Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0128(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0515/2008

Viták :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Szavazatok :

PV 25/03/2009 - 3.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0170

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. március 24., Kedd - Strasbourg HL kiadás

12. Az európai légiközlekedési rendszer teljesítménye és fenntarthatósága - A repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. − A következő napirendi pont az együttes vita a következőkről:

– Marian-Jean Marinescu jelentése Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében a 549/2004/EK, 550/2004/EK, 551/2004/EK és 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD)) (A6-0002/2009) és

– – Marian-Jean Marinescu jelentése Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében, a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról és a 2006/23/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD))

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, előadó.(RO) Az Egységes Európai Égbolt II csomag a teljes légi közlekedésre vonatkozik, és közvetlen, kedvező hatással van a légitársaságokra, a léginavigációs szolgáltatókra, a légiforgalmi irányítókra, a repülőterekre és a légiközlekedési ágazatra. A jogalkotó tulajdonképpen ezzel reagált a harmonizáció szükségességére, valamint arra, hogy az európai légteret és légi közlekedést a környezet, az ágazat és mindenekelőtt az utasok érdekében hatékonyabbá kell tenni.

Az Egységes Európai Égbolt II csomag kapcsán a Tanáccsal együtt létrehozott megállapodás egy lépés az Európai Unió konszolidálása felé. Ez a közös piac, a közös valuta bevezetése és a schengeni térség létrehozása után a következő logikus lépés. 2012-től lesz schengeni légtér. Az utak rövidebbek lesznek, a légiforgalmi irányítás hatékonysága növekszik, a léginavigációs szolgáltatások optimálisak – a jövőben pedig integráltak – lesznek.

Ennek eredményeképpen a repülési idő rövidebb lesz, kevesebb üzemanyag kerül felhasználásra, és kevesebb szén-dioxid kerül az atmoszférába – mindennek normális esetben a repülőjegyek árának csökkenésével kell járnia.

A Tanáccsal folytatott tárgyalások nyomán kialakult kompromisszum azt mutatja, hogy fel kell gyorsítani a funkcionális légtérblokkok kialakításának folyamatát. Megegyeztünk a funkcionális légtérblokkok működése kezdetének időpontjában – ez az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest hat hónappal korábbi időpont.

A funkcionális légtérblokkok működése az egységes európai égbolt kialakításának legfontosabb eleme. Ezért fogadom örömmel azt a megállapodást, amely tavaly novemberben született a legnagyobb, Közép-Európát lefedő funkcionális légtérblokkról.

Szeretném megragadni az alkalmat, és kérni az Európai Bizottság támogatását a Duna Románia–Bulgária funkcionális légtérblokkal kapcsolatos projekt TEN-T pénzügyi keret részeként történő elfogadásához.

A francia és cseh elnökség képviselőinek támogatásával – akiknek ezúttal szeretnék köszönetet mondani – sikeresen teremtettünk egyensúlyt a döntéshozó kapcsolatok és képességek terén a tagállamok és az Európai Bizottság között, különös tekintettel a teljesítménybiztosítási rendszerre, az Egységes Európai Égbolt II csomag egyik kulcsfontosságú elemére.

A Bizottság hozza meg a döntést a nemzeti teljesítménybiztosítási tervekben foglalt célok megfelelő harmonizációjáról és végrehajtásáról.

A Bizottság eredeti javaslata kiegészítésre került két, a Parlament által bevezetett elemmel. Ezek közül az első a funkcionális légtérblokkrendszer koordinátora. A TEN-T modell alapján szükségesnek tartottuk azt, hogy a funkcionális légtérblokk működtetéséről szóló megállapodás aláírásának előmozdítása érdekében koordinátort nevezzünk ki, és ezzel meggyorsítsuk az egységes európai égbolt megvalósulását. A második elem a „közös projektek” fogalmának tisztázásával és az azokkal kapcsolatos finanszírozási források definíciójával kapcsolatos.

Az Európai Parlamentnek sikerült különleges figyelmet fordítania az emberi tényezőre. A Tanáccsal kötött kompromisszum az Egységes Európai Égbolt II és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (ESEA) közötti kapcsolatokat is tisztázza, szem előtt tartva azt, hogy az Ügynökség hatásköreinek repülőterekre, a légiforgalmi szolgáltatásokra (ATM), a léginavigációs szolgáltatásokra (ANS) és a légiforgalmi irányító szolgálatra (ATC) történő kiterjesztése tulajdonképpen a csomag „biztonsági” eleme.

Úgy vélem, rendkívül fontos az, hogy egyértelmű, teljeskörű definíciót találjunk az e rendelet körébe tartozó repülőterekre.

Az ESEA által kiadott új leírásoknak egységet kell alkotniuk a meglévő leírásokkal. Emellett alkalom nyílt az eddig engedélyezett eltérések említésére is. Sikerült továbbá beiktatnom bizonyos rendelkezéseket, amelyek azt tartalmazzák, hogy meg kell erősíteni és ki kell terjeszteni a minden érdekelt felet magában foglaló konzultációs rendszert.

A jelentések, amelyek holnap kerülnek szavazásra, az egységes európai égbolt kialakítása irányában tett fontos lépést jelentenek, és biztos vagyok abban, hogy sikert és győzelmet jelentenek majd minden érdekelt fél számára.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, a Bizottság alelnöke. − (IT) Elnök asszony, tisztelt képviselők, az európai választások előestéjén az európai intézmények arra készülnek, hogy egy újabb pozitív jelzést küldjenek az uniós polgárok felé, amellyel bebizonyítják, hogy – és különösen fontos ez most, a válság idején – a Bizottság, a Parlament és a Tanács a polgárok pártján áll, és képes kezelni egy komoly krízist és képes gyakorlati válaszokat adni.

Az egységes európai égbolt reformja fontos jelzés, amely hatással van az ágazatra és a polgárokra, és csökkenteni fogja a környezetszennyezés mértékét. Jól ismertek a birtokunkban lévő adatok a légiközlekedési ágazat jelenlegi problémáiról (ma újabb adatok érkeztek, ezekről majd válaszomban számolok be), tehát megmutattuk, hogy tudunk reagálni a válságra. Ez mindenképpen pozitív dolog, mivel ennek hatására az európaiak felismerik, hogy az intézmények léteznek és képesek arra, hogy szembenézzenek a nehézségekkel.

Ezért szeretném megköszönni a Parlamentnek, hogy ilyen gyorsan fogadta el a döntést. Hálás vagyok továbbá Marinescu úrnak, akivel a Parlamentben végzett közös munka során tartós barátság alakult ki – jól ismerem kiváló képességeit, amelyekről ismét tanúbizonyságot tett most, amikor a Bizottság mellett dolgozott és igen rövid időn belül jelentős eredményt ért el. Szeretnék még köszönetet mondani minden árnyékelőadónak, akik lehetővé tették, hogy az intézmények ismét az európai embereket támogathassák.

Ez minden bizonnyal komoly kötelezettségvállalás volt, amely – ismétlem – hatékony válaszlépést jelent. A légi közlekedés területén tulajdonképpen olyan gyakorlati és kézzelfogható intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ne csupán a fuvarozók, hanem mindenekelőtt az utasok kívánalmai is teljesüljenek. Ennek érdekében szorgalmaztam a szolgáltatásszabályozó bevezetését; így garantálható az, hogy a monopóliumok nem rontják a szolgáltatás minőségét. Emellett a légiközlekedési irányító funkció gyors bevezetése, valamint a nemzeti rendszerek bevezetésének előmozdítása követendő példaként szolgálhat a többi közlekedési ágazat, valamint a telekommunikációs és az energiaágazat számára.

Szeretném megemlíteni azt a támogatást, amelyet a Parlament nyújtott a Bizottságnak a határokon átnyúló infrastrukturális projektek új finanszírozási eszközének kialakításában – ez többek között a SESAR programból ered. A Parlament megértette a partnerség fontosságát, és megerősítette, hogy az üzemeltetők fontos szerepet játszanak ezen ambiciózus megközelítés megvalósításában.

Örömmel látom azt, hogy a Parlament és a Bizottság együttes nyilatkozatban belátja az emberi tényezőnek tulajdonítandó jelentőséget. Különösen a Parlament támogatta a katonság megerősítését azzal, hogy létrehozta az egységes égboltot. Ez egy olyan álláspont, amelyet teljes mértékben támogatok, nem utolsósorban azért, mert egy ideig jómagam is katonai légvédelmi irányítóként dolgoztam, ezért nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy a katonai irányítók milyen fontos szerepet jászanak a légi közlekedés szektorában. Hadd említsem példeként azokat a helyiségeket, ahová ellátogattam, és ahol a polgári és katoni irányítók egymás mellett dolgoznak a légi közlekedés biztonságának garantálása érdekében.

Az együttes nyilatkozat, amelyet támogatok, azt köti ki, hogy a Bizottságnak meg kell erősítenie, hogy az emberi tényezőt megfelelő módon számításba kell venni az egységes európai égbolt szabályozásainak hatékony alkalmazása érdekében, hogy tisztában kell lennie azzal, hogy a biztonságot sohasem lehet készpénznek venni és hogy fel kell ismernie azt, hogy a biztonság kultúráját továbbra is erősíteni kell, különösen a megbízható baleseti riasztási rendszer és „az igazságosság kultúrája” rendszer integrálásával. Így tanulhatunk a már megtörtént balesetekből.

A Bizottság kijelenti, hogy a szolgáltatási modellt a biztonság igazi kultúrájára építi majd, és hogy a hatékony baleseti riasztási rendszert „az igazságosság kultúrája” rendszerrel integrálja, és ez képezi majd a biztonsági rendelkezés alapját. Garantálni fogja azt, hogy a biztonságért felelős szakemberek megfelelő szintű szakértelemmel rendelkeznek, és előmozdítja majd azt, hogy a szakszemélyzet érdekképviseletét is bevonják az egységes európai égbolt nemzeti, funkcionálislégtérblokk- és közösségi szintű létrehozásába. 2012-ig fel fogja mérni az európai egységes légtér kialakításához kapcsolódó emberi tényezők integrációját.

Végezetül szeretném hozzátenni, hogy most először arra van szükség, hogy a teljes légiközlekedési ágazat minden aspektusával foglalkozzunk. Az új megközelítésnek köszönhetően a repülőtereken a földön, a légi folyosókban, valamint a landoláskor és felszálláskor végrehajtott mozgás biztonságát egyetlen testület kezeli majd.

Új időszak kezdődik tehát a Repülésbiztonsági Ügynökség számára. A csomag gyors elfogadása – és ezt ismét szeretném megköszönni önöknek – azt mutatja, hogy európai szinten határozott szándék van arra, hogy egy kiváló elődöm, Loyola de Palacio – aki sajnos már nincs közöttünk – nagyszerű elgondolásai megvalósuljanak. Ő valódi egységes égboltot akart, amely az európai polgárok javát szolgálja. Ma képesek voltunk megvalósítani ezt a reformot.

 
  
MPphoto
 

  Teresa Riera Madurell, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményének előadója.(ES) Elnök asszony, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság a Bizottság javaslatát kedvezően értékeli, mivel az kiküszöböli az első csomag hiányosságait a koherencia, a hatékonyság, a költségcsökkentés és a jobb irányítás terén.

Az Ipari Bizottság legfőbb eredményei a finanszírozással kapcsolatosak. Az ATM-főtervhez hatalmas erőforrások kellenek; ezért van szükség adott esetben állami finanszírozásra. Emellett az induló beruházást a felhasználóknak nem szabad előfinanszírozniuk.

Ide kapcsolódik az Eurocontrol, amelyet véleményünk szerint igen alaposan ki kell javítanunk ahhoz, hogy garantáljuk jó kormányzását és a szolgáltatásnyújtás ellenőrzését. Ami a szolgáltatások privatizációját illeti, továbbra is úgy vélem, hogy hatékonyabb elkészíteni egy tanulmányt mindenféle előzetes elképzelés nélkül, és az erdeménynek megfelelően dönteni.

Végül szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy az egységes égbolt kialakítása alapvető fontosságú a kiotói célok megvalósításában. Mint spanyol ember, örömmel fogadom, hogy a Gibraltárral kapcsolatos hibát orvosolták.

Szeretném továbbá megköszönni a Bizottságnak a kiváló együttműködést, valamint az Ipari Bizottság hatóságainak és képviselőcsoportomnak a felbecsülhetetlen segítséget.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, a PPE-DE képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök asszony, Tajani úr, hölgyeim és uraim, mindannyian hálásak lehetünk Marinescu úrnak. A Bizottság alelnökének támogatásával sikerült igen rövid idő alatt megállapodásra jutnia az Európai Tanáccsal. E második jogalkotási csomag lehetővé teszi, hogy az elkövetkező években hatékonyabban irányítsuk légterünket. Lehetővé teszi, hogy a légitársaságok – és végső soron a fogyasztók – akár 3 milliárd eurót takarítsanak meg és akár 12%-kal csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátást. Ezek azok a fontos, a költségekhez, a fogyasztókhoz és a környezethez kapcsolódó célkitűzések, amelyeket most módunkban áll megvalósítani.

A két rendelet közül az elsőben a tagállamok végre felvállalják azt, amit már évekkel ezelőtt meg kellett volna tenniük, nevezetesen azt, hogy rövid időn belül kialakítják a funkcionális légtérblokkokat. A légteret ezután már nem az országhatárok szerint, hanem a légi közlekedés funkcionális folyamatai alapján osztják fel; ezek a légtérblokkok lehetővé teszik a légtér hatékonyabb és biztonságosabb irányítását, és segítenek megakadályozni a túlzsúfoltságot.

Nagyon hálás vagyok a Bizottság támogatásáért, valamint az előadó elszántságáért a funkcionális légtérblokk európai koordinátorának kinevezése kapcsán, mivel lesznek problémáink annak biztosításával, hogy a tagállamok valóban létrehozzák ezeket a blokkokat. Fontos, hogy a Parlament és a Bizottság nevében egy koordinátor működik majd, aki képes lesz előmozdítani az új blokkok kialakítását.

Az is fontos, hogy a katonai légtérgazdálkodás a rendszer integrált része legyen és hogy legyen egy tényleges főterv az egységes európai égboltról, amely a SESAR légiforgalmi irányító szolgálati kutatási projekt technológiai eredményeit alkalmazza és valósítja meg. Végezetül hadd tegyem hozzá, hogy az is fontos számunkra, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség megkapja azt a feladatot, hogy végrehajtsa a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatások és a léginavigációs szolgáltatások tevékenységére vonatkozó szabványokat és kezelési tevékenységeket. A szervezetet időben el kell látni a szükséges szakszemélyzettel és felszereléssel. Határozottan helyeseljük – és remélem, ebben a Bizottság támogatni fog minket – azt, hogy az EASA konzultáljon az iparág releváns területeinek képviselőivel az összes új tevékenységének gyakorlati megoldása kapcsán, annak érdekében, hogy valóban hatékony megoldásokat találjanak.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann, a PSE képviselőcsoport nevében. (DE) Elnök asszony, biztos úr, ismerek egy zeneszámot, amelyben a következő sor szerepel: „Teljes szabadság kell az égen.” Ez egész egyszerűen nem igaz. Az európai égbolt 60 nemzeti irányító központból összeálló tákolmány. Ez kétszer annyi, mint az USA-ban, holott a légiforgalom mértéke csak feleakkora. Emellett a katonai zónák, amelyekbe tiltott a berepülés, megakadályozzák azt, hogy a repülőgépek az egyik repülőtéről a máskra egyenes vonalban jussanak el. Ez nem fenntartható, különösen annak fényében, hogy a légi forgalom mértéke minden 10-15 évben megduplázódik. És amikor a légi forgalom megduplázódik, a biztonsági kockázat megnégyszereződik.

2004-ben ezért kezdeményeztük az egységes európai égbolt koncepciójának bevezetését. Sajnálatos módon abban az időben a Miniszterek Tanácsa amellett állt ki, hogy a tagállamoknak egymás közt kell megegyezniük arról, hogy milyen légtérblokkokat alakítsanak ki. Ez tévedés volt, mivel a tagállamok mostanára már sok időt elvesztegettek, és megrekedtek a nemzeti hatáskör kérdéseinél.

Most a Parlament és egy kiváló előadó összeállított egy rendeletet, amely egyértelmű célkitűzéseket és alapvető szabályokat tartalmaz az légtérblokkok 2010-ig történő bevezetéséről. Ez elősegíti majd a biztonságot, az éghajlatvédelmet és a légi közlekedés árának csökkentését. A repülőutak 50 kilométerrel rövidebbek lesznek, a szén-dioxid-kibocsátás 12%-kal csökken, a légitársaságok 3 milliárd eurót takarítanak meg, az utasok pedig kevesebb késést fognak tapasztalni. Röviden szólva, remélem, hogy ez az ágazati reform végül sikeres lesz és egy lépéssel előbbre visz minket.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, az ALDE képviselőcsoport nevében.(FR) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, most én adhatok hangot annak, hogy örömmel fogadom az egységes európai égboltról szóló jelentést. Valódi előrevivő lépésről van szó, amelyet közülünk sokan üdvözölnek.

Ez a két szabályozás megfelel az Unió összes államának érintett résztvevője magas elvárásainak, mivel a jelenlegi rendszer túlzott fragmentációja igen költséges, és mindenekelőtt súlyos elégtelenségeket okoz a légiforgalmi szolgáltatás terén.

Az új európai égboltnak köszönhetően a repülőgépek lassan áttérhetnek a jelenleg kényszerből használt nem lineáris repülési útvonalakról közvetlenebb és ezért hatékonyabb, és mindenekelőtt az utasok számára olcsóbb repülési útvonalakra.

Őszintén örülök annak, hogy ez lehetővé teszi majd a légi közlekedés környezeti hatásának enyhítését és az utasok által megfizetendő költségének csökkentését.

A biztonsági szabványok harmonizációjával együtt ez igen hasznos, előremutató lépés. Egyszerre teszi majd a légi közlekedést biztonságosabbá és gyorsabbá, és ugyanakkor, mindenekelőtt kevésbé környezetszennyezővé és olcsóbbá.

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoportja nevében azonban arra kérem a Bizottságot, hogy az európai léginavigáció fejlesztését célzó minden közös zászlóshajóprojekt finanszírozására tegyen elérhetővé pénzügyi forrásokat; logikusan a transzeurópai hálózatok pénzügyi eszközeit, de ugyanakkor az Európai Beruházási Bank is tegye meg hozzájárulását.

Úgy vélem, hogy a Parlament ismét sikeresen túllépett a megosztottságon, annak érdekében, hogy előreléphessen, és lendületet adjon a Tanácsnak ahhoz, hogy e jelentéssel kapcsolatban – amely jelentés alapvető fontosságú az európai repülés és annak környezeti hatásai csökkentése szempontjából – gyors megegyezésre jusson. A biztos úrral együtt én is örülök annak, hogy mindez kézzelfogható, egyértelmű jel polgártársaink számára.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, az UEN képviselőcsoport nevében. (LV) Köszönöm, elnök asszony. Örömmel fogadom, hogy az új jogszabályi rendelkezések egységesítik majd a légi közlekedés irányítási technológiái és előmozdítják a funkcionális légtérblokkok rendszerét, s ezzel csökkentik az Európai Unió légi közlekedésének töredezettségét. Ennek eredményeként a légiközlekedési útvonalak hatékonyabb tervezésével csökkeni fog az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás mértéke, és ezáltal a légi közlekedés környezetbarátabb lesz. Ami azonban azokat a diszkriminatív és jogellenes kifizetéseket illeti, amelyeket Oroszország kap az európai uniós fuvarozóktól a Szibéria fölött átrepülő járatok esetében, sajnálatos módon nem tudtunk az Európai Bizottság részére kialakítani egy olyan mechanizmust, amely segítségével az Oroszországgal folytatott megbeszélések során véleményét megfelelő módon tudta volna képviselni. Véleményem szerint azonban valamilyen módon az Európai Uniónak ki kell alakítania egy ilyen mechanizmust, annak érdekében, hogy hatást gyakorolhasson az olyan esetekben, amikor egy nem uniós ország diszkriminációt alkalmaz az európai uniós fuvarozókkal szemben. E mechanizmus alapja azonban nem más, mint a kölcsönös egyenlőség, tehát ez a feladat még előttünk áll. Köszönöm!

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök asszony, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, aki igen elkötelezetten és kiváló szaktudással vett részt a tárgyalásokon. Ezekre e tárgyaláskra nagyon is szükség volt, hiszen jóllehet az égen nem látszanak a határok, nagyon is ott vannak. Ezek elsősorban olyan nemzeti határok voltak, amelyek – ezt ki kell mondanunk – a nemzeti egoizmusra alapultak és megakadályozták az európai légtér egységesítését.

Tekintetbe véve az utazás sebességét, a biztonsági előírásokat és a légi forgalom hatalmas növekedését, már jóval korábban be kellett volna vezetni ezeket a változtatásokat, különösen mivel a légtérblokkok koncepciójáról már 2004 óta folynak tárgyalások. Úgy vélem, hogy most jelentős előrelépést tehetünk ezen a téren. Nem csupán arról van szó, hogy javítani kell a repülési útvonalakat, növelni kell a utasok kényelmét és erősíteni kell a kiszámíthatóságot; ez a lépés, amennyiben hatékonyan kerül végrehajtásra, a kibocsátást is csökkenti. A légi közlekedés kibocsátásának csökkentésére azonnal szükségünk van, mert a légi közlekedés mértéke igen gyorsan növekszik és mert légiközlekedési kibocsátás-kereskedelmi rendszerünk nemigen hatékony.

A Tanács az utolsó pillanatig ellenezte ezt. Az ellenzés nem volt annyira sikeres, mint remélte, ezért jómagam is a jelentés mellett szavazhatok.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass, az IND/DEM képviselőcsoport nevében. Elnök asszony, ebben az épületben kielégíthetetlen a hatalomra és az irányításra való vágy. Olyan mértékű irányításra, amelyről azelőtt csak a Szovjetunió álmodott volna. Uniós irányítás, amely ellehetetlenítheti az innovációt, az unió hatalma a piaci kereslet torzítására – mindez éppen ellentétes azzal, amit a szavazók elvárnak. A csillagos ég sem határ.

A hatékonyság ürügyével az EU – a világ egyik legkevésbé hatékony bürokráciája – irányítani akarja az égbolton a hatékonyságot. Az EU akadályozni akarja a szabad piac szereplőinek, például az Easyjetnek és Ryanairnek az innovációját, mivel ezek tetszenek az embereknek – és azt jól tudjuk, hogy az EU mennyire semmibe veszi az embereket. Az EU egy funkcionálislégtérblokkrendszer-koordinátort akar: szép cím a légiforgalmi irányítás, a repülőterek és az ágazat felett uralkodó diktátornak.

Ez ugyanaz a túlzott kontroll, amely következtében a Szovjetunió mára már a múlté. Mindez kinek áll érdekében? Nem más ez, mint az uniós zászló lobogtatása. Nem azt célozza, hogy az emberek elégedettek legyenek, és semmi köze a kereslethez. Siker csak a hatékonysággal és a kerslet kielégítésével érhető el, s ez csak a szabadpiacon valósul meg, nem pedig romboló hatású uniós ellenőrzéssel, az EU ostobaságával és a szakértelem hiányával, amelyekről az EU tanúbizonyságot tett ebben az épületben.

Támasszuk fel azzal a hatékonyságot, hogy engedjük, hogy a kínálat lássa el a keresletet, valamint azzal, hogy lehetővé tesszük az innovációt. Ez nem az EU ügye. Kérem, szavazzanak nemmel.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI) . – (IT) Elnök asszony, biztos úr, hölgyeim és uraim, örömmel fogadom az egységes európai égbolt létrehozását, és meglehetősen biztos vagyok abban, hogy javítani fogja a hatékonyságot és a biztonságot, és ugyanakkor csökkenti majd a repülés környezeti hatását.

Emellett szeretnék rámutatni arra, hogy Olaszország már elindította a Blue MED-et Ciprussal, Görögországgal és Máltával. Ez olyan funkcionális légtérblokk, amely fokozza a repülés hatékonyságát, és éppen azzal teszi lehetővé az árak csökkentését, hogy a mediterrán régió nagy része fölött megszünteti az égbolt töredezettségét. Röviden szólva, ha a cél az átláthatóság fokozása (ezt annak a képviselőtársamnak mondom, akik előttem szólalt fel) és ha olyan ösztönző lépések kerülnek bevezetésre, amelyek hatékonyabbá teszik a szolgáltatásokat, akkor ki kell mondanunk, hogy elégedettek vagyunk.

Szeretném hozzátenni, hogy én is pártolom a repülőtér-igazgatás optimalizálásának célkitűzését. Ezért remélem, hogy hamarosan történik valami az utasok repülőtéri kiszolgálása terén, amely – többek között a római repülőtéren is – gyakran elégtelen. Szeretném megköszönni Marinescu úrnak a kiváló jelentést és a Bizottságnak a kezdeményezést.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE) . – (DE) Elnök asszony, Marinescu úr mindkét jelentése az európai légi közlekedés szervezésének javításáról szól. Az első olvasatban kialakított megállapodás során igen sok eredményt tudtunk elérni, nem utolsósorban az előadó fontos és sikeres munkájának köszönhetően. Ez fontos, különösen akkor, amikor a légiközlekedési ágazat Európában és az egész világon nehéz helyzetben van.

Azonban nem csupán azzal kellene foglalkoznunk, hogy a jelenlegi válság során, itt és most javítsunk a funkcionalitáson. Továbbra is összpontosítanunk kell a múlt fontos kérdéseire. Az egyik ilyen az utasok jogainak kérdése. A szeptember 11-i krízis előtt kialakítottunk a visszautasított beszállásról és a késésekről szóló rendeletet, ahol kiindulópontként tudatosan a légiközlekedési ágazat védelmének szükségességét és nem az utasok védelmének szükségeségét használtuk. A légitársaságok otromba módon kihasználták ezt a jelenlegi helyzetben: a válság idején és a rossz téli időjárási körülmények között. Arcátlanul viselkedtek.

A következő, amiről beszélni szeretnék, a folyadékok kérdése. Az égbolton jelenleg sok minden változik, de a folyadékokkal kapcsolatos régi szabályozás még érvényben van. Ez senki biztonságát nem mozdítja elő, pusztán munkát ad néhány embernek a repülőterek biztonsági ellenőrző pontjain. Sokan idegesítőnek tartják a rendeletet, és, ahogy az már elhangzott, puszta alibi, hiszen eredményeket nem hozott. Tajani úr, ön és elődje biztosítottak minket afelől, hogy ezt a nevetséges szabályozást megszüntetik, ha az ellenőrzések során kiderül, hogy a biztonság szempontjából nem jár előnyökkel. Türelmetlenül várjuk e szabályozás eltörlését.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE) . – (DE) Elnök asszony, nem egyszerűen az a helyzet, hogy a repülőgépek országhatárokon keresztül repülnek. Habár a jobboldalon ülő emberek – akik nem egészen mondanak ostobaságokat, de látványos zászlóik mögé bújnak – láthatólag nem értik, a helyzet mégis az, hogy az európai légtér teljes mértékben szabályozatlan. Alapvető fontosságú, hogy ez a szabályozatlan légtér központi irányítás, központi ellenőrzés alá kerüljön és központilag valósítsák meg. Ez a két jelentés e cél elérésének helyes útját mutatja meg.

Rendkívül fontos, hogy az európai repülőutakat jobban koordináljuk. Hasonlóképpen életbevágó, hogy mindenhol ugyanazok a biztonsági szabványok legyenek életben, és biztos vagyok abban, hogy jó irányban indultunk el. A jelenlegi légtérblokkok miatt túlságosan sok olyan járat van, amely túl hosszú, és kerülőúton közlekedik. Emellett a szén-dioxid-kibocsátás is túlságosan magas, és a légitársaságok költségei hatalmasak. Mindezt megváltoztatja és javítja majd az a rendelet, amelyet holnap fogadunk el.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az előadónak, Marinescu úrnak kiváló munkájáért. Úgy vélem, hogy a közös munka során sikerült valami igen kedvező eredményt felmutatni a európai embereknek. És ezért vagyunk itt.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE) . Elnök asszony, Tajani úr azt mondta a vita elején, hogy ez a lépés jel az európai polgárok számára. Egyetértek vele – éppen ez munkánk célja.

Szeretnék a repülőterekről szólni, mert fontos, hogy ezeket a létesítményeket ésszerű európai jogszabályok körébe vonjuk. Azt hiszem, ez ésszerű, mint ahogy ésszerű a polgárok védelme is. És éppen ezt valósítjük meg az ESEA megbízásának kiterjesztésével.

Van azonban néhány olyan terület, amely véleményem szerint tisztázásra szorulna. Úgy vélem, helyes lépés kivenni azokat a kis repülőtereket, amelyek a repülést csupán kényelmi szempontból szolgálják, azaz kiemelni azokat ebből a körből. A Marinescu úr és a többiek által benyújtott 44. módosítás azért fontos, mert az alap eszerint a légi jármű tömege helyett a kifutópálya 800 m-es hossza. Szeretném azonban, ha a biztos úr vagy Marinescu úr az összefoglaláskor biztosítani tudna afelől, hogy a „nyilvános” kifejezés pontos meghatározása megvan, és nincs bizonytalanság a nyilvános használat tényleges meghatározása kapcsán. Meg tudnák magyarázni, hogy ez vajon azt jelenti, hogy a repülőtér gazdaságilag életképes, vagy azt, hogy az emberek repülőjegyeket vásárolnak, vagy olyan repülőterekről van szó, amelyeket a nyilvánosság valóban használhat? Ez később még problémát okozhat; remélem, hogy a kérdés tisztázható.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, a Bizottság alelnöke. − (IT) Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy a Parlament egyhangúlag – gyakorlatilag egyhangúlag – szavazott az egységes európai égbolt reformja mellett. Úgy látom, csak Nattrass úr van ellene, és nem értem, miért. Vagy én értettem félre valamit, vagy ő nem olvasta el eléggé alaposan az egységes európai égboltról szóló reformtervet. Nem értem, mi köze ehhez a Szovjetuniónak; mindenki szabadon beszélhet. Nem érzek nosztalgiát a Szovjetunió iránt.

Ami a vita során felmerülő komolyabb kérdéseket illeti, szeretnék rámutatni, hogy gyakorlatias reakcióról van szó, amelyet a légiközlekedési ágazat válságára adtunk. Az IATA által ma közétett adatok aggasztóak. A főigazgató kijelentése szerint a jelenlegi pénzügyi évben az ágazat 4,7 milliárd dollárt, azaz csaknem 3,5 milliárd eurót veszít – ez rosszabb az eredetileg előrejelzett teljesítménynél. Az ágazat nyeresége 12%-kal csökken.

A válságra azonban reagálhatunk azzal, hogy költségcsökkentő szabványokat vezetünk be. Összefoglalva: ha a teljes reform (beleértve a SESAR-t is) alkalmazásra kerül és teljes kapacitással működik majd, összesen körülbelül 40 milliárd eurót lehet megtakarítani. A másik igen fontos számadat – és úgy vélem, ez kedves lesz majd Lichtenberger asszony szívének – a szennyezés csökkenésének mértéke, amely igen jelentős.

Ami a Mr Zīle úr által felvetett, a kölcsönösséggel és a Szibéria fölött áthaladó repülőgépekre kirótt adókkal kapcsolatos problémát illeti, a kérdéssel foglalkozik egy olyan, Oroszországgal aláírt megállapodás, amely még nem került alkalmazásra. A találkozókon a kérdést többször felvetettük az illetékes közlekedési miniszterek jelenlétében. Felvetésre került továbbá az Európai Bizottság tavalyi moszkvai csúcstalálkozóján, amelyen Putyin úr és Medvegyev úr is részt vett, valamint a közlekedési miniszterrel folytatott bilaterális találkozó során is. Nem látom, hogy Oroszország részéről jelentős előrelépés történne, de ki fogunk tartani.

A kölcsönösség alapelvét, amely szerepelhetett volna a szövegben, nem támogatta a Tanács. A legtöbb tagállam is ellenezte, ezért a közlekedési miniszterek legutóbbi tanácsán vitára került sor. A jogszabályba már nem került bele, mivel erre nem volt lehetőség.

Ami a Romagnoli úr által a római repülőterekkel kapcsolatban felvetett kérdést illeti, azt mondhatom, amit mindig: az Európai Bizottság rendszeresen végez ellenőrzéseket. Elmondhatom, hogy a csökkent mozgásképességű utasok védelméről szóló rendelet alkalmazása tekintetében a Fiumicino és a Ciampino repülőtér példaértékűnek tekinthető, mivel a többi repülőtérnél korábban alkalmazták a közösségi rendeletet. Ezért tavaly július végén a Fiumicino repülőtéren tettem közzé ezt az új rendeletet.

Mindezt nem úgy értem, hogy pihenhetünk a babérainkon. Arra a 42 millió csomagra gondolok, amelyet nem megfelelően kezeltek világszerte, valamint arra az 1 millió csomagra, amely elveszett. Ezen adatok ismeretében az Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóságon keresztül vizsgálatot indítottam. Egy hónapot adtam arra, hogy az illetékes szervezetektől megszerezzék a válaszokat, és amennyiben e válaszok alátámasztják a sajtóban szereplő adatokat, javasolni fogom a jelenlegi rendelet reformját, mivel úgy gondolom, hogy ez a rendelet az utasok védelme szempontjából kissé erőtlen. Azt is fontolgatom, hogy talán bizonyos nemzeti testületeket kell megbízni azzal a feladattal, hogy ellenőrizzék, hogy a közösségi rendelet alkalmazásra került-e.

Figyelmem homlokterében természetesen az utasok jogainak kérdése áll, és ezért a Romagnoli úr által feltett kérdésre adott válaszként szeretném ismét biztosítani efelől önöket, biztosítani a Parlamentet, és szeretném megerősíteni azt, hogy továbbra elkötelezetten védem az utasok jogait. Nem véletlen, hogy a légi közlekedéssel kapcsolatban benyújtott és elfogadott rendelet után a tengeri közlekedésről és az autóbusz-közlekedésről szóló rendelkezéseket tárgyaljuk.

Evans úrnak az a válaszom, hogy a figyelembe vett kritériumok a repülőterek kereskedelmi értéke és a kifutópályák hossza, amelyet ő is említett. A definíciót némiképp feleslegessé teszik a felsorolt kritériumok.

Úgy vélem, még egyszer meg kell köszönnöm önöknek, hogy kitartanak a légi közlekedés biztonsága mellett. Ez a biztonság ezzel a reformmal még nagyobb lesz; bár az is meggyőződésem, hogy jelenleg az európai égbolton biztonságos a közlekedés. Ám ha a biztonságról van szó, soha nincsenek határok. Mindig többet kell tennünk, és ezért minden olyan ágazatban, ahol lehetséges a közlekedés biztonságának javítása, teljes mértékben eleget fogok tenni kötelezettségvállalásomnak, és azon leszek, hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak olyan javaslatokat nyújtsak be, amelyek valóban megmutatják az európai polgároknak, hogy az európai intézmények célja az ő segítésük.

Végül szeretném hozzátenni, hogy hálás vagyok önöknek. Hálás vagyok Marinescu úrnak, de ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani minden parlamenti képviselőnek, minden koordinátornak, minden választott képviselőnek, aki ebben a vitában felszólalt, mert nem lettünk volna sikeresek a Parlament ilyen határozott elköteleződése nélkül. A Parlament, amely ez alkalommal megmutatta, hogy nem akarja fecsérelni az időt, a Bizottsággal együtt elkötelezte magát amellett, hogy a gyakorlatban is beavatkozik azokon a területeken, amelyek közvetlenül érintik az unió polgárait. Hálás vagyok továbbá az Európai Bizottság hatóságainak, amelyek igen sokat tettek, és örülök annak, hogy az egyik felszólaló a hatóságok együttműködéséért is köszönetet mondott.

Ma együtt képesek voltunk megmutatni a légiközlekedési ágazatnak, hogy az intézmények – ezt ismétlem és hangsúlyozom – képesek megküzdeni egy súlyos válsággal. Meggyőződésem, hogy az európai emberek, a vállalkozók nem azt várják, hogy általános segítséget nyújtsunk vagy pusztán jogi intézkedéseket tegyünk. Meg kell mutatnunk nekik, hogy az intézmények képesek jelen lenni, képesek támogatni a polgárokat, a vállalkozókat és mindazokat, akik elkötelezték magukat a válság enyhítése mellett. A polgároknak érezniük kell, hogy az intézmények képesek melléjük állni és támogatást nyújtani nekik, és így együtt túljutni az európai gazdaság e nehéz időszakán. Mély meggyőződésem, hogy az európai gazdaság életben marad, ha komoly és pontos, mindenkire vonatkozó szabályokat hajtunk végre.

A pénzügyi és gazdasági válságot a szabályok hiánya és az erőtlen szabályok okozták. Mi, európaiak, akik egy olyan civilzáció részének tartjuk magunkat, amely a római jogból és a napóleoni törvénykönyvből nőtt ki, amelyek viszont a szabályokon és a szabályalkotók iránti tiszteleten alapulnak, meg vagyunk győződve afelől, hogy e szabályoknak köszönhetően képesek leszünk legyőzni a jelenlegi nehézségeket és mindenekelőtt egyre inkább képesek leszünk olyan rendszert kialakítani, amely képes a szabadságra, de ugyanakkor ellenálló a pénzügyi és gazdasági problémákkal szemben.

Köszönöm még egyszer mély elkötelezettségüket. Örömömre szolgál, hogy ezt a fontos politikai pillanatot együtt élhetjük át.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, előadó.(RO) Csak néhány rövid választ adnék.

Ami az Eurocontrol kérdését illeti, megindult az új felelősségekkel kapcsolatos reformfolyamat. Ami a „levegő tulajdonosának” kérdését illeti, úgy vélem, hogy a jelentés elfogadása után a szerveztek közül a légitársaságok lesznek a legboldogabbak, beleértve a Ryanairt is.

Ami a „nyilvános” fogalmát illeti: olyan meghatározásról van szó, amely kizárja az air clubok repülőtereit és a kedvtelési célú repülésre használt repülőtereket. Ezért akartuk ezeket a repülőtereket kivonni a rendelet hatálya alól, nem pedig a dolgok további bonyolítása végett.

Szeretném megköszönni a pozitív visszajelzéseket munkámmal kapcsolatban. Úgy vélem azonban, hogy semmiféleképpen nem lettem volna képes ezt a munkát egyedül elvégezni. Ezért szeretnék őszinte köszönetet mondani a többi képviselőcsoport előadóinak, Stockmann úrnak, Leichtfried úrnak, Degutis úrnak, Zile úrnak és Lichtenberger asszonynak a dokumentum összeállításában nyújtott kiváló segítségért, valamint a támogatásért, amelyet a Tanáccsal folytatott tárgyalások során nyújtottak.

Szeretnék arra is rámutatni, a plenáris ülésen Kohlíček úr és Markov úr által benyújtott módosításokban foglalt javaslatok nagy része már szerepel a Tanáccsal megkötött kompromisszum eredményeként létrejött változatban.

Biztos úr, szeretnék gratulálni sikeréhez! Remélem, hogy a dokumentumot ratifikálja majd a holnapi szavazás során a Parlament, a Tanács pedig a hónap végén.

Szeretnék köszönetet mondani a Bizottság szakértői csoportjának, amely velünk dolgozott a megegyezés érdekében. Köszönöm továbbá a francia elnökség és a cseh elnökség, különösen Thierry Boutsen és Vera Zazvorkova erőfeszítéseit.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Az együttes vitát lezárom.

A szavazásra holnap, 2009. március 25-én, szerdán kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), írásban. (LT) Jóllehet a jelenlegi európai légiközlekedési rendszert biztonságosnak tartják, a közlekedés mértékének gyors növekedése valószínűleg új kihívásokat támaszt majd a biztonság terén. Közösségi szinten kell tehát cselekednünk ahhoz, hogy a jövőben fennmaradjon, esetleg javuljon a biztonság. A legfontosabb az, hogy megújuljunk és hogy egységesítsük a szabványokat azokban a szegmensekben, amelyeket még nem szabályoznak uniós jogszabályok (és amelyeket éppen ezért töredezettség, valamint a végrehajtás hiánya jellemez a szabályozás területén). Így integrálhatjuk ezeket az elemeket egy egységes megközelítéssé. Különösen jellemző ez a légiközlekedési lánc két elemére, amelyeket a biztonság szempontjából igen fontosnak tekinthetünk, mivel potenciálisan a legnagyobb kockázatú területet képviselik.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), írásban.(FR) A Tanács és a Parlament között kompromisszum jött létre, amelynek köszönhetően a két dokumentumot az első olvasat alkalmával le lehetett zárni.

Örömmel fogadom ezt a megállapodást,amely fontos előrelépés az egységes európai égbolt kialakítása terén.

Ez lehetővé teszi majd, hogy komoly javulást érjünk el a repülési idő, az üzemanyag-felhasználás, az utazási költségek és a szén-dioxid-kibocsátás terén.

Míg az első rendelet az európai légiközlekedési rendszer teljesítményét és modernizációját hangsúlyozza, a második a biztonsági követelményekre helyezi a hangsúlyt, és biztosítja azt, hogy ez a fontos fejlődés, amely az európai légi közlekedés irányításában áll be, nem a repülőgépek és utasaik biztonságának rovására megy majd végbe.

A Parlament kiállt amellett, hogy az egymást nagy mértékben kiegészítő két szövegről egyszerre történjen szavazás; örülök annak, hogy intézményünk erről meg tudta győzni a Tanácsot.

A tagállamok, a légitársaságok és az utasok mindannyian haszonélvezői az új szabályoknak, amelyek évtizedekre előre felkészítik majd a légi közlekedést.

Köszönöm a figyelmet.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), írásban. A légiközlekedési politikák kialakításánál mindig a biztonságot kell elsődleges szempontnak tekintenünk. Pozitívnak tartom, hogy a jelentés célkitűzései azt szolgálják, hogy a repülés minden érintett számára biztonságosabb és hatékonyabb legyen.

Habár minden lépést meg kell tennünk annak érdekében, hogy javítsuk a biztonságot, ugyanakkor a repülőtereket és a légiközlekedési hatóságokat segítenünk kell abban, hogy megfeleljenek az előírásoknak. Az egységes szabályozási keret és az új technológia alkalmazása költséges lesz. A regionális repülőtereknek komoly gondokat okozhatnak a rendszereik modernizálásával járó költségek.

A dél-írországi Shannon repülőtér bonyolítja az észak-atlanti terület egy nagy részén a légiforgalmi irányítást. Mivel azonban a repülőtér járatainak száma az utóbbi évtizedben csökkent, előfordulhat, hogy a Shannon nem lesz képes finanszírozni a fejlesztéseket. A jelenlegi gazdasági környezetben nem lesz könnyű hitelhez jutni az új felszerelés és a képzés finanszírozásához. Ha ezeket a költségeket a fogyasztóra hárítjuk, az a megtérülés csökkenéséhez vezethet.

Szeretném azt javasolni, hogy a biztonságosabb légi közlekedés irányában történő átmenet biztosítása érdekében a Bizottság nyújtson „ring fence” alapokat a folyamat elősegítésére.

 
  
  

(Az ülést 20,00-kor felfüggesztik és 21,00-kor folytatják.)

 
  
  

ELNÖKÖL: ROURE ASSZONY
alelnök

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat