Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 25. maaliskuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston tulokset (19. ja 20. maaliskuuta 2009) (keskustelu)
 3.Äänestykset
  3.1.Yhteinen konsuliohjeisto: biometriset tunnisteet ja viisumihakemukset (A6-0143/2009, Sarah Ludford) (äänestys)
  3.2.Yhteisön takuu Euroopan investointipankille (A6-0109/2009, Esko Seppänen) (äänestys)
  3.3.Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyyden parantaminen (A6-0002/2009, Marian-Jean Marinescu) (äänestys)
  3.4.Lentopaikat, ilmaliikenteen hallinta ja lennonvarmistuspalvelut (A6-0515/2008, Marian-Jean Marinescu) (äänestys)
  3.5.Uuselintarvikkeet (A6-0512/2008, Kartika Tamara Liotard) (äänestys)
  3.6.Otsonikerrosta heikentävät aineet (uudelleenlaatiminen) (A6-0045/2009, Johannes Blokland) (äänestys)
  3.7.Toimintoperusteinen budjetointi ja toimintojohtaminen talousarviomäärärahojen kohdentamisen hallintavälineenä (A6-0104/2009, Kyösti Virrankoski) (äänestys)
  3.8.Vuosien 2007−2013 rahoituskehyksen väliarviointi (A6-0110/2009, Reimer Böge) (äänestys)
  3.9.Cariforum-valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus (äänestys)
  3.10.EY:n ja Norsunluurannikon ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  3.11.EY:n ja Ghanan ensivaiheen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  3.12.Tyynenmeren valtioiden ja EY:n tilapäinen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  3.13.EY:n ja SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden väliaikainen talouskumppanuussopimus (äänestys)
  3.14.Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden ja EY:n talouskumppanuussopimus (äänestys)
  3.15.EY:n ja Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusvaltioiden talouskumppanuussopimus (äänestys)
  3.16.EY:n ja Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimus(äänestys)
  3.17.EY:n ja CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimus (A6-0117/2009, David Martin) (äänestys)
  3.18.Norsunluurannikon ja EY:n ensivaiheen talouskumppanuussopimus (A6-0144/2009, Erika Mann) (äänestys)
  3.19.EIP:n ja EBRD:n vuosikertomukset 2007 (A6-0135/2009, Gay Mitchell) (äänestys)
  3.20.Autoteollisuuden tulevaisuus (äänestys)
 4.Äänestysselitykset
 5.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 7.Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltojen vaalien jälkeen (keskustelu)
 8.Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa - Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa (keskustelu)
 9.EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelun puolivuotisarviointi (keskustelu)
 10.Eurooppalainen omatunto ja totalitarismi (keskustelu)
 11.Turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä (keskustelu)
 12.Biarritzissa marraskuussa 2008 pidetyssä urheiluministerien kokouksessa annetun julkilausuman seuranta (keskustelu)
 13.Turvallinen ja ympäristön kannalta järkevä alusten kierrätys (keskustelu)
 14.Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskeva valkoinen kirja (keskustelu)
 15.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 16.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 17.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (831 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1845 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö