Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-0057/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0057/2009 (B6-0225/2009)

Keskustelut :

PV 24/03/2009 - 14
CRE 24/03/2009 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 24. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

14. Matkapuhelinten latureiden yhteentoimivuus (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies.(FR) Esityslistalla on seuraavana keskustelu Marco Cappaton Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän puolesta komissiolle esittämästä suullisesta kysymyksestä (B6-0225/2009), joka koskee matkapuhelinten latureiden yhteentoimivuutta (O-0057/2009).

 
  
MPphoto
 

  Marco Cappato, laatija. − (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, aihe, josta keskustelemme, on hyvin selvä ja yksinkertainen. Euroopassa on käytössä noin 500 miljoonaa matkapuhelinta ja 30 erilaista laturimallia. Mikä on tämän eron tekninen syy? Ei mikään. Teknistä syytä ei ole. Tämä on toisaalta tuottajien epäoikeudenmukaisen keinottelun lähde ja toisaalta ympäristövahinkojen aiheuttaja, sillä kuluttajat joutuvat väistämättä ansaan ja satoja miljoonia matkapuhelinten latureita hylätään kahden tai kolmen vuoden välein.

Komission jäsen Verheugen vastasi nopeasti kysymykseemme, jossa vaadittiin toimien toteuttamista kyseisen laitteen standardoimiseksi. Haluammekin nyt kysyä komission jäseneltä, miten asia etenee. Yksi mahdollinen keino on itsesääntely, jolla tarkoitan sitä, että matkapuhelinten ja latureiden valmistajat hyväksyvät nopeasti standardin, jolla tämä todella järjetön ja vahingollinen käytäntö lopetetaan.

Sanomme siksi suoraan, komission jäsen Verheugen, että vaikka valmistajat takaisivat itsesääntelyn, meidän on tehtävä selväksi, että me puutumme asiaan laatimalla asetuksen, jos itsesääntely on riittämätöntä. Asetus ei koskisi pelkästään matkapuhelimia ja matkapuhelinten latureita, vaan myös muita digitaalisia laitteita, joiden kohdalla on sama ongelma. Tällä tavoin Euroopassa voitaisiin – lopetan juuri, arvoisa puhemies – ottaa käyttöön standardeja, joista voitaisiin myöhemmin tehdä kansainvälisiä standardeja. Tämä on tekniikkaan liittyvä suurenmoinen mahdollisuus, joka on tärkeä asia eurooppalaisille kuluttajille.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen iloinen voidessani ilmoittaa teille, että matkapuhelinten latureiden yhdenmukaistaminen Euroopassa on edistynyt todella hyvin.

Haluaisin kuitenkin ensiksi kiittää Marco Cappatoa ja Toine Mandersia sitoutumisesta tähän ongelmaan, joka on unionin kansalaisten todellisuutta.

Olen heidän kanssaan täysin samaa mieltä siitä, että latureiden määrän jatkuva kasvu on saatava loppumaan ja että tulevaisuudessa matkapuhelimet on voitava ladata yhdellä, standardoidulla laturilla. Euroopan sadat miljoonat hyödyttömät laturit ja liittimet rasittavat ympäristöä täysin turhaan ja ovat samalla kallis ärsytyksen aihe kuluttajille. Kun kuluttaja vaihtaa matkapuhelinta, hän tarvitsee yleensä myös täysin uuden laturin. Edes saman valmistajan eri malleissa ei ole standardoitua laturia.

Tämä ei ole uusi asia. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että matkapuhelimen lataaminen ei ole sama asia kuin auton tankkaaminen, vaan se on teknisesti monimutkaisempi asia. Teknologia ei erityisesti turvallisuusriskien vuoksi ollut muutama vuosi sitten vielä sillä tasolla, että täydellinen yhdenmukaistaminen olisi ollut mahdollista. Matkapuhelimet saattoivat ylikuumentua tai jopa räjähtää latauksen aikana.

Nämä ongelmat on nyt ratkaistu, eikä mikään tekninen syy estä yhdenmukaistamista.

Tämän vuoksi olen ryhtynyt erityistoimiin ja kannustanut alaa tuomaa standardilaturin markkinoille.

Uskon, että ala reagoi nopeasti. Asemamme EU:n toimielimenä kuitenkin vaatii meitä olemaan valppaana. Meidän ei missään tapauksessa pidä sulkea pois säännösten laatimisen mahdollisuutta. Kuten ehkä jo tiedättekin, verkko-operaattorit ilmoittivat viimeisimmässä kongressissaan Barcelonassa, että vuodesta 2012 lähtien useimpia heidän myymiään uusia matkapuhelimia on mahdollista ladata yhdellä standardilaturilla.

Tämä on hyvä asia, mutta se ei vielä riitä. Komissio haluaisi nähdä yhtenäiseen standardiin perustuvan täydellisen yhdenmukaistamisen ja alan sitoutuvan tämän tavoitteen saavuttamiseen. Komissio odottaa, että alan edustajat laativat sitovan sopimuksen pöytäkirjan muodossa huhtikuun loppuun mennessä. Kaikkien suurten matkapuhelinvalmistajien olisi allekirjoitettava tämä pöytäkirja. Heidän on varmistettava, että kaikilla latureilla voi ladata kaikki matkapuhelimet ja että kaikki matkapuhelimet voi ladata kaikilla latureilla.

Komissio ei viivyttele lainsäädäntöehdotuksen tekemisessä, jos alan edustajat eivät tee vapaaehtoista sopimusta.

Oletan ongelman ratkeavan automaattisesti myös muiden laitteiden, kuten digitaalikameroiden ja MP3-soittimien, kohdalla matkapuhelimia koskevan läpimurron jälkeen. Jos näin ei tapahdu, jokin lainsäädäntötoimenpide voi olla tarpeen.

Komissio luottaa edelleen Euroopan parlamentin arvokkaaseen tukeen tämän ärsytystä aiheuttavan ongelman lopullisessa ratkaisemisessa.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, me voimme tänään viettää eurooppalaista matkapuhelinpäivää, sillä me olemme yhdessä komission ja neuvoston kanssa hyväksyneet tänään toisen verkkovierailuasetuksen. Me olemme päässeet yhteisymmärrykseen, jonka ansiosta matkapuhelimen käytön hinta alenee. Tämä on hyvä asia talouskriisin keskellä. Suunnittelemme myös latureita koskevaa hinnanalennusohjelmaa, joka olisi erittäin tärkeä EU:n kansalaisille.

Latureissa pitäisi olla niiden tehokkuusluokan osoittava merkintä, kuten esimerkiksi jääkaapeissa jo on, jotta kuluttajat näkisivät niiden sähkönkulutuksen. On myös tärkeää esittää lakisääteinen vaatimus siitä, että laturin virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun laite on latautunut täyteen. Meidän on kysyttävä standardointilaitoksen ehdotuksia tämän toteuttamiseksi.

Komission täällä esittämä aikataulu on mielestäni hyvä, koska sen mukaan alan edustajien on tehtävä vapaaehtoinen sopimus huhtikuuhun mennessä tai muuten tehdään lainsäädäntöehdotus. Tämä ei tietenkään ole niin yksinkertaista kuin miltä se kuulostaa. Meidän on toisaalta mietittävä laturin ja matkapuhelimen välistä liitäntää. Siihen on kuitenkin helppo keksiä tekninen standardi. Toisaalta taas seinäpistorasiat aiheuttavat ongelman, joka on meille jo ennestään tuttu eurooppalaisten standardien näkökulmasta. Meidän pitäisikin laatia ehdotuksia tämän ongelman ratkaisemiseksi, joka ei koske ainoastaan Eurooppaa vaan koko maailmaa. Ehkä me voisimme tehdä yhteistyötä kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) kanssa maailmanlaajuisen ratkaisun löytämiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, PSE-ryhmän puolesta.(RO) Käsittelemämme aihe vaikuttaa itse asiassa monien kuluttajien elämään Euroopan unionissa. Haluan myös sanoa, että luovuuden ja innovoinnin teemavuosi 2009 on juuri se vuosi, jolloin voimme ottaa edistysaskeleen kohti yhteistä standardia, jos matkapuhelinvalmistajat allekirjoittavat tämän toistaiseksi vapaaehtoisen sopimuksen.

Mielestäni me tarvitsemme ennen kaikkea yhteisen teknisen standardin. Minusta on tärkeää, että standardointia käsittelevät EU:n toimielimet osallistuvat työhön, jotta markkinoilla voidaan soveltaa asianmukaista tutkimusta.

Mielestäni myös kuluttajille suunnattu tiedotuskampanja on tärkeä, sillä pelkkä energiatehokkuusmerkintä matkapuhelimessa ei riitä meille. Uskon myös, että on tärkeää käynnistää asiakkaille suunnattu tiedotuskampanja matkapuhelinten latureista.

Vuosi 2012 ei ole kaukana. Jos valmistajat todella panostavat tähän uudenlaiseen laturiin, vuoteen 2012 asetettu määräaika on riittävä.

Haluan kuitenkin mainita, että tutkimuksen tuloksena markkinoille on jo tullut joitakin sovelluksia. Markkinoilla on latureita, joita voidaan lähietäisyydellä käyttää kahden tai kolmen laitteen lataamiseen. Laitteet voidaan ladata samanaikaisesti, vaikka ne olisivat eri merkkisiä ja mallisia.

Tämän vuoksi meidän on investoitava enemmän tutkimukseen, ja mielestäni erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaa koskevaan tutkimukseen. Edistystä tapahtuu. Olemme antaneet seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta suuria rahamääriä. Näyttää kuitenkin siltä, että esimerkiksi melko kapealla matkapuhelinten latureiden alalla ei ole tehty tarpeeksi. Tästä syystä pidän valmistajien välistä sopimusta edistysaskeleena, mutta yhteisten standardien on täydennettävä sitä.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, ALDE-ryhmän puolesta.(NL) Arvoisa puhemies, me keskustelemme tänään aiheesta, joka on erityisen tärkeä kuluttajille, nimittäin matkapuhelinten latureiden standardiliitännästä. Koska olen liberaali, kannatan tietysti sitä, että sisämarkkinat toimivat, ja sitä, että valtiovalta puuttuu mahdollisimman vähän markkinoiden toimintaan. Kuluttajilla on silti oltava vaihtoehtoja. Tällä hetkellä uuden puhelimen ostavalla kuluttajalla ei ole mitään vaihtoehtoja. Laturi on aina ostettava puhelimen mukana, ja tämä ärsyttää usein kuluttajia. Kaiken lisäksi tutkimuksen mukaan kuluttajat käyttävät 300 miljoonaa euroa vuodessa uusiin latureihin, sillä laturi sisältyy aina automaattisesti uuden puhelimen ostohintaan. Tämän seurauksena myös ympäristö rasittuu vuosittain 300 miljoonan euron edestä, puhumattakaan näiden halpojen latureiden aiheuttamasta energian tuhlauksesta, sillä laturi jätetään usein pistorasiaan vaikka puhelin irrotetaankin siitä, jolloin energiaa kuluu koko ajan hukkaan.

Olemme kollegani Marco Cappaton kanssa jo vuosia vaatineet eurooppalaisen standardin käyttöönottoa. Haluan onnitella komission jäsentä siitä, miten hän on hoitanut tämän asian flirttailemalla hieman alan kanssa ja samalla uhkailemalla, että "jos ette itse löydä ratkaisua, niin me laadimme sitovan lainsäädännön". Haluan onnitella häntä tästä lähestymistavasta, sillä liberaalina vastustan pakottavaa lainsäädäntöä, jos sen sijaan voidaan käyttää suostuttelua. Suostuttelu tarkoittaa sitä, että ihmiset tekevät jotain mielellään, koska he ymmärtävät sen hyödyn. Mielestäni komission jäsen on onnistunut tässä poikkeuksellisen hyvin.

Olen kertonut seuraavan pikku vitsin muutaman kerran aiemminkin. Kun tapasin vaimoni 35 vuotta sitten, suostuttelin hänet treffeille kanssani. Jos olisin pakottanut hänet, hän ei luultavasti olisi ymmärtänyt mitä kaikkea hyvää treffeistämme voisi seurata eikä suhteemme olisi kestänyt näin kauan. Uskon, että tämä esimerkki pätee myös kyseiseen teollisuudenalaan. Jos alan edustajien on itse ratkaistava ongelma, he tekevät sen paremmin kuin jos poliitikot päättävät ratkaisusta.

Tästä syystä tämä on mielestäni erinomainen ratkaisu. Toivon, että te onnistutte ajan mittaan saamaan aikaan matkapuhelinten latureita koskevan standardin lisäksi muitakin sähkölaitteita koskevia standardeja, sillä ne aiheuttavat yhtä paljon ärsytystä. Jos perhe lähtee viikonloppumatkalle, heidän on mahdollisesti otettava jopa 30 erilaista laturia mukaansa. Aina löytyy ihmisiä, myös tänään tästä talosta, jotka pyytävät laturia lainaksi, koska he ovat unohtaneet omansa. Heidän on löydettävä tietyn merkkinen ja mallinen laturi. Kiitoksia vielä kerran komission jäsen. Toivon, että tavoite toteutuu vuonna 2012. Toivon myös, että pysytte lujana, jos sitoumuksia ei täytetä. Se on erittäin tärkeää. Teidän on pidettävä keppi valmiina, mutta parempi olisi, jos ratkaisu saavutettaisiin suostuttelulla ja itsesääntelyllä. Olette onnistunut tässä, ja siksi onnittelen teitä.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE).(DE) Arvoisa puhemies, minulla on lisäkysymys komission jäsen Verheugenille. USB 2 -porttien kautta voidaan energian lisäksi siirtää myös tietoa. Voisiko tämä olla vaihtoehtoinen ratkaisu?

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen tietoinen Paul Rübigin mainitsemasta asiasta. Haluan sanoa teille, että juuri sen vuoksi suhtaudun niin rauhallisesti tähän asiaan. En nimittäin usko, että hankaloitamme alan toimintaa tarpeettomasti, sillä USB-standardi on jo olemassa. Kaikki asiantuntijani ovat sanoneet minulle, että nykyistä standardia voidaan käyttää kaikkiin kannettaviin laitteisiin. Sitä ei voida käyttää samaan aikaan pöytätietokoneisiin ja matkapuhelimiin, mutta sitä voidaan käyttää kaikkiin kannettaviin laitteisiin.

Tämä on myös vastaukseni Silvia-Adriana Ţicăulle. Standardi, josta kysyitte, on itse asiassa jo olemassa. Lisäksi haluan sanoa teille Silvia-Adriana Ţicău, että työskentelemme parhaillamme tehokkaasti energiankulutuskysymyksen ja latureiden ympäristövaikutuskysymyksen parissa. Tarkastelemme näitä kysymyksiä tarkemmin viimeistään silloin, kun alamme panna täytäntöön energiaa kuluttavia tuotteita koskevaa direktiiviä, josta olemme tehneet teille uuden ehdotuksen.

Viimeinen huomautukseni on suunnattu jälleen Paul Rübigille. Mielestäni ajatus automaattisesta virran katkaisusta on erittäin hyvä, ja sitä voisi soveltaa latureiden lisäksi muihinkin laitteisiin. Uskon, että tätä ajatusta voisi kehittää. Komissio työskentelee asian parissa ja antaa teille selonteon tuloksista.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies.(FR) Keskustelu on päättynyt.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö