Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 25 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

Interimsavtal om handel mellan EU och Turkmenistan - Interimsavtal med Turkmenistan (debatt)
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt är en gemensam debatt om

– en muntlig fråga till rådet från Jan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini och Eugenijus Maldeikis, för Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, Gruppen för europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater samt Gruppen Unionen för nationernas Europa, om interimsavtalet om handel mellan EU och Turkmenistan (O-0024/2009 – B6-0019/2009),

– en muntlig fråga till kommissionen från Jan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini och Eugenijus Maldeikis, för Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, Gruppen för europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater samt Gruppen Unionen för nationernas Europa, om interimsavtalet om handel mellan EU och Turkmenistan (O-0025/2009 – B6-0020/2009), och

– betänkandet av Daniel Caspary, för utskottet för internationell handel, om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan (05144/1999 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS)) (A6-0085/2006).

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy