Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2560(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0152/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0186

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Το επόμενο στοιχείο είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μόλις μερικούς μήνες που συναντιόμαστε στην αίθουσα για να συζητήσουμε για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Δυστυχώς, έχω να πω ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με την τελευταία μας συζήτηση.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2008, οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 20% και η παραγωγή αυτοκινήτων κατά 29%. Αυτή η αρνητική τάση συνεχίζεται το 2009. Τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, οι αριθμοί των πωλήσεων έπεσαν κατά 29% και 18% αντίστοιχα. Η μείωση θα ήταν μεγαλύτερη, αν κάποια κράτη μέλη δεν είχαν θέσει σε εφαρμογή επιτυχημένες πρωτοβουλίες για να ενεργοποιήσουν τη ζήτηση. Η κρίση δεν περιορίζεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες μειώνονται με γοργούς ρυθμούς, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να αναμένουμε αρνητική επίπτωση επί του ευρωπαϊκού εμπορικού ισοζυγίου. Σε όλο τον κόσμο η αυτοκινητοβιομηχανία τελεί υπό πίεση.

Δεν υπάρχει προοπτική βελτίωσης τους υπόλοιπους μήνες του τρέχοντος έτους. Η συνολική παραγωγή αυτοκινήτων και εμπορικών οχημάτων στην Ευρώπη ενδέχεται να μειωθεί κατά 20-30%. Αυτό σημαίνει ότι στην Ευρώπη το 2009 θα παραχθούν 5 εκατομμύρια λιγότερα αυτοκίνητα σε σχέση με το 2007. Οι αρνητικές προβλέψεις ισχύουν ειδικότερα για τα εμπορικά οχήματα, όπου αναμένεται πτώση της παραγωγής κατά 35%.

Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε γρήγορα σε αυτή την κατάσταση. Τον Οκτώβριο 2008, απευθύναμε τις πρώτες μας συστάσεις στην ομάδα CARS 21 για την αντιμετώπιση της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των κινήτρων απόσυρσης. Στις αρχές του Ιανουαρίου συναντήθηκα με τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ, για να συμφωνήσουμε για μια κοινή προσέγγιση της κρίσης. Στις 25 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια άποψη, η οποία εγκρίθηκε μετά από μερικές ημέρες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας.

Οι απαντήσεις μας στοχεύουν απευθείας στα σημαντικότερα αίτια αυτής της πολύ σοβαρής κρίσης. Σε αυτά τα αίτια συμπεριλαμβάνονται η γρήγορη πρώτη της ζήτησης, η δυσκολία της πρόσβασης στο κεφάλαιο, προβλήματα ρευστότητας και διαρθρωτικής πλεονάζουσας ικανότητας. Στην περίπτωση της διαρθρωτικής πλεονάζουσας κατάστασης, πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, να αποφύγουμε τον προστατευτισμό και να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη των κρατών μελών, προκειμένου να σωθούν θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Θα ήθελα να δηλώσω πολύ καθαρά σε αυτό το σημείο ότι τις πρώτες κινήσεις πρέπει να τις κάνει η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία. Στο πλαίσιο του CARS 21 θεσπίσαμε τους βασικούς όρους για μια αυτοκινητοβιομηχανία που κοιτάζει μπροστά και τους βελτιώνουμε ολοένα. Για να είμαι απόλυτα σαφής για αυτό, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει τώρα να καταβάλει προσπάθειες ευρείας κλίμακας για να φέρει στην αγορά τους τύπους αυτοκινήτων που χρειαζόμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, με άλλα λόγια, αυτοκίνητα ενεργειακά αποδοτικά με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, που να κάνουν προσεκτική χρήση των πόρων.

Από πολιτικής άποψης, η Επιτροπή εξέφρασε σαφώς τη θέση της. Κατά τη γνώμη μας, η σημαντικότερη εργασία είναι να μπορέσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα να λειτουργήσει αποτελεσματικά και πάλι, έτσι ώστε να καταστεί διαθέσιμο το υψηλό επίπεδο επένδυσης που χρειάζεται η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό το υψηλό επίπεδο επένδυσης είναι απαραίτητο, επειδή η βιομηχανία πρέπει να αναπτυχθεί και να φέρει στην αγορά το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο του μέλλοντος.

Εγκρίναμε το Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για την επίλυση προβλημάτων ρευστότητας. Αυτό το βήμα ήταν απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι άλλοτε επικερδείς εταιρείες δεν θα έπεφταν θύματα των σφοδρών επιπτώσεων της κρίσης.

Επιπλέον, θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες θα εξακολουθούσαν να επενδύουν στην έρευνα και τον εκσυγχρονισμό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Με τα μέτρα που λάβαμε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη εγκρίνει έργα για την αυτοκινητοβιομηχανία με αξία μεγαλύτερη από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κι άλλα έργα με συνολική αξία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζονται ήδη για το 2009. Στα έργα αυτά δεν συμμετέχουν μόνο κατασκευαστές αυτοκινήτων, αλλά και προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεργασία της, εργάζεται επίσης σε ένα ειδικό πρόγραμμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο προμηθειών της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες χτυπήθηκαν ιδιαίτερα σκληρά από την κρίση. Θα καταστήσουμε διαθέσιμο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για μια ερευνητική συνεργασία με τη βιομηχανία, προκειμένου να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να τεθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε καλή θέση για την περίοδο μετά την κρίση, ώστε να μπορέσει πραγματικά να επωφεληθεί από τη θετική εξέλιξη την οποία αναμένουμε τότε.

Μπορούμε επίσης να κάνουμε κάτι για τη ζήτηση. Ορισμένα κράτη μέλη εισήγαγαν κίνητρα απόσυρσης, για να ενεργοποιήσουν τη ζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθήσουν για την εισαγωγή τέτοιου είδους προγραμμάτων παροχής κινήτρων. Αυτό αποσκοπούσε στη διασφάλιση του ότι τα εθνικά μέτρα δεν έχουν μεροληπτική επίδραση ούτε και παρεμβαίνουν επί της εσωτερικής αγοράς. Χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι αυτό πέτυχε.

Βέβαια, πρέπει επίσης να προστατευτούμε από τις επιπτώσεις της διαρθρωτικής αλλαγής, να τηρήσουμε το κοινωνικό κόστος σε ελάχιστο επίπεδο και να διατηρήσουμε τους εξειδικευμένους εργάτες στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αν η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική μακροπρόθεσμα, θα είναι αναπόφευκτες κάποιες διαρθρωτικές αλλαγές. Η διαδικασία θα είναι επώδυνη, αλλά είναι αναπόφευκτη. Χρειαζόμαστε μια δραστήρια, ανταγωνιστική βιομηχανία με σημαντικό δυναμικό απασχόλησης, όχι εταιρείες που να εξαρτώνται μόνιμα από ενισχύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να υποστηρίξει τους εργαζόμενους, οι οποίοι πλήττονται δριμύτερα από τις προσωρινές επιπτώσεις της απαραίτητης αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας.

Τον Απρίλιο θα διεξαχθεί η πρώτη συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των εργαζομένων και των κρατών μελών, προκειμένου να συζητήσουμε την κοινωνική διάσταση της κρίσης και τον τρόπο αντίδρασής μας σε αυτήν. Εντούτοις, θα συμβούλευα ορισμένες εταιρείες να παράσχουν τώρα επαγγελματική κατάρτιση στους υπαλλήλους τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους να βρουν δουλειά είτε στην αυτοκινητοβιομηχανία είτε σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Θα ήθελα να πω δυο λόγια για την κατάσταση ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή, της General Motors στην Ευρώπη, η οποία αποτελείται από την Opel, τη Vauxhall και τη Saab. Θα ήθελα να επαναλάβω σε αυτό το σημείο ότι η Ευρώπη δεν έχει συμφέρον να αφήσει να καταρρεύσει αυτή η εταιρεία. Πάνω από 200 000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη εξαρτώνται από αυτή την εταιρεία. Δεν πιστεύω ότι η εξαφάνιση των εγκαταστάσεων παραγωγής της General Motors από την Ευρώπη θα συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος χωρητικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και επομένως δεν είναι ευπρόσδεκτη. Οι εργαζόμενοι που πλήττονται δεν είναι υπεύθυνοι για την κρίση στο εσωτερικό της εταιρείας τους. Η κρίση προέρχεται μόνο από την Αμερική.

Δεν υπάρχει εθνική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει καν ευρωπαϊκή λύση. Μπορεί να υπάρξει μόνο μια υπερατλαντική λύση, η οποία να αφορά τη μητρική εταιρεία. Επομένως, είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε. Ακόμη και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν γνωρίζει ακόμη. Χαίρομαι που όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με εγκαταστάσεις παραγωγής της General Motors στην επικράτειά τους συμφώνησαν να μην προχωρήσουν μεμονωμένα, αλλά να συνεργαστούν για την εξεύρεση του ευρωπαϊκού μέρους της λύσης. Το αποτέλεσμα αυτής της λύσης μπορεί να είναι μόνο μια διάδοχος εταιρεία η οποία είναι ανταγωνιστική και μπορεί να επιβιώσει στην αγορά. Επιπλέον, πρέπει να είναι δυνατό να παρασχεθεί οικονομική και πολιτική αιτιολόγηση για τη λύση. Οι θέσεις εργασίας στη General Motors στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικές για να επιτρέψουμε να γίνουν αντικείμενο εκλογών ή εθνικών πολιτικών συμφερόντων. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρει μια ευρωπαϊκή λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης ότι δεν θα τεθούν στην αυτοκινητοβιομηχανία επιπλέον οικονομικά βάρη που μπορούν να αποφευχθούν αυτή τη δύσκολη στιγμή στο πλαίσιο του νομοθετικού της προγράμματος.

Ο καιρός που έπρεπε να μιλήσουμε για τη σοβαρότητα της κρίσης έχει περάσει. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό σχέδιο με συντονισμένα μέτρα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι πλέον ώρα να ενεργήσουμε και να υλοποιήσουμε πλήρως τα σχέδια αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επίτροπο, κύριο Verheugen, που άνοιξε αυτό το θέμα· επίσης, θα ήθελα να τον συγχαρώ για το ότι στη σύνοδο υπουργών της 13ης Μαρτίου κατάφερε να συντονίσει τη λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποτρέψει τη μεμονωμένη δράση των κρατών μελών.

Ζητήσαμε να πραγματοποιηθεί συζήτηση βάσει της γραπτής αναφοράς σας, επειδή πιστεύουμε ότι η κρίση είναι τόσο σοβαρή ώστε πρέπει να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλήξαμε σε ένα κοινό ψήφισμα, το οποίο καλύπτει τα σημαντικότερα σημεία.

Θα ήθελα να επαναλάβω κάποια από τα σημεία που ήδη αναφέρατε. Βέβαια, η διάσωση μιας μεμονωμένης εταιρείας μπορεί να επιτύχει μόνο αν ληφθεί υπόψη η ευθύνη της ίδιας της εταιρείας – και οι ειδικές συνθήκες της περίπτωσης της General Motors – μαζί με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πολλούς άλλους παράγοντες. Πρόκειται γενικά για μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Με συνολικά 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας να εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία, ετήσιες επενδύσεις 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, ετήσιο κύκλο εργασιών 780 δισεκατομμυρίων ευρώ και προστιθέμενη αξία 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρόκειται για μια πολύ σημαντική βιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες εν μέρει από δική της ευθύνη – μου έρχεται στο μυαλό η πλεονάζουσα κατάσταση και οι πρότυπες πολιτικές κάποιων κατασκευαστών – γενικά όμως λόγω των επιπτώσεων της κρίσης των διεθνών χρηματαγορών.

Επομένως, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι λαμβάνονται όλα αυτά τα συλλογικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να συμβάλουν στη διασφάλιση του πιο βιώσιμου χαρακτήρα της αυτοκινητοβιομηχανίας, να τονώσουν τη ζήτηση, ώστε η βιομηχανία να μπορέσει να βγει από την κρίση και να διευκολυνθεί η παροχή επενδύσεων και χρηματοδότησης στους αγοραστές και στη βιομηχανία. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά, όπως είπατε και στο τέλος της ομιλίας σας, δεν πρέπει να επιφέρουν νέα νομοθετικά προβλήματα, τα οποία να ασκήσουν επιπλέον πίεση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Βάσει αυτών μπορούμε να εγκρίνουμε το κοινό ψήφισμα. Η ομάδα μου θα υπερψηφίσει την τροπολογία της παραγράφου 5 από την ομάδα των σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, με την οποία γίνεται αναφορά συγκεκριμένα στην ειδική περίπτωση της General Motors, ούτως ώστε, με μια ενισχυμένη πλειοψηφία να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει ασφάλεια εργασίας στους εργαζόμενους και να ανοίξει νέες προοπτικές για την αυτοκινητοβιομηχανία.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels, εξ ονόματος της ομάδας PSE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, για το άμεσο μέλλον η ανθρωπότητα δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα χωρίς αυτοκίνητα ή φορτηγάκια. Αυτά τα μεταφορικά μέσα πρέπει να ρυπαίνουν λιγότερο και να γίνουν περισσότερο ενεργειακώς αποδοτικά. Εντούτοις, ακόμα και η καλύτερη και η πιο επιθυμητή υπηρεσία δημόσιων μεταφορών δεν θα καταφέρει ποτέ να αντικαταστήσει την ευελιξία των ατομικών μέσων μεταφοράς.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο παγκόσμιος ηγέτης του κλάδου από τεχνολογικής άποψης. Αυτή η πλέον σύγχρονη τεχνολογία πρέπει να προστατευθεί. Είναι στρατηγικής σημασίας για ολόκληρο το βιομηχανικό ιστό της Ευρώπης. Εκατομμύρια θέσεις εργασίας είναι άμεσα και έμμεσα συνυφασμένες μαζί της. Η ομάδα των σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προστατέψει αυτές τις θέσεις εργασίας. Απευθύνει έκκληση για την πραγματοποίηση κάθε δυνατής αναδιάρθρωσης που να αφορά τις προηγούμενες συζητήσεις με τους εργαζόμενους και με τα συνδικάτα τους.

Την επόμενη των όσων έγιναν για τις τράπεζες, η Κίνα χρηματοδότησε τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική προσαρμογή του κλάδου. Από αυτή την άποψη, συμφωνώ πλήρως με τις παρατηρήσεις του κυρίου Verheugen. Η Ευρώπη πρέπει να αντεπεξέλθει στις ευθύνες της. Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να παρέχουμε νέα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να μπορέσει να ενισχύσει την αναδιάρθρωση του κλάδου και τις χιλιάδες των συμβεβλημένων με τον κλάδο, οι οποίοι είναι κυρίως ΜΜΕ.

Αναμένουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διοργανώνει εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις που ανήκουν σε αμερικανούς κατασκευαστές, καθώς και στις προαναφερθείσες εταιρείες. Συγχαίρουμε επίσης τον κύριο Verheugen για την πρωτοβουλία που έλαβε σχετικά με όλα αυτά.

Εντούτοις, μένει ακόμα να προνοήσουμε για την προστασία της ευρωπαϊκής πνευματικής ιδιοκτησίας και να επαναπατρίσουμε ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη, αλλά που σήμερα διατηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό αντιστοιχεί σε διακεκριμένη κλοπή ή τουλάχιστον σε απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση. Είναι ανήκουστο οι ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής να πρέπει να καταβάλουν δικαιώματα στο μέλλον για τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε από επιστήμονες και εργαζόμενους στην Ευρώπη.

Όσον αφορά την κατάσταση της General Motors, κύριε Πρόεδρε, η ομάδα των σοσιαλιστών συμφωνεί με όσα είπε ο κύριος Verheugen σε αυτή την αίθουσα.

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Χατζημαρκάκης, εξ ονόματος της ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε κύριε Verheugen, για μια ακόμη φορά συναντιόμαστε για να συζητήσουμε για τα αυτοκίνητα, και όχι άδικα. Αυτή η κρίση χτύπησε ιδιαίτερα σφοδρά μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες μας. Συνολικά 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, το 6% του εργατικού δυναμικού, ο μεγαλύτερος επενδυτής στην έρευνα και την ανάπτυξη – γι’ αυτούς τους λόγους, η συζήτηση του προβλήματος και η εξεύρεση λύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο, είναι πλέον σαφές ότι η ΕΕ δεν διαθέτει τα κατάλληλα όργανα για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Τα κράτη μέλη πιέζουν μεμονωμένα προς τα εμπρός, το πλαίσιο για τον ανταγωνισμό έχει τεθεί σε κίνδυνο αρκετές φορές και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αυτή η πανάκεια, εργάζεται σε οριακό σημείο, όσον αφορά τόσο τα οικονομικά όσο και το προσωπικό της. Έτσι, πρέπει να βρούμε νέες προσεγγίσεις.

Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο, κύριο Verheugen, που ενέκρινε πολύ γρήγορα αυτή την οδηγία πλαίσιο, προκειμένου να διερευνήσουμε τώρα πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Εντούτοις, η ΕΤΕπ πρέπει να εξοπλιστεί καλύτερα. Στην ΕΤΕπ πρέπει να προσφερθούν ειδικοί όροι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε καινούργια κεφάλαια, πράγμα που δεν σήμερα επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Είναι επίσης σημαντικό οι κρατικές ενισχύσεις να συνδεθούν πιο στενά με την παραδειγματική αλλαγή προς τις νέες τεχνολογίες και μακριά από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, ταμεία, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία και τα ταμεία για τη γεωργία, πρέπει να εστιάζουν στην ανάπτυξη ισχυρότερων υποδομών για τις εν λόγω νέες τεχνολογίες.

Θα ήθελα να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στην General Motors. Συμφωνώ με τον κύριο Επίτροπο και με τους προηγούμενους ομιλητές ότι έχει πανευρωπαϊκή διάσταση, καθώς η εταιρεία έχει μονάδες παραγωγής σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Θεμελιώδης αρχή είναι όμως ότι το κράτος, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία. Η κρίση δεν άλλαξε αυτή την αρχή. Παρότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας κλάδος στρατηγικής σημασίας, δεν είναι συστηματικός κλάδος κατά τον ίδιο τρόπο με τον κλάδο των τραπεζών. Επομένως, καλό είναι να μην παίρνουμε μετοχικά μερίδια στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πιστεύω, όμως, ότι η παροχή εγγυήσεων συνιστά την κατάλληλη προσέγγιση, αν υπάρχει ένας ιδιώτης επενδυτής που να αναλάβει μια εγγύηση, μέσω της ΕΤΕπ. Για κάτι τέτοιο προϋποτίθεται ότι ακολουθούμε την παραδειγματική αλλαγή και ότι κινούμαστε προς νέες τεχνολογίες. Η Daimler και η Αρχή επενδύσεων του Abu Dhabi έκαναν πρόσφατα αυτό το βήμα, έτσι πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο που πήρε τόσο ενεργά μέτρα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υποστήριξαν την πρωτοβουλία που περιλαμβάνει το εν λόγω ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Mussa, εξ ονόματος της ομάδας UEN. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι μια από τις σοβαρότερες στην παγκόσμια μεταποιητική βιομηχανία επειδή, εκτός από τις σοβαρότατες επιπτώσεις για τα ευρωπαϊκά εργοστάσια και τις συγγενικές εταιρείες, όσον αφορά την οικονομία και την απασχόληση, πλήττει και τρίτες χώρες, στις οποίες είχε μετακινηθεί η παραγωγή τις τελευταίες δεκαετίες.

Επιπλέον, αν η Ένωση θέλει να φέρει τα κέρδη της βιομηχανίας τουλάχιστον στα επίπεδα του 2007, δεν μπορεί να χρεωθεί με το κοινωνικό κόστος περίπου 350.000 περικοπών θέσεων εργασίας. Επομένως, πρέπει να καλωσορίσουμε αυτό που είναι τουλάχιστον εναρμονισμένη υποστήριξη του τομέα, εφόσον υπάρχει ήδη προστασία της απασχόλησης. Οι λέξεις κλειδιά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πρέπει να είναι η έρευνα και ανάπτυξη τελευταίας τεχνολογίας. Είναι σαφές ότι, καθώς αναπτύσσεται η αγορά, μια εναλλακτική οδός είναι η καταφυγή σε συγχωνεύσεις ή σε στρατηγικές συμφωνίες, αλλά αυτό δεν πρέπει να συμβεί εις βάρος της παράδοσης της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία είναι η κορώνα στο κεφάλι της μεταποιητικής βιομηχανίας της Κοινότητας.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο σε αυτή τη συζήτηση είναι οι εργαζόμενοι της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι αριθμοί είναι τόσο μεγάλοι ώστε είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος. Στην ομιλία σας, κύριε Επίτροπε, ξεκαθαρίσαμε ένα από τα πλέον ανησυχητικά θέματα, δηλαδή ότι εκτός από αυτό υπάρχουν επίσης οι αριθμοί που αφορούν τα τρομερά επίπεδα υπερπαραγωγής και η εκπληκτική αδυναμία καινοτομίας στους τομείς της αποδοτικότητας και της προστασίας του κλίματος. Αν είμαστε τώρα έτοιμοι να δώσουμε κρατική ενίσχυση στην αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό πρέπει να εξαρτάται από τη χρήση της χρηματοδότησης για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και για τη δημιουργία αειφόρου απασχόλησης. Επιπλέον, απαραίτητος όρος για τη χορήγησή της πρέπει να είναι οι εν λόγω εταιρείες να εστιάζουν πραγματικά στην καινοτομία.

Κάτι που μου γεννά υποψίες, κύριε Επίτροπε, είναι η σημαντική επιρροή της ομάδας CARS 21 και η επιρροή της βιομηχανίας στη διαδικασία που ξεκινά εδώ. Γνωρίζω κάποιες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες και γνωρίζω ότι δεν υποστηρίζουν με τις ενέργειές τους την προστασία του κλίματος και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Πρόσεξα επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον ότι απαιτήθηκε μια νέα εξαίρεση πριν από δύο εβδομάδες για την αναστολή των προϋποθέσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Η ενίσχυση πρέπει να εξαρτάται από όρους όπως η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, η πραγματική καινοτομία, η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους υπαλλήλους, πράγμα που ισχύει για τους προμηθευτές, με άλλα λόγια για το πλήθος ΜΜΕ που εξαρτώνται από τις μεγάλες εταιρείες, καθώς και για τους εργαζόμενους των αυτοκινητοβιομηχανιών. Η ομάδα μου θα ήταν ικανοποιημένη με αυτή την εξέλιξη. Εντούτοις, χωρίς αυτούς τους αυστηρούς κανόνες, δεν πρόκειται να συμβάλουμε στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Musacchio, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή η συζήτηση για την αυτοκινητοβιομηχανία γίνεται δυστυχώς πολύ αργά μέσα στην ημέρα και επίσης το περιεχόμενό της δεν είναι κατάλληλο. Το γεγονός είναι ότι κάνουμε συζητήσεις ενώ οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις εκτός οποιουδήποτε πραγματικά ευρωπαϊκού πλαισίου, με ήδη τραγικές κοινωνικές επιπτώσεις, όσον αφορά την ανεργία και το επίδομα ανεργίας.

Για να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα, το κείμενο της απόφασης δεν προτείνει θεμελιώδη στοιχεία για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι αποτελεσματικά και δίκαια. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, πριν από μερικούς μήνες, όταν ασχολούμασταν με την αλλαγή του κλίματος, η Ευρώπη είχε πολύ διαφορετική στάση, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα ως ένα πραγματικά πολιτικό θέμα. Δεν κάνει το ίδιο με την οικονομική κρίση. Έδωσε το ελεύθερο στις κυβερνήσεις, οι οποίες ενήργησαν αποσπασματικά και, θα έλεγα, έχοντας στο νου τους να κερδίσουν ψήφους.

Αυτό ασφαλώς οφείλεται στην πολιτική αδυναμία της Επιτροπής Barroso, αλλά και στις δυσκολίες που συναντιούνται κατά την αντιμετώπιση περιστάσεων οι οποίες απαιτούν νέες εξουσίες με αποφάσεις όσον αφορά τις βιομηχανικές και κοινωνικές πολιτικές, καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης.

Μπορούμε να συμβιβαστούμε με τα εθνικιστικά μέτρα; Μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα κύμα απολύσεων όταν παρέχεται ενίσχυση στις εταιρείες; Μπορούν οι μετεγκαταστάσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία και τις σχετιζόμενες επιχειρήσεις να εξακολουθήσουν να σημειώνονται, όπως συνέβη στην περίπτωση της ιταλικής εταιρείας ΙΤΟΝΟ και τώρα με την Indesit, η οποία ανήκει σε έναν ακόμα βασικό κλάδο; Μπορούμε να επεκτείνουμε το εύρος κάλυψης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων χωρίς να τις αυξήσουμε; Βάσει αυτών, δεν αρκεί να πούμε ότι το πρόβλημα αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία και ότι έχουν σημειωθεί τόσες συνεδριάσεις.

Πρέπει να ορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές δράσης, με το οποίο εννοώ ότι οι εταιρείες δεν πρέπει να απολύουν κόσμο τη στιγμή που λαμβάνουν ενίσχυση και ότι η ενίσχυση πρέπει να συσχετιστεί με την καινοτομία, όπως ορίζεται στο πακέτο για την αλλαγή του κλίματος και τον κανονισμό Sacconi, και ότι πρέπει να σταματήσουν οι μετεγκαταστάσεις και ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η ομάδα μου υπέβαλε τροπολογίες για όλα τα παραπάνω σημεία. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική, η οποία λείπει από την Ευρώπη και την οποία πρέπει να δημιουργήσουμε προτού οι αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις γίνουν τόσο έντονες, ώστε να μην μπορούμε να δώσουμε οριστικές απαντήσεις στους εργαζόμενους.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI). – (SK) Η δραματική μείωση στην παγκόσμια ζήτηση αυτοκινήτων επηρέασε και την Ευρώπη. Το τελευταίο τρίμηνο του 2008, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη σημείωσαν ετήσια μείωση 19% και εξακολουθούν να πέφτουν. Πολλά από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να υποστηρίξουν τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εντούτοις, υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τις προσεγγίσεις που επιλέχθηκαν και αποφασίστηκαν, καθώς μυρίζουν προστατευτισμό. Επομένως, υποστηρίζω την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προειδοποιεί να μην ληφθούν προστατευτικά μέτρα για την υποστήριξη των εγχώριων παραγωγών. Η έκκληση της Επιτροπής για την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων ως θέμα προτεραιότητας είναι καίρια, ιδίως όσον αφορά την υψηλή υπερπαραγωγή και τις επενδύσεις σε καινοτόμους τεχνολογίες.

Όλη η ενίσχυση από το δημόσιο τομέα πρέπει να είναι διαφανής και πρέπει να τηρεί τους κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις. Πρέπει να αποτρέψουμε την αντιπαράθεση για τις ενισχύσεις μεταξύ των διάφορων φορέων της αγοράς της Ευρώπης. Η κατάσταση καθίσταται δυσκολότερη από το γεγονός ότι οι εν λόγω κανόνες δεν λαμβάνουν υπόψη τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, ιδίως από τις ΗΠΑ. Αναμένεται οι ενισχύσεις των ΗΠΑ για την επίλυση των προβλημάτων των κατασκευαστών αυτοκινήτων να επεκταθούν και στους προμηθευτές ανταλλακτικών. Αν η κατάσταση καταστεί οξεία, η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο το θέμα της επίλυσης των προβλημάτων της παραγωγής και των πωλήσεων στην Ευρώπη, αλλά και το πρόβλημα των εισαγωγών αυτοκινήτων που παρήχθησαν με υπερβολικές κρατικές ενισχύσεις. Υπό τέτοιες συνθήκες η Ευρώπη μπορεί επίσης να απειλήσει ότι θα επιβάλει μέτρα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες εισήγαγαν καθεστώτα απόσυρσης και προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση ξεκίνησαν τώρα και στο ΗΒ. Εντούτοις, οι μηχανισμοί απόσυρσης μπορούν να επιλύσουν την κρίση μόνο βραχυπρόθεσμα. Γρήγορα θα παραμορφώσουν τις αγορές, θα εξαντλήσουν τα χρήματα από το δημόσιο κορβανά και θα προκαλέσουν την αναστολή των απαραίτητων λύσεων που εστιάζουν στην επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, (PPE-DE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλησα να μιλήσω κι εγώ για αυτό το θέμα επειδή τους τελευταίους μήνες παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον την εργασία που πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις επιτροπές μας και τώρα σε αυτή την αίθουσα, ακριβώς όσον αφορά τα αιτήματα για την ανάληψη ειδικών δεσμεύσεων που απευθύναμε στους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Ευρώπης.

Θέσαμε σημαντικούς στόχους, ιδιαίτερα όσον αφορά το CO2, όταν τους ζητήσαμε να συμβάλουν στην επίτευξη των σημαντικών, φιλόδοξων στόχων που έθεσε η Ευρώπη για τη μείωση του CO2 τα αμέσως επόμενα χρόνια, την οποία παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον χώρες από όλο τον κόσμο. Ζητήσαμε από την αυτοκινητοβιομηχανία να επιτύχει μέση μείωση 120 mg ως το 2012 και επιπλέον 25 mg ως το 2020. Αυτοί είναι σημαντικοί στόχοι, για τους οποίους απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις.

Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός που ανέφεραν ήδη κάποιοι συνάδελφοι, ότι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 12 εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρώπη, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 6% του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Αν η Ευρώπη πραγματικά σκοπεύει να δώσει στις αυτοκινητοβιομηχανίες τα μέσα για να εκπληρώσουν τους στόχους CO2 που έθεσε και αν, από την άλλη, θέλουμε να κρατήσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους, πράγμα που αποτελεί αυτή τη στιγμή πρόβλημα για την ήπειρό μας, τότε πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή μια συντονισμένη στρατηγική για την παροχή ενίσχυσης σε αυτό τον τομέα.

Διάφορα κράτη μέλη αρχίσουν να εφαρμόζουν σχέδια για την τόνωση των πωλήσεων, τα οποία αφορούν τη διατήρηση του επιπέδου του τζίρου στον κλάδο των αυτοκινήτων. Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές πρέπει να αποτελούν μέρος μιας μεμονωμένης κοινοτικής στρατηγικής για την αποτροπή επικίνδυνων αλλοιώσεων της αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω με μεγάλη σαφήνεια ότι υποστηρίζω πλήρως όλα όσα έχει πει ο Επίτροπος. Στη χώρα μου, την Αυστρία, πολλές χιλιάδες εργαζομένων επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την κρίση. Αυτό ισχύει και για τη γείτονά μας, τη Σλοβακία, και για πολλές άλλες χώρες.

Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος διότι, φυσικά, είναι σαφές ότι η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί νευραλγική βιομηχανία. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απαρχαιωμένη διότι ένα μεγάλο μέρος έρευνας και ανάπτυξης συνδέεται με την ύπαρξη της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός μικρών και μεσαίων εταιρειών παροχής εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία. Έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας την εικόνα των πολύ μεγάλων εταιρειών και αισθανόμαστε μικρή συμπάθεια για αυτές. Ωστόσο, όταν κοιτώ όλους τους προμηθευτές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η κατάσταση δείχνει πολύ διαφορετική.

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ενισχύσω όσα είπατε, κύριε Επίτροπε, για τη General Motors. Διαθέτουμε μία μεγάλη κατασκευαστική μονάδα της General Motors στη Βιέννη. Είμαστε εξοικοιωμένοι με τους φόβους των ανθρώπων που αναμένουν να μάθουν την απόφαση που θα ληφθεί στην Αμερική. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα θετικό παράδειγμα διατλαντικής συνεργασίας στο οποίο η Αμερική – διότι δεν είναι η αμερικανική κυβέρνηση, αλλά η Αμερική συνολικά – που απαιτεί πάντοτε από την Ευρώπη να πράττει περισσότερα για την καταπολέμηση της κρίσης, θα δώσει ένα θετικό παράδειγμα, ώστε η Ευρώπη να έχει την ευκαιρία να επιτύχει με τις δικές της εταιρείες.

Τέλος, μία λέξη για τα προστατευτικά μέτρα. Μόνο μία κοινή ευρωπαϊκή λύση θα είναι αποδεκτή. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η τρίτη συζήτηση για την αυτοκινητοβιομηχανία σε διάστημα λίγων μηνών. Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί πλήρως από την Επιτροπή ή από το Συμβούλιο είτε από την άποψη της υποστήριξης της ζήτησης είτε από την άποψη του εξωτερικού ανταγωνισμού με κατάλληλη υποστήριξη των εξαγωγών.

Ενώ θεωρώ τα ευρωπαϊκά μέτρα για αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης σημαντικά, πιστεύω, πράγματι, σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της πρόσφατης διάσκεψης κορυφής, ότι η απόκριση της Ευρώπης στην ύφεση και στις δυσκολίες της πραγματικής οικονομίας είναι ανεπαρκής. Είμαστε σε πόλεμο, και οι στρατιώτες μας, που είναι οι επιχειρήσεις μας, ρίχνουν άσφαιρα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί θεμελιώδη τομέα της βιομηχανίας μας, υπόκειται σε νέες απαιτήσεις, σε αναδιοργανωμένους συντελεστές παραγωγής και σε ισχυρές απαιτήσεις για καινοτομία στην επεξεργασία και στα προϊόντα. Τα κίνητρα για συντονισμό της πανευρωπαϊκής απόσυρσης κάθε είδους προστατευτισμού, η αναχρηματοδότηση, και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πιστωτικών ορίων που στοχεύουν σε αυτό τον τομέα, τα κίνητρα για φιλικά προς το περιβάλλον και υβριδικά αυτοκίνητα μόνο, περισσότερα κεφάλαια για έρευνα για καθαρούς κινητήρες και αποτελεσματική δράση εντός του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τη δημιουργία συνθηκών πραγματικής αμοιβαιότητας εντός της παγκόσμιας αγοράς αυτοκινήτων αποτελούν τα σημαντικότερα αιτήματα όσων δεν επιθυμούν να ενθαρρύνουν την αποβιομηχανοποίηση της Ευρώπης σε έναν από τους κρίσιμους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Επίτροπος Verheugen υπογράμμισε την ανάγκη να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να μην προτείνουμε ή να υποστηρίξουμε προστατευτικά μέτρα. Θα ήθελα να του υπενθυμίσω ότι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τέτοια μέτρα λαμβάνονται και προφανώς ωφελούν τους ανταγωνιστές των ευρωπαίων κατασκευαστών.

Έχω την εντύπωση ότι η στρατηγική που ακολουθείται καθ’ αυτό τον τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επαρκώς στοχευμένη, όπως πρέπει σε μία τόσο κρίσιμη κατάσταση όσο αυτή, στην υποστήριξη μόνο ή κυρίως «ευρωπαϊκών» αυτοκινήτων που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν εδώ στην Ευρώπη. Έχω δει εκπροσώπους συνδικαλιστών να χύνουν κροκοδίλεια δάκρυα για την αποβιομηχάνιση, τη μετεγκατάσταση, κ.ο.κ. Πριν από χρόνια, όταν κάποιος, όπως εγώ, υποστήριζε αυτά τα επιχειρήματα στη συνάντηση ακόμη και ενός μεγάλου ιταλού κατασκευαστή αυτοκινήτων, δεν λαμβάνονταν υπόψη και πολύ σοβαρά. Σήμερα, δυστυχώς, τα γεγονότα μας επαληθεύουν.

Εάν η Ευρώπη περιοριστεί σε μέτρα που έχουν σχεδιαστεί μόνο για την ενίσχυση της ζήτησης, τα οποία μπορούν προφανώς να κατευθυνθούν και προς μη ευρωπαίους παραγωγούς, δεν θα έχει τα αποτελέσματα που απαιτούμε. Μάλλον, για να τα λάβουμε, πρέπει να αναλάβει επείγουσα δράση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής αυτοκινήτων. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί πρέπει να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν στην έρευνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέλλον ενός βιομηχανικού τομέα διάκρισης, ο οποίος θα περιλαμβάνει επίσης και εταιρείες επικουρικές της παραγωγής αυτοκινήτων, οι οποίες σήμερα υποφέρουν από την πολιτική διακράτησης κεφαλαίων των ευρωπαϊκών τραπεζών.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρυσι το Νοέμβριο είχαμε ακριβώς την ίδια συζήτηση στο παρόν Κοινοβούλιο, όταν ήταν ήδη σαφές ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, η οποία απαιτούσε θεμελιώδεις αλλαγές για την αύξηση της αγοραστικής ισχύος της πλειονότητας του πληθυσμού. Επιμείναμε, συνεπώς, στην αύξηση των ημερομισθίων και των συντάξεων, ώστε να διασφαλιστεί μία δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος. Αυτό παραμένει ακόμη το βασικό μέτρο το οποίο θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση και έτσι να διασφαλίσει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία και οι προμηθευτές της συνεχίζουν να έχουν μία ασφαλή αγορά.

Δυστυχώς, η κοινωνική κατάσταση καθίσταται όλο και πιο περίπλοκη, διότι οι πολιτικοί δεν υιοθετούν τα απαραίτητα μέτρα και η ανεργία και η επισφαλής και κακοπληρωμένη εργασία ακόμη αυξάνονται. Επιμένουμε, συνεπώς, σε νέες πολιτικές που θέτουν ως προτεραιότητα τις θέσεις εργασίας με δικαιώματα, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιομηχανική παραγωγή στις χώρες της ΕΕ και που εξουδετερώνουν τη στρατηγική των πολυεθνικών που χρησιμοποιούν την κρίση ως πρόφαση για μείωση θέσεων εργασίας, αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και ενίσχυση των κερδών. Αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας να υποστηριχθούν δεόντως οι βιομηχανίες της ΕΕ, ώστε να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας με δικαιώματα. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε χώρες με πιο εύθραυστες οικονομίες, όπως η Πορτογαλία, αυξάνοντας την οικονομική ενίσχυση, ώστε να αποτρέπεται η ανεργία και να βοηθούνται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της αυτοβιομηχανίας, οι συνδεμένοι τομείς και ο κλάδος των ανταλλακτικών, καθώς και τα μικρά συνεργεία.

 
  
MPphoto
 

  Carl Lang (NI).(FR) Κύριε Πρόεδρε, η παγκοσμιοποίηση τρελλάθηκε και οι ένθερμοι υποστηρικτές της κάνουν τους ευρωπαίους εργαζόμενους της αυτοκινητοβιομηχανίας να πληρώνουν το υψηλό κόστος για τις συνέπειες της δογματικής εντολής ανοικτής αγοράς και ελεύθερου εμπορίου.

Ο χρηματοπιστωτικός ιός της αμερικανικής κρίσης των υποθηκών μπόρεσε, έτσι, να μολύνει ελεύθερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, οδηγώντας κατ' επέκταση στη μόλυνση του οικονομικού μας συστήματος και στην καταστροφή των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας μας.

Ως βουλευτής, με το συνάδελφό μου κο Le Rachinel, για τις γαλλικές περιφέρειες Πικαρντί, Νορ-Πα ντε Καλέ και Νορμανδία, στις οποίες χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι καταδικασμένες, αδημονώ να σας πω ότι οι ευρωπαϊκές εμπορικές πολιτικές έχουν ένα ανθρωπιστικό και κοινωνικό κόστος το οποίο είναι αφόρητο, αδικαιολόγητο και απαράδεκτο. Ωστόσο, οι φανατικοί της ανοικτής αγοράς εμμένουν και το προσυπογράφουν. Μόλις σήμερα, ο κος Brown και ο κος Barroso επαναδιαβεβαίωσαν την άρνησή τους να προστατεύσουν την Ευρώπη, τις βιομηχανίες και τις θέσεις εργασίας μας στο όνομα της σημαίνουσας ελεύθερης αγοράς και της παγκοσμιοποίησης. Οι σοσιαλιστές διεθνιστές της Αριστεράς, οι φιλελεύθεροι διεθνιστές της Δεξιάς και οι εναλλακτικοί διεθνιστές της άκρας Αριστεράς που δεν θέλουν να βλέπουν και να καταλαβαίνουν τίποτα, προδίδουν και εγκαταλείπουν τους ευρωπαίους εργαζόμενους.

Διεθνιστές όλου του κόσμου ενωθείτε! Εργαζόμενοι των χωρών μας εξαφανιστείτε! Αυτό είναι το μανιφέστο του διεθνιστικού κόμματος.

Επιπλέον, η διαρκής παρενόχληση των οδηγών αυτοκινήτων και των επιβατικών αυτοκινήτων από τους οικο-πολίτες, τις κυβερνήσεις και ορισμένους τοπικούς συμβούλους είναι μόλις και μετά βίας συμβατή με την υπεράσπιση και την προώθηση των αυτοκινητοβιομηχανιών μας.

Τέλος, οι δημαγωγοί της άκρας Αριστεράς, που βλέπουν την τρέχουσα κρίση ως θεόπεμπτο δώρο για την επανάσταση, είναι τελείως ανίκανοι να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των γάλλων και των ευρωπαίων εργαζομένων. Είναι μέσω του οικονομικού και κοινωνικού πατριωτισμού, της εθνικής και ευρωπαϊκής προαίρεσης και της εθνικής και ευρωπαϊκής προστασίας που θα μπορέσουμε να εμφυσήσουμε νέα ζωή στους βιομηχανικούς τομείς μας.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι σε μεγάλο βαθμό απόρροια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Από αυτή την άποψη, ας ελπίσουμε ότι πρόκειται για ένα περαστικό πρόβλημα. Ωστόσο, από μία άλλη πολύ σημαντική άποψη, είναι και ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την υπερπροσφορά. Επομένως, προκειμένου να περιφρουρήσουμε το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να βασιστεί σε ρεαλιστικά και λογικά επιχειρησιακά σχέδια και να έχει υπεύθυνη ιδιοκτησία.

Αυτό με ωθεί να πω ότι, εάν πρόκειται να πετύχουμε τη διατήρηση μίας επιτυχημένης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη με όλες τις ευκαιρίες που αυτό συνεπάγεται για τεχνική ανάπτυξη, υγιή απασχόληση, και το ρόλο που διαδραματίζει η αυτοκινητοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή οικονομία, η κρατική ενίσχυση που χορηγείται σήμερα από τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλιστεί η επιβίωσή της από την ύφεση και τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά χωρίς να διαταραχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Η κρατική ενίσχυση που διαταράσσει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί δυσπιστία μεταξύ των κρατών μελών στην πραγματικότητα θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα επιβίωσης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα ήθελα να θέσω το ερώτημα για το τι συνέβη τώρα στη Σλοβενία και τη Γαλλία και για την κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στη Γαλλία. Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει παραβίαση των κανόνων που έχουν τεθεί, να παρακολουθεί τι έχει συμβεί και να δημιουργεί πλήρη εμπιστοσύνη στο γεγονός ότι δεν χορηγείται καμία κρατική ενίσχυση εις βάρος οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους ή άλλης αυτοκινητοβιομηχανίας. Ενίσχυση που οδηγεί σε διατάραξη του ανταγωνισμού, υπονομεύει το μέλλον μίας ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο στην απασχόληση όσο και στην τεχνική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 

  Monica Giuntini (PSE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα από όλα θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την έγκαιρη δέσμευση της Επιτροπής και του Συμβουλίου προς στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, των επικουρικών εταιρειών και των εταιρειών ανταλλακτικών, αλλά, δυστυχώς, ούτε κι αυτό είναι αρκετό.

Από τότε που λήφθηκαν τα πρώτα μέτρα από τα κράτη μέλη, ο τομέας ανέκαμψε ελαφρώς: τα στοιχεία από την Ιταλία καταγράφουν μείωση 18% των πωλήσεων το Φεβρουάριο, ενώ τον Ιανουάριο η πτώση ήταν 22%. Είναι σαφές, και ενόψει των στοιχείων που μνημόνευσε και ο ίδιος ο Επίτροπος Verheugen, ότι η Ευρώπη χρειάζεται να προχωρήσει μπροστά εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ και ακόμη μεγαλύτερο συντονισμό εθνικών μέτρων ώστε να αποτραπεί ο αθέμιτος και διακρισιακός ανταγωνισμός.

Η Ευρώπη χρειάζεται ακόμη να προσπαθήσει να συντονίσει στενά τις προσπάθειές της με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τα σωματεία κατά τη δημιουργία σχεδίων αναδιάρθρωσης, ώστε να καταρτιστεί μία ευρωπαϊκή στρατηγική αναζωογόνησης του τομέα στη βάση της επένδυσης στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες.

Επίσης, υπό το φως των τρομερών στοιχείων που σχετίζονται με μειώσεις προσωπικού και μέτρα επιδομάτων ανεργίας, κάνω έκκληση στην Επιτροπή να υποβάλει πιο αποτελεσματικές προτάσεις για τη βέλτιστη χρήση του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE). - (SV) Κύριε Πρόεδρε, αυτό που βιώνουμε τώρα είναι τόσο χρηματοπιστωτική όσο και κλιματική κρίση. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες αυτοκινήτων που αντεπεξέρχονται καλύτερα από άλλες σε αυτή τη διπλή κρίση. Κάποια κατασκευαστικά πρότυπα και μοντέλα αυτοκινήτων αντεπεξέρχονται καλύτερα σε αυτές τις κρίσεις, συγκεκριμένα αυτά που έχουν επενδύσει σε βιώσιμη τεχνική ανάπτυξη. Κατόπιν, υπάρχουν εταιρείες, όπως η General Motors, που ζητούν 350 εκατομμύρια δολάρια Αμερικής από τα κράτη στα οποία λειτουργούν.

Δεν πρέπει να αντλούμε εις πίθον Δαναΐδων. Χρειάζεται να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που απασχολούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα και τις μικρές επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό το κάνουμε με προϊόντα που είναι κατάλληλα για την αγορά του μέλλοντος.

Η Επιτροπή μπορεί να κάνει περισσότερα διανοίγοντας τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Κοινωνικό Ταμείο, τα περιφερειακά ταμεία και το γεωργικό ταμείο, στα βιοκαύσιμα, τα κοινωνικά μέτρα και στις περιφέρειες.

Επιπλέον, πιστεύω ότι η δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο πρέπει να διακοπεί.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (UEN). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αυτοκινητοβιομηχανία είναι μία από τις κρίσιμες βιομηχανίες της ευρωπαϊκής οικονομίας που διακυβεύει πολλά με την τρέχουσα κρίση. Συνεπώς, τώρα δεν είναι η ώρα να επαναλάβουμε ότι πρέπει να ταχθούμε κατά του προστατευτισμού και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Όλα αυτά είναι φοβερά περιττά. Τώρα είναι η ώρα να προσφέρουμε στρατηγικές, σαφείς και θαρραλέες βεβαιότητες στους ευρωπαίους παραγωγούς και τους εργαζομένους με – θα ήθελα να τονίσω αυτό το σημείο – ένα σχέδιο στήριξης που θα δίνει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι στόχοι περιλαμβάνουν, φυσικά, την εγγύηση της καλύτερης χρήσης των ευρωπαϊκών ταμείων, περιλαμβανομένου του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, αλλά, πάνω από όλα, την απλοποίηση και την αύξηση της χρηματοπιστωτικής στήριξης για τον τομέα μέσω της ΕΤΕπ και της ΕΚΤ, ώστε να μπορεί να αιτείται δάνεια χαμηλού επιτοκίου και επίσης να απλοποιήσει τις διοικητικές διαδικασίες.

Καταλήγοντας, θα έλεγα ότι, γενικότερα, ο στόχος είναι να διατηρηθεί ο τομέας ανταγωνιστικός και να διασφαλιστεί ότι όλες οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, επιπλέον της αντιμετώπισης της τρέχουσας κρίσης, μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση μίας θετικής φάσης αναδιάρθρωσης και μεταμόρφωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Belet (PPE-DE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, ο βρετανός Πρωθυπουργός, Gordon Brown, το κατέγραψε τέλεια σήμερα το πρωί όταν είπε ότι δεν πρέπει να μουρμουρίζουμε, τώρα είναι ώρα για δράση. Είναι πράγματι ώρα για βιώσιμη και εύρωστη δράση. Εμείς, η Ευρώπη, πρέπει τώρα να πάρουμε τον έλεγχο και να ηγηθούμε της μετάβασης σε ένα βιώσιμο αυτοκινητικό τομέα, κάτι που είναι μόνο πιθανό, εάν καθοδηγήσουμε τον τομέα μέσα από αυτή τη σοβαρή και απειλητική για τη ζωή ύφεση.

Εξ ου και αυτή η έκκληση, Επίτροπε Verheugen, προς εσάς και προς την Επιτροπή. Θέλουμε πραγματικά η Ευρώπη, όλοι εμείς μαζί, να κάνουμε πολλά περισσότερα για το μέλλον των εταιρειών αυτοκινήτων μας. Εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε μία μοναδική ευκαιρία εδώ να δείξουμε ότι είμαστε με την πλευρά των εργαζομένων – των 200.000 εργαζομένων της Opel στη Γερμανία, την Πολωνία, την Αυστρία, την Ισπανία και το Βέλγιο, για να αναφέρω μόλις λίγους.

Για αυτό το λόγο, ειδικά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να αποδεσμεύσει πίστωση και να εκμεταλλευθεί τις λειτουργίες και το δυναμικό δανειακής εξάρτησης στο μέγιστο βαθμό. Πριν από δύο εβδομάδες, είχαμε μία διαβούλευση με τα ανώτερα κλιμάκια του τομέα εδώ στο Κοινοβούλιο, και κατέστη σαφές ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα: Ο τομέας υποφέρει από οξεία έλλειψη κεφαλαίου. Για αυτό το λόγο, τα φθηνά δάνεια και οι κρατικές εγγυήσεις είναι απολύτως απαραίτητες, όχι μόνο για την επιβίωση, αλλά πάνω από όλα προκειμένου να προχωρήσουμε απτόητοι στη μετάβαση στο αυτοκίνητο του μέλλοντος, ένα αυτοκίνητο που θα είναι ηλεκτρικό, υβριδικό και, το πιο σημαντικό, φιλικό προς το περιβάλλον, και το οποίο είναι έτοιμο να μπει στην παραγωγή.

Οι κοινωνικοί εταίροι, και, βεβαίως, οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων πρέπει να εμπλακούν στενά σε αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης, καθώς αυτό το ζήτημα αποτελεί και μία αποφασιστική δοκιμασία για τον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίτροπε Verheugen, δεν είναι πολύ αργά για δράση. Παρακαλώ, ας μην αφήσουμε την κατάσταση να επιδεινωθεί.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα από όλα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την ομιλία του, αλλά και για τις γενναίες του ενέργειες κατά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες αναφορικά με την αυτοκινητοβιομηχανία και τη σαφή του δήλωση ότι πρέπει να ανευρεθεί μία λύση για τη General Motors, διότι η εταιρεία είναι αναγκαία, ιδιαίτερα αναφορικά με τη στρατηγική για τα νέα συστήματα οδήγησης. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πολύ ειλικρινά.

Θα ήθελα επίσης να συνεχίζω από αυτά που είπε ο κύριος Langen για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών που υποστηρίζουν την τροπολογία της ομάδας μας, διότι πιστεύω πως αυτό είναι σημαντικό και επίσης αυτό που πρέπει να γίνει. Είμαι ευγνώμων που, ως Κοινοβούλιο, προβαίνουμε σε δήλωση για τη General Motors. Για μεγάλο χρονικό διάστημα φαινόταν ότι δεν θα συνέβαινε, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Στο ψήφισμά μας, συζητήσαμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Ωστόσο, πρέπει να μιλήσουμε και για μεσοπρόθεσμα μέτρα, όπως το έπραξε η ομάδα εμπειρογνωμόνων CARS 21, και για την εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών αυτοκινήτων. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο έργο, αλλά θα αποτελούσε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης για την αυτοκινητοβιομηχανία. Βρίσκομαστε σε περίοδο κρίσης και πρέπει να ξεκινήσουμε αυτά τα μέτρα τώρα. Οι 27 υπουργοί οικονομικών πρέπει να καταβάλουν κοινή προσπάθεια.

 
  
MPphoto
 

  Mia De Vits (PSE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είπατε ήδη ο ίδιος ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για την αυτοκινητοβιομηχανία, χωρίς να πούμε και κάτι σήμερα για τη General Motors.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι συγκεντρώσατε τους υπουργούς οικονομικών θεμάτων της Ευρώπης για να βρουν μία ευρωπαϊκή προσέγγιση. Αυτό είναι και αυτό που εσείς προσωπικά θα θέλατε να δείτε – μία ευρωπαϊκή, αντί μίας εθνικής, προσέγγιση˙ ωστόσο, μία τέτοια ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι επίσης μόνο δυνατή, εάν εμπλέξετε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων στη συζήτηση και εάν σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων δοθούν όλες οι πληροφορίες που ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να λάβει. Θα σας ρωτήσω, επομένως, ρητά εάν είστε έτοιμος να προωθήσετε μία πρωτοβουλία τέτοιας φύσης και να μεταδώσετε τις πληροφορίες που κατέχονται από το κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, οι οποίες τους παρασχέθηκαν από τη General Motors, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων.

Δεύτερον, αναφερθήκατε στα ευρωπαϊκά ταμεία που εξυπηρετούν την ανακούφιση του κοινωνικού αντίκτυπου στους εργαζομένους. Αποτελεί πεποίθησή μου ότι αυτά τα ταμεία πρέπει να χρησιμοποιούνται και προληπτικά. Πρέπει να προλάβουμε την απώλεια θέσεων εργασίας, αντί να χρησιμοποιούμε απλώς αυτά τα ευρωπαϊκά ταμεία όπου χάνονται θέσεις εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (PSE). - Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους των 350 εργαζομένων της Ford που κρίθηκαν υπεράριθμοι στο Warley και το Dunton του Essex, και εκ μέρους των 1.400 εργαζομένων της General Motors στα φορτηγά IBC στο Luton – διπλάσιοι, εάν υπολογίσετε τους προμηθευτές – θέλω να καλωσορίσω τις σημερινές ανακοινώσεις ότι αυτοί οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν θα επιτραπεί να καταρρεύσουν.

Ωστόσο, όταν ο Επίτροπος Verheugen λέει ότι η General Motors δεν πρέπει να ακολουθήσει μία πολιτική πλήρους αποδυνάμωσης του αντιπάλου, μπορεί να συμπαραταχθεί μαζί μου στη υποβολή σε αυτή τεσσάρων ερωτήσεων; πρώτον, να αποκαλύψει πλήρως τα σχέδια αναδιάρθρωσής της, όχι απλώς στη γερμανική κυβέρνηση, αλλά και στη βρετανική και στις κυβερνήσεις των άλλων κρατών μελών˙ να συμπληρώσει μία πλήρη δήλωση περιβαλλοντικού αντίκτυπου για τον αντίκτυπο άνθρακα της δέσμης μέτρων ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που προτείνει˙ να ξεκαθαρίσει το μέλλον της σύμπραξής του με τη γαλλική εταιρεία Renault για την παραγωγή φορτηγών στο Luton, συγκεκριμένα˙ και να σκιαγραφήσει σε εσάς και εμάς τι εγγυήσεις υπάρχουν ότι μία επιχορήγηση βραχυπρόθεσμα θα εξασφαλίσει την παραγωγή και την απασχόληση που είναι αληθινά βιώσιμες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, συνάντησα τους εργαζομένους του Luton. Ένας από αυτούς μου είπε ότι οι πιθανότητες επιβίωσης της IBC είναι μόνο 50/50, σε μία πόλη που διαθέτει παραγωγή οχημάτων εδώ και περισσότερα από 80 χρόνια και όπου το 50% των θέσεων εργασίας είναι ακόμη στην κατασκευή. Θα αγωνιστώ για το μέλλον των θέσεων εργασίας τους.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Κ. Diana WALLIS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo (PSE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξει σθεναρά την αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς είναι καίρια για την ανάπτυξη μίας τεχνολογικά προηγμένης οικονομίας, η οποία μπορεί να ηγηθεί του αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και να διασφαλίζει υψηλά πρότυπα αποδοτικότητας, ασφάλειας και ποιότητας στη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων.

Η ΕΕ είναι ο κύριος παγκόσμιος παραγωγός αυτοκινήτων και ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής φορτηγών, με 19 εκατομμύρια οχήματα, το 20% των οποίων εξάγονται. Ο τομέας ευθύνεται για το 3% του ΑΕΠ, το 6% της απασχόλησης, το 8% των εθνικών εισοδημάτων και το ένα έκτο των εξόδων των νοικοκυριών.

Οι διαρθρωτικές και στρατηγικές προκλήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία έχουν αυξηθεί με την τρέχουσα κρίση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις με μία ευρωπαϊκή, τομεακή και μελλοντοστραφή προσέγγιση και μέσω κοινωνικής διαβούλευσης. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να θέσουμε ως προτεραιότητα την απασχόληση και την εκπαίδευση, να αποτρέψουμε τις διακρίσεις και τον αθέμιτο ανταγωνισμό και να υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να παράσχουμε προσωρινά κίνητρα και χρηματοπιστωτική στήριξη μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή με άλλα μέσα, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση και η ανάκαμψη του τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE).(RO) Στη Ρουμανία οι πωλήσεις αυτοκινήτων έπεσαν κατά το ήμισυ έως το τέλος του 2008. Ο κύκλος εργασιών της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ρουμανίας σημείωσε μείωση 7% το 2008 σε σχέση το εκτιμηθέν επίπεδο πριν από την έναρξη της κρίσης.

Ενόψει αυτής της οικονομικής κάμψης που επηρεάζει το σύνολο της Ευρώπης, πιστεύω ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενώσουν τις προσπάθειές τους για στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρέπειν να λάβουμε υπόψη ότι η επιβράδυνση της παραγωγής αυτοκινήτων πυροδοτεί μία κρίση κάθετα στη βιομηχανία, με άλλα λόγα, επηρεάζοντας τους κατασκευαστές που εξαρτώνται από την αυτοκινητοβιομηχανία: κατασκευαστές καλωδίων, κινητήρων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κ.ο.κ.. Με συγκεκριμένους όρους, οδηγεί χιλιάδες εργαζομένους στην ανεργία.

Για παράδειγμα, για να υποστηρίξει την τοπική αυτοκινητοβιομηχανία, η ρουμανική κυβέρνηση υιοθέτησε το πρόγραμμα «Rabla». Σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα, οι καταναλωτές αποζημιώνονται για την απόσυρση αυτοκινήτων παλαιότερων από 10 ετών με πριμ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως προκαταβολή για την αγορά καινούριου αυτοκινήτου.

Καλώ, συνεπώς, τους λαμβάνοντες αποφάσεις να σκεφθούν αυτό το παράδειγμα και να προτείνουν μία βιώσιμη στρατηγική υποστήριξης της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας κατά την τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την προθυμία και την αποδοτικότητά του στην πρόσκληση όλων των ενδιαφερόμενων μερών να αποτρέψουν και να επιλύσουν τα προβλήματα της Opel Europa, και επίσης της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία είναι οπωσδήποτε μία ανταγωνιστική βιομηχανία αντιμέτωπη με τα παγκόσμια προβλήματα της General Motors στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, του συνιστώ έντονα να μεταστρέψει αυτή τη σωτηρία – που δίνει νέα ώθηση στην ανάκαμψη της Opel Europa – σε παράδειγμα του πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τη δυστυχία που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση, με την αναγκαία απάντηση ότι διδαχθήκαμε επίσης από την παγκοσμιοποίηση, μέσω μίας ευρωπαϊκής προσέγγισης.

Συνεπώς, θα ήθελα να είμαστε σε θέση, πρώτα από όλα, να επαναπατρίσουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στην ευρωπαϊκή καινοτομία. Χρειαζόμαστε ακόμη ένα σύστημα επαρκών εγγυήσεων, ώστε να δώσουμε στην Opel Europa την ανεξαρτησία που χρειάζεται για να συνεχίσει να μας προσφέρει ακόμη πιο ασφαλή, πιο καινοτόμα, πιο οικονομικά και πιο βιώσιμα αυτοκίνητα.

Χρειάζεται ακόμη να αυξήσουμε τον κοινωνικό διάλογο, ενδυναμώνοντας τα συνδικάτα της Opel και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων, που επιδεικνύουν μεγάλο βαθμό κοινής ευθύνης.

Τέλος, Επίτροπε, πιστεύω ότι, προκειμένου να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση, χρειάζεται επίσης να φθάσουμε εκεί πρώτα. Με άλλα λόγια, να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη απολαμβάνει αξιοπιστία και επιτυχία, δεν μπορούμε να περιμένουμε από κυβερνήσεις όπως η δική μου, στο Aragón, που έχει ήδη προσφέρει μία εγγύηση 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρώπη φαίνεται ακόμη να το σκέπτεται.

Εκ μέρους των 7.000 και πλέον εργαζομένων της μονάδας της Opel στο Figueruelas, σας ζητώ, παρακαλώ, να κάνετε περισσότερα.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, εάν η Ευρώπη παρέχει χρήματα και, ειδικά, εάν τα κράτη μέλη παρέχουν πολλά χρήματα για να βοηθήσουν την αυτοκινητοβιομηχανία να εξέλθει από την κρίση, δεν μπορεί να είναι μόνο θέμα διατήρησης του καθεστώτος και αποτροπής των πτωχεύσεων, διότι υπεισέρχονται και μία σειρά από άλλες ανησυχίες. Οι σημαντικότερες από αυτές έχουν ήδη αναφερθεί.

Πρόκειται για τη διασφάλιση ότι οι άνθρωποι που αναζητούν εργασία και που χρειάζονται εργασία μπορούν να τη βρουν μακροπρόθεσμα. Συνεπώς, πρέπει να παρέχουμε μεγαλύτερη στήριξη σε νέες τεχνολογίες, καινοτομία και, το σημαντικότερο, σε βιώσιμα συστήματα μεταφορών από ό,τι στο παρελθόν.

Για αυτό το λόγο, πρέπει να συνδυάσουμε όλα τα μέτρα μας με αυτούς τους στόχους, ώστε να μην κατηγορούμε εαυτούς σε λίγα χρόνια ότι, εάν το είχαμε σκεφθεί νωρίτερα, δεν θα βρισκόμαστε στην επόμενη νέα κρίση.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Κυρίες και κύριοι, η κρίση είναι μία δοκιμασία της συνοχής της ΕΕ. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις υιοθετούν βραχυπρόθεσμα μέτρα σε μεμονωμένη βάση, όπως προγράμματα απόσυρσης τα οποία δεν είναι συντονισμένα, αν και έχουν φέρει στιγμιαία θετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της κρίσης. Εάν πρέπει να ασκήσουμε κριτική στα μέτρα των ΗΠΑ κατά του θεμιτού ανταγωνισμού και του προστατευτισμού, πρέπει να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στην κοινή στρατηγική στο πλαίσιο της ΕΕ. Τα προγράμματα απόσυρσης βοηθούν στη μείωση των εκπομπών, στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και στην αποφυγή ανεργίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, που παρέχει εισόδημα σε 12 εκατομμύρια υπαλλήλους και χιλιάδες εταιρείες σε άλλους τομείς. Δεδομένου ότι επιβάλαμε σκληρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας στην αυτοκινητοβιομηχανία με το CARS 21, τα προγράμματα απόσυρσης προσφέρουν μία καλή ευκαιρία για κοινή προσέγγιση από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ειδικά σε περίοδο κρίσης, και πρέπει να χρηματοδοτηθούν από κοινούς πόρους. Ζητώ από την τσεχική Προεδρία να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE). - (SL) Επίτροπε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας όταν λέτε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία είναι διαρθρωτικά υπερθερμασμένη και ότι χρειαζόμαστε πιο πράσινα και πιο καθαρά αυτοκίνητα.

Θα κάναμε λάθος, εάν προσπαθούμε να διατηρήσουμε με μέτρα ενίσχυσης την κατεύθυνση που είχαμε πάρει μέχρι τούδε, ήτοι αυτή της ποσοτικής ανάπτυξης. Θα επιδείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική ευσυνειδησία και τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη, εάν υποστηρίξουμε την οικολογία και αναδιάρθρωση με ενεργειακό προσανατολισμό.

Η τρέχουσα κρίση έδειξε, επίσης, ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι έντονα διασυνδεμένη. Αυτό το είδος βιομηχανίας απλώς δεν θα ανεχθεί τον προστατευτισμό σε εθνικό επίπεδο. Αναμένω ότι η κοινοτική πολιτική θα το λάβει αυτό υπόψη.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, πρώτα από όλα, για την ενότητα σε αυτό το Κοινοβούλιο και για την ευρεία υποστήριξη της πολιτικής της Επιτροπής. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και επίσης μία πολύ σημαντική ένδειξη προς τους εργαζομένους στην αυτοκινητοβιομηχανία, οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο αυτής της συζήτησης. Αυτό είναι το σωστό και το πρέπον.

Κάποιοι βουλευτές, όπως η κα Harms, ο κος Hökmark και άλλοι, εξέτασαν το ζήτημα του συνδέσμου μεταξύ καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να υπογραμμίσω με μεγάλη σαφήνεια ότι χωρίς αυτό το σύνδεσμο με την καινοτομία, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα είναι ανταγωνιστική μακροπρόθεσμα. Ο στόχος της πολιτικής μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο του μέλλοντος είναι το πιο καινοτόμο, με άλλα λόγια, το καθαρότερο, με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και το ασφαλέστερο στον κόσμο. Έχω εμπιστοσύνη ότι οι κατασκευαστές μας, οι τεχνικοί μας ειδικοί και οι μηχανικοί μας μπορούν να το πετύχουν. Έχουμε το δυναμικό για το πετύχουμε.

Θα ήθελα να προχωρήσω σε ένα δεύτερο θέμα, με άλλα λόγια, τη χρηματοδότηση στην κρίση. Οι τράπεζες δεν χορηγούν κεφάλαια. Οι εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα δάνεια που χρειάζονται. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι τώρα το εργαλείο μας για όλες τις χρήσεις. Πρέπει να δηλώσω με σαφήνεια ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ήδη αγγίξει τα όρια του τι έχει τη δυνατότητα να κάνει. Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι ο μόνος τομέας για τον οποίο ζητάμε από την ΕΤΕπ να βοηθήσει. Τι γίνεται με τη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων; Τι γίνεται με τη χρηματοδότηση των ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων μας για την προστασία του περιβάλλοντος; Όλα αυτά παρέχονται από την ΕΤΕπ. Γνωρίζω τώρα ότι θα λάβουμε αιτήματα από τη βιομηχανία στα οποία η ΕΤΕπ δεν θα μπορεί απλώς να ανταποκριθεί, διότι θέλουμε να λειτουργεί σε μία γερή βάση και να μην δημιουργεί φούσκες, όπως έχουν πράξει άλλοι. Συνεπώς, τα προβλήματα ενδέχεται να αυξηθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και πρέπει να προετοιμαστούμε για κάτι τέτοιο.

Υποστηρίζω, επίσης, όσους έχουν πει ότι χρειαζόμαστε ευφυή κίνητρα για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα αυτοκίνητα που θέλουμε να εισέλθουν στην αγορά πράγματι αγοράζονται. Συμμερίζομαι απολύτως τη γνώμη του κου Groote για το φόρο οχημάτων βάσει του CO2. Η Επιτροπή το πρότεινε πριν από πολύ καιρό και λυπάμαι πολύ που κάποια κράτη μέλη δεν ακολούθησαν αυτή την πρόταση τότε.

Η κυρία De Vits μίλησε για το ρόλο των συνδικάτων και των συμβουλίων εργαζομένων. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να μπορώ να σας πληροφορήσω ότι η τελευταία λεπτομερής συζήτηση που είχα πριν προσέλθω σε αυτή τη συνεδρίαση ήταν με τον Πρόεδρο του συμβουλίου εργαζομένων της General Motors στην Ευρώπη. Είμαστε σε διαρκή, τακτική επαφή και ανταλλάσσουμε όλες τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Πρέπει να πω ότι έως τώρα έχω ωφεληθεί περισσότερο από αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών από ό,τι ο Πρόεδρος του συμβουλίου εργαζομένων. Έμαθα περισσότερα από αυτόν από ό,τι αυτός από εμένα. Ωστόσο, ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να ανταποδώσω τη χάρη στο μέλλον. Σε λίγες ημέρες, θα συναντηθούμε με τις ευρωπαϊκές μεταλλουργικές ενώσεις και τις ενώσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και, φυσικά, οι ενώσεις είναι οι κύριοι εμπλεκόμενοι στις συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας, που έχω ήδη αναφέρει. Συνεπώς, πιστεύω ότι έχουμε εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις.

Κατά τη διαδικασία «προσέλκυσης ενδιαφέροντος», υπήρξαν αρκετές αναφορές σε κίνητρα απόσυρσης. Οφείλουμε να αναρωτηθούμε εάν κάτι τέτοιο θα βοηθήσει πραγματικά μακροπρόθεσμα. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργούμε τεχνητή ζήτηση, που θα οδηγήσει σε νέα κατάρρευση. Παρόλα αυτά, όλοι οι κατασκευαστές εντυπωσιάστηκαν από αυτή την ιδέα διότι θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν την πολύ δύσκολη φάση στην οποία βρίσκονται επί του παρόντος. Μοιάζει με παροχή οξυγόνου και έχει βοηθήσει σημαντικά ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν υπάρξει μέχρι απολύσεις ανάμεσα στους κύριους κατασκευαστές στην Ευρώπη και μπόρεσαν να διατηρήσουν το εργατικό δυναμικό τους. Από αυτή την άποψη, πιστεύω ότι εκπλήρωσε τον σκοπό του.

Το κίνητρο απόσυρσης είναι μία συνήθης ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, υπό την έννοια ότι εφαρμόζονται σαφείς κανόνες που όλοι τηρούν. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το κίνητρο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός δεν προορίζεται για αυτό το σκοπό και κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν είτε με πολιτικούς είτε με νομικούς όρους. Τα κίνητρα είχαν και μία θετική διασυνοριακή συνέπεια. Κυρία Roithová, η χώρα σας ιδιαίτερα ωφελήθηκε πάρα πολύ από τα γενναιόδωρα προγράμματατα κινήτρων σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Αυτό ενέχει ένα ορισμένο βαθμό ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ο οποίος δεν πρέπει να υποτιμάται.

Είδα αυτή τη συζήτηση ως μία προτροπή να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση σε αυτό το ζήτημα και να εξακολουθήσουμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Μπορώ να σας υποσχθεώ ότι θα το πράξουμε. Όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, έχουμε δημιουργήσει εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μερών. Ελπίζω ότι δεν θα είναι απαραίτητο να συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία κατά τη διάρκεια θητείας του παρόντος Κοινοβουλίου, αλλά, εάν καταστεί απαραίτητο, η Επιτροπή είναι έτοιμη να το πράξει ανά πάσα στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE), γραπτώς. – (HU) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής και του μάρκετινγκ σημαίνουν ότι κάθε οικονομική κάμψη της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας επηρεάζει άλλους τομείς σε κάθε κράτος μέλος.

Επιπλέον της πτώσης στη ζήτηση λόγω της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων ρευστότητας που προέκυψαν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η αυτοκινητοβιομηχανία παλεύει επίσης με μακροπρόθεσμα διαρθρωτικά προβλήματα: τα υψηλά πάγια έξοδα, η υπερπροσφορά και ο ανταγωνισμός τιμών σήμαναν ότι πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων είχαν ήδη αρχίσει να επικεντρώνονται στη μείωση των εξόδων και στην αύξηση της εσωτερικής αποδοτικότητας.

Η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, αν και μακροπρόθεσμα η αυτοκινητοβιοηχανία έχει πολλά υποσχόμενες παγκόσμιες προοπτικές, και, για αυτό το λόγο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ να μπορέσει να επιβιώσει από αυτή την κάμψη και να είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες όταν η ζήτηση να αρχίσει να αυξάνεται εκ νέου.

Προς αυτό το σκοπό, είναι αναγκαίο να εκπληρωθούν οι προσδοκίες των καταναλωτών και να σχεδιαστούν αυτοκίνητα περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον, ασφαλέστερα και ευφυέστερα.

Η πρωταρχική ευθύνη χειρισμού της κρίσης εναπόκειται στην ίδια τη βιομηχανία. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να συμβάλουν σε αυτό βοηθώντας στη δημιουργία σωστών συνθηκών και κατάλληλων προϋποθέσεων για ανταγωνισμό. Η στοχευμένη και προσωρινή κρατική ενίσχυση σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο μπορεί να συμπληρώσει τις προσπάθειες του τομέα για επιβίωση από την κρίση και μπορεί να βοηθήσει στο μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της επικείμενης αναδιάρθρωσης της απασχόλησης. Αυτό το τελευταίο πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hołowczyc (PPE-DE), γραπτώς. – (PL) Είναι καλό το γεγονός ότι η δεύτερη συζήτηση για την κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία αναγνωρίζει τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη συζήτηση του Φεβρουαρίου.

Η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ενιαίας αγοράς είναι σημαντικότατη για εμάς. Παρατηρούμε με ανησυχία τα μέτρα που επιχειρούνται από κάποια κράτη μέλη, τα οποία ενδέχεται να καταλήξουν σε παραβίαση των αρχών του ανταγωνισμού. Συνεπώς, χαιρετίζουμε αποφάσεις που στοχεύουν στην καθιέρωση πανευρωπαϊκών πλαισίων δράσης. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει ακόμη να συνεχίσουμε να εκτιμούμε την επιρροή στην ευρωπαϊκή αγορά της κατάστασης στη βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ασίας και των πιθανών αντιδράσεων της Κοινότητας.

Με ευχαρίστηση σημειώνουμε το γεγονός ότι υπογραμμίστηκε η σημασία της τόνωσης της ζήτησης της αγοράς. Η ισορρόπηση τέτοιων μέτρων, καθώς και η διάθεση δανείων με χαμηλό τόκο και η απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών για τη λήψη χρηματοπιστωτικών πόρων, και, από την άλλη πλευρά, η δημιουργία κινήτρων αγοράς καινούριων αυτοκινήτων για τους καταναλωτές, μπορούν να βοηθήσουν στην τόνωση της αγοράς.

Η πρόταση χρήσης της κρίσης για διεξαγωγή ενός είδους «καθαρισμού» της αυτοκινητοβιομηχανίας παραμένει ως έχει. Βλέπουμε την πιθανότητα δημιουργίας προϊόντων με ένα νέο επίπεδο ποιότητας, που βασίζεται σε νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ασφαλείς τεχνολογίες, οι οποίες είναι μία απάντηση στις προκλήσεις των νέων τάσεων στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), γραπτώς.(RO) Η βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων είναι ένας τομέας ο οποίος απασχολεί κατά προσέγγιση 2,3 εκατομμύρια εργαζομένους και από τον οποίο εξαρτώνται έμμεσα ακόμη 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ένας μεγάλος αριθμός ΜΜΕ, υπεργολάβων και προμηθευτών επηρεάζονται από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Η κοινωνική Ευρώπη προσδίδει το ίδιο επίπεδο σημασίας στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ανάπτυξη. Προκειμένου να είναι σε θέση να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και μία αξιοπρεπή διαβίωση για τους υπαλλήλους στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι σημαντικό να έχουν οι εταιρείες πρόσβαση σε κεφάλαια.

Προτρέπω την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, θα χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία να μπορούν να λαμβάνουν εκπαίδευση και υποστήριξη όταν επηρεάζονται από τις εταιρείες του τομέα που βιώνουν μία μείωση δραστηριότητας.

Η νομοθεσία που υιοθετήθηκε από την ΕΕ σχετικά με την προώθηση πράσινων οχημάτων δημιουργεί επενδύσεις στη σχεδίαση και την παραγωγή αυτοκινήτων με χαμηλότερους δείκτες εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος, καινοτομία και, πάνω από όλα, μία σημαντική επένδυση στους ανθρώπινους πόρους, καθώς και σε νέα δυναμικότητα παραγωγής. Οι διαδικασίες που δίνουν σε οικονομιικούς φορείς πρόσβαση σε κεφάλαια για έρευνα και καινοτομία πρέπει να απλοποιηθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τα προγράμματα έρευνας πρέπει να προσαρμοστούν προς συγκεκριμένες περιοχές, που εμπεριέχουν εφαρμοσμένη έρευνα στην αυτοκινητοβιομηχανία.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου