Märksõnaregister 
 Terviktekst 
Arutelud
Kolmapäev, 25. märts 2009 - Strasbourg EÜT väljaanne

Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga. Kaubandust käsitleva vahelepingu sõlmimine Türkmenistaniga (arutelu)
MPphoto
 
 

  Juhataja. – Järgmine päevakorrapunkt on ühisarutelu järgmistel teemadel:

- suuliselt vastatav küsimus (O-0024/2009), mille esitas(id) Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann fraktsiooni PSE nimel, Daniel Caspary ja Robert Sturdy fraktsiooni PPE-DE nimel, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis fraktsiooni UEN nimel nõukogule: ELi ja Türkmenistani kaubandusalane vaheleping (B6-0019/2009);

- suuliselt vastatav küsimus (O-0025/2009), mille esitas(id) Jan Marinus Wiersma ja Erika Mann fraktsiooni PSE nimel, Daniel Caspary ja Robert Sturdy fraktsiooni PPE-DE nimel, Cristiana Muscardini ja Eugenijus Maldeikis fraktsiooni UEN nimel komisjonile: ELi ja Türkmenistani kaubandusalane vaheleping (B6-0020/2009); ja

- raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus Euroopa Ühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Türkmenistani vahelise kaubandust ja kaubandusega seotud küsimusi käsitleva vahelepingu sõlmimise kohta [05144/1999 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS)] – Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A6-0085/2006).

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika