Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2560(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0152/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0186

Разисквания
Вторник, 24 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

11. Бъдещето на автомобилната индустрия (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. Следващата точка от дневния ред е изявлението на Комисията относно бъдещето на автомобилната индустрия.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, заместник-председател на Комисията. (DE) Г-н председател, госпожи и господа, това е вторият случай в рамките само на няколко месеца, при който се събираме в Парламента, за да обсъждаме ситуацията с автомобилната индустрия в Европа. За съжаление, трябва да кажа, че ситуацията се е влошила след последното ни разискване.

През последното тримесечие на 2008 г. продажбите на нови автомобили спаднаха с 20 %, а производството на автомобили – с 29 %. Тази отрицателна тенденция продължава и през 2009 г. През януари и февруари тази година продажбите са намалели съответно с 29 % и 18 %. Спадът щеше да е по-голям, ако някои държави-членки не бяха стартирали успешни инициативи за стимулиране на търсенето. Кризата не се ограничава само до европейския пазар. Износът в трети страни бързо намалява, което означава, че можем да очакваме отрицателно въздействие върху европейския търговски баланс. В целия свят автомобилната индустрия е под натиск.

Няма перспективи за подобрение през останалите месеци от годината. Цялостното производство на автомобили и търговски превозни средства в Европа има вероятност да спадне с 20-30 %. Това означава, че през 2009 г. в Европа ще бъдат произведени приблизително 5 милиона по-малко превозни средства, отколкото през 2007 г. Отрицателната прогноза важи по-специално за търговските превозни средства, където се очаква спад в производството от 35 %.

Както знаете, Комисията реагира бързо на тази ситуация. През октомври 2008 г. ние направихме първите препоръки в групата CARS 21 за преодоляване на кризата, включително с участието на Европейската инвестиционна банка и стимулите за бракуване на автомобили. В началото на януари се срещнах с финансови министри от Европейския съюз, за да договорим общ подход за кризата. На 25 януари Комисията представи концепция, която беше одобрена няколко дни по-късно от Европейския съвет и Съвета по конкурентоспособността.

Нашите отговори са насочени пряко към най-важните причини за тази много сериозна криза. Тези причини включват бърз спад на търсенето, затруднен достъп до капитал, проблеми с ликвидността и структурен свръхкапацитет. Що се отнася до структурния свръхкапацитет, това е световно явление. Това, което искаме сега, е да запазим интегритета на европейския вътрешен пазар, да избягваме протекционизма и да запазим солидарността на държавите-членки, за да запазим работни места в автомобилната индустрия.

Искам да заявя ясно на този етап, че самата индустрия трябва да предприеме първите действия. В рамките на CARS 21 ние сме установили основните условия за насочена към бъдещето автомобилна индустрия и постоянно ги подобряваме. За да бъда напълно ясен относно това, европейската автомобилна индустрия сега трябва да положи усилия на широк фронт, за да изведе на пазара видове автомобили, от които имаме нужда в началото на XXI век, с други думи, ефективни по отношение на енергията автомобили с ниска консумация на гориво, които внимателно използват ресурсите.

Що се отнася до политическия аспект, Комисията ясно е заявила своята позиция. По наше мнение най-важната задача е да се позволи на финансовата система отново да функционира ефективно, така че да може да се предостави високо ниво на инвестициите, от което има нужда европейската автомобилна индустрия. Това високо ниво на инвестициите е необходимо, тъй като индустрията трябва да разработи и да изведе на пазара европейския автомобил на бъдещето.

Ние сме приели Временна общностна рамка за държавната помощ, която дава на държавите-членки повече възможности за маневриране при решаването на проблемите с ликвидността. Това беше необходима стъпка, за да се гарантира, че по принцип печелившите дружества не стават жертва на силните ефекти на кризата.

В допълнение, искахме да гарантираме, че дружествата ще продължат да инвестират в изследвания и модернизации, особено по време на кризата. Постигнали сме добър напредък с мерките, които сме предприели. Тази година Европейската инвестиционна банка вече е одобрила проекти за автомобилната индустрия на стойност повече от 3 млрд. EUR. Допълнителни проекти на обща стойност от няколко милиарда евро вече се планират за 2009 г. Тези проекти включват не само производители на автомобили, а също и доставчици на автомобилната индустрия.

Европейската инвестиционна банка, на която искам изключително да благодаря за нейното сътрудничество, също работи по специална програма за средните предприятия в индустрията на автомобилното снабдяване, които са изключително силно засегнати от кризата. Ще предоставим 1 млрд. EUR за изследователско партньорство с индустрията, за да се ускори преминаването към нисковъглеродна, ефективна по отношение на енергията икономика. Това е необходимо, за да се постави европейската индустрия в добра позиция за периода след кризата, така че наистина тя да може да се възползва от положителното развитие, което очакваме тогава.

Можем да направим нещо и по отношение на търсенето. Някои държави членки са въвели стимули за бракуване на автомобили, за да стимулират търсенето. Комисията е изложила насоки, които държавите-членки трябва да следват за въвеждането на програми за стимули от този вид. Целта е да се гарантира, че националните мерки нямат дискриминационен ефект и не се намесват във вътрешния пазар. С радост мога да ви кажа, че това има успех.

Разбира се, ние също трябва да се предпазим от ефектите на структурната промяна, да задържим социалните разходи минимални и да задържим квалифицираните работници в автомобилната индустрия. Ако европейската автомобилна индустрия иска да остане конкурентна в дългосрочен план, някои структурни промени са неизбежни. Процесът ще бъде болезнен, но е неизбежен. Необходима ни е мощна, конкурентна индустрия със значителен потенциал за заетост, а не дружества, които са постоянно зависими от субсидии. Европейската комисия е предоставила парични средства от Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да подпомага работниците, които са най-силно засегнати от временните ефекти на същественото преструктуриране на индустрията.

През април ще проведем нашата първа кръгла маса с представители на индустрията, на работниците и държавите-членки, за да обсъдим социалното измерение на кризата и нашата ответна реакция. Въпреки това бих посъветвал предприятията сега да предоставят професионално обучение на своите служители, за да подобрят шансовете им за намиране на работа в автомобилната индустрия или в други сектори на икономиката.

Искам да кажа нещо за ситуацията при един конкретен производител, „Дженеръл Мотърс“, в Европа, който се състои от „Opel“, „Vauxhall“ и „Saab“. Искам да повторя на този етап, че не е в интерес на Европа да позволява западането на това дружество. Повече от 200 000 работни места в цяла Европа зависят от дружеството. Не съм на мнение, че изчезването на производствените обекти на „Дженеръл Мотърс“ в Европа ще спомогне за решаването на проблема с капацитета в европейската автомобилна индустрия и поради това трябва да се приветства. Засегнатите работници не носят отговорност за кризата в тяхното предприятие. Кризата идва единствено от Америка.

Няма национално решение на този проблем. Няма дори европейско решение. Може да има единствено трансатлантическо решение, което включва дружеството майка. Поради това е важно да знаем какво ще се случи в САЩ. В момента ние не знаем това. Дори американското правителство все още не знае. Радвам се, че всички европейски правителства, в страните на които има обекти на „Дженеръл Мотърс“, се съгласиха да не действат самостоятелно, а да работят заедно по европейската част от решението. Резултатът от това решение може да бъде единствено дружество приемник, което е конкурентоспособно и може да оцелее на пазара. В допълнение, трябва да е възможно да се предостави икономическо и политическо оправдание за това решение. Работните места в „Дженеръл Мотърс“ в Европа са твърде важни, за да позволим те да бъдат въвлечени в избори или политиката на националните интереси. Именно поради това Комисията ще продължи да полага усилия, за да намери европейско решение от този вид.

Накрая, Комисията също ще гарантира, че в тези трудни времена няма да налага на автомобилната индустрия допълнителни финансови тежести, които могат да бъдат избегнати, като част от своята законодателна програма.

Времето за разговори относно сериозността на кризата вече е отминало. Имаме изготвен европейски план с координирани мерки на нивото на Европейския съюз и на държавите-членки. Сега е времето да действаме и да изпълним изцяло тези планове. Благодаря ви много.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, от името на групата PPE-DE. – (DE) Г-н председател, бих желал да благодаря на г-н Ферхойген за това, че постави на разглеждане този въпрос и да го поздравя за успешното координиране на европейските мерки, като на проведената на 13 март среща на министрите не допусна отделните държави-членки да действат самостоятелно.

Поискахме разискване по Вашия писмен доклад, защото считаме, че кризата е много тежка и Европейският парламент трябва да я обсъди. Съставихме проект на обща резолюция, която обхваща най-важните въпроси.

Искам да припомня отново част от това, което казахте. Разбира се, спасяването на едно предприятие може да е успешно само ако се отчете неговата собствена отговорност – и специалните обстоятелства в случая с „Дженеръл Мотърс“, заедно с правата върху интелектуалната собственост и много други фактори. Като цяло отрасълът е много голям. От автомобилната промишленост зависят общо 12 милиона работни места, годишни инвестиции в размер на 20 млрд. EUR, годишен оборот от 780 млрд. EUR и добавена стойност 140 млрд. EUR. Това е много важен отрасъл, който е изпаднал в трудно положение частично и по своя вина – тук имам предвид свръхпроизводството и политиката спрямо новите модели при някои производители, но основната причина е международната криза на финансовите пазари.

Поради това ние подкрепяме предприемането на съвместните мерки. Те трябва да помогнат за осигуряване на устойчивост на автомобилната промишленост, да стимулират търсенето, така че отрасълът да преодолее кризата, и да улеснят осигуряването на инвестиции и финансови средства за купувачите и за производителите. Освен това, както споменахте в края на изказването си, тези мерки не трябва да станат причина за възникване на нови законови проблеми, които биха увеличили натиска върху конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост.

Въз основа на всичко това ние можем да приемем съвместната резолюция. Моята група ще гласува в подкрепа на изменението на параграф 5, предложено от групата на социалистите в Европейския парламент, отнасящо се конкретно за случая с „Дженеръл Мотърс“, за да можем с голямо мнозинство да насърчим Комисията да гарантира сигурността на работните места и да открие нови перспективи пред автомобилната промишленост.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels, от името на групата PSE.(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, в обозримото бъдеще човечеството няма да може да съществува без леки и товарни автомобили. Тези транспортни средства трябва да замърсяват по-малко околната среда и да консумират по-малко гориво. Но дори и най-добрият възможен и ефективно организиран обществен транспорт никога няма да постигне гъвкавостта на средствата за индивидуален транспорт.

В технологично отношение европейската автомобилна промишленост е водеща в световен мащаб. Тази авангардна промишленост трябва да бъде опазена. Това е от стратегическо значение за цялата европейска промишлена структура. От нея пряко или косвено зависят милиони работни места. Групата на социалистите в Европейския парламент желае запазване на работните места. Тя призовава всяко евентуално преструктуриране да се предшества от обсъждане с работниците и техните професионални съюзи.

След мерките в банковия сектор, Китай финансира модернизацията и технологичното развитие на този отрасъл. Ето защо напълно съм съгласен с коментара на г-н Ферхойген. Европа трябва да е готова да изпълни задълженията си. При необходимост Европейската инвестиционна банка трябва да се рекапитализира, за да може да подпомогне преструктурирането на отрасъла и на хилядите му подизпълнители, които по същество са малки и средни предприятия.

Очакваме Комисията да продължи да организира конструктивния диалог между всички европейски държави, в които има обекти на производители от САЩ и съответните предприятия. Ние поздравяваме г-н Ферхойген за инициативата му в това отношение.

От друга страна, ние трябва да осигурим защита на европейската интелектуална собственост и да върнем в Европа патентите за създадени тук изобретения, които сега са регистрирани в Съединените щати. Това прилича на голяма кражба или поне на експроприация без компенсации. Немислимо е в бъдеще европейските предприятия да трябва да плащат за правото да използват ноу-хау, разработено от инженери и работници в Европа.

Що се отнася до положението на „Дженеръл Мотърс“, г-н председател, групата на социалистите е съгласна с казаното в тази зала от г-н Ферхойген.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE. – (DE) Г-н председател, г-н Ферхойген, отново сме се събрали да разискваме автомобилната промишленост и за това има сериозни причини. Кризата засегна много тежко един от нашите ключови отрасли. Общо 12 милиона работни места, 6% от работната сила, най-големият инвеститор в научноизследователската и развойна дейност – всичко това прави значими усилията да се обсъдят проблемите и да се намерят решения. Обаче вече е ясно, че Европейският съюз не разполага с подходящи инструменти за справяне с кризата. Държавите-членки упорито действат индивидуално, рамката за конкуренцията понякога се застрашава, а Европейската инвестиционна банка, универсалното лекарство, е претоварена както по отношение на финансовите си средства, така и на персонала. Поради това трябва да намерим нови подходи.

Благодаря на г-н Ферхойген за бързото приемане на тази рамкова директива, за да проучим как трябва да действаме във връзка със законодателството относно конкуренцията. Същевременно Европейската инвестиционна банка трябва да се укрепи. Необходимо е да й се предоставят специални условия от Европейската централна банка, за да получи достъп до свеж капитал, което понастоящем не се допуска от закона. Важно е също държавната помощ да е по-тясно свързана със смяна на основния принцип и преминаването към нови технологии, които не използват двигатели с вътрешно горене. Освен това фондовете, например структурните и селскостопанските, трябва да се насочат към развитието на по-силна инфраструктура за новите технологии.

Бих искал да се спра по-подробно на случая с „Дженеръл Мотърс“. Съгласен съм с г-н Ферхойген и изказалите се преди мен колеги, че въпросът засяга Европа, защото компанията има предприятия в много държави-членки на Европейския съюз. Основно положение е, че държавата, в това число и Европейският съюз, не бива да се намесва в икономиката. Кризата не е променила този принцип. Въпреки че автомобилната промишленост е стратегически отрасъл, тя не влияе върху цялата икономика така, както банковият сектор. Поради това трябва да избягваме закупуването на дялове в автомобилната промишленост. Според мен правилният подход са гаранциите чрез Европейската инвестиционна банка, ако има частен инвеститор, съгласен да ги приеме. Това предполага, че ще променим основния принцип и ще преминем към нови технологии. „Даймлер“ и Инвестиционният фонд на Абу Даби наскоро предприеха подобна стъпка, следователно и ние може да направим така.

Бих искал да благодаря на г-н Ферхойген за активните мерки, които предприема. Бих искал да благодаря и на всички колеги, които подкрепят действията, предвидени в резолюцията.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Mussa, от името на групата UEN. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, кризата в автомобилния отрасъл е една от най-тежките в промишлеността, защото освен сериозните икономически последствия и проблемите с трудовата заетост тя засяга и трети страни, в които е било изнесено производството през последните десетилетия.

Освен това, ако Европейският съюз желае да възстанови печалбите в отрасъла поне на нивото от 2007 г., той не може да понесе социалната цена и да съкрати около 350 000 работни места. Поради това трябва да подкрепяме съгласуваната помощ за отрасъла, ако същевременно работните места се запазват. Ключовите думи за европейските предприятия трябва да са „авангардни научно-технически изследвания и разработки“. Ясно е, че развитието на пазара може да доведе до сливания и стратегически споразумения, които също са възможен път за изход от кризата, но това не бива да става за сметка на европейската традиция в автомобилното производство, която е перлата в короната на промишлеността на Общността.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, в тези разисквания най-много ни вълнува съдбата на работниците в автомобилната промишленост. Числата са толкова големи, че е трудно да си представим мащаба на проблема. Във Вашето изявление, г-н Ферхойген, подчертахте ясно един от тревожните проблеми – контрастиращите на този фон числа за свръхпроизводството и поразителната неспособност за въвеждане на иновации в областта на икономията на гориво и опазването на климата. Ако сега сме готови да предоставим държавна помощ на автомобилната промишленост, трябва да поставим условие тя да се използва за запазване на работните места и постигане на устойчива трудова заетост. Освен това помощта трябва да се предостави само на предприятията, които наистина са фокусирали усилията си върху иновациите.

Има и нещо, което ме кара да съм нащрек, г-н Ферхойген, и то е голямото влияние на групата CARS 21, както и влиянието на отрасъла върху процеса, който стартираме тук. Познавам някои немски автомобилни предприятия и знам, че те натискат спирачката, когато трябва да работят за опазване на климата и за икономия на гориво.

С голям интерес отбелязах също, че преди две седмици е поискано ново освобождаване от изискванията за опазване на околната среда. Това не бива да става. Помощта трябва да зависи от осигуряването на работни места, реалните иновации, обучението и усъвършенстването на уменията на работниците – това се отнася както за доставчиците, с други думи множеството малки и средни предприятия, зависещи от големите организации, така и за работниците в автомобилните предприятия. Моята група е съгласна с този подход. Но без такива стриктни условия ние няма да спомогнем за създаването на устойчиви работни места.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, разискванията относно автомобилната промишленост за съжаление не само са в края на деня, но са и неадекватни по същество. Всъщност ние обсъждаме въпроси, по които националните правителства вече да взели решения, без да се съобразяват с обща европейска рамка и това вече има трагични социални последствия от гледна точка на безработицата и помощите за безработни.

В този план текстът на резолюцията не предлага поне основни гаранции, че предприеманите мерки ще бъдат ефективни и справедливи. Искам да изтъкна, че преди няколко месеца Европа реагира по съвсем друг начин по въпроса за измененията на климата – като към действителен политически проблем. Сега тя не постъпва така спрямо икономическата криза. Остави правителствата да действат самостоятелно и действията им бяха несвързани, бих казал даже обусловени от желанието да спечелят повече гласове.

Това, разбира се, се дължи на политическата слабост на Комисията, ръководена от г-н Барозу, както и на трудностите при използването на нови средства за справяне с проблеми, чиито решения засягат политиките в областта на промишлеността, социалните въпроси и трудовата заетост.

Можем ли да приемем националните мерки? Можем ли да поддържаме вълна от съкращения на работни места в момент, когато предприятията получават помощ? Може ли да продължат преместванията на производствените мощности в автомобилната промишленост и свързаните с нея сектори, както стана с италианското предприятие „ITONO“, а сега и с „Indesit“, което е от друг основен отрасъл на промишлеността? Можем ли да разширим обхвата на действие на европейските фондове, без да ги увеличим? От тази гледна точка не е достатъчно да кажем, че проблемът е на автомобилната промишленост и че сме провели толкова много срещи и обсъждания.

Трябва да определим насоките за действие, под което разбирам, че предприятията не бива да уволняват хора, когато получават помощ, че помощта трябва да е свързана с иновациите, както е установено в пакета относно изменението на климата и в регламента Sacconi, както и че трябва да спрат преместванията и конкуренцията между държавите-членки на Европейския съюз. Моята група предложи изменения по всички тези въпроси. С други думи, нужна ни е нова политика, която в сегашна Европа липсва и която трябва да създадем, преди социалните проблеми да станат толкова тежки, че да не можем да направим нищо конкретно за нашите работници.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Драматичното спадане на световното търсене на автомобили засегна и Европа. През последното тримесечие на 2008 г. продажбите на европейски автомобили намаляха с над 19% на годишна база и продължават да спадат. Много от основните държави-членки на Европейския съюз решиха да подкрепят автомобилния отрасъл. Но избраните подходи будят съмнение, тъй като граничат с протекционизъм. Поради това подкрепям становището на Европейската комисия, което предупреждава да не се използват протекционистки мерки в подкрепа на националните производители. Призивът на Комисията за приоритетно решаване на структурните проблеми е уместен, особено като се имат предвид голямото свръхпроизводство и инвестициите в нови технологии.

Субсидията от обществения сектор трябва да е напълно прозрачна и да съответства на европейските правила за конкуренцията и държавната помощ. Не трябва да допуснем съперничество за субсидии между участниците на европейския пазар. Положението се затруднява от факта, че правилата не отчитат глобалната конкуренция, особено от САЩ. Очаква се в САЩ субсидиите за решаване на проблемите на автомобилните производители да обхванат и производителите на части. Ако ситуацията се изостри, може да се наложи Европа да решава не само проблемите на европейското производство и продажби, но и проблема с вносните автомобили, произведени със значителна държавна субсидия. В такава ситуация Европа може да заплаши с налагане на мерки в рамките на Световната търговска организация.

Много европейски държави въведоха схеми, стимулиращи бракуването на автомобили; такива действия сега се предприемат и в Обединеното кралство. Тези схеми, обаче, могат да решат кризата само в краткосрочен план. Те бързо деформират пазарите, източват обществени средства и просто отлагат нужните решения, насочени към инвестициите в нови технологии.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, (PPE-DE). – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, искам да се изкажа по тази тема, защото през последните месеци с интерес следя работата на Европейския парламент, в комисиите и сега в залата, точно по изискванията за поемане на определени ангажименти, които предявихме към производителите на автомобили на нашия континент.

Ние им поставихме важни цели, особено по отношение на CO2, като ги приканихме да участват в постигането на основните цели, които Европа си постави за намаляване на емисиите от CO2 през следващите няколко години – амбициозни цели, които всички държави в света следят с интерес. Ние поискахме автомобилната промишленост да постигне средно намаление от 120 mg до 2012 г. и още 25 mg до 2020 г. Това са сериозни цели, които изискват сериозни инвестиции.

Тук трябва да припомним това, което някои колеги вече споменаха – автомобилната промишленост в Европа осигурява, пряко или косвено, 12 милиона работни места, т.е. използва 6 % от европейската работна сила. Ако Европа наистина възнамерява да предостави на автомобилната си промишленост средства за постигане на целите, които определихме относно CO2 и, от друга страна, ако искаме да запазим работните места, което за нашия континент в момента е проблем, ние трябва да изпълним координирана стратегия за предоставяне на помощ на този отрасъл.

Някои държави-членки приемат планове за увеличаване на продажбите, което просто ще поддържа нивото на оборота на автомобилите. Но такива мерки трябва да са част от единна стратегия на Общността, за да се предотвратят сериозните пазарни изкривявания.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Г-н председател, бих искал ясно да заявя, че напълно подкрепям всичко, което г-н Ферхойген каза. В моята страна, Австрия, хиляди работници са пряко или косвено засегнати от кризата. Същото е положението и в съседната ни Словакия, както и в много други държави.

Особено съм разтревожен, защото на всички е ясно, че автомобилната промишленост има с ключово значение. Тя не е остаряла, защото самото съществуване на европейската автомобилна промишленост е свързано с много изследователска и развойна работа. Освен това, от автомобилната промишленост зависят много малки и средни предприятия доставчици. Ние винаги си представяме най-големите предприятия и не им съчувстваме. Но ако погледнем доставчиците, малките и средни предприятия, положението изглежда твърде различно.

По-конкретно, г-н Ферхойген, бих искал да подкрепя думите Ви за „Дженеръл Мотърс“. Във Виена имаме голям завод на „Дженеръл Мотърс“. Познаваме опасенията на хората, които очакват какво решение ще вземе Америка. Надявам се, че то ще бъде положителен пример за трансатлантическо сътрудничество, при което Америка – защото не американското правителство, а Америка като цяло непрекъснато иска Европа да прави повече за преодоляване на кризата – ще даде положителен пример, така че и Европа да има възможност да се справи с проблемите на европейските предприятия.

В заключение ще кажа няколко думи и за протекционистките мерки. Приемливо може да бъде само общо европейско решение. Такава трябва да е нашата цел.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (ALDE). – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, това е третото ни разискване по проблемите на автомобилната промишленост в рамките на няколко месеца. Нашите изисквания все още не са достатъчно добре изпълнени от Комисията и Съвета – както относно увеличаването на търсенето, така и относно външната конкуренция и подходящата подкрепа за износа.

Смятам, че европейските мерки за справяне с финансовата криза са значими, но от друга страна, в противоречие със заключението на неотдавнашната среща на високо равнище, считам, че европейската реакция на рецесията и затрудненията на реалната икономика е неподходяща. Ние сме във война, а нашите войници – нашите предприятия – стрелят с халосни патрони.

Автомобилният отрасъл е основен за нашата промишленост и към него се предявяват нови изисквания, производствените условия се променят, засилва се потребността от обновяване на технологиите и продукцията. Инициативите за повсеместно премахване на всички видове протекционизъм в Европа и рефинансиране, включително чрез Европейската инвестиционна банка на кредитните линии за отрасъла; инициативите за производство само на щадящи околната среда и хибридни автомобили; повечето средства за изследователска дейност в областта на незамърсяващите двигатели; ефективните действия в рамките на Световната търговска организация за създаване на условия за действителна реципрочност в глобалния пазар на автомобили – всички те са между най-важните изисквания на тези, които не желаят да подкрепят гибелта на един от стратегическите отрасли на европейската промишленост с висока добавена стойност и много наета работна сила.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, г-н Ферхойген подчерта необходимостта да не се предлагат и приемат протекционистки мерки. Бих искал да му припомня, че от другата страна на Атлантическия океан такива мерки се предприемат и те очевидно облагодетелстват конкурентите на европейските производители.

Имам впечатлението, че досегашната стратегия на Европейския съюз не е достатъчно добре фокусирана – както трябва да бъде в критична ситуация като сегашната – върху подкрепата само или основно за „европейските“ автомобили, проектирани и произведени в Европа. Виждал съм представители на профсъюзите да леят крокодилски сълзи относно деиндустриализацията, преместването на предприятията и т.н. Преди години, когато обосновах тези твърдения на среща в едно голямо италианско предприятие, те не бяха приети много сериозно. Днес, за съжаление, фактите показват, че съм бил прав.

Ако Европа се ограничи само с мерки за повишаване на търсенето, които очевидно са в полза и на неевропейските производители, няма да получи резултатите, които желаем. За целта по-скоро е необходимо да се укрепи производството на автомобили в Европа. Европейските производители трябва да се стимулират да инвестират в изследователска дейност, за да се гарантира бъдещето на един превъзходен промишлен отрасъл, включващ и спомагателните предприятия, които днес също страдат от политиката на европейските банки да не предоставят заеми.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Не бива да забравяме, че през миналия месец ноември проведохме в тази зала точно същите разисквания, когато стана ясно, че сме изправени срещу криза на капиталистическата система, изискваща основни промени за повишаване на покупателната способност на по-голямата част от населението. Поради това настоявахме за повишаване на заплатите и пенсиите, така че печалбите да се разпределят по-справедливо. Това все още е основната мярка, която може да повиши търсенето и по този начин да гарантира сигурен пазар на автомобилната промишленост и нейните подизпълнители.

За съжаление, положението в социалната сфера непрекъснато се усложнява, защото политиците не приемат нужните мерки, а безработицата, несигурните работни места и ниско платеният труд все още се увеличават. Поради това настояваме за нова политика, която дава приоритет на работните места с права, подкрепя промишленото производство в Европейския съюз и противодейства на стратегията на многонационалните компании, които използват кризата като претекст за съкращаване на работни места, увеличаване на експлоатацията на работниците и повишаване на печалбите. Правилната подкрепа за европейската промишленост е жизненоважна, за да се запазва и увеличава броят на работните места с права. Същевременно трябва да обърнем специално внимание на държавите с по-уязвима икономика, например Португалия, като увеличим финансовата помощ за предотвратяване на безработицата и подпомагане на малките, микро- и средни предприятия в автомобилната промишленост, свързаните с нея отрасли, производството на автомобилни части, както и малките ремонтни предприятия.

 
  
MPphoto
 

  Carl Lang (NI).(FR) Г-н председател, Глобализацията се е развихрила и нейните безумни поддръжници заставят европейските автомобилни работници да плащат скъпо за последствията от техния фундаменталистки порядък със свободен пазар и свободна търговия.

Поради това финансовият вирус на американската ипотечна криза успя безпрепятствено да зарази финансовата система, световната банкова система, което доведе до заразяване и на икономическата ни система и унищожаване на нашите предприятия и работни места.

Заедно с колегата г-н Le Rachinel, като членове на Парламента от френските департаменти Пикарди, Нор-па-дьо-Кале и Норманди, в които хиляди работни места са обречени, държа да ви кажа, че човешката и социална цена на европейската търговска политика е непоносима, неоправдана и неприемлива. Но фанатиците на тема „свободни пазари“ упорстват и поемат подобни ангажименти. И днес г-н Браун и г-н Барозу отново демонстрираха нежеланието си да предпазят Европа, нашата промишленост и работни места в името на свръхважните свободен пазар и глобализация. Социоглобалистите отляво, либералните глобалисти отдясно и алтерглобалистите в крайната левица, които не желаят да видят и разберат нищо, предават и изоставят европейските работници.

Глобалисти от всички страни, съединявайте се! Работници от нашите страни, изчезвайте! Това е манифестът на глобалистката партия.

Освен това непрекъснатото заяждане с автомобилите и хората, които ги използват, от страна на защитаващи околната среда граждани, правителства и някои общински съветници надали представлява защита и подкрепа за автомобилната ни промишленост.

В заключение, демагозите от крайната левица, които разглеждат кризата като истинска благодат за революцията, са напълно неспособни да отговорят на потребностите на френските и европейските работници. Само чрез икономически и социален патриотизъм, национални и европейски привилегии и национални и европейски протекции ще можем да вдъхнем нов живот на нашите промишлени отрасли.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - (SV) Г-н председател, проблемите пред европейската автомобилна промишленост в голяма степен са резултат от икономическата и финансова криза. Поради това те вероятно ще отминат. Но от друга, много важна гледна точка, проблемите са свързани със свръхпроизводството. Ето защо, за да опазим бъдещето на европейската автомобилна промишленост, особено важно е да направим така, че тя да се основава на реалистични и разумни бизнес планове и собствениците й да проявяват отговорност.

Това ми напомня да кажа, че ако желаем успешно да съхраним преуспяваща автомобилна промишленост в Европа и всички преимущества на техническия напредък, стабилните работни места и важната роля на автомобилната промишленост за европейската икономика, предоставяната сега от държавите-членки държавна помощ трябва да се използва, за да се гарантира превъзмогването на рецесията и финансовата криза, но без да се деформира конкуренцията между държавите-членки или между производителите на автомобили.

Държавна помощ, която деформира конкуренцията и поражда недоверие между държавите-членки, в действителност излага на опасност способността на европейската автомобилна промишленост да преодолее кризата. В този контекст искам да повдигна въпроса за случващото се в Словения и Франция и за отпуснатата във Франция държавна помощ. Една от най-важните задачи на Комисията е да осигури спазването на приетите правила, да следи какво се прави и да гарантира, че отпусканите държавни помощи не са в ущърб на друга държава-членка или друг автомобилен производител. Помощ, която деформира конкуренцията подкопава бъдещето на европейската автомобилна промишленост и има отрицателни последствия както за работната заетост, така и за техническия прогрес.

 
  
MPphoto
 

  Monica Giuntini (PSE). – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, бих искала преди всичко да оценя високо своевременния ангажимент на Комисията и Съвета в подкрепа на автомобилната промишленост, на спомагателните предприятия и производителите на части. За съжаление, това не е достатъчно.

След първите мерки, предприети от държавите-членки, отрасълът се посъвзе: данните за Италия показват 18 % спадане на продажбите през февруари, докато през януари спадът беше 22 %. Ясно е, предвид също данните, цитирани от г-н Ферхойген, че Европа трябва да продължи действията в тази насока и да осигури още финансови средства от Европейската инвестиционна банка и още по-добра съгласуваност на националните мерки, за да се предотврати несправедливата и дискриминираща конкуренция.

Европа също така трябва да се опита да съгласува действията си при създаване на планове за реструктуриране с представителите на работниците и професионалните организации, за да създаде европейска стратегия за възраждане на отрасъла чрез инвестиции в изследователска дейност и нови технологии.

В светлината на ужасяващите данни за съкращенията на работни места и помощите за безработица призовавам Комисията да внесе по-ефективни предложения за пълноценно използване на Социалния фонд и Фонда за приспособяване към глобализацията.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE). - (SV) Г-н председател, в момента преживяваме както финансова криза, така и криза на климата. Виждаме, че някои автомобилни предприятия се справят по-успешно от други с тази двойна криза. Някои марки и модели – тези, в които са инвестирани средства за устойчив технически прогрес – се справят по-добре с кризите. Но съществуват и компании като „Дженеръл Мотърс“, които искат да получат 350 млн. USD от държавите, в които имат предприятия.

Не трябва да хвърляме парите напразно. Трябва да подкрепим хората от автомобилната промишленост. Трябва да подкрепим районите, където има проблеми и малките предприятия в производствената верига, но трябва също да сме сигурни, че подкрепяме продукти, които са подходящи за пазара на бъдещето.

Комисията може да направи още много, ако отвори структурните фондове, социалния фонд, регионалните фондове и селскостопанския фонд за нуждите на биогоривата, социалните мерки и регионите.

Освен това считам, че трябва да се прекрати дейността на Европейския парламент в Страсбург.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, автомобилната промишленост е ключова за европейската икономика и е между силно застрашените от настоящата криза. Поради това сега не е подходящо да повтаряме, че трябва да сме против протекционизма и несправедливата конкуренция. Всичко това е абсолютно ненужно. Сега е време да се предложат стратегически, ясни, смели и сигурни мерки на европейските производители и работници чрез – искам да наблегна на това – план за подкрепа, който предоставя равни възможности на всички държави-членки.

Целите трябва да включват, разбира се, осигуряване на по-пълноценно използване на европейските фондове, включително на фонда за приспособяване към глобализацията, но преди всичко облекчаване и увеличаване на финансовата помощ за отрасъла чрез Европейската инвестиционна банка и Европейската централна банка посредством предоставяне на нисколихвени заеми и опростяване на административните процедури.

В заключение бих казала, че най-общо целта е да се съхрани конкурентоспособността на отрасъла и да се направи така, че всички европейски инициативи да съдействат не само за преодоляване на кризата, но и да сложат началото на позитивен етап на реструктуриране и преобразуване на автомобилната промишленост.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE-DE).(NL) Г-н председател, британският министър-председател Гордън Браун много сполучливо заяви тази сутрин, че не бива да се лутаме безцелно, а трябва да действаме. Наистина, сега е време за устойчиви и солидни действия. Ние, Европа, трябва да поемем управлението и да поведем прехода към устойчив автомобилен отрасъл, което е възможно само ако направляваме развитието му в тази тежка и опасна рецесия.

Оттук и призива ни към Вас, г-н Ферхойген, и към Комисията. Ние искрено желаем Европа, всички ние заедно да направим много повече за бъдещето на нашата автомобилна промишленост. Ние, Европейският съюз, сега имаме рядката възможност да покажем, че сме на страната на работниците – например на 200-те хиляди работници на „Опел“ в Германия, Полша, Австрия, Испания и Белгия.

Поради това е необходимо, по-конкретно, Европейската инвестиционна банка да предоставя заеми и в най-голяма степен да използва възможностите си за финансиране. Преди две седмици тук, в Парламента, проведохме консултация с ръководните кадри на отрасъла, на която стана ясно, че има един огромен проблем: отрасълът страда от остър недостиг на капитал. Ето защо евтините заеми и държавните гаранции са абсолютно необходими не само за преодоляване на кризата, но преди всичко за решително преминаване към автомобилите на бъдещето, които ще са електрически, хибридни и най-важното – екологично чисти, и които са готови да навлязат в производство.

Социалните партньори и, разбира се, представителите на работниците трябва сериозно да се ангажират с този европейски план за възстановяване, тъй като проблемът е индикатор за социалния диалог на европейско ниво.

Г-н Ферхойген, все още не е късно да се действа. Моля, не допускайте всичко да пропадне.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (PSE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, преди всичко искам да благодаря на г-н Ферхойген за неговото изявление, за решителните му действия през последните седмици и месеци във връзка с автомобилната промишленост, както и за категоричното му мнение, че трябва да се намери решение за случая с „Дженеръл Мотърс“, тъй като компанията е необходима, особено във връзка със стратегията за нови задвижващи системи. Бих искал искрено да му благодаря.

Искам също да отбележа казаното от г-н Langen, че групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи ще подкрепи изменението, предложено от нашата група, защото считам, че то е важно и правилно. Удовлетворен съм, че Парламентът ще излезе с позиция относно „Дженеръл Мотърс“. Дълго време изглеждаше, че това няма да стане, но по-добре късно, отколкото никога. Благодаря ви много.

В нашата резолюция обсъждаме краткосрочните мерки. Необходимо е обаче да говорим и за средносрочните мерки, както направи експертната група CARS 21, а също и за хармонизирането на данъчните ставки върху автомобилите. Знам, че задачата е трудна, но това би било европейски план за възстановяване на автомобилната промишленост. Ние сме в криза и трябва да предприемем тези мерки още сега. Необходимо е 27-те министри на финансите съвместно да положат усилия в тази посока.

 
  
MPphoto
 

  Mia De Vits (PSE).(NL) Г-н председател, г-н Ферхойген, Вие вече казахте, че на днешното разискване относно автомобилната промишленост не може да не споменем „Дженеръл Мотърс“.

Ние приветстваме факта, че събрахте европейските министри на икономиката, за да се намери европейски подход. Това е, което Вие лично искате да стане – европейски, а не национален подход, но европейският подход е възможен, само ако включите в разискванията Европейския работнически съвет и му предоставите цялата информация, полагаща му се по закон. Поради това искам изрично да Ви попитам дали сте готов да подемете такава инициатива и да предадете на Европейския работнически съвет информацията от „Дженеръл Мотърс“, с която разполага всяка държава-членка поотделно.

Второ, Вие споменахте европейските фондове, които са предназначени да ограничат социалното въздействие върху работниците. Вярвам, че тези фондове трябва да се използват и превантивно. Трябва да предотвратим загубите на работни места, а не да използваме европейските фондове едва след като работните места са вече съкратени.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - (EN) Г-н председател, от името на 350 съкратени работници на „Форд“ в Уорли и Дънтън в Есекс, както и от името на 1400 работници на „Дженеръл Мотърс“ в „IBC vans“ в Лутън – умножете по две, ако броите и доставчиците – искам да приветствам направеното тази вечер заявление, че тези автомобилни производители няма да бъдат оставени да загинат.

Обаче, щом г-н Ферхойген казва, че „Дженеръл Мотърс“ не трябва да следва политика, която облагодетелства едни държави за сметка на други, той би трябвало да се присъедини към мен и да им постави четири въпроса. Първо, да огласят изцяло плановете си за реструктуриране – не само пред правителството на Германия, но и пред британското, както и пред правителствата на всички други държави-членки. Второ, да направят пълна оценка на въздействието върху околната среда на въглеродните емисии в резултат от изпълнението на предлагания от тях пакет мерки на стойност 3,3 млрд. EUR. Трето, да внесат яснота относно бъдещето на съвместното им предприятие с френската компания „Рено“ за производство на ванове в Лутън, и четвърто – да обяснят на Вас и на нас какви гаранции съществуват, че краткосрочната субсидия ще осигури наистина устойчиво производство и трудова заетост.

През миналата седмица се срещнах с работниците в Лутън и един от тях ми каза, че шансовете на „IBC“ да преодолее кризата са 50/50 – и това в град, където автомобили се произвеждат повече от 80 години, а 50 % от работните места са все още в производството. Ще се боря за бъдещето на техните работни места.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-жа Diana WALLIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE).(ES) Г-жо председател, Европа трябва твърдо да подкрепи автомобилната промишленост, която е ключът към създаването на авангардна в технологично отношение икономика, може да оглави борбата с промените на климата и да осигури висока ефективност, безопасност и качество на пътническия и товарния транспорт.

Европейският съюз е водещ световен производител на леки автомобили и вторият най-голям производител на товарни автомобили – общо 19 милиона автомобила, 20 % от които са за износ. Отрасълът осигурява 3 % от брутния вътрешен продукт, 6 % от работните места, 8 % от националните приходи и една шеста от разходите на домакинствата.

Кризата увеличи структурните и стратегически проблеми пред автомобилната промишленост. Ние трябва да се справим с тези проблеми, прилагайки европейски, секторен и далновиден подход, както и чрез социални консултации. Само така можем да дадем приоритет на трудовата заетост и обучението, да предотвратим дискриминацията и несправедливата конкуренция и да защитим европейските интереси на световно ниво. В краткосрочен план трябва да предложим временни мерки и финансова подкрепа чрез Европейската инвестиционна банка или по друг начин, за да гарантираме запазването и възстановяването на отрасъла.

 
  
MPphoto
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE).(RO) В Румъния продажбите на леки автомобили спаднаха наполовина в края на 2008 г. Оборотът на румънската автомобилна промишленост намаля със 7 % през 2008 г. спрямо оценките за нивото преди началото на кризата.

Поради икономическия спад, обхванал цяла Европа, смятам, че националните правителства и Европейската комисия трябва да обединят усилията си за подпомагане на автомобилната промишленост. Следва да имаме предвид, че забавянето на автомобилното производство генерира вертикално криза в промишлеността, която засяга зависещите от автомобилната промишленост производители на кабели, двигатели, електрическо оборудване и др. По-специално, то е причина хиляди работници да останат без работа.

Така например, правителството на Румъния прие програмата „Rabla“ за подпомагане на автомобилната промишленост. Съгласно тази програма потребителите се компенсират при бракуване на коли на възраст над 10 години с премия, която може да се използва като отстъпка при закупуване на нов автомобил.

Поради това предлагам на тези, които вземат решенията, да обмислят примера и да предложат ефективна стратегия за подкрепа на европейската автомобилна промишленост през настоящата глобална икономическа криза.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Г-жо председател, искам да благодаря на г-н Ферхойген за желанието и ефикасността, с която прикани всички заинтересовани страни да предотвратят и да решат проблемите на „Опел Европа“ и на автомобилната промишленост, която определено е конкурентоспособна, но се сблъсква с глобалните проблеми на „Дженеръл Мотърс“ в Съединените американски щати.

Освен това настоятелно го приканвам да превърне тази спасителна операция, която дава нови сили за възстановяване на „Опел Европа“, в пример как Европейският съюз може с европейски подход да се справя с несгодите на глобализацията и да реагира така, както глобализацията ни е научила.

В резултат бих искала да можем преди всичко да си върнем правата върху европейските иновации. Необходима ни е и система от подходящи гаранции за независимостта на „Опел Европа“, за да продължи тази компания да ни предлага още по-безопасни, съвременни, икономични и устойчиви автомобили.

Трябва също да засилим социалния диалог, като дадем още пълномощия на професионалните съюзи в „Опел“ и на Европейския работнически съвет, които съвместно демонстрират много отговорно поведение.

В заключение, г-н Ферхойген, смятам, че за да защитим европейския подход, трябва да имаме водеща роля. С други думи, за да осигурим доверие и успех за Европа, не можем да чакаме действията на правителствата, например моето в Арагон (Aragón), което вече предложи гаранция от 200 млн. EUR. Европа като че ли все още размишлява по въпроса.

От името на повече от 7000 работници в завода на „Опел“ във Фигеруелас (Figueruelas) Ви моля да направите повече в това отношение.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Г-жо председател, ако Европа осигури пари, и по-точно ако държавите-членки осигурят много пари, за да помогнат на автомобилната промишленост да преодолее кризата, не може да става дума само за поддържане на статуквото и предотвратяване на банкрутите, защото те са свързани и с някои други проблеми. Най-важните между тях вече бяха споменати.

Става дума да се направи така, че хората, търсещи и нуждаещи се от работа, да могат да намерят такава в дългосрочен план. Поради това трябва да осигурим по-голяма спрямо досегашната подкрепа на новите технологии, иновациите и, най-важното – на устойчивите транспортни системи.

Ето защо трябва да свържем всички мерки с тези цели, за да не се упрекваме при поредната криза след няколко години, че не сме помислили за това навреме.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Госпожи и господа, кризата е изпитание за сплотеността на Европейския съюз. За съжаление, правителствата предприемат поотделно краткосрочни мерки, например схеми за бракуване на стари автомобили, които не са съгласувани, въпреки че дават бърз положителен резултат в борбата с кризата. След като критикуваме протекционистките мерки на САЩ срещу справедливата конкуренция, би следвало да се насочим още по-решително към съвместна стратегия в рамките на Европейския съюз. Схемите за бракуване на стари автомобили спомагат за намаляване на вредните емисии, увеличават безопасността по пътищата и предотвратяват безработицата в автомобилната промишленост, която осигурява препитание на 12 милиона работещи и на хиляди предприятия от други отрасли. Ако чрез CARS 21 наложим на автомобилната промишленост строги изисквания за опазване на околната среда и за безопасност, схемите за бракуване на автомобили могат да станат добра основа за общ подход на европейските правителства, особено по време на криза, и би следвало да се финансират с общи средства. Приканвам чешкото председателство да започне преговори по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). - (SL) Г-н член на Комисията, напълно съм съгласен с твърдението Ви, че автомобилната промишленост е структурно претоварена и че са ни нужни по-енергийноефективни и икономични автомобили.

Ще сгрешим, ако чрез помощи се опитаме да запазим следваната досега посока на количествено развитие. Ще проявим в най-голяма степен социално мислене и солидарност, ако подкрепим екологията и енергийно-ориентираното преструктуриране.

Кризата показа, че европейската автомобилна промишленост е в голяма степен взаимосвързана. Такава промишленост просто няма да търпи протекционизъм на национално ниво. Очаквам политиката на Общността да отчете тази особеност.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, заместник-председател на Комисията. (DE) Г-жо председател, госпожи и господа, искам да ви благодаря за проявеното тук единодушие и за широката подкрепа на политиката на Комисията. Считам, че тази подкрепа е много важна, както и че е важен знак към работещите в автомобилната промишленост, които са в центъра на разискванията. И това е съвършено правилно.

Някои членове на Парламента, например г-жа Harms, г-н Hökmark и други, насочиха вниманието към въпроса за връзката между иновациите и конкурентоспособността. Още веднъж искам ясно да подчертая, че без връзка с иновациите европейската автомобилна промишленост няма да бъде конкурентоспособна в дългосрочен план. Целта на нашата политика е да направим най-авангардни бъдещите европейски автомобили, т.е. най-незамърсяващи, най-икономични и най-безопасни в света. Уверен съм, че нашите производители, технически специалисти и инженери могат да осъществят тази цел. Ние имаме потенциал да постигнем това.

Сега ще премина към друг проблем – финансирането по време на кризата. Банките не предоставят средства. Предприятията не могат да получат необходимите заеми. Европейската инвестиционна банка сега е нашият универсален инструмент. Трябва ясно да заявя, че Европейската инвестиционна банка вече е достигнала границите на възможностите си. Тя ни помага не само за автомобилната промишленост. Какво да кажем за финансирането на малките и средни предприятия? Какво да кажем за финансирането на много амбициозната ни програма за опазване на климата? Всичко това се осигурява от Европейската инвестиционна банка. Знам, че ще има искания на промишлеността, които Европейската инвестиционна банка просто няма да е в състояние да изпълни, защото трябва да работи на здрави основи, а не да създава сапунени мехури, както правят някои други. Във връзка с това е вероятно през второто полугодие проблемите да се увеличат и ние трябва да сме подготвени за това.

Подкрепям всички, които заявиха, че са нужни ефикасни мерки, гарантиращи, че всички пуснати на пазара автомобили ще бъдат изкупени. До голяма степен споделям мнението на г-н Groote относно автомобилния данък, основаващ се на емисиите от CO2. Комисията отдавна предложи това и аз съжалявам, че някои държави-членки навремето не подкрепиха предложението.

Г-жа De Vits говори за ролята на професионалните съюзи и работническите съвети. С удоволствие ви съобщавам, че преди да дойда тук, проведох подробен разговор с председателя на работническия съвет на „Дженеръл Мотърс“ в Европа. Ние поддържаме непрекъснати редовни контакти и обменяме цялата информация, с която разполагаме. Трябва да призная, че засега аз имам повече полза от разменената информация, отколкото председателят на работническия съвет. От него научавам повече, отколкото той от мен. Обаче се надявам, че в бъдеще ще мога да му върна услугата. След няколко дни ни предстои среща с европейските професионални съюзи от металообработващата и автомобилната промишленост. Разбира се, професионалните съюзи са основни участници и в срещите на кръглата маса, които споменах преди. Поради това считам, че изпълняваме всички изисквания в това отношение.

В процедурата за изказване с вдигане на ръка („catch-the-eye“) на няколко пъти стана дума за инициативите за бракуване на автомобили. Ние сериозно трябва да се запитаме дали те наистина ще помогнат в дългосрочен план. Може да се окаже, че създаваме изкуствено търсене, което ще доведе до нов срив. Въпреки това всички производители харесват идеята, защото им помага да преодолеят сегашния много труден етап. Тя предложи глътка въздух и в голяма степен помогна да се предотвратят засега масовите съкращения в основните производители в Европа, които успяха да запазят работната си сила. От тази гледна точка смятам, че инициативата изпълни предназначението си.

Инициативата за бракуване на автомобили е стандартна европейска инициатива, т.е. подчинена на ясни правила, които всички спазват. Очевидно е, че не можем да я финансираме от бюджета на Общността. Бюджетът не предвижда подобни разходи, това би било невъзможно от политическа и правна гледна точка. Инициативите имаха и положително трансгранично въздействие. Г-жо Roithová, вашата страна по-специално беше значително облагодетелствана от щедрите схеми в други държави-членки на Европейския съюз. Тук се проявява европейската солидарност, която не трябва да се подценява.

За мен това разискване е призив да продължим дейността си по проблема, да продължим упорито да работим. Обещавам ви, че ще направим така. По отношение на автомобилната промишленост ние установихме отлично сътрудничество между заинтересованите страни. Надявам се, че няма да е необходимо отново да разискваме относно европейската автомобилна промишленост до края на мандата на този Парламент, но ако се наложи, Комисията е готова да направи това по всяко време. Благодаря ви много.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре (сряда, 25 март 2009 г.).

Писмени декларации (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), в писмена форма. – (HU) От характерните особености на производството и маркетинга следва, че спадът на европейската автомобилна промишленост ще се отрази на други отрасли във всички държави-членки.

Освен намалялото търсене поради икономическата криза и проблемите с ликвидността, дължащи се на финансовата криза, автомобилната промишленост се бори и с дългосрочни структурни проблеми: високите режийни разходи, свръхпроизводството и конкуренцията в ценовата област означават, че много от автомобилните производители вече са били ориентирани към съкращаване на разходите и повишаване на вътрешната ефективност.

Не се очаква в близко бъдеще положението да се подобри, но в дългосрочен план глобалните перспективи пред автомобилната промишленост са обещаващи и поради това за европейското автомобилостроене е особено важно да може да преодолее сегашните пречки и да е готово да се възползва от възможностите, когато търсенето отново започне да нараства.

Във връзка с това е необходимо да се отговори на очакванията на потребителите и да се разработят по-екологични, безопасни и интелигентни автомобили.

Основната отговорност за справяне с кризата е на самата промишленост. Европейският съюз и държавите-членки могат да съдействат чрез създаване на благоприятни условия и съответните предпоставки за конкуренция. Целенасочената временна държавна помощ на европейско и национално ниво може да допълни усилията на отрасъла за преодоляване на кризата и да спомогне за справяне с отрицателните последствия от неминуемото преструктуриране върху трудовата заетост. На последното трябва да се обърне особено внимание както на национално, така и на европейско ниво.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hołowczyc (PPE-DE), в писмена форма. – (PL) Добре е, че на второто разискване относно кризата в автомобилната промишленост се отчитат предложенията на Европейския парламент, направени по време на разискванията през м. февруари.

За нас е най-важно да осигурим конкурентоспособността на единния ни пазар. С тревога отбелязваме мерките, предприемани от някои държави-членки, които биха могли да предизвикат нарушения на принципите на конкуренцията. Поради това приветстваме решенията, насочени към установяване на общоевропейска рамка за действие. В този контекст трябва да продължим да оценяваме влиянието върху европейския пазар на положението в промишлеността на Съединените щати и Азия, както и възможните реакции на Общността.

С удовлетворение отбелязваме факта, че тук беше подчертано колко е важно да се стимулира пазарното търсене. Балансираните мерки, предвиждащи отпускане на нисколихвени заеми и опростяване на административните процедури за достъп до финансови ресурси, от една страна, както и инициативите за насърчаване на потребителите да закупуват нови автомобили, от друга, биха могли да помогнат за стимулиране на пазара.

Предложението за използване на кризата с цел „пречистване“ на автомобилната промишленост остава в сила. Виждаме възможност за създаване на изделия с ново ниво на качество, основани на нови, екологосъобразни и безопасни технологии, отговарящи на предизвикателствата и на новите тенденции в Европа на ХХІ век.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), в писмена форма.(RO) Автомобилната промишленост е отрасъл, в който работят около 2,3 милиона души и от който косвено зависят още 10 милиона работни места. Много от малките и средни предприятия, подизпълнителите и доставчиците са повлияни от финансовата криза.

Социална Европа отдава еднакво значение и на икономическото, и на социалното развитие. Важно е предприятията да имат достъп до финансови ресурси, за да могат да запазят работните места и нормалния стандарт на живот на работещите в автомобилната промишленост.

Настоятелно призовавам Комисията да направи нужното за използване на европейските фондове, например Европейския социален фонд и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за да могат работещите в автомобилната промишленост да се обучават и да бъдат подпомагани, когато изпитват последствията от свиването на дейността на предприятията от отрасъла.

Законодателството, прието от Европейския съюз в подкрепа на екологично чистите автомобили генерира инвестиции в проектирането и производството на автомобили с по-ниски специфични емисии на въглероден диоксид. Нужни са време, иновации и, преди всичко, значителни инвестиции в човешки ресурси, както и в нови производствени мощности. Процедурите, чрез които икономическите субекти получават достъп до средства за научно-технически изследвания и иновации, трябва да се опростят на национално и европейско ниво, а изследователските програми следва да се насочат към конкретни области на автомобилното производство, в това число към приложните изследвания.

 
Правна информация - Политика за поверителност