborach.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Guy-Quint (PSE). - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je voulais tout d'abord rappeler que notre débat s'inscrit dans un long processus qui dure depuis quelques années: consultations de la Commission européenne, bilan de santé de la PAC, quatrième rapport de la cohésion économique et sociale, rapport Lamassoure sur les ressources propres du budget.

Notre Commission européenne a annoncé son intention de présenter, au plus tard à l'automne 2009, ses principales orientations pour cette révision qui a donné lieu à un remarquable travail de notre commission, sous la houlette de Reimer Böge. Et nous savons que cette révision se fera lorsque le prochain Parlement européen sera en place. Ce n'est pas notre Parlement actuel qui va la réaliser.

J'insisterai donc sur un point politique essentiel, à savoir que nous avons trouvé quasiment une unanimité pour que le futur cadre financier coïncide avec le mandat politique du futur Parlement, et c'est une disposition que nous souhaitons voir pérennisée. Cela me semble très important parce que nous aurons, enfin, une cohérence entre le résultat des élections et les orientations budgétaires que devra mener la Commission.

Et puis, je voulais rappeler aussi que de l'avis des socialistes, il faut recentrer le budget sur les missions fondamentales: l'emploi, la croissance, l'innovation, comme l'a dit notre ami Färm, mais avant de terminer, je voudrais insister pour dire que l'avenir réel de l'Union dépend de cette révision, et je souhaite qu'à l'avenir, le futur Parlement s'appuie sur le rapport Böge, de façon à ce que le Parlement porte loin notre ambition européenne face aux égoïsmes nationaux relayés quotidiennement par les tergiversations du Conseil.

C'est au Parlement de dégager des politiques européennes qui redonnent à l'ensemble de nos citoyens une véritable espérance dans un projet politique et pas seulement économique.

 
  
MPphoto
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, σήμερα είμαστε 27 χώρες και ξοδεύουμε για τον κοινοτικό προϋπολογισμό λιγότερο από το 1% του συλλογικού μας πλούτου, πάνω-κάτω όσα ξοδεύαμε και όταν ήμασταν 15. Μόνο και μόνο αυτή η διαπίστωση δείχνει γιατί η έκθεση Böge που συζητάμε σήμερα αποτελεί ένα από τα βασικά πολιτικά διακυβεύματα της Ευρώπης για την επόμενη πενταετία.

Είναι ένα θέμα κρίσιμο να απαντήσουμε: Πόσα χρήματα και για ποιες πολιτικές; Πού βάζουμε το όριο, τον πήχη των φιλοδοξιών μας; Αυτή τη φορά θα πρέπει να τα θέσουμε όλα στο τραπέζι χωρίς κανένα προαπαιτούμενο και η κουβέντα θα πρέπει να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Θα' χουμε ν' αντιμετωπίσουμε δύο σημαντικές δυσκολίες σ' αυτή τη μεγάλη διαπραγμάτευση:

- η πρώτη είναι ότι τώρα είμαστε φυσικά περισσότεροι από κάθε άλλη φορά που έγινε ανάλογη διαπραγμάτευση, και

- η δεύτερη δυσκολία είναι ότι, δυστυχώς, αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται όταν έχει κλείσει ο κύκλος των παχιών αγελάδων και όταν μας χτυπάει σοβαρά η οικονομική κρίση.

Παρόλα αυτά όμως, η διαπραγμάτευση που ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει με την πολύ ρεαλιστική προσέγγιση του Reimer Böge, θα πρέπει να επιβεβαιώσει τρία βασικά αξιακά για την Ευρώπη προαπαιτούμενα:

- πρώτον, ότι το μέλλον της γεωργίας στην Κοινότητα και μετά το 2013 πρέπει να είναι εξασφαλισμένο,

- δεύτερον, ότι η αρχή της συνοχής και της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να έχει τέλος, και

- τρίτον, ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μία έξυπνη ανάπτυξη, για λεφτά που πάνε και σε μυαλά, όχι μόνο στην άσφαλτο και στο τσιμέντο.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. MARIO MAURO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μποτόπουλος (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής μας, του κ. Böge, που συζητάμε σήμερα είναι - κατά τη γνώμη μου - πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιμη για τρεις λόγους: πρώτον, γιατί υποδεικνύει κάποιους τομείς που χρειάζονται βελτίωση· δεύτερον, γιατί σκιαγραφεί κάποιες προτάσεις και, τρίτον, γιατί ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη συζήτηση της επόμενης θητείας του Κοινοβουλίου μας.

Τομείς που χρειάζονται βελτίωση: κυρίως η μη ανταπόκριση πολιτικών επιλογών και κοινοτικών επιλογών και η αδυναμία σωστής διαχείρισης των χρημάτων του προϋπολογισμού μας.

Προτάσεις:

- Πολύ βασική η πενταετής λειτουργία των δημοσιονομικών πλέον προοπτικών και μία πολιτική πενταετής λειτουργία των δημοσιονομικών πολιτικών, που θα ταυτίζει δηλαδή τη διάρκεια της ζωής του Κοινοβουλίου μας με τις πολιτικές προτάσεις σε επίπεδο προϋπολογισμού.

- Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της ευελιξίας. Ευελιξία όμως δεν σημαίνει μόνο αλλαγή μεταξύ τομέων, σημαίνει μια γενική απάντηση. Η ευελιξία από μόνη της δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα.

Όλα αυτά λοιπόν μας προετοιμάζουν για τη μεγάλη συζήτηση της επόμενης θητείας μας που είναι ένας νέος - σε νέες βάσεις - πολιτικός και συντονισμένος προϋπολογισμός.

 
  
MPphoto
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE). - Reducerea la cinci ani a perioadei de programare financiară, după cum recomandă şi raportul Böge – cu această ocazie, aş vrea să îl felicit pe dl Böge pentru contribuţia deosebită la acest raport – ar fi o dovadă deosebită de maturitate a instituţiilor europene, un semn de reducere a birocraţiei.

În acelaşi timp, trebuie să fim realişti şi trebuie să avem în vedere cât de fezabilă este o astfel de măsură, pentru a nu ajunge în situaţii limită în care ne va lua doi ani să adoptăm un buget de cinci ani. Întrebarea-cheie este cum procedăm să simplificăm procedurile, astfel încât banii europeni să fie utilizaţi într-o perioadă rezonabilă de timp.

Au devenit deja mitologie întâmplările cu bani europeni care nu ajung la luni, dacă nu ani, de la momentul în care era într-adevăr nevoie de ei. Să vă dau exemplu banii din Fondul de Solidaritate. După cum ştiţi, România va primi 12 milioane de euro pentru cinci judeţe afectate de inundaţii. Inundaţiile au avut loc în vara anului trecut, noi am votat luna aceasta, dar probabil că banii vor ajunge aproape la un an de la momentul în care au avut loc inundaţiile. Românii care primesc aceşti bani nu au conştiinţa faptului că sunt ajutaţi de Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, esittelijä. − Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat antaneet palautetta mietinnöstäni.

Toteaisin, että tällä hetkellä, kun Euroopan unioni on 27 jäsenvaltion ja 480 miljoonan asukkaan yhteisö, hallintoa on yksinkertaistettava ja tehostettava. Toimintoperusteinen hallinto ja budjetointi antavat siihen selkeän mahdollisuuden, jolloin valtaa ja vastuuta voidaan jakaa sopiville tasoille siten, että sekä vastuullinen hallinto toteutuu että tehokas ohjelmien toimeenpano voidaan toteuttaa.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia teitä ja erityisesti haluan toivottaa rouva Grybauskaitėlle onnea ja menestystä tulevissa haasteissa. On ollut erittäin suuri ilo työskennellä kanssanne, ja olemme kaikki todenneet, että parlamentin ja komission välillä on tehty erittäin hyvää yhteistyötä. Kiitos ja menestystä edelleen.

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge, Berichterstatter. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beginne mit dem Dank an die Frau Kommissarin. Nach einer gewissen Übungsphase haben wir sehr konstruktiv, offen und gut zusammengearbeitet. Das konnte sich in vielen Verhandlungsergebnissen der letzten Jahre gebührend widerspiegeln. Alles Gute für Sie für die nächsten Wochen. Ich möchte auch ganz herzlich den Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit und für die Diskussion im Vorfeld der morgen im Plenum stattfindenden Abstimmung danken, auch Catherine Guy-Quint als Berichterstatterin im Hinblick auf die budgetären Konsequenzen des Lissabon-Vertrags. Wir haben hier ja ein gemeinsames Vorgehen in den Kernpunkten der Berichte vereinbart, gerade was den Dreistufenansatz und die Zeitschiene angeht.

Gerade weil uns klar war, dass die derzeitige Finanzielle Vorausschau 2007-2013 und in Verbindung damit auch die interinstitutionelle Vereinbarung aus dem Jahr 2006 das Maximale dessen war, was man aushandeln konnte, waren wir uns gleichzeitig über die Handlungsdefizite im Klaren. Deswegen ist es so wichtig, die in die Zukunft weisenden Vereinbarungen mit diesem Bericht rechtzeitig einzufordern und mit Leben und Engagement zu füllen. Es geht in den nächsten Wochen und Monaten, gerade auch angesichts der aktuellen Verhandlungen, um das Konjunkturpaket, darum, den Rat daran zu erinnern, dass alle Elemente der interinstitutionellen Vereinbarung – denn da gibt es viele Instrumente, die Frau Kommissarin hat ja darauf hingewiesen – unteilbarer Bestandteil des gesamten Finanzrahmens sind. Wenn diese Erkenntnis bei allen Mitgliedstaaten ein Stück stärker reifen würde, wären wir sogar schon mit dem bestehenden Regelwerk ein Stück weiter.

Ich möchte gleichzeitig zum Abschluss die Gelegenheit nutzen, die Kommission aufzufordern, im Herbst die grundlegenden Feststellungen und Überlegungen, die das Parlament morgen verabschieden wird, gebührend zu berücksichtigen. Das könnte ein hervorragender Einstieg sein, in einem Miteinander zwischen Kommission und Europäischem Parlament die notwendigen ambitionierten Anpassungen vorzunehmen und gleichzeitig einen Haushalt zu entwickeln, der in die Zukunft weist, in Verbindung mit einer stärkeren politischen Legitimation, wie es dieser Bericht dann auch sehr massiv und gemeinschaftlich hier aus dem Parlament fordern wird.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 25 marzo 2009.

Dichiarazioni scritte (articolo 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), na piśmie. Przegląd obecnych ram finansowych stanowi dobrą okazję do refleksji nie tylko na temat sposobu alokacji dostępnych środków, lecz także przyszłego kształtu budżetu UE. Wprowadzając zmiany w obecnej i planując kolejną perspektywę finansową powinniśmy się kierować przede wszystkim dążeniem do pogłębiania integracji i osiągania określonych celów.

W ostatnim czasie możemy zaobserwować daleko idące zmiany w strukturze unijnego budżetu. Wydatki na WPR nie stanowią już największej części wspólnotowej kasy. Obecnie to polityka spójności i działania związane z realizacją Strategii Lizbońskiej mogą liczyć na największe wsparcie. Nie ulega wątpliwości, że ewolucja ta jest korzystna dla przyszłości Europy zorientowanej na innowacyjną gospodarkę, opartą na wiedzy i gwarantującą wysoki poziom zatrudnienia. Jednakże, zmiana taka nie może się odbywać kosztem zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego Europy i zmniejszenia dochodów rolników.

Równie niepokojąca jest postępująca redukcja poziomu unijnego budżetu w relacji do DNB państw członkowskich UE. Jak pokazują statystyki, gdyby w obecnej perspektywie utrzymać poziom budżetu na poziomie z okresu 1993-1999 (liczony wg tego samego udziału w stosunku do PKB), to dysponowalibyśmy dodatkowymi 200 mld euro na realizację polityk europejskich. Obserwowana presja na zmniejszanie budżetu wspólnotowego jest szkodliwa, jako że ogranicza ona jego elastyczność i zdolność dostosowywania się do zmiennych potrzeb. Dlatego apeluję, aby dostosowywanie budżetu UE do nowych wyzwań nie następowało poprzez przesuwanie środków z WPR, lecz przez stosowne zwiększenie zasobów budżetowych Unii.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza