Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0512/2008

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 16
CRE 24/03/2009 - 16

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.5
Обяснение на вота

Приети текстове :


Пълен протокол на разискванията
Сряда, 25 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

4. Обяснениe на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – (EN) Г-жо председател, точно определените външни граници са съществена характеристика на статута на една нация. Всички други функции могат да бъдат прехвърлени на местното самоуправление или да бъдат на практика делегирани на международни асоциации, но държава, която не определя кой може да преминава нейните граници и да се установява на нейната територия, вече не е държава.

Евро-федералистите, включително авторката на този доклад, уважаемата баронеса Ludford, много добре разбират това, и именно по тази причина през последните пет години главните им усилия бяха насочени към хармонизиране на съдебната система и вътрешните работи. Под възхитителното заглавие, което звучи като Министерство на истината в стил Оруел, „областта на свобода, сигурност и справедливост“, те хармонизираха имиграцията и предоставянето на убежище, създадоха европейска прокуратура, паневропейски Висш съдебен съвет, единна система на наказателно правосъдие и дори, в лицето на Европол – обща полиция. Разбира се, от тяхна гледна точка, гледната точка на онези, които искат единна европейска държава, до тук всичко е логично, но аз бих желал те да имат смелостта и да бъдат така любезни да попитат първо хората и да поставят Договора от Лисабон на гласуване. Pactio Olisipiensis censenda es! (Договорът да се подложи на гласуване!)

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – (EN) Г-жо председател, бих желал да помоля председателя на заседанието, въпреки казаното от Martin Schulz, да вземе под внимание това, че ние би трябвало да следваме Волтер и особено поради факта, че аз принадлежа към групата на либералите, искам да кажа следното: дори ако нито на йота не споделям това, което този човек каза, аз смятам, че той има право да изрази своето мнение, както имаха право другите двама. Аз вярвам в равното третиране и ние можем да се справим с едно мнение. Не бива да отнемаме правото на свобода на словото по този въпрос, дори ако аз изобщо не съм съгласен с това, което той каза.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. Благодаря Ви, г-н Alvaro. Ясно показах, че имах намерение да дам думата на г-н Gollnisch, но исках да приключа гласуването.

 
  
  

- Доклад: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – (EN) Г-жо председател, току-що гласувахме за удвояване на капитала на Европейската инвестиционна банка. Заслужава си да спрем и да се запитаме: „За какво служи Европейската инвестиционна банка?“ На теория тя трябва да предостави достъп до нисколихвени заеми на предприятията, които са в затруднение, но кои, всъщност, са получателите на заеми?

През 90-те години на 20 век единственият крупен бенефициер на щедростта на ЕИБ в Обединеното кралство беше компанията British Airways, която съвсем не е малка фирма, функционираща в рамките на ограничени маржове на печалба. Не мога да се въздържа и да не вметна, че през целия този период, British Airways беше също така главният спонсор на кампанията за присъединяването на Великобритания към еврозоната.

Отново се спирам и се питам: какво е предназначението на Европейската инвестиционна банка? Мисля, че отговорът на този въпрос е, че целта на ЕИБ е осигуряването на работни места за собствените й служители. Това е станало част от рекета на Брюксел, този солиден механизъм за събиране на пари от данъкоплатците и разпределянето им сред онези, които са имали късмета да бъдат наети в рамките на системата. Европейският съюз може някога да е бил идеалистичен, или поне идеологически проект, но отдавна вече е станал удобен източник на доходи, което, разбира се, прави толкова невероятно трудно неговото премахване.

 
  
  

- Доклад: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Г-жо председател, бих искал да кажа на г-н Hannan, че Европейската централна банка е също така нещо добро, защото ние нямахме обезценяване на валутата, за разлика от случилото се, за съжаление, с британската лира през последните месеци. Това, може би, е знак, че той трябва да преосмисли позицията си.

Що се отнася до доклада Marinescu, аз съзнателно гласувах за този доклад. Аз вярвам, че функционалните блокове въздушно пространство са правилният отговор за днешните предизвикателства. Този отговор е позакъснял, но добре, че поне вече е налице. Тези блокове предлагат важно предимство при намаляването на броя на самолетите при сепариране в зоните на изчакване и наситеността на трафика по коридорите; те също така ще се отразят положително на околната среда и ще помогнат за поддържането на ниски цени на пътуванията с въздушен транспорт. По тази причина аз мисля, че аеронавигационното обслужване ще свърши добра работа.

 
  
  

- Доклад: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – (DE) Г-жо председател, позволете ми да използвам възможността не само да обясня, че гласувах „за“, но и да поставя въпрос, който е много важен за мен, а именно, въпроса за данъчното облагане на авиационното гориво. Този проблем все още се регулира от Чикагската конвенция от 1944 г. Аз не разбирам защо ние все още трябва да спазваме този регламент и защо Съединените щати ни заставят да правим нещо тук и защо не ни позволяват да променим нещо, което отдавна трябваше да бъде променено, защото е несправедливо бензинът за автомобилите, системите за транспортиране и т.н. да бъдат облагани, а авиационното гориво – не. Това е нарушаване на конкуренцията и ние можем да въведем данък върху авиационното гориво и да постигнем по-добра конкуренция в Съюза на 27-те, поне на един преходен етап.

 
  
  

- Доклад: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE). – (DE) Г-жо Председател, Регламентът за новите храни допринася за хармонизиране на одобрението и използването на тези нови храни и съставки в Европейския съюз. Това е важна стъпка към всеобщо гарантиране на безопасността на храните. Без този регламент ние нямаше да можем да контролираме и да ограничаваме одобренията. В този регламент ние сме гарантирали, че има строги критерии, които служат за защита на потребителя. При предоставянето на одобрения Европейският орган за безопасност на храните взема окончателното решение за безопасността на новите храни, като по такъв начин ни дава хармонизацията в Европа.

В допълнение към съображенията за безопасност, етичните въпроси във връзка с новите храни са също много важни. Това включва въпроса за избягване на тестването върху животни или предотвратяване на използването на храни, произведени от клонирани животни. Затова аз приветствам факта, че тези етични аспекти се вземат под внимание по време на предоставяне на одобрение. Ние поискахме становище от Европейската група по етика в науката и новите технологии да се взема предвид, когато съществуват резерви за етичните аспекти на новите храни.

Аз съм благодарна, че това беше включено и затова можах да гласувам „за“ този доклад в неговата цялост.

 
  
  

- Доклад: Reimer Böge (A6-0110/2009)

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). – (ES) Г-жо председател, възползвайки се от факта, че говорим за бюджета, мисля, че трябва да се подготвим за договаряне на продължаване на подкрепата за въгледобива през следващата година; той е жизненоважен вътрешен източник на енергия.

Казвам това, давайки своевременно предупреждение в подходящ момент, защото едно високопоставено длъжностно лице не на място си позволи да изрази обратното мнение, което се появи в икономическа публикация, а това обърква общественото мнение.

Това съвсем не е така. След 2012 г. ние ще трябва да продължим да подкрепяме въгледобива в моята страна и аз бих желал този факт да бъде отбелязан в доклада за дейността на Парламента. Моля длъжностните лица да се ограничат в прилагането на плана на практика и след това, от 2012 г., инструмента, който ние ще започнем да договаряме със сектора през следващата година.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN). – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, Европейският парламент, в качеството си на бюджетен орган, трябва да направи своята оценка, за да допринесе за прегледа на финансовата рамка за 2007-2013 г.

За целите на тази оценка аз бих искал да помоля докладчика, а също така, което е по-важно, председателството, да хвърлят светлина върху появилото се безпокойство за неплатежоспособност, не зная дали пълна или частична, на допълнителния доброволен пенсионен фонд на членовете на Европейския парламент.

Вярно ли е, че липсват средства и че са направени инвестиции в люксембургски фондове, Бог знае в кои точно? Вярно ли е, че органите, отговорни за фонда, които трябва да бъдат наблюдавани от Европейския парламент, са инвестирали във фондове, които са във същата финансова бъркотия, която се опитваме да оправим?

Надявам се това да не е така, но моето безпокойство е не за моя пенсионен фонд или на другите колеги, моето безпокойство се дължи на факта, че европейските данъкоплатци в бъдеще ще бъдат принудени, посредством Европейския парламент, да изискат допълнителни средства от Европейския съюз за попълването на липси, които трябва да бъдат платени от онези, които са ги създали, и следва да поемат отговорност за това. Ние сме надзорен орган, нека първо да въведем ред в собствения си дом и да разгледаме средствата, платени от Европейския парламент и неговите членове.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Г-жо председател, за мен винаги е удоволствие да съм във Вашето присъствие по време на обяснение на вот. Хората скоро ще започнат да говорят.

Настоящата финансова криза подчерта проблемите, свързани със съществуването на толкова дългосрочна финансова рамка. Кой преди две години можеше да предвиди размера на щетите, които ще бъдат причинени от кредитната криза и нейните последици? Мисля, че този преглед ни дава големи възможности, тук, в Парламента, но изважда наяве и един проблем. Проблемът, всъщност, е създаден от самите нас.

Има една нова индустрия, която днес съществува в Брюксел. Не става дума за производствена индустрия, въпреки че наистина създава някои работни места. Тя се движи от лобисти, особено от неправителствени организации. Това е доста зловеща дейност. На практика тя сама поражда необходимостта за собственото си съществуване. Комисията се консултира с неправителствените организации по дадена тема, те призовават към действие, намират членове на ЕП, които да лобират в подкрепа на този призив, Комисията впоследствие подготвя програма в съответната област и – да, вече се досетихте! – НПО, които са убедили Комисията, че тази програма е нужна, участват в търга, за да осъществяват самата програма. Това е една пропиляна възможност, защото ние можехме да кажем, че няма повече да правим това в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). – (NL) Г-жо председател, докладът на г-н Böge е един голям призив за повече финансиране за Европейския съюз, което, очевидно, не е изненада. Това, което наистина ме притеснява обаче, е, че тук отново имаме работа с доклад, който изрично се позовава на Договора от Лисабон, договор, който стана невалиден след референдума в Ирландия. И така, след като очевидно ирландците първият път не направиха това, което се очакваше от тях, ще гласуват отново през есента. Всеки би си помислил, че Европейският парламент, поне от благоприличие ще изчака присъдата на гласоподавателите преди да одобрява текстове, в които има препратки към Договора от Лисабон. Вчера ние одобрихме друг доклад за активния диалог с гражданите в Европа. Ако наистина искаме този диалог да работи, поне трябва да покажем уважение към присъдата на гласоподавателите.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – (EN) Г-жо председател, аз гласувах против доклада по две причини. Първо, заради необмислените и безразсъдни искания за още финансови средства за разточителните разходи на ЕС, което, разбира се, за Обединеното кралство означава искане за още по-висока нетна годишна вноска, което ще увеличи нашия дефицит.

Втората причина, поради която гласувах против доклада, е презумпцията относно приложението на Договора от Лисабон, без да се взема предвид факта, че този договор не издържа теста на ратификацията, на който беше подложен. Освен това самият Договор от Лисабон постепенно би увеличил разходите чрез добавянето на нови компетенции и нови начинания, като например разточително финансиране на политики в областта на космоса, които ще попаднат в обсега му, както и други политики, свързани с изменението на климата. Ето по тези причини, аз гласувах против.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – (EN) Г-жо председател, аз приветствам този преглед на финансовата рамка, въпреки че бях разочарована от това, че изменението, което призоваваше за радикална реформа на Общата селскостопанска политика, не получи одобрение при гласуването днес. Аз смятам, че съществува неотложна нужда от реформа на финансовата система на ЕС и наистина е жалко, че много от финансовите потоци са стари и историческите ангажименти са с много малка добавена стойност.

Ние не подреждаме по важност новите проблеми, които нямат достатъчно ресурси. Ние се нуждаем от неотложно финансиране на енергетиката и програмите за изменението на климата, както и от значителни инвестиции в зелени технологии. Най-голямо безпокойство у мен обаче предизвиква функция 4, която от години хронично се финансира недостатъчно. Европейският съюз се стреми да бъде участник от световно значение, но това напълно се подкопава от липсата на ресурси за постигането на тези цели. Моята загриженост също така е продиктувана от политиката на наемане на външни изпълнители по всички програми с външно финансиране. Като резултат това има пагубен ефект върху ролята на ЕС като участник от световно значение в развиващите се страни. Независимо от това, аз подкрепих този преглед.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0141/2009 (СИП – държавите от Карифорум)

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Г-жо председател, аз искам да коментирам изменение 9 към резолюцията за КАРИФОРУМ и всъщност изменение 4 към резолюцията за Кот д’Ивоар. То се появява в следващите шест резолюции.

Изменението призовава за незабавно постепенно премахване на експортните субсидии. Аз не мога да подкрепя това изменение, тъй като нашата политика в ЕС е да ги премахнем постепенно до 2013 г. В настоящия момент Комисията увеличава възстановяванията при износ в сектора на млекопроизводството, защото цените на млякото на световните пазари са паднали под себестойността му.

Изменението също така посочва, че експортните субсидии на ЕС са сериозна пречка за производителите от АКТБ в животновъдството и в сектора на млекопроизводството.

Всички ние знаем, че това е прекалено. Всъщност, ако ние незабавно започнем постепенно да премахваме всички видове експортни субсидии, ще погубим нашата собствена млекопреработвателна промишленост и безопасността на храните в този сектор и аз сериозно задавам въпроса дали това е, което Парламентът наистина иска да направи.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Г-жо председател, преди да започна, ако ми позволите, бих искал да отправя своите почитания към предишния оратор, Jim Allister. Може би не винаги съм съгласен с неговите възгледи, когато се опитва да ги наложи, но трябва да кажа, че ако аз бях гласоподавател от Северна Ирландия, вероятно бих казал, че няма по-добър приятел на Северна Ирландия от Jim Allister в тази зала.

Що се отнася до настоящото гласуване по повод на споразумението между ЕС и КАРИФОРУМ, смятам, че трябва да признаем, че въпреки че имаше много поводи за загриженост относно това партньорство с оглед на това, че ЕС проявява доста агресивност в опитите да отвори своите пазари, в същото време, ЕС поставя краен срок за либерализация и кара много от карибските страни да признаят, че трябва да търсят начини за диверсификация. От много време те разчитат на вината на британските или други бивши колонизатори, за да се радват на преференциално отношение при вноса на банани и захар.

Вие не можете да продължавате да бъдете така да се каже „десертни икономики“, ако искате да сте конкурентоспособни в глобализирания дигитален свят и аз приветствам този аспект на Споразумението за икономическо партньорство.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – (EN) Г-жо председател, аз гласувах „за“ резолюцията за Споразумението за икономическо партньорство (СИП), защото само посредством равноправно партньорство ние можем да помогнем на другите страни да почувстват ползите от икономическия напредък. Аз приветствам уверенията на нашия нов член на Комисията, г-жа Кати Аштън, с които тя целеше да разсее страховете на много хора по отношение на СИП. Тя заслужава да бъде поздравена за намирането на консенсус по този въпрос.

Тази резолюция предлага много неща, които преодоляват негативните разпоредби на оригиналния текст. Клаузите относно правата на интелектуална собственост ще направят достъпа до генерични лекарства по-лесен и по-безопасен и предложението държавите сами да избират темпа си на развитие, ще предотврати внезапната вредна либерализация.

Европа трябва също така да започне партньорство с държавите от АКТБ, при положение, че не заплашва да доведе тези държави до интелектуално, социално и икономическо обедняване. Неотдавнашната мисия на АКТБ в Гайана показа, че търговията, ако се използва за добри цели, може да има забележително силен ефект, но търговските споразумения трябва да бъдат честни, да предполагат открит диалог и да се основават на взаимно уважение.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0148/2009 (СИП – Кот д’Ивоар)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Г-жо председател, както в случаите с повечето от другите споразумения за икономическо партньорство, съществуваше голяма доза загриженост относно подхода на ЕС към асиметричното отваряне на пазарите. Специално в случая с Кот д’Ивоар, безпокойството беше предизвикано от факта, че, в действителност, нямаше стабилно правителство в страната и не беше ясно дали може да се договаряме със страна, която е в подобно положение.

Но, отново, трябва да признаем, че предимството на споразуменията за икономическо партньорство е, че за първи път съществува възможност да се изслушат потребителите и предприемачите от тези страни, вместо да се изслушват правителствата. И когато говорим с предприемачи в много от тези страни, те казват: дайте ни достъп до стоките и услугите, с които в момента се ползвате в страните от Севера и Запада, така че ние да можем да създадем богатство, да създадем работни места и в дългосрочен план ние вече няма да бъдем зависими от помощта ви.

Само чрез подпомагане на предприемачите – създателите на богатство в тези държави, ние ще можем да извадим тези страни от бедността им в дългосрочен план.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0143/2009 (СИП- държавите от Тихоокеанския регион)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – (EN) Г-жо председател, съжалявам, че с нашите обяснения на вот не Ви даваме възможност да обядвате.

В качеството си на председател на комисията по политически въпроси към Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, аз имах доста обсъждания с много от тези малки, периферни и изключително отдалечени държави в южната част на Тихоокеанския регион. Те не се радват на изобилие от природни богатства и, разбира се, са твърде отдалечени и недостъпни, което означава, че е много важно да улесним достъпа на техните продукти до нашите пазари, както и да позволим нашите собствени продукти да им помогнат да развият собствените си пазари на място. Ние трябва да вземем предвид техния уникален географски статус и да приложим мерки, които да облекчат тяхното положение, и да им помогнем по пътя на икономическото развитие, за да могат да постигнат просперитета, на който се радваме ние.

Има много благоприятни точки в тези споразумения за икономическо партньорство и аз съм щастлив, че имах възможността да гласувам „за“ този доклад.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0142/2009 (СИП - Гана)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Г-жо председател, относно споразумението с Гана, бих искал да кажа, че има един важен въпрос, който доста често се оспорва, особено от страна на социалистите в Парламента, който се отнася за това, че ние не трябва да подкрепим намаляването на вносните мита в много от тези страни.

Ако вземем за пример Гана, ще видим, че тази страна произвежда само 30-35 % от ориза, който консумира нейното население. Ако продължаваме да подкрепяме вносните мита на ориза, това означава, че всъщност казваме на изключително бедните хора там: ще плащате повече за храната си и ще плащате повече за лекарствата си.

Смятам, че е недопустимо социалистите в този Парламент да продължават да подкрепят вносните мита, които правят бедните хора дори по-бедни. Те трябва да подкрепят отварянето на пазарите и да гарантират подкрепата на предприемачите, както и на бедните граждани.

 
  
  

- Доклад: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – (EN) Г-жо председател, аз искам да подкрепя доклада Mitchell, по-конкретно в частта, където докладчикът посочва необходимостта за по-тясно сътрудничество между двете банки с цел да се избегне припокриването на тяхната дейност. По-специално обаче искам да приветствам увеличаването на кредитирането на малките и средните предприятия с 50 %. Сумата от 5 милиарда EUR, която беше първоначално обявена, сега вече е 7,5 милиарда EUR за всяка година за период от четири години. ЕИБ даде сигнал, че на разположение са повече финансови средства.

Това е добра новина за малките и средните предприятия в Ирландия, защото ние можем да очакваме инвестиции в малките и средните предприятия от 300 милиона EUR през следващите няколко седмици. От критична важност е тези пари да стигнат до малките и средните предприятия (това беше споменато от един от ораторите преди мен) и то колкото се може по-скоро, защото те едва оцеляват и много от тях не могат да чакат.

 
  
  

- Предложение за резолюция: RC-B6-0152/2009 (Бъдещето на автомобилната индустрия)

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – (EN) Г-жо председател, аз работих много по въпросите на автомобилната индустрия, когато имах щастието да бъда докладчик в сянка по доклада Sacconi относно емисиите на CO2 от автомобилите, което ме убеди повече от всичко в огромната стратегическа и търговска стойност, която автомобилната индустрия ни предлага в Европа. Казвам това най-вече поради факта, че представлявам Североизточна Англия, където се намира огромният завод на „Nissan“ във Вашингтон, в „Tyne and Wear“, най-продуктивният и рентабилен автомобилен завод в Европа.

През последното десетилетие обаче автомобилната индустрия беше обременена с много допълнителни правила, регламенти и тежести точно от това място. Има известна ирония във факта, че виждаме Комисията опечалена във връзка с ужасното финансово състояние, в което се намира тази индустрия. Независимо от това, аз не вярвам, че протекционизмът е решението, не на последно място, защото ще има много други отрасли, които ще се наредят на опашка за финансова помощ от данъкоплатеца.

По-конкретно, искам да спомена позорните действия на президента Саркози във Франция, който предостави държавна помощ на собствените си производители при категоричното уверение, че ще оттеглят производството си от другите държави-членки. Това е страшен път към протекционизъм, който в крайна сметка няма да помогне на никого в Европа.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Г-жо председател, както виждате, моите колеги завиждат на нашите отношения, поради което те се държаха като наши придружители днес следобед. Надявам се, че моите думи ще получат Вашето одобрение.

Ние всички знаем, че автомобилната индустрия изпитва сериозни финансови затруднения. Те се отчитат ежедневно от всичките ни национални вестници. В региона, който аз представлявам, има голям завод на Toyota в Burnaston в Derby, където бяха приложени различни мерки, съобразени с финансовата среда. В Daventry, прекрасния нов избирателен район в Обединеното кралство, се намира заводът McClaren, който произвежда прецизни двигатели за Формула 1 и където работят повече от 600 души.

Следователно ние всички тук познаваме или представляваме някаква част от автомобилната индустрия и знаем за съществуващите финансови проблеми. Ние обаче успяхме да ги задълбочим тук като приемахме регламент след регламент в добрите времена, без да се замислим, че могат да дойдат и по-трудни времена. Автомобилната индустрия не може да се справи с регламентите, които сме й наложили.

Благодаря ви за допълнителното време. Зная, че думите ми в началото може би са ми отнели няколко секунди.

 
  
MPphoto
 

  Председател. И успяхте да споменете Daventry, все пак. Мисля, че Вие и двамата Ви колеги може би ми дължите един обяд заради това.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – (EN) Г-жо председател, моите двама колеги и аз с удоволствие ще почерпим с обяд Вас и колегите, които седят от двете Ви страни, въпреки че аз не съм сигурен, че Вие ще се радвате на нашата компания повече, отколкото се радвате на нашите изказвания.

Ние всички знаем за сериозното положение, в което се намират много отрасли в този момент, когато се опитват да си осигурят кредити. Има много жизнеспособни предприятия, които преди кредитната криза, щяха да имат фантастични печалби. Наистина, всичко се свежда до достъпността на кредитите, а не до сериозни проблеми на бизнес моделите им. От друга страна, има много фирми, които от много години са на прага на фалита, но са били поддържани от държавна помощ или са отчитали загуби.

Да вземем Америка за пример, където дадоха помощи на някои от най-нерентабилните си производители, производители, които не са отчели новите обстоятелства. Нека ние да направим така, че да не повтаряме тези грешки и да предоставяме държавна помощ или каквато и да е помощ на дружества, които нямат дългосрочни перспективи за жизнеспособност. Разбира се, ние трябва да гарантираме жизнеспособни работни места в дългосрочен план, но нека не поддържаме фалиращи дружества.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - (EN) Г-жо председател, няма да бъде изненада за Вас това, че аз подкрепих доклада за бъдещето на автомобилната индустрия, индустрия, която понякога е злепоставяна от някои, но за мен тя е изключително важен производствен сектор в региони като моя, West Midlands.

Тя представлява 20 % от производството в Европа. Индустрията е модел според мен за начина, по който един сектор може да се самотрансформира, както аз самата се убедих по време на неотдавнашното ми посещение в завода в Castle Bromwich, където бях наистина впечатлена от далновидността на профсъюзите и тяхното партньорство с ръководството, за да се гарантират непрекъснатите изследвания и разработването на екологични автомобили.

Аз също така призовавах Комисията да одобри подкрепата на правителството на Обединеното кралство за автомобилната индустрия и приветствам факта, че това се случи. Но ние също така се нуждаем от по-добро регулиране и по-добри принципи за бъдещо законодателство на ЕС, когато става въпрос за моторни превозни средства.

Нашият подход към индустрията по време на този икономически спад трябва да бъде цялостен. Частите на автомобилите са също толкова важни, както и самата автомобилната индустрия, така че бъдещето на веригата на доставките също трябва да бъде гарантирано. Миналата седмица посетих завода за автомобилни гуми Michelin в Stoke и отново бях впечатлена от финансирането на изследванията и разработките, както и от усилията за подобряване на ефективността на автомобилните гуми с оглед на тяхната екологична и социална устойчивост. Няма особен смисъл да се защитават най-големите предприятия, ако не се гарантира достатъчно подкрепа за малките предприятия по веригата на доставките.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Sarah Ludford (A6-0143/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), в писмена форма. – (FR) Аз гласувах в подкрепа на препоръката, представена от члена на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа от Обединеното кралство, баронеса Ludford, относно Общи консулски инструкции: въвеждане на биометрични данни и заявления за визи.

Това споразумение на второ четене ни дава възможност да потвърдим нашата воля да въведем биометрични данни в европейската визова информационна система. Благодарение на Общите консулски инструкции ние най-после имаме гаранции, че всички държави-членки ще издават визи за граждани на повече от 100 държави въз основа на сходни критерии и характеристики.

Ето защо този текст има заслугата, че въвежда основни мерки за защита на европейските граждани, както и разпоредби, гарантиращи зачитането на частния живот и личните данни на граждани на трети страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) Биометричните данни могат да направят паспортите и документите за пътуване по-трудни за фалшифициране и по този начин да помогнат в борбата с организираната престъпност и нелегалната имиграция. Това обаче е възможно само ако биометричните данни са записани правилно. Все още има някои проблеми в това отношение. Хакери се хвалят в интернет колко е лесно да се фалшифицират пръстовите отпечатъци върху германските регистрационни формуляри и изтъкват, че ако картите за самоличност се сведат до формата на кредитни карти, снимките могат да бъдат дигитално изработени, което ще затрудни много разчитането на биометричните данни. Лесно биха възникнали съмнения около технологията. При всички случаи трябва да бъде гарантирана защитата на данните на обикновените граждани при употребата на биометрични данни. В този смисъл аз съм съгласен с този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) След като внимателно проучих препоръката за второ четене относно биометричните данни и заявленията за визи във връзка с Общите консулски инструкции, аз реших да гласувам „за“. И наистина, аз вярвам, че целите на доклада на г-жа Ludford, а именно улесняването на организацията, приемането и обработването на заявленията за виза са наистина похвални.

 
  
  

- Доклад: Esko Seppänen (A6-0109/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз не съм в състояние напълно да подкрепя доклада на г-н Seppänen относно предоставянето на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка в случай на загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Общността, но не възнамерявам и да гласувам „против“. Ето защо, реших да се въздържа.

 
  
  

- Доклад: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), в писмена форма. – (EN) Въпреки, че Малта и Гозо в териториално отношение са най-малките държави в ЕС, те контролират обширно въздушно пространство. Аз мисля, че е важно да се подобрим функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система. Както посочи комисията по транспорта и туризма, идеята е, че най-ефективният и най-полезен начин за създаване на единно европейско небе е чрез подхода отгоре надолу. Тъй като досега обаче не е било възможно да се осигури политическо одобрение за такъв подход, целта сега трябва да бъде ускоряването на процесите, инициирани на базата на подхода отдолу нагоре.

Ние трябва да гарантираме, че заплануваната реформа на Евроконтрол ще бъде проведена преди влизането в сила на настоящия регламент. Също така, следва да бъдат положени усилия за създаването на единно европейско небе успоредно с фазата на развитие на проекта за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR).

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Аз подкрепям доклада на г-н Marinescu, защото политиката за разширяване на ЕС, заедно с активното провеждане на европейската политика на добросъседство, разшириха европейския авиационен пазар до 37 държави.

Разширяването на единния авиационен пазар превръща ЕС във участник от световно значение Инициативата за единно европейско небе (SES) бе лансирана през 2000 г. и постави управлението на въздушния транспорт в рамките на общата транспортна политика. Конкурентоспособността на индустрията на европейския въздушен транспорт се нуждае от подход, насочен към цялата система: обща визия, цели и технологии в рамките на общата транспортна политика, основаващи се на солидна регулаторна рамка.

Във връзка с това Комисията представи пакет от предложения, като някои техни елементи обаче могат да бъдат подобрени, като например, гарантиране на функционалната независимост на националните органи за надзор и засилен ангажимент от всички участници. Сътрудничеството на политическо, социално и техническо равнище е от съществено значение за постигане на целите на единното европейско небе.

Съгласен съм с докладчика за това, че Комисията следва да съсредоточи своето внимание основно върху определянето на количествено изразими, постижими цели на равнището на Общността. Тези цели следва да бъдат фокусирани върху всички чувствителни области като безопасността, околната среда, капацитета и разходната ефективност.

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), в писмена форма. – (FR) Аз гласувах „за“ доклада относно функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система, представен от нашия колега от Румъния г-н Marinescu.

Този текст е част от пакета „Единно небе II“ и има за цел да подобри функционирането на европейската авиационна система.

Той дава възможност да се отговори на няколко проблема: екологични проблеми, чрез прилагането на мерки, позволяващи намаляването на емисиите на CO2, функционални проблеми, тъй като той цели рационализирането на въздушното движение посредством увеличаване на капацитета и оптимално планиране на въздушните трасета и, последно, проблеми, свързани с безопасността на европейските граждани, посредством призив за сътрудничество и координиране между различните участници.

Като продължение на „Единно небе I“ този доклад има предимството, че представя динамична визия на съществуващите предизвикателства чрез предлагане на дългосрочни решения за ефективно модифициране на авиационния сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), в писмена форма. – (RO) Аз гласувах „за“ доклада на моя колега Marian-Jean Marinescu, тъй като този законодателен пакет има за цел да подобри функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система. По-ефективен регламент означава по-кратки полети, по-малко закъснения и по-ниска консумация на гориво.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), в писмена форма. – (DE) Аз гласувам „за“ доклада относно функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система. Управлението на въздушното движение бе включено в общата транспортна политика от 2004 г. въз основа на Регламента за единното европейско небе. След разширяването, европейският авиационен пазар обхвана 37 държави и превърна ЕС във участник от световно значение. Ето защо, за да се отрази всичко това, беше необходимо неотложно осъвременяване.

Един от основните елементи на единното европейско небе е създаването на функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП) въз основа на потоците на въздушно движение, а не в зависимост от националните граници. Би трябвало да е възможно да се намалят съществуващите 60 блока и центрове за контрол до около 15 – 20.

Това не само отговаря на концепцията за обща Европа, но също така пести време, пари и гориво. В миналото всеки полет беше средно с 49 км по-дълъг от необходимото поради фрагментирането на въздушното пространство. Комисията очаква спестявания между 7 и 12 % от емисиите на CO2. Функционалните блокове въздушно пространство са от съществено значение, защото те позволяват системите за контрол на въздушното пространство на няколко държави-членки да бъдат включени в една европейска транспортна система. Един ФБВП координатор също така трябва да бъде въведен заедно с координаторите в рамките на Трансевропейската мрежа за транспорт (TEN).

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз подкрепям признанието, че ефективността на полетите трябва да се подобри и че закъсненията при въздушното движение трябва да се свалят до минимум и това признание се съдържаше в доклада. Приветствам поставянето на целеви равнища на изпълнение на въздушния транспорт, което ще осигури по ефективна авиационна мрежа, която ще осигури екологичен и икономически напредък.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), в писмена форма. – (RO) Аз гласувах „за“ доклада, подготвен от моя колега Marian-Jean Marinescu, насочен към подобряване на функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система.

Благодарене на инициативата за единно европейско небе, единният авиационен пазар се разрасна и разви през последните години. Въпреки това е отбелязан незначителен напредък в цялостната ефикасност на проектирането и използването на европейската трасова структура и в резултат на това ползвателите на въздушното пространство и пътниците заплащат излишни разходи.

Приветствам предложенията на Комисията, които целят включването на обвързващи целеви равнища на изпълнение, свързани с функционирането, за доставчиците на аеронавигационно обслужване, функция за управление на европейската мрежа, за да се гарантира съгласуваност между националните мрежи и сроковете, поставени на държавите-членки за подобряване на изпълнението.

Поздравявам Marian-Jean Marinescu за изготвянето на този доклад.

Приветствам предложенията на докладчика за инициатива за цялостен системен подход в областта на безопасността, за поддържане на безопасността и устойчивостта на въздушния транспорт.

Подкрепям инициативата на докладчика, която предвижда пълна прозрачност на таксите. Определените разходи следва да съответстват на критериите за сближаване, които се основават на схемата за отчитане на подобряването на изпълнението.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Аз гласувах „за“ доклада на г-н Marinescu относно функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система.

Споделям мнението на докладчика за необходимостта от преразглеждане на законодателната рамка на инициативата единно европейско небе, защото, откакто беше лансирана през 2000 г., тя изглежда не e дала очакваните резултати. По-конкретно, имам предвид подобряване на ефективността на полетите, намаляване на разходите и премахване на раздробяването, както и на общите недостатъци, които все още съществуват в системата на въздушния транспорт. Тези недостатъци, за съжаление, са причина за високи разходи по отношение на пари, време и разход на гориво за ползвателите на единно европейско небе.

Също така вярвам, че трябва да насърчим преразглеждането на законодателството в съответствие с предложенията на Комисията, които имат за цел, наред с другите неща, постигане на независимост на националните органи за надзор; хармонизиране на изискванията за безопасност, създаване на единен европейски район за полетна информация и не на последно място, засилен ангажимент от страна на социалните партньори при прилагането на системния подход. Казвам това, защото според мен само с постигането на широк консенсус на базово равнище ще успеем да преодолеем техническите и политически трудности, за да постигнем амбициозните цели на тази инициатива.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), в писмена форма. – (SV) Докладът подчертава, че една интегрирана система ще допринесе за увеличаването на безопасността и за ефективното използване на въздушното пространство и следователно ще намали времето за изчакване. В същото време системата се основава на предположението, че въздушното движение непрекъснато ще се увеличава, но въпреки това аз гласувам „за“ този доклад, тъй като положителните му страни надделяват над отрицателните. Ние, от групата на Зелените/Европейски свободен алианс ще предприемем активни мерки срещу въздушните потоци чрез други средства, като например, посредством предложения за въвеждане на различни екологични и транспортни такси.

 
  
  

- Доклад: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), в писмена форма. – (CS) Единното европейско небе е опит от страна на европейските държави да подобрят капацитета на въздушното пространство за въздушното движение на гражданската авиация. През 2000 г. беше направен първият опит за създаване на отделни функционални блокове въздушно пространство, които да бъдат съвместно контролирани. Чешката република се присъедини към Конвенцията за управление на въздушния трафик на средна височина и тогава аз бях докладчик по тази конвенцията в чешкия парламент. В качеството си на докладчик, в един от докладите си г-н Marinescu твърди, че тези договори не са изпълнили целите си. Договорът, по който аз бях докладчик, беше отменен със съгласието на различните страни на основание на неговата неактуалност. В рамките на Шестата рамкова програма беше стартирана обширна програма за създаването на система за въздушен контрол, която обхваща цяла Европа, под названието SESAR и резултатите от този проект трябва да бъдат въведени в действие постепенно, като се започне през 2014 г. Ето защо докладите, които се отнасят до инициативата „единно европейско небе“ следват същия график. Освен към натиска да се либерализират услугите във въпросната област (въздушния транспорт), групата Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица е критично настроена към факта, че в докладите се дава предимство на функционалната рентабилност пред безопасността.

Ние също така не сме съгласни с това, че се поставя акцент най-вече върху ръководителите на въздушното движение, а знаем, че промените ще засегнат всички заети в контрола на въздушното движение. Най-накрая, е необходимо да се проведат широки консултации с представители на служителите преди промените.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), в писмена форма. – (DE) Аз гласувам „за“ доклада за летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване.

Управлението на въздушното движение е част от общата транспортна политика от 2004 г. на основата на Регламента за единно европейско небе. След разширяването, европейският авиационен пазар се разшири до 37 държави и превърна ЕС във участник от световно значение. Беше необходимо неотложно осъвременяване, което да отрази тези промени.

Вторият доклад от този пакет разширява обхвата чрез хармонизиране на контрола на летищата и техните оператори. Австрийските летища също попадат в обхвата на тези правила.

Положителен факт, особено по време на икономическа криза, е че редица от предложените изменения в Парламента позволяват авансови плащания за инфраструктурни инвестиции, макар да съществуват други източници на инвестиции в допълнение към потребителските такси, като това става при строго определени условия. Това значително ще ни помогне през периода на преодоляване на тази икономическа криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-жо председател, госпожи и господа, подкрепям доклада на г-н Marinescu за летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, тъй като той съответства на по-широката рамка на инициативата за единно европейско небе, която аз вече подкрепих.

Съгласен съм с докладчика за това, че, за да се справим с бъдещите предизвикателства на авиационния пазар, най-вече в областта на безопасността, трябва да се въведе система от хармонизирани правила на европейско равнище. В момента съществуват многобройни различия между държавните процедури по безопасност, които е желателно да бъдат преодолени, като се имат предвид предложенията на Комисията, по-специално, онези предложения, които се отнасят до отговорностите на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), която определено е важен инструмент за подобряване на безопасността на въздушния транспорт в Европа.

Аз обаче бих искал да се присъединя към г-н Marinescu, който изтъква, че е необходимо да се осигури пропорционалност чрез гарантиране на използването на налични местни знания и опит, а също така да се гарантира сътрудничеството между Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) и Евроконтрол, за да се избегне излишната бюрокрация и неефективното дублиране на задачи и отговорности.

 
  
  

- Доклад: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Аз подкрепям предложението на Комисията за изменение на Регламент (EО) № 258/97 относно нови храни и нови хранителни съставки с оглед на опростяване и централизиране на процедурите за разрешаване на нови храни и за пускането им на пазара.

Въвеждането на новия регламент ще защити потребителите чрез постигане на високо равнище на безопасност на храните, защита на околната среда и на здравето на животните, като през цялото време се съблюдава принципът за предохранителните мерки, предвиден в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните.

Предложението на Комисията цели да направи процедурата на разрешаване по-ефективна и по-прозрачна и да се прилага по-добре. Това ще допринесе за по-добро прилагане на Регламента и ще предостави на потребителите повече права и повече възможности, тъй като ще имат на разположение повече информация.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. – (PT) Аз гласувах „за“ законодателната резолюция на Европейския парламент относно предложението за регламент на Европейския съвет и на Съвета за новите храни, тъй като тя опростява процедурите за разрешаване на нови храни и за пускането им на пазара. Тя също така прави процедурата на разрешаване по-ефективна и прозрачна, като по този начин потребителите получават повече възможности да направят информиран избор.

Трябва да се подчертае, че новите храни трябва да се пускат на пазара само ако са безопасни за потребителите и не ги заблуждават. Освен това, когато новите храни трябва да заместят друга храна, те не бива да бъдат по-неблагоприятни за потребителя по отношение на хранителните им качества.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Ние гласувахме „за“ този доклад, тъй като той представя положително отношение към проблема и не се подведе по най-лошите предложения на десните, които се опитваха да настояват за въвеждането на генетично модифицирани организми.

Както ние твърдяхме в комисията по земеделие и развитие на селските райони, генетично модифицираните организми трябва да бъдат изключени и новите храни не трябва да представляват риск за здравето или да заблуждават потребителите. Също така, когато се използват като заместители на други храни, те не бива да бъдат по-неблагоприятни за потребителя по отношение на хранителните им качества.

Според докладчика целите на новия Регламент за нови храни са постигането на високо равнище на безопасност на храните, защита на потребителите, защита на околната среда и на здравето на животните, като през цялото време се съблюдава принципът за предохранителните мерки, предвиден в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните. Всички други цели са от второстепенно значение.

Освен това новите храни не бива да застрашават или да заблуждават потребителите. Когато новите храни трябва да заместят друга храна, новите храни не бива да бъдат по-неблагоприятни за потребителя по отношение на хранителните им качества.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), в писмена форма. – (DE) Аз гласувам „за“ доклада на Kartika Tamara Liotard за по-голяма безопасност на новите храни.

Ние имаме нужда от по-строги изисквания за разрешаването на новите храни, като например продукти от клонирано месо и използването на нанотехнологии.

Терминът „нови храни“ сега включва различни храни, произведени с използването на нови методи, които понастоящем са представени на малки сегменти от европейския пазар, ако изобщо са представени, както и храни просто непознати на европейските потребители. Те обаче също така включват продукти от клонирани животни, като дългосрочните последици от консумацията на такива продукти са проучени в много малка степен до момента. Над 100 заявления за разрешения на нови храни са постъпили от 1997 г. насам и над 20 са получили разрешения.

Аз подкрепям идеята за отделен регламент за продукти, произведени от клонирано месо, и за прекратяване на издаването на нови разрешения докато той влезе в сила. Храни, съдържащи наноматериали, трябва да бъдат забранени докато се открие метод за оценка, който е безопасен и предполага хуманно отношение към животните. Ако такива продукти са пуснати на пазара, те трябва да бъдат етикетирани така, че пълната информация за техния произход веднага да привлича вниманието на потребителя.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) Досега трябва да е станало ясно за всички, че документите, които се представят за процедурите за разрешения, са често украсени и че няма данни за негативни последици в дългосрочен план. Напоследък, когато научаваме за активните и последователни опити, които явно се правят за изграждането на генен монопол за генетично модифицирани сортови семена, това трябва да бъде предупредителен сигнал, че става въпрос за клонирано месо.

Във всички случаи, последиците от консумацията на клонирано месо, включително взаимодействието с генетично модифицирания фураж или пестицидите, не могат да бъдат предвидени. Освен това клонирането на животни би трябвало да бъде несъвместимо със законодателството на ЕС за хуманното отношение към животните. Като цяло клонирането на животни за целите на производството на храни, трябва да се отхвърли, но то се използва следователно трябва да има съответно етикетиране, така че гражданите да бъдат свободни да решават. По тези причини аз гласувах в подкрепа на доклада Liotard.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах в подкрепа на предложението на г-н Liotard’s относно новите храни. Съгласен съм с неговото твърдение, че трябва да се гарантира високо равнище на безопасност на храните, защита на здравето на животните и защита на околната среда, като винаги се взема предвид принципът за предохранителните мерки. Също така настоявам, че новите храни не трябва да застрашават живота на потребителите, нито да ги заблуждават, защото здравето и защитата на гражданите ще бъдат поставени под сериозна опасност.

 
  
  

- Доклад: Johannes Blokland (A6-0045/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Ако Монреалският протокол, който влезе в сила преди 20 г. и беше подписан от 193 страни, не беше забранил продуктите, допринасящи за намаляването на озоновия слой, планетата щеше да бъде изправена пред катастрофа.

Основните вещества, на които се отдава разрушаването на атмосферния озон са халогенираните въглеводороди, химикали, създадени през 1928 г. като хладилни агенти. През 80-те години на 20 в., когато дупката в озоновия слой беше открита, учените установиха, че тези химически съединения, на практика неактивни на нивото на земната повърхност, могат да взаимодействат с молекулите на озона в атмосферата, като по този начин разрушават слоя, който служи като защитен екран от опасните ултравиолетови лъчи. С цел да се противодейства на това, през 1987 г. беше подписан Монреалският протокол, който влезе в сила две години по-късно.

Едно нещо е сигурно: ние направихме всичко, за да стане нашият въздух невъзможен за дишане. Напредъкът играеше важна роля на този етап, като ни осигуряваше редица стоки и услуги, които през последните няколко десетилетия допринесоха за непрекъснатото влошаване на състоянието на климата. Парниковият ефект, дупката в озоновия слой, резките промени на климата са само няколко от явленията, които трябва да станат център на нашето внимание възможно най-скоро, тъй като те представят нашите съграждани и бъдещето на децата в Европа. Ето защо, аз съм „за“.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. – (LT) Тъй като основните цели на настоящото преразглеждане са да се опрости и преработи Регламента чрез нова редакция, като в същото време се намалят ненужните административни тежести в съответствие с ангажираността на Комисията към по-добро регулиране; да се осигури съответствие с измененията в Монреалския протокол от 2007 г. и да се осигури, че бъдещите предизвикателства ще бъдат решени с целта да се осигури навременното възстановяване на озоновия слой и да се избегнат неблагоприятните влияния върху здравето на човека и върху екосистемите, аз гласувах в подкрепа на този законодателен акт.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. – (PT) Аз гласувах в подкрепа на законодателната резолюция на Европейския парламент относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой. Този преработен регламент е основен инструмент на Общността, който осигурява съответствие с Монреалския протокол за вещества, които разрушават озоновия слой. Той не само осигурява по-добра защита от разрушителния ефект на ултравиолетовата радиация, но и намаляване на парниковия ефект. Европейският съюз трябва да продължи да играе водеща роля в света в тази област, както правеше това до сега.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), в писмена форма. – (DE) Аз гласувам в подкрепа на доклада относно вещества, които разрушават озоновия слой.

Това е преработка на Регламента относно веществата, които разрушават озоновия слой, който е основният инструмент на ЕС за транспониране на Монреалския протокол, изискващ отстраняването на веществата, които разрушават озоновия слой. Основната цел е да се осигури съответствие с разпоредбите на протокола от 2007 г., като по този начин се гарантира, че озоновият слой може да се възстанови и могат да се избегнат неблагоприятните влияния върху здравето на човека и върху екосистемите.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Blokland относно веществата, които разрушават озоновия слой. Аз съм съгласен с целите на проекта за законодателна резолюция относно защитата на стратосферния озонов слой, но също така и избягването на изменението на климата, понеже забраняваните вещества притежават не само значителен озоноразрушаващ потенциал (ОРП), но и потенциал за глобално затопляне (ПГЗ).

Освен това аз подкрепям внесените изменения, които целят да подобрят Регламента с оглед на решаването на проблемите, така че ЕС да може да си постави по-амбициозни цели и да поеме водеща роля в света.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), в писмена форма. – (RO) Аз гласувах в подкрепа на проекта за законодателна резолюция на Европейския парламент относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) (COM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD)), защото смятам, че емисиите от озоноразрушаващи вещества трябва да бъдат намалени или дори спрени, за да се даде възможност на живота на земята да се развива в нормални условия. С предприемането на такива действия ние изпълняваме нашия дълг както към днешното, така и към бъдещите поколения.

 
  
  

- Доклад: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Без да поставям под съмнение необходимостта да се гарантира това, че финансовите средства на Общността се използват целесъобразно и своевременно (което едва ли е вярно в случая), в доклада са изразени някои неправилни и прекалено двусмислени становища.

Например трябва да се поясни, че „ограничените“ средства са дефинирани от ЕС. По-конкретно, те са наложени от така нареченото „писмо на шестте“ държави, което определи бюджета на Общността на около 1 % от БВП.

Също така, трябва да се поясни какво се има предвид под „отрицателни приоритети“ и „положителни приоритети“, без което е невъзможно да се приеме принцип, който предполага, че тези „отрицателни приоритети“ трябва да „получат по-малко внимание, за да дадат път на по-жизненоважните приоритети.

Ако под „отрицателни приоритети“ се разбира, например, така наречените „нови приоритети“, такива като реализиране на неолибералните политики на Лисабонската стратегия, политиките, свързани със сигурността на „крепостта Европа“ или милитаризирането на ЕС, то ние напълно бихме се съгласили с това. Но ако става въпрос за така наречените „положителни приоритети“ и „общите многогодишни и стратегически цели“, (каквито в действителност са), тогава ние сме категорично против.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз реших да се въздържа при гласуването на доклада на г-н Virrankoski относно метода на бюджетиране и управление по дейности (БД-УД) като инструмент за управление на разпределянето на бюджетни средства.

Аз съм напълно съгласен с докладчика, че е абсолютно необходима ясна информация за постигнатите резултати и за ресурсите, които са били използвани за тяхното постигане, както и с това, че гражданите трябва да получават пълна информация относно цената на политиките на Европейския съюз. Не съм сигурен обаче, че въпросната система може да разреши този проблем и поради тази причина няма да гласувам нито „за“, нито „против“.

 
  
  

- Доклад: Reimer Böge (A6-0110/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Британските консерватори подкрепят доклада Böge и приветстваме по-конкретно предложенията на докладчика да направи бюджета по-гъвкав и по-добре подготвен да реагира на променящите се обстоятелства. Ние смятаме, че неговото предложение за петгодишна финансова перспектива ще бъде положително развитие. Също така приветстваме неговото признаване на лимита от 1 % от БНД и подчертаваме, че ако тази формула следва намаляващия БНД в държавите-членки, това по необходимост трябва да се отрази в бюджета на ЕС.

Ние обаче повтаряме нашите резерви по отношение на Договора от Лисабон, на който се противопоставяме, както и по отношение на предложеното увеличение на финансирането за Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС). Изразяваме съжаление, че докладчикът не се възползва от възможността да напомни на Съвета и на Комисията за техните задължения, така както са посочени във междуинституционалното споразумение от 2006 г., да осигуряват своевременно и задоволително деклариране на изразходваните средства на ЕС по Споразуменията за съвместно управление.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), в писмена форма. – (EN) Междинният преглед на финансовата рамка за 2007-2013 г. не е нито практичен, нито реалистичен поради липсата на сигурност, свързана с ратификацията на Договора от Лисабон, края на мандата на настоящия Парламент, изхода от изборите за ЕП и формирането на новата Комисия в контекста на настоящата икономическа криза.

Аз съм напълно съгласен, че амбициозният преглед на бюджета трябва да бъде неотложен приоритет за новия Парламент и Комисия.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Аз гласувам „за“.

Институционалното бъдеще на Европейския съюз бе възобновено от Европейския съвет от юни 2007 г., когато 27-те държави-членки взеха решение да бъде свикана междуправителствена конференция, която следва да изготви нов Договор въз основа на проекта за конституция. Ако процедурите по ратифицирането протичат съгласно очакванията, новият Договор би могъл да влезе в сила до средата на 2009 г., почти успоредно с изборите за Европейски парламент. Ако в процеса на ратифициране възникнат неуредици, това ще има непредвидими последствия за европейския проект. Поради това процесът на преразглеждане следва да вземе предвид този нов контекст.

Ако бъде спазен предвиденият от заключенията на Европейския съвет график, влизането в сила на нов Договор, изборите за Европейски парламент през юни 2009 г. и назначаването на нова Комисия следва да протекат във втората половина на 2009 г. В такъв случай междуинституционалните разисквания относно прегледа биха могли да бъдат отложени, за да се избегнат неяснотите.

Смятам, че настоящият Парламент направи огромна инвестиция, по-специално посредством работата на своята временна комисия по предизвикателствата за политиката и бюджетните средства, както и последвалите годишни бюджети и законодателна работа. Следователно докладът по собствена инициатива, завещание на настоящия Парламент, следва да отразява също постигнатия до момента успех и да подчертава съществуващите все още недостатъци.

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE), в писмена форма. – (EL) Междинният преглед на финансовата рамка за 2007-2013 се разглежда като компромис с решението от 2005 г. и може да се счита за необходимо в настоящата ситуация с оглед на икономическата криза. При никакви обстоятелства обаче това не може да се използва като оправдание за преразпределение на ресурси между държавите-членки и политиките, като например политиките на структурния фонд и Общата политика в областта на селското стопанство, политики, които, наред с другите неща, гарантират сближаването, заетостта, териториалното сближаване и стимулирането на търсенето в публичния и частния сектор.

Нашият приоритет трябва да бъде задълбочаването и по-доброто управление на съществуващите политики, като например политиките на структурния фонд, които също бяха забавени поради липса на средства и, очевидно, поради подпомагането на инвестициите в „зелено“ развитие, което ще осигури на развитието на текущите политики на Общността още едно измерение.

Това, което обаче трябва да бъде избегнато и не може да се допусне, е въвеждането на нови политики за опазване на околната среда и политики, насочени към преодоляване на икономическата криза, без увеличаването на ресурсите в бюджета на Общността, който остана стабилен дори след последното разширяване на ЕС. Европа трябва да се осмели да увеличи своите ресурси за единните политики на Общността, а не да се ограничава с преразпределение на ресурси между старите и новите политики.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark и Anna Ibrisagic (PPE-DE), в писмена форма. – (SV) Ние гласувахме в подкрепа на доклада за междинния преглед на финансовата рамка за 2007-2013, тъй като той недвусмислено призовава към повече прозрачност и по-ясна връзка между приоритетите, които сме набелязали и резултатите.

За разлика от доклада, ние смятаме, че еднопроцентният модел е добра идея, както и че рестриктивността на бюджета е от изключителна важност.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Това е един важен доклад по собствена инициатива на Парламента, който има за цел да предизвика разискване не само по текущата, но и преди всичко по следващата многогодишна финансова рамка. Той повдига много въпроси, които не могат да бъдат разгледани в това обяснение на вот.

Както вече казах, макар и доста умерено, докладът представя някои много уместни съображения, които са в унисон с това, което ние говорим от доста време: текущият бюджет на Общността е далеч по-малък от необходимото и всяка година значителни суми не постъпват в него (около 29 млн. EUR недостиг между 2007 и 2009 г.). Онези, които са отговорни за това положение обаче, го прикриват, а именно Европейската комисия, Парламентът и Съветът като органи, отговорни за бюджета. Ето защо Парламентът сега не може да откаже да поеме отговорност.

Парламентът също така подчертава, че „допълнителните политики не следва да променят баланса между основните категории на настоящата МФР и да не застрашават съществуващите приоритети“, въпреки че беше премахната (поради нашия отрицателен вот) препратката към „двете основни политики по функции 1б и 2“, съответно сближаване и селско стопанство и рибарство. От друга страна, той поставя акцент върху „новите приоритети“, с други думи, неолибералните цели на „Лисабонската стратегия“ (включително така наречените публично-частни партньорства) „изменението на климата“ и милитаризацията на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах против доклада на г-н Böge относно междинния преглед на финансовата рамка за 2007-2013 г.

Разочарован съм от това, че не всички програми за новото поколение, свързани с многогодишната финансова рамка за 2007-2013 г., бяха приети и особено програмата „Галилео“, която не получи достатъчно финансиране, както и рамковата програма за основните права и правосъдието. Всъщност беше необходима по-голяма ангажираност, за да бъдат те приети в рамките на позволеното време.

Също така смятам, че Парламентът трябва да упражнява по-строг контрол върху бюджета на Европейския съюз посредством по-редовни и по-строги проверки, за да се гарантира това, че обществените пари се управляват както трябва.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0141/2009 (СИП – държавите от КАРИФОРУМ)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. – (FR) Г-жо председател, госпожи и господа, ние не гласувахме по нито един от текстовете от новите споразумения за партньорство с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, най-бедните държави в света.

Нашият вот не е насочен срещу тези държави, които заслужават истинско сътрудничество и политика за развитие, която да помогне на народите им да преодолеят бедността, на икономиките им да преодолеят трудностите и на държавите, които не разполагат с достатъчно ресурси, да установят ред върху териториите си. Те също така заслужават търговски отношения, които да отчитат особеностите на тяхното положение, но и нашите собствени интереси, и по-специално, интересите на нашите периферни региони, които са пренебрегнати от вашите политики.

Това, което им предлагате, са споразумения, които съответстват на свещените правила на Световната търговска организация, чиято цел е да направи тези държави част от свръхлибералната глобализация. Вие ги осъждате да изнасят реколтата си, което ги обрича на глад, а също така на експлоатация на богатствата им от страна на мултинационалните компании, които от много време не служат на нито една отделна страна, а са наддържавни, анонимни и са мотивирани само от своите собствени финансови интереси.

Тези държави имат правото да избират темпа, с който ще се отварят техните граници и ще се либерализират техните икономики. Защо да не изберем друг начин: този на отговорния протекционизъм и отношения, които са взаимно изгодни, защото се основават на реципрочност. Това е начинът, който ние изискваме за Франция, а също и за Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), в писмена форма. – (PL) Аз гласувах в подкрепа резолюцията за споразумението за икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ. Отправените обвинения, според които карибските държави са били принудени да подпишат споразумението, не са верни. Аз видях това, когато присъствах на първата среща на съвместната парламентарна асамблея EО-АКТБ с държавите от Карибския регион.

Представителите на преговарящите и на компетентните органи от карибските държави недвусмислено декларираха, че са подписали споразумението по своя собствена воля с убеждението, че то е изгодно за всички страни. Те усещаха известна принуда, но тя беше вследствие на натиска на времето и това се отрази на всички страни. В допълнение, необходимостта от подписване на нови споразумения за икономическо партньорство е резултат на решения, взети независимо от Европейския съюз. Освен това този факт бе общоизвестен в продължение на много години.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. Аз приветствам обещанието за гъвкавост, дадено от комисията, в прехода от временни към пълни СИП и обещанието, че преговорите ще бъдат ръководени от съображения за насърчаване на развитието.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах против предложението за резолюция относно Споразумението за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна и държавите от КАРИФОРУМ, от друга.

Смятам, че СИП трябва да подкрепят устойчивото развитие на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския регион и да ги насърчават да участват в международната търговия и да диверсифицират своите икономики. Не мисля обаче, че въпросното споразумение води в правилна посока, тъй като то не помага на съответните държави да създадат независими икономики, които са в състояние да се поддържат, без да разчитат на външна помощ.

Освен това според мен инструментите, посочени в споразумението не помагат нито на компетентните органи, нито на местния частен сектор да участва, което означава, че те няма да бъдат достатъчно ангажирани в процеса на развитие в техните региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), в писмена форма. – (EN) От изключителна важност е уникалните нужди на всяка държава от АКТБ да бъдат взети под внимание в СИП. По тази причина, аз гласувах против това споразумение. Тук се дискутира СИП с КАРИФОРУМ, докато парламентите на страните от КАРИФОРУМ все още не са получили разрешение да обсъдят това. От уважение към тези парламенти аз смятам, че ние трябва да отложим приемането на настоящата резолюция.

Също така е важно да се отбележи, че много правителства на държави от АКТБ са подложени на натиск от Европейската комисия да подписват временните споразумения преди изтичане на срока за отказ.

Наистина е важно тези проблеми внимателно да се разгледат и обсъдят от всяка държава от АКТБ преди те да бъдат одобрени от ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), в писмена форма. – (FR) Според СИП захарта и бананите, идващи от държавите от АКТБ, няма да бъдат допускани на пазарите в най-отдалечените френски райони, в продължение на десет години, на възобновяема основа, като по този начин ще защитят продукцията на тези два стълба на селското стопанство във въпросните държави.

Специфичната предпазна клауза, която позволява вносът да бъде блокиран, когато вреди или пречи на пазара в най-отдалечените френски райони, трябва да се поясни допълнително с цел да се намали периода на изпълнение.

Затова призивите, лансирани от нашия Парламент, дадоха възможност на исканията на най-отдалечените френски райони да бъдат взети предвид по време на преговорите.

Социопрофесионалните участници в най-отдалечените френски райони имат усещането, че са наказани от ограниченията за производства, които съответстват на европейските стандарти, правейки ги по-малко конкурентоспособни от преките им конкуренти. Аз ги разбирам, но въпреки това ги насърчавам изцяло да се ангажират с процеса на сътрудничество с техните съседи от АКТБ, за да позволят да се изгради допълващо се и поддържащо сътрудничество, изградено въз основа на общи цели.

Вместо да настояват на отбранителната си позиция, най-отдалечените френски райони могат много да спечелят, като се поставят на равна нога със своите конкуренти. Това може да стане, ако Европейският съюз наистина гарантира подходящи методи на наблюдение и арбитраж, за да предотврати всякаква нелоялна конкуренция.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0148/2009 (СИП – Кот д’Ивоар)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , в писмена форма. – (NL) Парламентът иска да повдигне въпроса за работните визи за гражданите на Кот д’Ивоар, валидни за 24 месеца, на преговорите за сключване на етапно споразумение за икономическо партньорство с Кот д’Ивоар. Гражданите от Кот д’Ивоар, които са засегнати, ще могат тогава да работят като болногледачи или в други подобни професии. Както и да го погледнем, това представлява допълнителен канал за имиграция, което, що се отнася до мен, само по себе си, е повече от достатъчно като причина да гласувам против тази резолюция. В Европа има вече милиони безработни и допълнителният внос на работна ръка от страни извън Съюза ще изостри вече съществуващите проблеми. Въпросните професии могат да се упражняват прекрасно и от нашите собствени работници.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Ние вярваме, че нашият основен принос за насърчаване на непрекъснатото развитие в най-бедните държави в света трябва да бъде отварянето на пазарите на ЕС за внос от тези части на света. Помощта, когато се прецени, че тя е съвместима с желанието да се засили свободната търговия, трябва да се инициира от отделните държави-членки, а не от ЕС. Когато, въпреки всичко, ЕС настоява да разпределя и контролира помощта, тя в никакъв случай не трябва да е поставена в зависимост от търговията със страните, получаващи тази помощ. Разпоредбите, които са разработени, за да защитават чувствителните отрасли в развиващите се страни по време на един преходен период могат обаче да бъдат приемливи. По принцип обаче ние трябва да избягваме всякакви протекционистки регламенти, които рискуват да подкопаят достъпа до свободния пазар.

Това са съображенията, от които се ръководихме, когато приемахме нашата позиция относно настоящите предложения за резолюции във връзка с търговските споразумения, които Комисията подготвя в момента.

Ние възразяваме срещу неудачните текстове, които целят единствено да увеличат влиянието на Европейския парламент върху политиката в областта на търговията. Въпреки това решихме да гласуваме в подкрепа на всички резолюции, тъй като те всички показват важността да бъде продължена свободната търговия в момент, когато набезите на протекционизма стават все по-решителни.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно етапното споразумение за икономическо партньорство между Кот д’Ивоар, от една страна и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга.

Съгласен съм, че създаването на митнически съюз между държавите от Западна Африка ще бъде от голяма полза за Кот д’Ивоар, който е икономически и търговски лидер в този регион: още повече че в светлината на факта, че вътрешнорегионалната търговия съставлява само малка част от търговията на Кот д’Ивоар, би било желателно да се засилят регионални търговски контакти, за да се обезпечи устойчив растеж в региона в дългосрочен план.

Също така е желателно Европейският съюз да обезпечи повече и по-добра техническа и административна помощ на Кот д’Ивоар, за да се гарантира, че икономиката е приспособена да извлече максимални ползи от етапното споразумение за икономическо партньорство.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0142/2009 (СИП - Гана)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах против доклада на г-н Fjellner относно етапното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга.

Това е така, защото аз вярвам, че едно такова споразумение може да застраши сближаването и да отслаби регионалната интеграция на Икономическата общност на държавите от Западна Африка (ECOWAS), която ние трябва да подкрепяме, тъй като тя е в най-добра позиция да създава положителни ефекти за местната икономика в средносрочен и дългосрочен план чрез по-големите възможности за участие чрез местните органи.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), в писмена форма. – (EN) От изключителна важност е уникалните потребности на всяка държава от АКТБ да бъдат взети предвид в СИП. Всяка държава от АКТБ има различни потребности и много от тях биха предпочели да не преговарят за интелектуалната собственост и „сингапурски въпроси“. Много от тези държави също така желаят затягане на разпоредбите около безопасността на храните и новосъздадените промишлени отрасли. И накрая, тези споразумения се нуждаят от клауза за преразглеждане, която да изисква оценка на въздействието на устойчивото развитие и възможност за изменение на споразумението въз основа на резултатите от тази оценка. Ние трябва да работим, за да гарантираме, че тези споразумения в действителност постигат най-доброто за потребностите на всяка от тези държави и трябва да избегнем оказването на натиск върху тях да подписват споразумения, които не постигат това, което отговаря на потребностите на тези държави.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0144/2009 (СИП – държавите от Южноафриканската общност за развитие)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах против предложението за резолюция относно сключването на временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и държавите от Южноафриканската общност за развитие, страни по СИП, от друга.

Аз не мисля, че споразумението за икономическо партньорство имаше много предимства за онези, които изнасяха стоки от държавите от АКТБ в Европейския съюз, откакто срокът на действие на търговските споразумения от Котону изтече в началото на 2008 г., независимо, че стоките от държавите от АКТБ могат да влизат на пазара на ЕС без мита или квоти.

По-конкретно, споразумението не помага за насърчаването на автономно развитие на тези страни, за създаване на онези възможности, които в бъдеще ще позволят на съответните държави да продължат да се развиват дори без външна помощ. Освен това аз смятам, че те често не отговарят на условията за добро управление, прозрачност на политическите позиции и зачитане на правата на човека, без които съществува риск, че вредите за населението от тези държави ще бъдат повече от помощта, която получават.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма. – (EL) По време на капиталистическа криза и ескалация на империалистическото съперничество ЕС полага усилия да укрепи позицията на европейските монополи и да завоюва нови позиции на световния пазар. Той използва съчетание от открита империалистическа интервенция по целия свят посредством военни и невоенни средства, както и икономическа интервенция чрез монополите в международната търговия и икономическите транзакции.

Временните споразумения за икономическо партньорство са най-жестоката форма на споразумение, която ЕС е изисквал от развиващите се страни до днес. Тяхната цел е да наложат властта на капитала и свръхексплоатацията на тяхната работна сила и ресурсите, които произвеждат богатство. Заробващите клаузи изискват либерализация на пазарите и приватизация на всички услуги, особено енергетиката, водоснабдяването, здравеопазването, образованието и културата.

Случаите с Южноафриканската общност за развитие (SADC) и Общия пазар на Източна и Южна Африка (COMESA) са типични. Разделяй и владей. Натиск и принуда от страна на ЕС, за да се приемат графиците и съдържанието на споразуменията с отделни споразумения и различни условия за всяка страна.

Ние гласуваме против временните споразумения за икономическо партньорство, защото те се подписват в името на ползата и печалбите на капитала и в ущърб на хората. Те още веднъж доказват, че световната търговия, под егидата на империализма и монополите, не може да се води въз основа на взаимна изгода.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0145/2009 (СИП – държави от Източна и Южна Африка)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена фирма. – (IT) Аз гласувах против предложението за резолюция относно споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга.

Убеден съм, че това споразумение за икономическо партньорство е неподходящо за постигането на целта за насърчаване на развитието на съответните държави, защото има противоречиви въпроси, които трябва да се разгледат и решат, като например клаузата за най-облагодетелствена нация и експортните мита, които не стимулират създаването на реален пазар, способен да донесе ползи на всички участници.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0146/2009 (СИП - страните партньори от Източноафриканската общност)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах против предложението за резолюция относно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страните партньори от Източноафриканската общност, от друга страна.

Смятам, че развитието на истински регионален и вътрешнорегионален пазар в тези страни е важно с цел да се създадат условията за устойчиво развитие, което не разчита изцяло на външна помощ: това споразумение обаче не създава необходимите предпоставки това да се случи, като се има предвид, че в много случаи планираните мерки предполагат незначително участие на компетентните органи и местния частен сектор.

Освен това, въпреки наличието на контролни механизми, аз не мисля, че тези държави отговарят на условията за добро управление, прозрачност на политическите позиции и зачитане на правата на човека, без които съществува голям риск да причиним вреда на по-голямата част от населението, вместо да окажем реална помощ.

 
  
  

- Предложение за резолюция: B6-0147/2009 (СИП – Централна Африка)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно етапното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Централна Африка, от друга.

Изразявам твърдо убеждение, че етапното споразумение за икономическо партньорство създаде значителни предимства за износителите от държавите от Централна Африка, най-вече след изтичането на срока на действие на споразуменията от Котону през януари 2008 г. като се увеличиха възможностите за износ в Европейския съюз. Глобалните СИП трябва във всички случаи да се разглеждат като допълващи, а не като алтернативни на програмата за развитие от Доха, като ние призоваваме преговорите по тази тема да бъдат възобновени възможно най-скоро.

Аз също така съм съгласен с въвеждането на преходни периоди за малките и средните предприятия, за да им се даде време да се адаптират към промените, произтичащи от споразумението и, в по-общ план, приветствам идеята да се предостави помощ на малките и средните предприятия от съответните държави.

 
  
  

- Доклад: David Martin (A6-0117/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), в писмена форма. – (FR) Вече от доста години, съвместно с нашите колеги от Африка, ние, социалистите, обединихме усилията си, за да направим СИП инструменти за реално развитие.

Ние настоятелно и решително преговаряхме с Комисията, за да постигнем справедливи споразумения, които подпомагат Целите на хилядолетието за развитие .

Ние направихме това, като предпочетохме селективната регионализация, провеждана от самите държави от АКТБ.

Направихме това чрез изпълнение на поетите от нас през 2005 г. ангажименти по отношение на помощта, свързана с търговията, а не посредством „ограбване“ на европейския фонд за развитие.

Днес нашата борба вече даде много плодове, тъй като членът на Комисията, отговарящ за търговията, пое ангажимент от името на Европейската комисия във връзка със следното:

– ключовата цел за развиване на споразуменията;

– предоговаряне на спорните въпроси в споразуменията въз основа на открит и гъвкав подход;

– безопасност на храните и защита на уязвимите индустрии в държавите от АКТБ.

Очевидно е, че ние бихме желали да има повече гаранции по отношение на това как националните парламенти и Асамблеята на АКТБ-ЕС ще участват в контрола на приложението на споразуменията.

Въпреки това напредъкът, който беше направен само за няколко седмици, е значителен.

С настоящото го признавам.

Аз обаче възнамерявам да следя отблизо неговото приложение.

Следователно няма да има „празни чекове“: аз се въздържах.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), в писмена форма. – (EN) Днес аз можах да гласувам в подкрепа на даването на одобрение от страна на Парламента за временните СИП само благодарение на уверенията и инициативата на новия член на Комисията Кати Аштън и защото правителствата на съответните държави разглеждат това като крачка напред, макар и недостатъчна.

Споразуменията за икономическо партньорство трябва да станат инструменти за намаляване и изкореняване на бедността, като включат целите за устойчиво развитие и постепенна интеграция на държавите от АКТБ в световната икономика.

Ние трябва да гарантираме това, че търговските споразумения с държавите от АКТБ са изгодни за техните интереси и най-важното, че те се предприемат като инструменти за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), в писмена форма. – (ES) Аз гласувах против докладите относно СИП с Карибските острови, а също и против временното споразумение с Кот д’Ивоар, наред с другите. Парламентът подкрепи временното споразумение с Кот д’Ивоар например, а това е страна, раздирана от вътрешни конфликти и без легитимно правителство.

При създалите се обстоятелства аз просто смятам, че сега не е най-подходящият момент да се сключват международни споразумения с дългосрочни последствия. Под натиска на Световната търговска организация Европейският съюз се оттегли от споразуменията за сътрудничество с държавите от АКТБ и ги замени със споразумения за икономическо партньорство с отделните държави, в много случаи, нанасяйки вреда на развитието на регионите.

Първите споразумения, наложени от Европа, бяха сериозно разкритикувани от НПО и от хората, които проучваха въпроса в тези страни, и днес Парламентът ги преразгледа.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock (PSE), в писмена форма. – (EN) Аз дадох одобрението си за СИП с КАРИФОРУМ и междинното СИП с Кот д’Ивоар в отговор на гаранциите, които тази седмица даде членът на Комисията, г-жа Аштън.

Наблюдава се промяна на стила и на тона откакто членът на Комисията г-жа Аштън замени члена на Комисията Mandelson, а сега ние получаваме ясни сигнали, че има също и промяна на съдържанието.

В случая със СИП с КАРИФОРУМ членът на Комисията даде ясни уверения на докладчика David Martin, по повод на неговото безпокойство за достъпа до генеричните лекарства, за клаузата за преразглеждане и гъвкавостта по отношение на действието на клаузата за най-облагодетелствана нация.

Преди да дадем одобрение на споразумението с Кот д’Ивоар, ние получихме ясно и недвусмислено потвърждение на това, че представителите на Кот д’Ивоар ще бъде свободни да вземат каквото искат от което и да е друго СИП. Важно е, че в случая със СИП с Южноафриканската общност за развитие беше договорено преразглеждането на някои спорни клаузи. Това включва защитата на новосъздадени индустрии, възможността за въвеждане на нови такси за износ, които да подпомогнат индустриалното развитие, както и квоти за износ.

Не ми беше лесно да взема тези решения, направих го след внимателно анализиране на ангажимента да се гарантира това, че СИП могат да бъдат инструмент за развитие и да отразяват нашето партньорство и взаимното ни уважение с държавите от АКТБ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Lehideux (ALDE), в писмена форма. – (FR) Нашата позиция по отношение на споразуменията за икономическо партньорство е все още критична. Ние смятаме, че преговорите започнаха доста зле, без да се покаже уважение към специфичните обстоятелства на нашите партньори. Ние също така продължаваме да бъдем убедени, че преговорите с тях не следва да се претупват и най-вече, че не трябва да им налагаме внезапни реформи, които биха се оказали пагубни за тяхното социално сближаване и икономиките им.

Нашият вот обаче взима предвид твърде насърчителната позиция, възприета от члена на Комисията г-жа Аштън по време на пленарното заседание в понеделник, 23 март. Ето защо ние се въздържахме, а не гласувахме против, както бихме направили само преди няколко седмици.

И все пак това, че се въздържахме е предупреждение: ние възнамеряваме да преценяваме действията на Комисията въз основа на реални доказателства и не искаме да й даваме карт бланш за в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма. – (EN) Уверенията, които получих относно генеричните лекарства, клаузата за преразглеждане и гъвкавостта по отношение на действието на клаузата за най-облагодетелствана нация направиха възможна моята подкрепа на доклада, на който аз бях докладчик. Докладът трябва да установи баланс между осигуряването на справедлива сделка за ЕС, но също така да гарантира това, че развитието е неразделна част от споразумението, така че държавите от КАРИФОРУМ да могат да просперират и да събират плодовете на справедливата търговия с ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), в писмена форма. – (RO) Аз гласувах в подкрепа на доклада, като вярвам, че въз основа на одобрението, дадено от ЕП на споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, ще бъде гарантирано следното:

– изпълнението на ангажименти в области, които все още не са уредени съгласно единния пазар и икономика на КАРИФОРУМ (CSME) или не са изцяло въведени, включително финансови услуги, други услуги, инвестиции, конкуренция, обществени поръчки, електронна търговия, интелектуална собственост, свободно движение на стоки, както и околната среда, ще бъде отложено до завършването на единния пазар и икономика в тези области;

– ще бъде създаден механизъм за независимо наблюдение в рамките на държавите от КАРИФОРУМ, осигурен с необходимите ресурси за предприемане на необходимия анализ, с който да се определи до каква степен СИП постига своите цели;

– предварително определяне и осигуряване на справедлив дял от средствата за подпомагане на търговията. Тези средства представляват допълнителни ресурси, а не просто преразпределяне на финансирането от Европейския фонд за развитие (ЕФР);

–съответствие с приоритетите на КАРИФОРУМ, като тяхното отпускане ще бъде своевременно, прогнозируемо и в хармония с графиците за изпълнение на националните и регионални стратегически планове за развитие. Тези средства трябва да се използват ефективно за компенсиране на загубата на митнически постъпления.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена фирма. – (IT) Аз гласувах в подкрепа на препоръката на г-н Martin относно споразумението за икономическо сътрудничество ЕО-КАРИФОРУМ. Всъщност, Европейският парламент има задължение да сключи това споразумение, при условие че Комисията и Съветът се съгласят да преразглеждат тези споразумения на всеки пет години, клаузата за най-облагодетелствана нация е премахната и най-важното, различните средства за подпомагане на търговията своевременно се определят и разпределят.

 
  
  

- Доклад: Erika Mann (A6-0144/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз реших да се въздържа при гласуването на предложението на г-жа Mann за препоръка относно етапното споразумение за икономическо партньорство ЕО-Кот д’Ивоар. В действителност, има няколко пункта в предложението, с които не съм съгласен. От друга страна, целите, които то преследва, са похвални и затова аз не желая да гласувам против тази препоръка.

 
  
  

- Доклад: Gay Mitchell (A6-0135/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах в подкрепа на доклада.

Това е първият път, в който Парламентът разработва единен доклад за работата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). И двете банки все по-често финансират операции в едни и същи географски райони извън Европейския съюз, като например Източна Европа, Южен Кавказ, Русия, Западните Балкани и Турция.

Сътрудничеството между двете банки се разви на регионална основа и затова начинът, по който то се осъществява, се различава в зависимост от дадения регион. В страните, в които оперират и двете банки, има три различни вида сътрудничество между ЕИБ и ЕВБР: Меморандум за разбирателство в Източна Европа, методът, прилаган в Западните Балкани, и гъвкав метод на сътрудничество.

Това развитие не е задоволително. Вместо това, би било по-полезно, ако се организира общ преглед, за да се анализира как може да се подобри сътрудничеството между двете банки и други страни, като се вземат предвид интересите на ЕС и държавите бенефициери. Освен това разделението на дейностите и сътрудничеството между тези две институции не може просто да се управлява на регионална основа или чрез разграничаване на операциите по отпускане на кредити за държавния. и за частния сектор

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Аз гласувах против доклада на г-н Mitchell относно годишните доклади на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие за 2007 г. Вместо да говорим за сътрудничество между банките и други заинтересовани страни, би било уместно най-напред да се направят проверки преди, по време на и след като се отпуснат финансовите средства, тъй като и двете банки са отпуснали значителни кредити през 2007 г. Осигуряването на финансова помощ без участието на гражданското общество в съответните страни, може само да вложи положението в тези страни, вместо да го подобри.

В този смисъл, аз приветствам предложението на г-н Mitchell Комисията да се отчита ежегодно пред Парламента и Съвета относно оценката на въздействието на финансовите операции. И все пак, този елемент не е достатъчен, за да ме накара да подкрепя доклада.

 
  
  

- Предложение за резолюция: RC-B6-0152/2009 (Бъдещето на автомобилната индустрия)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), в писмена форма. – (FR) Аз подкрепих тази съвместна резолюция относно бъдещето на автомобилната индустрия.

Този текст поставя акцент върху необходимостта да се изработи на европейско равнище ясна и последователна политика за справяне с кризата, която засяга всички държави-членки в ЕС. Всъщност, изчислено е, че 12 млн. работни места са пряко или косвено засегнати от автомобилната индустрия. Продажбите са спаднали, запасите се увеличават и съобщенията за съкращения се множат. Няма чудодейни лекове за социалната катастрофа, която се надига; само координирани мерки могат да спасят сектора.

Ето защо, аз подкрепих тази съвместна резолюция, която призовава европейските компетентни органи да работят с държавите-членки за въвеждането на мерки, които ще гарантират бъдещата конкурентоспособност на европейската автомобилна индустрия, както и непрекъсната заетост в сектора.

Резолюцията обаче идва малко късно и не отговаря на очакванията. Затова разискването далеч не е приключило и обещава да бъде оживено, особено, ако вземем предвид текущите социални проблеми, които са поставени на карта, и още веднъж потвърдената необходимост от една социална Европа, защитаваща своите граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), в писмена форма. – (RO) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията за бъдещето на автомобилната индустрия, тъй като тя призовава за последователни, хармонизирани инициативи от държавите-членки на ЕС за европейската автомобилна индустрия и за създаване на подходяща европейска рамка за действие.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. – (PT) Аз подкрепих съвместното предложение за резолюция относно бъдещето на автомобилната индустрия. Тъй като ЕС е най-големият световен производител на моторни превозни средства и тъй като автомобилната индустрия се явява един от най-крупните частни работодатели, подкрепата на този сектор е жизненоважна, за да се реагира на настоящата финансова и икономическа криза.

Ето защо аз подкрепям координирано политическо действие на европейско равнище, за да се насърчи приемането на мерки в подкрепа на индустрията, като например осигуряването на достъп до кредити за производителите и доставчиците на автомобили, стимулирането на търсенето на нови автомобили и предоставянето на стимули за бракуване на стари автомобили и закупуване на екологосъобразни автомобили; оказване на финансова подкрепа на висококвалифицираната работна сила чрез цялостното използване на Фонда за приспособяване към глобализацията и Европейския специален фонд, както и насърчаване на проучванията и инвестициите.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. – (FR) Ние подкрепихме резолюцията за автомобилната индутрия, но ние не сме забравили, че онези, които днес претендират, че искат да я спасят, са именно онези, които са отговорни за нейната катастрофа.

Те са отговорни за разширяването на задвижваната от финансите глобализирана икономика, която е откъсната от действителността, където гарантирането на висока възвращаемост за акционерите взема мястото на индустриалната стратегия и където акциите се качват след обявяване на социални планове, докато мениджърите, които не винаги са достатъчно способни, си осигуряват премии и спасителни варианти. Те създадоха тази система, в която работните места и заплатите на работниците са единствените променливи във финансовите резултати. Те са отговорни за обедняването на семействата, което сериозно влияе на търсенето, като поддържат омагьосания кръг.

Дори сега, когато стотици хиляди работни места са заложени на карта, Комисията отново изважда догмата на конкуренцията, като възпрепятства мерките на национално равнище, предприети, за да се предотврати загубата на работни места, като настоява за обяснения от „Renault“, за да се увери, че увеличаването на производството в една фабрика не е резултат от прехвърляне на операции.

Де да бяхте показали такова възмущение, когато европейските предприятия прехвърляха бизнеса си по целия свят в търсене на най-ниски разходи и най-несъществуващо социално законодателство.

Време е за промяна на политиката – за доброто на Европа и, преди всичко, на европейците.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), в писмена форма. – (PL) Автомобилната индустрия се оказа в изключително трудно положение заради настоящата икономическа криза. Прогнозите за тази година също не са оптимистични. Те предвиждат продължаване на спада на продажбите на нови коли.

Европейската комисия и Европейският парламент считат, че индустрията трябва сама да се справя в кризата. По-конкретно, индустрията трябва да намери решение на структурните проблеми, свързани с ефективността на производството и използването на силата на производството, за да подобри конкурентоспособността и стабилността в дългосрочен план.

Действията, предприети от ЕС и държавите-членки, могат само да подпомогнат действията, предприети от самите производители. Това е вярно, по-конкретно за мерките, които са насочени към възстановяването на достъпа до финансиране при разумни условия, за да се стимулира търсенето на нови автомобили, да се поддържат стандартите на квалификация, да се запазят работните места и да се намали до минимум социалната цена.

Редица държави приеха планове за подпомагане на автомобилния сектор, но както отбеляза Комисията, тези планове трябва да съответстват на законодателството на ЕС и на преобладаващите принципи на конкуренцията, и по-специално на принципите за отпускане на държавна помощ с цел да не се нарушава функционирането на европейския вътрешен пазар. Всички мерки, свързани с финансиране, данъчно облагане или бракуване трябва като допълнение да подкрепят и ускоряват важните технологични трансформации в сектора, особено в областта на ефективността при разхода на гориво и намаляване на емисиите.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), в писмена форма. – (FR) Европейският парламент ще одобри диктата на Европейската комисия, която категорично се противопоставя на всички усилия на държавите-членки да защитят своите национални автомобилни индустрии.

Хората трябва да разберат, че свръхлибералната политика на Комисията и на Парламента е изключително ефикасно средство за ускоряване на преместването на френските компании в икономически „по-жизнеспособни“ държави.

По време, когато хиляди работни места са пряко застрашени в автомобилната индустрия и в секторите на подизпълнителите, този антинационален избор е позорен в морално отношение и самоубийствен – в икономическо.

Членовете на Парламента, които подкрепят подобно индустриално и социално разрушение, ще трябва да отговарят затова пред работниците и техните семейства, които са непосредствените жертви на идеологическата им слепота.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма. – (PT) Предвид важността на автомобилната индустрия за европейската икономика, ангажиментът на европейските правителства и на Европейския съюз да реагират на настоящата ситуация, е разбираем. Те се опитват да предотвратят последствията от тази криза, за която те се надяват и се борят да гарантират, че е временна. Те се стараят да спасят индустрията от състояние, от което тя няма да може да се възстанови. Тази загриженост среща нашата подкрепа. Въпреки всичко, трябва да има някои гаранции. Макар че непосредствената цел е да се спасят работни места, не трябва да се забравя, че крайната цел е гарантирането на оцеляването на жизнеспособни индустрии. Това означава, че изключителната инвестиция в този сектор трябва да се използва за нейното осъвременяване, модернизиране и да я подготви за увеличена конкуренция. Идеята, че е възможно или желателно да се изолира и защити един сектор от икономиката от конкуренцията, когато тя е здравословна и лоялна, е икономическа грешка и политическа заблуда.

Въпреки тези неуспехи, преодоляването на кризата в автомобилната индустрия, както и кризата изобщо, и подготовката за следващия етап, е в центъра на Лисабонската стратегия: повече конкуренция, повече иновации, повече работни места. Ние трябва да помогнем на автомобилната индустрия да се възстанови, но не бива да се опитваме да открием топлата вода.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма. – (EN) Автомобилната индустрия в рамките на ЕС зависи от постигането на стандарти, които могат да улеснят въвеждането на по-строги екологични правила. Това не е в противоречие с идеята за конкурентоспособна индустрия, а по-скоро е принос към нейното оцеляване. Има много европейски инструменти, които могат да се използват за подпомагане на автомобилната индустрия и по-конкретно на работещите в нея. Сред тях са средствата за подпомагане на обучението чрез учене през целия живот.

Много е важно да разполагаш с подходящата работна сила, която вярва в устойчиво производствено бъдеще. Аз зная, че производителите на коли в югоизточната част на Англия сега имат възможност да се възползват от финансови средства, които могат да подпомогнат производството на автомобили в бъдеше. Това трябва да се балансира с екологични и социални условия.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. – (NL) „Зелените“ политици са убедени, че ние не можем да разглеждаме икономическата и екологичната криза поотделно. За да помогнем на икономиката отново да стъпи на краката си ние имаме нужда от „Зелен нов курс“. В автомобилния сектор има огромен потенциал за движение в зелена посока. За да се приложи на практика този потенциал обаче правителствата трябва да заставят производителите на коли да инвестират в иновации. Мнозинството в този Парламент реши, че Европейският съюз трябва да влее значителна сума пари в автомобилната си индустрия. И все пак, даването на карт бланш, разбира се, не е решение. Ние не бива да субсидираме стари технологии, които скоро ще излязат от употреба. Вместо това, ние трябва да предприемем преки действия, за да накараме производителите на коли да инвестират в иновации. Като направите това, вие осигурявате бъдещето на сектора и правите много добра услуга на милионите европейци, които работят в автомобилната индустрия.

Групата на Зелените/Европейски свободен алианс предложи парите да бъдат достъпни само при условие, че автомобилната индустрия съществено подобри равнището на екологичните си показатели. Транспортът е отговорен за една трета от всички емисии CO2 в ЕС. Аз гласувах против резолюцията, защото тя не успя постави подобряването на екологичните показатели като предварително условие за получаването на обществени средства.

 
Правна информация - Политика за поверителност