Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 25 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Временно търговско споразумение с Туркменистан - Временно споразумение с Туркменистан (разискване)
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е общо разискване на тема:

- въпрос, изискващ устен отговор, към Съвета от Jan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini и Eugenijus Maldeikis, от името на групата на социалистите в Европейския парламент, групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, групата на Съюза за Европа на нациите относно Временното търговско споразумение с Туркменистан между Европейския съюз и Туркменистан (O-0024/2009 - B6-0019/2009);

- въпрос, изискващ устен отговор, към Комисията от Jan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini и Eugenijus Maldeikis, от името на групата на социалистите в Европейския парламент, групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи и групата на Съюза за Европа на нациите относно Временното търговско споразумение с Туркменистан между Европейския съюз и Туркменистан (O-0025/2009 - B6-0020/2009);

- доклада (A6-0085/2006) на г-н Caspary, от името на комисията по международна търговия относно предложението за решение на Съвета и Комисията за сключване на временно споразумение за търговия и търговски въпроси между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга (05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)).

 
Правна информация - Политика за поверителност