Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 25 март 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Резултати от Европейския съвет (19-20 март 2009 г.) (разискване)
 3.Време за гласуване
  3.1.Общи консулски инструкции: въвеждане на биометрични данни и заявления за визи (A6-0143/2009, Sarah Ludford) (гласуване)
  3.2.Предоставяне на гаранция от Общността на Европейската инвестиционна банка (A6-0109/2009, Esko Seppänen) (гласуване)
  3.3.Функциониране и устойчивост на европейската авиационна система (A6-0002/2009, Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  3.4.Летища, управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване (A6-0515/2008, Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  3.5.Новите храни (A6-0512/2008, Kartika Tamara Liotard) (гласуване)
  3.6.Вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) (A6-0045/2009, Johannes Blokland) (гласуване)
  3.7.Методът на бюджетиране и управление (БД – УД) като инструмент за управление и разпределяне на бюджетни средства (A6-0104/2009, Kyösti Virrankoski) (гласуване)
  3.8.Междинен преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г. (A6-0110/2009, Reimer Böge) (гласуване)
  3.9.Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ (гласуване)
  3.10.Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар (гласуване)
  3.11.Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Гана (гласуване)
  3.12.Временно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския регион (гласуване)
  3.13.Временно споразумение за икономическо партньорство ЕО и държавите от Южноафриканската общност за развитие (гласуване)
  3.14.Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Източна и Южна Африка (гласуване)
  3.15.Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Източноафриканската общност (гласуване)
  3.16.Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Централна Африка(гласуване)
  3.17.Икономическо партньорство между ЕО и Карифорум (A6-0117/2009, David Martin) (гласуване)
  3.18.Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар (A6-0144/2009, Erika Mann) (гласуване)
  3.19.Годишни доклади на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие за 2007 г. (A6-0135/2009, Gay Mitchell) (гласуване)
  3.20.Бъдещето на автомобилната индустрия (гласуване)
 4.Обяснениe на вот
 5.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 7.Състояние на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ (разискване)
 8.Временно търговско споразумение с Туркменистан - Временно споразумение с Туркменистан (разискване)
 9.Периодична оценка на диалога ЕС - Беларус (разискване)
 10.Европейската съвест и тоталитаризма (разискване)
 11.Укрепване на сигурността и основните свободи в интернет (разискване)
 12.Последващи действия по декларацията на министрите на спорта от Европейския съюз, приета на срещата им в Biarritz през ноември 2008 г. (разискване)
 13.Безопасно и екологосъобразно рециклиране на кораби (разискване)
 14.Бяла книга относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Европейската общност (разискване)
 15.Внесени документи: вж. протокола
 16.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 17.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1333 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Версия ОВ (1416 kb)
Правна информация - Политика за поверителност