Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 25. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa - Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (keskustelu)
MPphoto
 
 

  Puhemies.(PT) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu:

- Jan Marinus Wiersman, Erika Mannin, Daniel Casparyn, Robert Sturdyn, Cristiana Muscardinin ja Eugenijus Maldeikisin Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän sekä Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän puolesta neuvostolle laatima suullinen kysymys EU:n ja Turkmenistanin väliaikaisesta kauppasopimuksesta (O-0024/2009 - B6-0019/2009)

- Jan Marinus Wiersman, Erika Mannin, Daniel Casparyn, Robert Sturdyn, Cristiana Muscardinin ja Eugenijus Maldeikisin Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän sekä Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys EU:n ja Turkmenistanin väliaikaisesta kauppasopimuksesta (O-0025/2009 - B6-0020/2009) ja

- jäsen Casparyn kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta laatima mietintö (A6-0085/2006) ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä (05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)).

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö