Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 25. märts 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

Euroopa Ülemkogu 19.–20. märtsi 2009. aasta kohtumise tulemused (arutelu)
MPphoto
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE). – (DE) Härra juhataja, daamid ja härrad, Euroopa Liidul on finants- ja majanduskriisis olnud õnne ning eesistujariik Tšehhi on samuti teinud seni korralikku tööd.

Ülemaailmse finants- ja majanduskriisi ulatus ja sügavamad põhjused tõendavad, et finantsturgude ülemaailme makromajanduslik juhtimine ja nende suhtes kohaldatavad õiguslikud raamistikud tuleb üle vaadata – riigi tasandil, Euroopa Liidu tasandil ja kogu maailmas. Järelevalvet käsitlevaid õigusakte tuleb muuta ning parandada tuleb kriisijuhtimise ettevaatusabinõusid. Finantssektorit reguleerivate õigusaktide toime peaks olema majandustsükleid pigem leevendav kui teravdav. Suurem reguleeritus ei tähenda siiski ilmtingimata paremat reguleerimist – me vajame õiget reguleerimist.

Dramaatiline kriis rahvusvahelistel finantsturgudel ning sellest tingitud nihked on proovikiviks liberaalsele majanduskorrale. Valitsuste ekslikud otsused majandus- ja finantspoliitika vallas ja nende ebapiisav finantsjärelevalve ning mitmete pankade silmnähtav kokkukukkumine on põhjus, miks nõuda uuendatud finantssüsteemi, mitte uut majandussüsteemi. Euroopa Keskpanga sõltumatus ning selle lähenemisviis rahapoliitilisele stabiilsusele on hea ning on oma väärtust tõestanud.

Meil on samuti tõendeid sellest, kui oluline on ühisturg Euroopa jõukuse ja stabiilsuse jaoks. Ühisturg mängib keskset rolli majanduslanguse kestuse lühendamisel ja selle mõjude summutamisel Euroopas. Liikmesriigid peavad võtma reaalmajanduse toetamiseks kiired, sihipärased ja ajutised meetmed – seda sellepärast, et me teame, et Euroopa Liit suudab luua jõukust siis, kui ta jätkab siseturu arendamist ja mitte siis, kui ta jaotab subsiidiume.

Euroopa Liit peab seetõttu jätkama järjepidevat tööd selle nimel, et kujundada välja ühisturg ja pakkuda raamistikku konkurentsile, mis toimib. Siiski on samuti selge, et eksam ei ole veel sooritatud. Euroopa Liit peab jääma oma põhimõtetele kindlaks. Ei tohi olla mingit tagasilangust vanamoodsasse mõtlemisse, protektsionismi, killustatusse ega võidujooksu subsiidiumide pärast. Eesistujariik Tšehhi seisab selle eest ning ma loodan, et me võime jätkuvalt sellele loota.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika