Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 25. märts 2009 - StrasbourgEÜT väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa Ülemkogu 19.–20. märtsi 2009. aasta kohtumise tulemused (arutelu)
 3.Hääletused
  3.1.Ühised konsulaarjuhised: biomeetrilised tunnused ja viisataotlused (A6-0143/2009, Sarah Ludford) (hääletus)
  3.2.Euroopa Investeerimispangale antav ühenduse tagatis (A6-0109/2009, Esko Seppänen) (hääletus)
  3.3. Euroopa lennundussüsteemi toimivus ja säästvus (A6-0002/2009, Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  3.4.Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused (A6-0515/2008, Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  3.5.Uuendtoit (A6-0512/2008, Kartika Tamara Liotard) (hääletus)
  3.6.Osoonikihti kahandavad ained (uuestisõnastamine) (A6-0045/2009, Johannes Blokland) (hääletus)
  3.7.Tegevuspõhise eelarvestamise ja tegevuspõhise juhtimise meetod kui haldusvahend eelarvevahendite eraldamiseks (A6-0104/2009, Kyösti Virrankoski) (hääletus)
  3.8.2007.–2013. aasta finantsraamistiku vahekokkuvõte (A6-0110/2009, Reimer Böge) (hääletus)
  3.9.EÜ ja CARIFORUMi riikide vaheline majanduspartnerlusleping (hääletus)
  3.10.Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Côte d’Ivoire’i vahel (hääletus)
  3.11.Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Ghana vahel (hääletus)
  3.12.Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahel (hääletus)
  3.13.Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerluslepingu riikide vahel (hääletus)
  3.14.Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning EÜ vaheline majanduspartnerlusleping (hääletus)
  3.15.EÜ ja Ida-Aafrika Ühenduse partnerriikide vaheline majanduspartnerlusleping (hääletus)
  3.16.Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Kesk-Aafrika vahel (hääletus)
  3.17.EÜ ja CARIFORUMi riikide vaheline majanduspartnerlusleping (A6-0117/2009, David Martin) (hääletus)
  3.18.Vahepealne majanduspartnerlusleping Euroopa Ühenduse ja Côte d'Ivoire’i vahel (A6-0144/2009, Erika Mann) (hääletus)
  3.19.Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 2007. aasta aruanded (A6-0135/2009, Gay Mitchell) (hääletus)
  3.20.Autotööstuse tulevik (hääletus)
 4.Selgitused hääletuse kohta
 5.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused: (vt protokoll)
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine: (vt protokoll)
 7.Atlandi-üleste suhete seis pärast valimisi Ameerika Ühendriikides (arutelu)
 8.Vahepealne kaubandusleping Türkmenistaniga. Kaubandust käsitleva vahelepingu sõlmimine Türkmenistaniga (arutelu)
 9.Euroopa Liidu ja Valgevene vahelise dialoogi kord poole aasta jooksul toimuv hindamine (arutelu)
 10.Euroopa südametunnistus ja totalitarism (arutelu)
 11.Turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamine Internetis (arutelu)
 12.2008. aasta novembris Biarritzis toimunud Euroopa Liidu spordiministrite kohtumisel vastu võetud deklaratsiooni järelmeetmed (arutelu)
 13.Laevade ohutu ja keskkonda säästev ringlussevõtt (arutelu)
 14.Valge raamat EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest ja valitseva positsiooni kuritarvitamisest tekkinud kahju hüvitamise kohta (arutelu)
 15.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 16.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (787 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1726 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika