Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. március 24., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.Zöld könyv a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról folytatott vita állásáról - Legjobb gyakorlatok a regionális politika terén és a strukturális alapok felhasználásának akadályai - A kohéziós politika városi dimenziója az új programozási időszakban - A kohéziós politika vidékfejlesztési intézkedéseket kiegészítő jellege és vidékfejlesztési intézkedésekkel történő összehangolása - A strukturális alapokra vonatkozó rendelet végrehajtása 2007–2013 között: a nemzeti kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei - Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében (vita)
 4.Szavazások órája
  4.1.Az Európai Közösség és Nepál közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás (A6-0071/2009, Paolo Costa) (szavazás
  4.2.A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok (kodifikált szöveg) (A6-0130/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (szavazás)
  4.3.A vámmentességek közösségi rendszere (kodifikált változat) (A6-0129/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (szavazás)
  4.4.Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtés (A6-0119/2009, Sirpa Pietikäinen) (szavazás)
  4.5.Az EU prioritásai az ENSZ Közgyűlésének 64. ülésszakára (A6-0132/2009, Alexander Graf Lambsdorff) (szavazás)
  4.6.Egy évvel Lisszabon után: működésben az EU és Afrika közötti partnerség (A6-0079/2009, Maria Martens) (szavazás)
  4.7.Az MFC-szerződések (A6-0085/2009, Alain Hutchinson) (szavazás)
  4.8.Művészeti tanulmányok az Európai Unióban (A6-0093/2009, Maria Badia i Cutchet) (szavazás)
  4.9.A polgárokkal folytatott aktív párbeszéd Európáról (A6-0107/2009, Gyula Hegyi) (szavazás)
  4.10.Az AKCS-EU közös parlamenti közgyűlés 2008. évi munkája (A6-0081/2009, Thierry Cornillet) (szavazás)
  4.11.Legjobb gyakorlatok a regionális politika terén és a strukturális alapok felhasználásának akadályai (A6-0095/2009, Constanze Angela Krehl) (szavazás)
  4.12.A kohéziós politika vidékfejlesztési intézkedéseket kiegészítő jellege és vidékfejlesztési intézkedésekkel történő összehangolása (A6-0042/2009, Wojciech Roszkowski) (szavazás)
  4.13.Kozmetikai termékek (átdolgozás) (A6-0484/2008, Dagmar Roth-Behrendt) (szavazás)
  4.14.A biocid termékek forgalomba hozatala (A6-0076/2009, Daciana Octavia Sârbu) (szavazás)
  4.15.A dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adók szerkezete és adókulcsai (A6-0121/2009, Zsolt László Becsey) (szavazás)
  4.16.Az EU-ban gyakorolt női nemi szervi csonkítás elleni küzdelem (A6-0054/2009, Cristiana Muscardini)
  4.17.Többnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (A6-0092/2009, Vasco Graça Moura) (szavazás)
  4.18.Zöld könyv a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról folytatott vita állásáról (A6-0083/2009, Lambert van Nistelrooij) (szavazás)
  4.19.A kohéziós politika városi dimenziója az új programozási időszakban (A6-0031/2009, Oldřich Vlasák) (szavazás)
  4.20.A strukturális alapokra vonatkozó rendelet végrehajtása 2007–2013 között: a nemzeti kohéziós stratégiákról és az operatív programokról folytatott tárgyalások eredményei (A6-0108/2009, Miroslav Mikolášik) (szavazás)
  4.21.Európai kezdeményezés a mikrohitel fejlesztésére a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás támogatása érdekében (A6-0041/2009, Zsolt László Becsey) (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 7.Az április 2-i G20 csúcstalálkozó előkészítése - Gordon Brown, az Egyesült Királyság miniszterelnöke és az Európai Tanács tagja részvételével (vita)
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 9.Az EBB és az EBRD 2007. évi jelentése - Az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garancia (vita)
 10.A költségvetési erőforrások felosztására szolgáló gazdálkodási eszköz - A 2007–2013-as pénzügyi keret félidős felülvizsgálata (vita)
 11.A személygépkocsi-ipar jövője (vita)
 12.Az európai légiközlekedési rendszer teljesítménye és fenntarthatósága - A repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok (vita)
 13.A Parlament tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 14.A mobiltelefon-töltők kölcsönös használhatósága (vita)
 15.Közös konzuli utasítások: biometrikus azonosítók és vízumkérelmek (vita)
 16.Új élelmiszerek (vita)
 17.Az ózonréteget lebontó anyagok (átdolgozás) (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 19.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (1014 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
HL kiadás (2171 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat