Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 25. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Závěry Evropské rady (19.–20. březen 2009) (rozprava)
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE). – (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, ukázalo se, že Evropská unie měla ve finanční a hospodářské krizi štěstí a také české předsednictví dosud odvádí dobrou práci.

Rozsah a hlubší příčiny celosvětové finanční a hospodářské krize prokazují, že globální makroekonomická správa finančních trhů a právní rámec, které ji upravují, vyžadují revizi – na vnitrostátní úrovni, v Evropské unii i na celém světě. Je třeba změnit právní předpisy v oblasti dohledu a zlepšit opatření pro krizové řízení. Právní předpisy platné pro finanční sektor by měly hospodářské cykly mírnit a nikoli zhoršovat. Více regulace však nezbytně neznamená lepší regulaci; potřebujeme tu pravou regulaci.

Dramatická krize na mezinárodních finančních trzích a posuny, jež vyvolala, jsou výzvou liberálnímu ekonomickému řádu. Chybná rozhodnutí vlád v oblasti hospodářské a finanční politiky a nepřiměřený finanční dohled vlád a zjevné zhroucení řady bank jsou důvodem, proč požadovat reformovaný finanční systém, nikoli nový hospodářský systém. Nezávislost Evropské centrální banky a její přístup k peněžní stabilitě jsou správné a prokázaly svou cenu.

Máme nyní důkaz toho, jak důležitý je společný trh pro prosperitu a stabilitu v Evropě. Vnitřní trh hraje ústřední úlohu při zkracování doby trvání a zmírňování recese v Evropě. Je třeba, aby členské státy přijaly rychlá, cílená a dočasná opatření na podporu reálné ekonomiky, protože víme, že Evropská unie může vytvářet prosperitu pouze v případě, že bude nadále rozvíjet vnitřní trh, nikoli když bude rozdávat dotace.

Evropská unie proto musí nadále důsledně usilovat o dokončení vnitřního trhu a nabídnout rámec pro fungující hospodářskou soutěž. Je však také jasné, že zkoušku jsme ještě nesložili. Evropská unie se musí pevně držet svých zásad. Nesmíme znovu upadnout do zastaralého uvažování, do protekcionismu, do politiky škatulkování nebo honby za dotacemi. České předsednictví o to usiluje a já doufám, že se na to budeme moci dále spoléhat.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí