Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 25. března 2009 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Závěry Evropské rady (19.–20. březen 2009) (rozprava)
 3.Hlasování
  3.1.Společná konzulární instrukce: biometrické prvky a žádosti o víza (A6-0143/2009, Sarah Ludford) (hlasování)
  3.2.Poskytnutí záruky Společenství Evropské investiční bance (A6-0109/2009, Esko Seppänen) (hlasování)
  3.3.Výkonnost a životaschopnost evropského leteckého systému (A6-0002/2009, Marian-Jean Marinescu) (hlasování)
  3.4.Letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby (A6-0515/2008, Marian-Jean Marinescu) (hlasování)
  3.5.Nové potraviny (A6-0512/2008, Kartika Tamara Liotard) (hlasování
  3.6.Látky poškozující ozonovou vrstvu (přepracované znění) (A6-0045/2009, Johannes Blokland) (hlasování)
  3.7.Řídící nástroj přidělování rozpočtových prostředků (A6-0104/2009, Kyösti Virrankoski) (hlasování)
  3.8.Přezkum finančního rámce na období 2007–2013 v polovině období (A6-0110/2009, Reimer Böge) (hlasování)
  3.9.Dohoda o partnerství mezi státy Carifora a ES (hlasování)
  3.10.Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a Pobřežím slonoviny (hlasování)
  3.11.Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a Ghanou (hlasování)
  3.12.Prozatímní dohoda o partnerství mezi ES a tichomořskými státy (hlasování)
  3.13.Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a státy SADC EPA (hlasování)
  3.14.Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky a ES (hlasování)
  3.15.Dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a partnerskými státy Východoafrického společenství (hlasování)
  3.16.Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a střední Afrikou(hlasování)
  3.17.Dohoda o hospodářském partnerství ES/CARIFORUM (A6-0117/2009, David Martin) (hlasování)
  3.18.Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství ES/Pobřeží slonoviny (A6-0144/2009, Erika Mann) (hlasování)
  3.19.Výroční zprávy EIB a EBRD za rok 2007 (A6-0135/2009, Gay Mitchell) (hlasování)
  3.20.Budoucnost automobilového průmyslu (hlasování)
 4.Vysvětlení hlasování
 5.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 6.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 7.Stav transatlantických vztahů v důsledku voleb v USA (rozprava)
 8.Prozatímní dohoda o obchodu s Turkmenistánem – Prozatímní dohoda s Turkmenistánem (rozprava)
 9.Hodnocení dialogu EU-Bělorusko v polovině roku (rozprava)
 10.Svědomí Evropy a totalita (rozprava)
 11.Posílení bezpečnosti a základních svobod na internetu (rozprava)
 12.Provádění prohlášení ministrů sportu členských států Evropské unie přijaté na zasedání v Biarritzu v listopadu 2008 (rozprava)
 13.Bezpečná a ekologicky účelná recyklace lodí (rozprava)
 14.Bílá kniha o žalobách o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES (rozprava)
 15.– Předložení dokumentů: viz zápis
 16.–Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 17.– Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (825 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (1774 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí