Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 25. marts 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Interimsaftale om handel med Turkmenistan – Interimsaftale om handel med Turkmenistan (forhandling)
MPphoto
 
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om:

– mundtlig forespørgsel til Rådet af Jan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini og Eugenijus Maldeikis for Den Socialdemokratiske Gruppe, Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater og Gruppen Union for Nationernes Europa om interimsaftale mellem EU og Turkmenistan om handel (O-0024/2009 – B6-0019/2009)

– mundtlig forespørgsel til Kommissionen af Jan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini og Eugenijus Maldeikis for Den Socialdemokratiske Gruppe, Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater og Gruppen Union for Nationernes Europa om interimsaftale mellem EU og Turkmenistan om handel (O-0025/2009 – B6-0020/2009) og

– betænkning (A6-0085/2006) af Daniel Caspary for Udvalget om International Handel om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Turkmenistan på den anden side (05144/1999 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS)).

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik