Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0088(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0143/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0143/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 15
CRE 24/03/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0167

Συζητήσεις
Τρίτη 24 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης και αιτήσεις θεώρησης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο θέμα είναι η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0143/2009) εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την Κοινή Προξενική Εγκύκλιο: βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης και αιτήσεις θεώρησης (05329/1/2009 – C6-0088/2009 – 2006/0088(COD)) Εισηγήτρια: Βαρώνη Ludford.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, εισηγήτρια. − Κυρία Πρόεδρε, αυτή η πρόταση της Επιτροπής, για την οποία είμαι η εισηγήτρια του Κοινοβουλίου, είναι το τέταρτο στοιχείο της δέσμης Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), που ακολούθησε τον κανονισμό VIS, την απόφαση πρόσβασης VIS και το μέτρο για τη χρήση του VIS στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν.

Για την τροποποίηση των υπαρχουσών κοινών προξενικών οδηγιών, προβλέπει πρώτον την υποχρέωση παροχής βιομετρικών τα οποία θα αποθηκεύονται στο VIS και τα πρότυπα για να πραγματοποιηθεί, αλλά περιλαμβάνει, δεύτερον, διατάξεις σχετικά με την οργάνωση της παραλαβής αιτήσεων θεώρησης.

Μία πλήρης αναθεώρηση των κανόνων θεώρησης προβλέπεται στον κώδικα θεωρήσεων, επί του οποίου ο συνάδελφος της Ομάδας ALDE, Henrik Lax, είναι εισηγητής. Μόλις υιοθετηθεί, αυτή η νομοθεσία που συζητάμε τώρα θα καταστεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα του κώδικα θεωρήσεων. Το υποκείμενο σκεπτικό διαχωρισμού των προτάσεων ήταν ότι η Επιτροπή ανέμενε ότι η υιοθέτηση του κωδικού θεωρήσεων θα διαρκούσε περισσότερο και δεν ήθελε η υιοθέτηση του κωδικού θεωρήσεων να παρακωλύσει την εισαγωγή του VIS.

Από ό,τι γνωρίζω, το κεντρικό σύστημα VIS θα είναι έτοιμο έως το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους και θα μπορούσε να αρχίσει να λειτουργεί στην πρώτη περιφέρεια, τη Βόρεια Αφρική, στις αρχές του 2010. Ήμουν σε διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υιοθέτησε την έκθεσή μου το Νοέμβριο 2007. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πρώτης ανάγνωσης, έτσι, τον Ιούλιο 2008 ζήτησα από το Κοινοβούλιο να προσυπογράψει την έκθεσή μου. Ωστόσο, κατά τη γαλλική Προεδρία, καταφέραμε να σημειώσουμε επαρκή πρόοδο ώστε να μπορώ να συστήσω την υιοθέτηση αυτού του συμβιβασμού σε δεύτερη ανάγνωση.

Είχαμε τέσσερα εκκρεμή ζητήματα: τα όρια ηλικίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, την ενθάρρυνση των κρατών μελών να συνεργαστούν, επιτρέποντας τις συμβάσεις με εξωτερικούς παροχείς ως ύσταση λύση, την προστασία και την ασφάλεια δεδομένων και ένα δικαίωμα υπηρεσίας για τους εξωτερικούς παροχείς.

Αναφορικά με τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, η Επιτροπή πρότεινε η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων να ξεκινά στα νήπια από έξι ετών. Στην πραγματικότητα, τα δακτυλικά αποτυπώματα των νηπίων υπόκεινται σε ταχεία αλλαγή, και δεν έχω πειστεί ότι γνωρίζουμε αρκετά ακόμη για την αξιοπιστία στα επόμενα χρόνια των αποτυπωμάτων που λήφθηκαν σε τόσο μικρή ηλικία. Παρά τα πολλά αιτήματα, δεν μου παρασχέθηκε ποτέ αξιόπιστη ενυπόστατη απόδειξη για το πώς τα δακτυλικά αποτυπώματα που λαμβάνονται μεταξύ έξι και δώδεκα ετών θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για επαλήθευση ή ταυτοποίηση πολλά χρόνια αργότερα, χωρίς τον κίνδυνο σφάλματος.

Η αντίδραση του Συμβουλίου σε ένα στάδιο ήταν να προτείνει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων νηπίων κάθε δύο χρόνια αντί για πέντε χρόνια, όπως συμβαίνει στους ενηλίκους, αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαιτέρως άβολο για τις οικογένειες. Έτσι, επέμεινα σε μία συνετή και πρακτική προσέγγιση, λαμβάνοντας μία υψηλότερη ελάχιστη ηλικία των δώδεκα ετών, και το Συμβούλιο συμφώνησε να εξαιρέσει τα παιδιά κάτω των δώδεκα με αναθεώρηση αυτού του ορίου ηλικίας μετά από τρία χρόνια, κατόπιν λεπτομερούς μελέτης υπό την ευθύνη της Επιτροπής.

Στρέφομαι τώρα τη ζήτημα της ενθάρρυνσης της συνεργασίας των κρατών μελών, επιτρέποντας παράλληλα τους εξωτερικούς παροχείς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη γενική ιδέα της ανάθεσης σε τρίτους, αλλά πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την ακεραιότητα της διαδικασίας έκδοσης θεώρησης, διασφαλίσουν ότι η εξωτερική ανάθεση αποτελεί μόνο την ύστατη λύση και ότι η προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων είναι εγγυημένη.

Καταφέραμε, συνεπώς, να συμπεριλάβουμε στο κείμενο μία ιεραρχία σύμφωνα με την οποία η συνεργασία μέσω περιορισμένης εκπροσώπησης, η συνεγκατάσταση ή κοινά κέντρα εφαρμογής είναι η πρώτη επιλογή, και μόνο όπου αυτές οι λύσεις δεν είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση υψηλού αριθμού αιτούντων ή την εξασφάλιση μίας καλής γεωγραφικής κάλυψης να μπαίνει η εξωτερική ανάθεση στο παιχνίδι. Ο συμβιβασμός καθιστά σαφές ότι τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας δεδομένων και για τυχόν παραβιάσεις της εθνικής νομοθεσίας.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι, σε τρίτα κράτη τα οποία απαγορεύουν την κρυπτογράφηση, ισχύουν ειδικοί κανόνες: η ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων μεταξύ προξενείων ή μεταξύ ενός εξωτερικού παροχέα υπηρεσιών και του κράτους μέλους θα ήταν απαγορευμένη, και τα κράτη μέλη θα έπρεπε να διασφαλίσουν ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα μεταφέρονται φυσικά σε πλήρως κρυπτογραφημένη μορφή σε CD στο οποίο ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις.

Τέλος, σχετικά με το τέλος θεώρησης, επιμείναμε με επιτυχία, ως προϋπόθεση για την επιβολή τέλους υπηρεσίας από τον εξωτερικό παροχέα επιπλέον του τέλους θεώρησης, στο γεγονός ότι οι αιτούντες θεώρηση θα πρέπει να έχουν πάντοτε τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα προξενικά γραφεία. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Συνολικά έχουμε μία λογική συμφωνία. Παλέψαμε σκληρά για τους συμβιβασμούς, και νομίζω ότι κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός στη κοινή πολιτική θεωρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα να διαβιβάσω τη λύπη του Αντιπροέδρου Barrot για τη αδυναμία του να παρευρεθεί απόψε.

Με χαρά διαπιστώνω ότι το Κοινοβούλιο αποδέχθηκε την κοινή θέση του Συμβουλίου και έδωσε έτσι σχήμα στην πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξε με το Συμβούλιο αναφορικά με την εν λόγω πρόταση κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου της 2ας Δεκεμβρίου 2008. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο το Κοινοβούλιο όσο και τα κράτη μέλη για το πνεύμα συμβιβασμού που επέδειξαν για την επίτευξη της επίσημης υιοθέτησης αυτού του εγγράφου, και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτια, Βαρώνη Ludford, και τους συνεισηγητές για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους. Αυτή η συμφωνία θα επιτρέψει την εξακολούθηση των προετοιμασιών για την εισαγωγή του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τέλος του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με εισήγηση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή έχει ζητήσει από το Κοινό Κέντρο Ερευνών να μελετήσει το σημαντικό ζήτημα της λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά κάτω των 12 ετών. Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν τώρα συνταχθεί και θα αποσταλούν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο προσεχές μέλλον.

Αυτή η αλλαγή στις κοινές προξενικές οδηγίες θα αποτελέσει επίσης ένα διαφανές και εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο για την πρακτική της εξωτερικής ανάθεσης, περιλαμβανομένου του ζητήματος του πρόσθετου τέλους.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείμενο το οποίο συμφωνήθηκε είναι ισορροπημένο και, όπως διατυπώνεται στη δήλωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο, επιφέρει την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Klamt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να εκπληρώνουμε τον ισχυρισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αποτελεί ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, είναι καθήκον μας να ελέγχουμε την κατανομή θεωρήσεων εισόδου στα πρόσωπα που ταξιδεύουν στην ΕΕ από έξω από την Ευρώπη. Οι νεοεισαχθέντες κανόνες απαιτούν από τις πρεσβείες και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να λαμβάνουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες των αιτούντων στο μέλλον. Αυτό εκπληρώνει τέσσερις στόχους.

Πρώτον, θα απλοποιήσει τη διαδικασία καταπολέμησης της απάτης και της κακοποίησης, καθώς τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης καθιστούν δυσκολότερη την παραχάραξη θεωρήσεων. Δεύτερον, θα αποτρέπει την αποκαλούμενη άγρα θεώρησης. Τρίτον, η διαδικασία αίτησης για θεώρηση θα επιταχυνθεί. Τέταρτον, οι συνοριακοί έλεγχοι θα καταστούν συγχρόνως ευκολότεροι, διότι τα βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης θα επιτρέψουν στο συνοριακό προσωπικό να καθορίζει γρήγορα εάν το πρόσωπο που στέκεται μπροστά τους είναι το πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε η θεώρηση.

Θα ήμαστε πολύ ευχαριστημένοι να υποστηρίξουμε την πρόταση της Επιτροπής για λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των παιδιών από την ηλικία των έξι και άνω, προκειμένου να αποτρέψουμε τον κίνδυνο της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Δυστυχώς, η πλειοψηφία σε αυτό το Κοινοβούλιο δεν τάχθηκε υπέρ αυτού.

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών υποστηρίζει με ευρεία πλειοψηφία το συμβιβασμό ότι ένα κράτος μέλος το οποίο είναι υπεύθυνο για την αποδοχή και την επεξεργασία των αιτήσεων πρέπει να είναι σε θέση ως ύστατη λύση να συνεργαστεί με εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών. Ένας αποφασιστικός παράγοντας της συμφωνίας μας για συνεργασία αυτού του είδους είναι ότι τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα για την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα που αποστέλλονται από τους εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών στις αρχές του σχετικού κράτους μέλους πρέπει να είναι πάντοτε πλήρως κρυπτογραφημένα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους συναδέλφους μου από τις άλλες ομάδες, που εργάστηκαν ως σκιώδεις εισηγητές για αυτό το έργο επί τρία χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Roselyne Lefrançois, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, Κυρία Πρόεδρε, προεδρεύετε αυτής της συνεδρίασης, έτσι, μιλώ, συνεπώς, στη θέση σας για αυτό το ζήτημα που παρακολουθήσατε ως συντάκτης.

Θα ήθελα κατά πρώτον να εκφράσω τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου στη Βαρώνη Ludford για την ενέργεια που κατέθεσε και τα αποτελέσματα που έλαβε από τη δύσκολη διαπραγμάτευση αυτού του ζητήματος. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να είναι υπερήφανο για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, διότι η αποστολή ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη, όπως έχουμε παρατηρήσει.

Θα υπογράμμιζα ιδιαίτερα δύο σημεία που φαίνονται σε εμένα ουσιώδη και με τα οποία μπορούμε να είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι: πρώτον, η αύξηση του ορίου ηλικίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ανηλίκων, από τα έξι χρόνια στα δώδεκα. Δεύτερον, η εδραίωση της αρχής σύμφωνα με την οποία η συλλογή βιομετρικών δεδομένων από τα προξενεία των κρατών μελών μπορεί να ανατεθεί με υπεργολαβία σε ιδιωτικούς φορείς μόνο ως ύστατη λύση και εντός αυστηρού πλαισίου ορισμένων πολύ συγκεκριμένων εγγυήσεων.

Γνωρίζω ότι κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η λύση που υιοθετήθηκε δεν ταιριάζει απολύτως με τις επιλογές που είχαμε προτείνει, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συλλογή από ένα παροχέα υπηρεσιών, σε ένα διπλωματικό γραφείο, και τη μεταφορά δεδομένων μέσω κρυπτογραφημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακόμη και μέσω φορέων κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών δεδομένων που μεταφέρονται σε μία διπλωματική τσάντα.

Θα απαντούσαμε, ωστόσο, ότι η συλλογή από ιδιωτικούς φορείς πρέπει να διενεργείται μόνο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι πλήρως κρυπτογραφημένα από τον παροχέα υπηρεσιών και να μεταβιβάζονται στις αρχές του κράτους μέλους.

Επιπλέον, έχουμε λάβει την αναφορά στην ανάγκη διαπραγμάτευσης των συμφωνιών με τρίτες χώρες που απαγορεύουν την κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα. Η εξέταση των αιτήσεων, τυχόν πιθανές συνεντεύξεις, η διαδικασία εξουσιοδότησης και η εκτύπωση και η εισαγωγή αυτοκόλλητων θεώρησης θα διεξάγονται μόνο από διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους.

Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τη μεταβίβαση των συλλεχθέντων δεδομένων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο στην περίπτωση συντοπισμού, με άλλα λόγια εκπροσώπησης ενός κράτους μέλους από ένα άλλο σε μία τρίτη χώρα.

Τέλος, εάν οι λεπτομερείς προϋποθέσεις για τις δραστηριότητες των παροχέων υπηρεσιών περιγραφούν σε ένα παράρτημα του κειμένου, πρέπει να ορισθούν ως σύνολο από μία δεσμευτική νομική πράξη.

Υπό το φως αυτών των αποτελεσμάτων, μπορούμε μόνο να είμαστε ενθουσιασμένοι με τις εγγυήσεις που λήφθηκαν αναφορικά με την εισαγωγή μίας καλύτερης πολιτικής για τις θεωρήσεις στην Ευρώπη. Αυτή η τελευταία θα είναι οπωσδήποτε επωφελής για το ευρωπαϊκό κοινό και θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν, εκ μέρους της ομάδας μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βαρόνη Ludford για την άριστη συνεργασία της. Είναι μία από εκείνους τους λίγους εισηγητές για τους οποίους τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Γνωρίζετε ότι η ομάδα μου είναι αυστηρά αντίθετη με την ακριβή εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων. Εντούτοις, η απόφαση έχει ήδη εγκριθεί. Η νομική βάση για τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά την έκδοση θεωρήσεων προβλέπεται από τον κανονισμό για το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ο οποίος, κατά τη γνώμη μας, θα ήταν καταλληλότερος να περιλαμβάνει διατάξεις που να ορίζουν τόσο τους γενικούς κανόνες όσο και τις εξαιρέσεις.

Τώρα, για ‘μας, έχει ζωτική σημασία να εξασφαλίσουμε όσες περισσότερες δικλείδες ασφαλείας είναι δυνατό. Εν προκειμένω η Βαρόνη Ludford έχει να επιδείξει ένα εξαιρετικό έργο. Για εμάς, η αλλαγή της ελάχιστης ηλικίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από 6 σε 12 είναι πολύ σημαντική – αλλά τα 14 θα ήταν ακόμη καλύτερα.

Χαιρετίζουμε επίσης τις αναφορές στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η δυνατότητα αντιγραφής δεδομένων από την προηγούμενη εφαρμογή, εάν η τελευταία καταχώρηση δεν είναι παλαιότερη των 59 μηνών αντί των 48, καθώς επίσης και τις εγγυήσεις για ασφαλή προστασία των δεδομένων.

Εντούτοις, είναι πολλά αυτά που μας προβληματίζουν. Η ομάδα μου δεν συμφωνεί με την ανάθεση σε τρίτους της συλλογής βιομετρικών στοιχείων, ειδικά σε εγκαταστάσεις χωρίς διπλωματική και προξενική προστασία. Είμαστε επίσης αντίθετοι με τη χρέωση ενός πρόσθετου τέλους υπηρεσίας.

Για να συνοψίσουμε, πιστεύουμε ότι η εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων στις θεωρήσεις θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα χωρίς να παρουσιάζει σημαντικά οφέλη. Για το λόγο αυτό, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση. Εντούτοις, αυτό δεν προκαταλαμβάνει τη θέση μας για την έκθεση Lax σχετικά με των κώδικα των θεωρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκτιμώ την αφοσίωση της εισηγήτριας πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εκείνην και όλους όσους συμμετείχαν πρόθυμα για το εξαιρετικό τους έργο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, θα απέχω από την ψηφοφορία, κυρίως γιατί πιστεύω ότι η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και ολόκληρη η διαδικασία της αξιοποίησης των βιομετρικών στοιχείων είναι δυσανάλογη σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Πιστεύω ότι η επιθυμία των υπουργών εσωτερικών και των αρχών ασφαλείας να συγκεντρώνουν όσα περισσότερα προσωπικά στοιχεία είναι δυνατόν είναι άκρως αμφισβητήσιμη.

Γνωρίζω πόσο δύσκολο ήταν να αποσπάσουμε το συμβιβασμό του Συμβουλίου ο οποίος εξαιρεί τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω από την υποχρέωση να δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα. Εντούτοις, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό θα ισχύσει μόνο εφόσον δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένες μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών είναι αξιόπιστα. Η πολιτική συζήτηση για το εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα των βρεφών και των μικρών παιδιών είναι πραγματικά απαραίτητα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Οι κανονισμοί σχετικά με την ανάθεση σε τρίτους επίσης με προβληματίζει. Αυστηροί, τυποποιημένοι κανονισμοί είναι σαφώς απαραίτητοι, καθώς κάποια κράτη μέλη ήδη χρησιμοποιούν εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Είναι κατανοητό ότι σε πολλές αυστηρά περιορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμο να μεταφερθεί η διεκπεραίωση των αιτήσεων για θεωρήσεις σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Εντούτοις, αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος των αιτούντων και της ασφάλειας των δεδομένων. Δεν πιστεύω ότι ο συμβιβασμός που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο από αυτήν την άποψη είναι επαρκής. Τόσο η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου όσο και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχουν επισημάνει τους κινδύνους που ενέχει η ανάθεση σε τρίτους, όταν ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσίας δεν βρίσκεται σε χώρο υπό διπλωματική προστασία. Δυστυχώς, το Συμβούλιο αγνόησε αυτές τις ανησυχίες.

Ένα ακόμα πρόβλημα είναι το τέλος υπηρεσίας που συνεπάγεται η ανάθεση σε τρίτους. Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό το κόστος να μετακυλήσει στους αιτούντες. Το τέλος της θεώρησης των 60 ευρώ είναι ήδη πολύ υψηλό και πολύ δύσκολο να καλυφθεί από ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες. Εάν προστεθεί ένα επιπλέον κόστος έως 30 ευρώ, αυτό δεν συμβαδίζει με τη δική μου εικόνα μιας ανοιχτής και φιλόξενης Ευρώπης. Αναμφίβολα, μπορεί να διευκολύνει τα πράγματα στην περίπτωση πολύ μεγάλων χωρών και να μη χρειάζεται να ταξιδέψει κανείς σχεδόν στην άλλη άκρη της χώρας σε κάποιο προξενείο για να κάνει αίτηση για θεώρηση, αλλά αντίθετα να μπορεί να υποβάλλει την αίτηση σε έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσίας. Εντούτοις, κατά τη γνώμη μου, τα υψηλότερα τέλη θα ακύρωναν αμέσως αυτό το όφελος.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν πάνω σε αυτόν το φάκελο τα τελευταία χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κυρία Πρόεδρε, δεν προκαλεί έκπληξη να ακούμε την Βαρόνη Ludford του Ευρω-φανατικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού κόμματος να θέλει να εναρμονιστεί ακόμα ένας τομέας που θα έπρεπε να αποτελεί αυτόνομη εθνική πολιτική. Μα για ποιο λόγο να θέλει οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ ένα κοινό σύστημα για την υποβολή αιτήσεων και τη διεκπεραίωση των θεωρήσεων υπηκόων τρίτων χωρών; Η απόφαση ποιος μπορεί και δεν μπορεί να εισέρχεται σε ένα εθνικό κράτος θα πρέπει να αποτελεί ζήτημα μόνο του εθνικού κράτους – μόνο που, στο μυαλό των Ευρω-φανατικών, τα ευρωπαϊκά εθνικά κράτη δεν υφίστανται πλέον, αφού έχουν αντικατασταθεί από το μεγάλο άνευ συνόρων κράτος της ΕΕ.

Από το 1997, περίπου 6 εκατομμύρια μετανάστες έχουν εισέλθει στο Η.Β. Περίπου 4 εκατομμύρια έχουν φύγει, κι έτσι η καθαρή πληθυσμιακή αύξηση ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Ο τρέχων μεταναστευτικός ρυθμός προς την Βρετανία οδηγεί σήμερα σε μια καθαρή αύξηση του πληθυσμού η οποία ξεπερνά τους 200 000 ανθρώπους κατ’ έτος – ή μια καθαρή αύξηση του πληθυσμού η οποία ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ανθρώπους κάθε πέντε χρόνια. Αυτό ισοδυναμεί με μια νέα πόλη του μεγέθους του Birmingham. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μετανάστες εισέρχονται νόμιμα, γιατί είναι πολίτες της ΕΕ. Πέραν αυτού, κατά πάσα πιθανότητα έχουμε ένα εκατομμύριο παράνομους μετανάστες. Η Αγγλία αποτελεί μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες χώρες του πλανήτη – είναι πιο πυκνοκατοικημένη από την Ινδία, την Κίνα ή την Ιαπωνία. Με τους σημερινούς ρυθμούς, ο πληθυσμός μας των 61 εκατομμυρίων πρόκειται να αυξηθεί σε 75 εκατομμύρια έως το 2051 και προβλέπεται να αυξηθεί σε 85 εκατομμύρια έως το 2081.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανακτήσουμε τον έλεγχο των συνόρων μας. Μετά από αυτό, θα χρειαστεί να αποφασίσουμε στους πολίτες ποιων χωρών θα επιτρέπουμε την είσοδο, με ή χωρίς θεώρηση. Υπάρχουν πολλά κράτη μέλη στην ΕΕ οι πολίτες των οποίων δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να εισέρχονται στην Βρετανία χωρίς θεώρηση. Αυτό που χρειάζεται η Βρετανία είναι ένα αυστηρό σύστημα θεωρήσεων, ούτως ώστε να μπορούμε να αποφασίζουμε ποιους θα αφήνουμε να εισέρχονται στη χώρα μας και ποιους όχι. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα επινοημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υποθέτω ότι οι υπερασπιστές του θα το δικαιολογούσαν ως απλά μια εισαγωγή κοινών κριτηρίων και διαδικασιών, ούτως ώστε όλα να λειτουργούν περισσότερο ομαλά. Εντούτοις, μπορεί να έχει κάποιες μη επιδιωκόμενες συνέπειες. Δείτε ένα άλλο παράδειγμα κοινοτικής νομοθεσίας της οποίας είναι υπέρμαχοι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σημαίνει ότι Βρετανοί πολίτες που κατηγορούνται για κάποιο έγκλημα από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν πλέον να τύχουν της προστασίας των βρετανικών δικαστηρίων ή ακόμα και του Υπουργού Εσωτερικών, ακόμα και όταν είναι προφανές ότι συντελείται μια κατάφορη αδικία. Οποιοδήποτε διεφθαρμένο νομικό σύστημα μπορεί πλέον να ζητήσει την παράδοση ενός βρετανού πολίτη και είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε. Έχουμε παραιτηθεί του δικαιώματός μας να προστατεύουμε τους ίδιους μας τους πολίτες. Σύντομα θα λαμβάνουν χώρα δίκες ερήμην και θα αναγνωρίζονται από όλους τα πρόστιμα και οι διαταγές δήμευσης. Όλα αυτά τα υπερψήφισαν και τα χαιρέτισαν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες. Αυτά τα μέτρα ανατρέπουν τις πιο βασικές ελευθερίες που απολαμβάνουν οι Άγγλοι επί σειρά αιώνων, όπως διαφυλάσσονταν από τη Μάγκνα Κάρτα και τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 1689.

Σήμερα το απόγευμα, ο Graham Watson, αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, παρότρυνε τον Gordon Brown να βάλει την Βρετανία στο ευρωπαϊκό ενιαίο νόμισμα, κάτι το οποίο οποιοσδήποτε που έχει επαφή με την πραγματικότητα θα ήξερε ότι αποτελεί οικονομική αυτοκτονία. Τώρα, οι Φιλελεύθεροι Δημοκρατικοί φανατικοί θέλουν από εμάς να ασπαστούμε ένα ενιαίο σύστημα για τις αιτήσεις των θεωρήσεων. Όταν οι ψηφοφόροι του Λονδίνου αντιληφθούν τη θέση της Βαρόνης Ludford πάνω σε αυτά τα θέματα, ελπίζουμε ότι θα της παραχωρήσουν μια θεώρηση εξόδου χωρίς επιστροφή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Ευρωεκλογές στις 4 Ιουνίου 2009.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ ότι το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις ή VIS χρειάζεται να τεθεί σε ισχύ επειγόντως και ότι χρειαζόμαστε ένα κοινοτικό κώδικα για τις θεωρήσεις. Αναγνωρίζω το έργο της Βαρόνης Ludford, αλλά, απολύτως συνειδητά, δεν μπορώ να υποστηρίξω το συμβιβασμό για αρκετούς λόγους.

Πρώτον, διαφωνώ με τη χρήση εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. Όταν εγκρίναμε τη δεύτερη έκδοση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, SIS II, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών ομάδων, αυτό το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να επιτρέψει σε ιδιωτικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, αν και τότε αυτό αφορούσε μόνο άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Τι δικαιολογεί τη ριζική αλλαγή της θέσης του Κοινοβουλίου στο να επιτραπεί σε ιδιωτικές εταιρείες να συλλέγουν αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα; Αυτές οι εταιρείες θα μπορούν να διατηρούν αυτά τα δεδομένα για μία εβδομάδα, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο συμβιβασμό.

Δεύτερον, θα έπρεπε να προβλέπεται καλύτερη προστασία των δεδομένων. Η διπλωματική προστασία έχει ζωτική σημασία για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των ατόμων. Πώς μπορεί να εγγυηθεί κανείς την προστασία δεδομένων που συγκεντρώνονται από ιδιωτικές εταιρείες, δεδομένου ότι αυτή η διπλωματική προστασία δεν έχει διασφαλιστεί; Λησμονήσαμε ήδη την υπόθεση SWIFT, η οποία είχε να κάνει με τη μεταφορά δεδομένων που είχαν συγκεντρώσει οι αρχές των ΗΠΑ; Εάν κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί σε μια χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, φανταστείτε μόνο τι θα μπορούσε να συμβεί σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες όπου υπάρχει μικρότερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τρίτον, το κόστος των θεωρήσεων θα αυξηθεί και θα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η πρόταση της Επιτροπής σκοπό είχε να αποτρέψει το εμπόριο θεωρήσεων. Επιτρέποντας σε ιδιωτικές εταιρείες να χρεώνουν ένα τέλος το οποίο θα προστίθεται στην τιμή της θεώρησης, αυτό θα δημιουργήσει διαφορές στο κόστος των θεωρήσεων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Κατά συνέπεια θα ενθαρρύνουμε ακριβώς αυτό που θέλαμε να καταπολεμήσουμε, δηλαδή το εμπόριο θεωρήσεων. Εάν το κόστος μιας θεώρησης σε ένα κράτος μέλος είναι 60 ευρώ και σε ένα άλλο 90 ευρώ, πού νομίζετε ότι θα υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις; Αυτό θα ισχύσει ιδιαίτερα στην περίπτωση πολυμελών οικογενειών. Κι αυτό χωρίς καν να αναφέρουμε την ανάγκη αναθεώρησης των συμφωνιών διευκόλυνσης των θεωρήσεων, οι οποίες υποστηρίχτηκαν τόσο θερμά από αυτό το Κοινοβούλιο, όπως εκείνες με την Ουκρανία και τη Σερβία.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορώ να δεχτώ αυτόν το συμβιβασμό.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (PSE) . – (RO) Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για τις προσπάθειές της να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίσει τη βάση για την υλοποίηση του συστήματος βιομετρικής ταυτοποίησης.

Κάποιες πτυχές της παρούσας έκθεσης υποδαύλισαν θερμές συζητήσεις σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά εκείνες που συνδέονται με τη βιομετρική ταυτοποίηση. Τέτοιες διαμάχες έχουν επίσης προκύψει πρόσφατα στην Ρουμανία, η οποία είναι η προτελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εισάγει τα βιομετρικά διαβατήρια, αλλά η πρώτη που θα εφαρμόσει ένα νέο πρότυπο για τα βιομετρικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων και από τα δύο χέρια και της έκφρασης του προσώπου.

Ο προβληματισμός σχετικά με την έγκριση του συστήματος βιομετρικής ταυτοποίησης βασίζεται στη φυσιολογική αγωνία για τη διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας, ακριβώς όπως είναι επίσης φυσιολογικό να ανησυχούμε για τον τρόπο χρήσης και προστασίας των δεδομένων που λαμβάνονται.

Ένα από τα πλέον σημαντικά καθήκοντα των κρατών μελών είναι να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών τους, αλλά χωρίς να υπονομεύονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Για αυτό το λόγο, πιστεύω ότι είναι καθήκον μας να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ δύο θεμελιωδών πτυχών της ζωής μας: της ελευθερίας και της ασφάλειας.

Η έκθεση για την οποία συζητάμε σήμερα αποτελεί περισσότερο μια τεχνική έκθεση, η οποία αποσκοπεί να εναρμονίσει κάποια μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιομετρική ταυτοποίηση. Είναι απαραίτητο να το κάνουμε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη ήδη χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο, χωρίς να υφίσταται κάποιο νομοθετικό πλαίσιο σε αυτόν τον τομέα.

Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, τα παιδιά κάτω της ηλικίας των 12 και τα άτομα των οποίων τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι αδύνατο για σωματικούς λόγους να ληφθούν θα εξαιρεθούν από τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για τις βιομετρικές θεωρήσεις αποτελεί απόδειξη του μέτρου και ρεαλισμού που πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, πιστεύω ότι ο κανονισμός θα μας επιτρέψει να πετύχουμε δύο κεντρικούς σκοπούς: αφενός, την ασφάλεια και αφετέρου, μια προσέγγιση περισσότερο φιλική προς τον πολίτη.

Η εισαγωγή των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των φωτογραφιών θα εξασφαλίσει ότι οι νέες θεωρήσεις δεν θα μπορούν να πλαστογραφηθούν ή να χρησιμοποιηθούν παράνομα. Κατά τη γνώμη μου, οι νέες θεωρήσεις είναι πιο φιλικές προς τον πολίτη γιατί η πρόταση θα εισάγει μια μεμονωμένη διαδικασία στην οποία όλα τα απαραίτητα δεδομένα θα καταγράφονται μεμιάς. Επιπλέον, οι αιτούντες δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται το γραφείο των θεωρήσεων κάθε φορά, καθώς τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν για διάστημα έως και πέντε ετών.

Πιστεύω ότι είναι επίσης περισσότερο φιλικό προς τον πολίτη, εάν η διαδικασία μπορεί να συντομευθεί ζητώντας τη συνεργασία των κρατών μελών ή εμπλέκοντας εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εάν τηρούνται οι κανονισμοί περί προστασίας δεδομένων. Θα εγγυηθούμε ότι θα τηρούνται, γιατί έχουν ληφθεί οι απαραίτητες προφυλάξεις. Θα ήθελα να καθησυχάσω όλους εσάς που ανησυχείτε ότι θα υπάρξει κατάχρηση του συστήματος ή ότι δεν θα γίνουν σεβαστοί οι κανονισμοί εξαιτίας της χρήσης εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. Στη χώρα μου, είχαμε πολύ θετικές εμπειρίες από αυτήν την άποψη. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζω αυτήν την περισσότερο φιλική για τον πολίτη προσέγγιση.

Έως αυτού του σημείου, υποστηρίζω επίσης την εισηγήτρια και θα ήθελα να την συγχαρώ. Στην πορεία της συνεργασίας μας, δεν ήταν πάντα έτσι, Βαρόνη Ludford. Εντούτοις, δεν είμαι εξίσου ευχαριστημένος με το γεγονός ότι δεν μπορούμε να λάβουμε δακτυλικά αποτυπώματα από παιδιά από την ηλικία των έξι ετών και πάνω. Είμαι αντίθετος απλά γιατί αυτό θα συνεπαγόταν μια ασφαλέστερη κατάσταση για τα παιδιά, γιατί η ταυτότητά τους θα μπορούσε να προσδιοριστεί πέραν κάθε αμφιβολίας και γιατί θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε την εμπορία παιδιών και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Λυπάμαι γι’ αυτό. Εντούτοις, ελπίζω ότι αφού ολοκληρωθεί μια μελέτη και το αργότερο μετά από τρία χρόνια όλοι θα έχουν τη στοιχειώδη σύνεση να αποφασίσουν ότι είναι δυνατόν να λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα από την ηλικία των έξι ετών, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των παιδιών.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Η απόφαση του Συμβουλίου 2004/512/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 2004 δημιούργησε το νομικό πλαίσιο για την καταχώρηση βιομετρικών στοιχείων για ταυτοποίηση των προσώπων.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός που συζητάμε ορίζει κοινά πρότυπα για τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων για προσωπική ταυτοποίηση και βασίζεται στις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία δεν θα εφαρμόσουν τις διατάξεις του τρέχοντος κανονισμού, γιατί το κεκτημένο Σένγκεν δεν ισχύει για αυτές τις χώρες.

Πιστεύω ότι η τήρηση της προστασίας ιδιαίτερα των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική για αυτόν τον κανονισμό. Από πρακτική άποψη, αυτά τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, το γεγονός ότι κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον τρόπο οργάνωσης της λήψης και διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης αποτελεί μια τεράστια ευθύνη που αναλαμβάνουν ως προς το σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων.

Απλά θέλω να αναφέρω ότι έχει ζωτική σημασία αυτά τα στοιχεία να τυγχάνουν επεξεργασίας και να συλλέγονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και να μη χρησιμοποιούνται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για άλλους λόγους.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE) . – (BG) Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο συμβιβασμός που έχει επιτευχθεί για την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων όταν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδίδουν θεωρήσεις εισόδου αναμφίβολα εξασφαλίζει ένα υψηλότερο βαθμό ασφάλειας.

Ταυτόχρονα, εγγυάται επίσης επαρκείς ευκαιρίες για την προστασία των προσωπικών στοιχείων των ταξιδιωτών και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι, εν πάσει περιπτώσει, η βελτίωση των τεχνικών απαιτήσεων θα στηρίξει τον αγώνα κατά του διασυνοριακού εγκλήματος, της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων.

Για συνοριακές χώρες σαν τη δική μου, τη Βουλγαρία, οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε έντονες πιέσεις από μεταναστευτικά ρεύματα και τις δραστηριότητες του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, η ταχεία, επιτυχής εισαγωγή των νέων προτύπων θα έχει ζωτική σημασία ως προς την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Περαιτέρω, οι τροπολογίες που προτείνονται προσφέρουν στα κράτη μέλη την ευκαιρία να βελτιώσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων, κάτι που αναμφίβολα θα βοηθήσει στο να ενισχυθούν οι δεσμοί με τρίτες χώρες. Θα οδηγήσει επίσης σε μια γενικότερη βελτίωση της εικόνας της ΕΕ. Όσον αφορά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, οι πιθανές οικονομικές συνέπειες για τους αιτούντες θεώρηση προφανώς θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

Η επιβολή χρεώσεων πλέον αυτών που ήδη υπάρχουν μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων φραγμών που θα εμποδίσουν την ελεύθερη μετακίνηση καλόπιστων ταξιδιωτών. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι η εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας κατά την ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο της έκδοσης θεωρήσεων για ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ζωτική σημασία.

Το Κοινοβούλιο ανέκαθεν προστάτευε τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ και πιστεύω ότι είναι δίκαιο και ηθικό να εφαρμόσουμε τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές και στην προστασία των δεδομένων των επισκεπτών μας.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω, για μία ακόμη φορά, τη Βαρόνη Ludford και όλους τους αξιότιμους βουλευτές για τη συμβολή τους και τα σχόλιά τους. Θα μεταφέρω στον συνάδελφό μου τον κύριο Barrot όλα όσα είπαν σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, εισηγήτρια. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου. Είμαι η ‘Κα VIS’ εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια και, μαζί με τους σκιώδεις, έχουμε δημιουργήσει μια αρκετά στενή παρέα και θα μου λείψετε όλοι σας. Θα μου λείψετε ιδιαίτερα εσείς, εάν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, καθώς ίσως να μην ξανασυναντηθούμε μετά τον Ιούνιο. Ήμασταν μια παρέα γυναικών, η οποία ήταν θαυμάσια, αλλά θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, το οποίο περιλάμβανε και άντρες. Ήταν εξαιρετικοί.

Σέβομαι τις θέσεις της κυρίας Kaufmann και της κυρίας Ždanoka. Κατανοώ τις θέσεις τους και τις ευχαριστώ πολύ που συμμετείχαν πλήρως στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις αν και, όπως επεσήμαναν, δεν μπορούν να υποστηρίξουν το αποτέλεσμα.

Λυπάμαι βαθύτατα που ο κύριος Coelho δεν δύναται να στηρίξει αυτόν το συμβιβασμό. Ελπίζω να καταλαβαίνει πόσο σκληρή μάχη έδωσα για κάποια από τα στοιχεία τα οποία ήθελε και εκείνος. Εξάλλου, περιλαμβάνονταν στην αρχική μου έκθεση. Εάν πιστεύει ότι θα μπορούσα να είχα πετύχει περισσότερα, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει σούσουρο στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, γιατί πιστεύω ότι με αντιμετώπισαν ως έναν αρκετά δύστροπο πελάτη.

Ο κύριος Batten έχει αποχωρήσει από την Αίθουσα. Νομίζω ότι αυτό ήταν μέρος της εκλογικής εκστρατείας του UKIP. Όπως επεσήμανε η κυρία Ţicău, το Η.Β. δεν συμμετέχει στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις καθώς η χώρα δεν συμμετέχει στο Σένγκεν, επομένως το Η.Β. έχει απόλυτο έλεγχο των συνόρων του. Νομίζω ότι, ως συνήθως, κάποια σύγχυση κυρίευσε το συλλογισμό του κυρίου Batten.

Ευχαριστώ όλους τους άλλους ομιλητές που συνέβαλλαν εποικοδομητικά στη συζήτηση. Χαίρομαι που βάζουμε τέλος σε αυτό το ζήτημα, καθώς εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι θέλω να παραιτηθώ από την ιδιότητα της ‘κυρίας VIS’ μετά από αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Alin Lucian Antochi (PSE), γραπτώς.(RO) Η εισαγωγή των στοιχείων βιομετρικής ταυτοποίησης στο πλαίσιο του VIS αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την καθιέρωση ενός αξιόπιστου δεσμού μεταξύ του κατόχου της θεώρησης και του διαβατηρίου, αποτρέποντας έτσι τη χρήση μιας ψεύτικης ταυτότητας.

Εντούτοις, αυτός ο κανονισμός ανέδειξε ήδη από την πρώτη ανάγνωση αρκετές διαφωνίες μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στις εξής πτυχές: τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από παιδιά ηλικίας έως έξι ετών με τον κίνδυνο να αγνοηθούν θέματα κόστους και ταλαιπωρίας που θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε φορά που αλλάζουν τα δακτυλικά αποτυπώματα των παιδιών τους, τις νέες προκλήσεις για τον τρόπο οργάνωσης της συλλογής βιομετρικών στοιχείων και τέλος, την έλλειψη εμπειρίας που παρουσιάζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη διαχείριση της αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων και τα τεχνικά σφάλματα.

Σε αυτήν την κατάσταση, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν τυποποιημένους κανόνες όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν και ότι θα επαναπροσδιοριστεί και θα προσαρμοστεί η κοινή προξενική εγκύκλιος. Επίσης, πρέπει να επιστήσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των βιομετρικών στοιχείων εκείνων που τα παρέχουν. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι, αν και αυτό το σύστημα συλλογής βιομετρικών στοιχείων αποσκοπεί στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας μέσω της παροχής πρόσβασης και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αστυνομικών αρχών των κρατών μελών, διάφορες ομάδες συμφερόντων θα μπορούσαν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό, εάν δεν σκεφτούμε και εφαρμόσουμε μέτρα ασφαλείας υψηλού επιπέδου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Ο κανονισμός ο οποίος τροποποιεί την κοινή προξενική εγκύκλιο για τις θεωρήσεις ορίζει το νομικό πλαίσιο που απαιτείται για την εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, VIS, καθώς επίσης και το καθεστώς για τη λήψη και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης.

Αυτός ο κανονισμός προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας με έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών για τη συλλογή αιτήσεων θεώρησης.

Πιστεύω ότι οι λόγοι για τους οποίους απελευθερώνεται η συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών είναι αδικαιολόγητοι και δημιουργούν τον κίνδυνο της εμπορίας θεωρήσεων. Αν και ο κανονισμός ορίζει ότι τα κράτη μέλη παραμένουν οι διαχειριστές και οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών είναι άνθρωποι εξουσιοδοτημένοι από τον διαχειριστή, πιστεύω ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό σχετικά με την προστασία των ιδιωτών ως προς την επεξεργασία και την κυκλοφορία των βιομετρικών τους στοιχείων.

Το δικαίωμα επιβολής τέλους υπηρεσίας, πλέον της κανονικής χρέωσης της θεώρησης, θα δημιουργήσει διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το κόστος μιας θεώρησης. Είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι αυτό θα δημιουργήσει επίσης διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τον αριθμό των αιτήσεων θεώρησης.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των κρατών μελών τα οποία χρησιμοποιούν την «ανάθεση σε τρίτους» ως τρόπο οργάνωσης της παραλαβής και της διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης να έχουν κατά νου αυτόν τον κίνδυνο και να επανεξετάσουν το νομικό πλαίσιο, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα οι εξωτερικοί πάροχοι να παραλαμβάνουν αιτήσεις θεώρησης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου