Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 25 maart 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Resultaten van de Europese Raad (19-20 maart 2009) (debat)
 3.Stemmingen
  3.1.Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatie-middelen en visumaanvragen (A6-0143/2009, Sarah Ludford) (stemming)
  3.2.Garantie van de Gemeenschap voor de EIB (A6-0109/2009, Esko Seppänen) (stemming)
  3.3.Prestaties en duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem (A6-0002/2009, Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  3.4.Luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten (A6-0515/2008, Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  3.5.Nieuwe voedingsmiddelen (uniforme procedure) (A6-0512/2008, Kartika Tamara Liotard) (stemming)
  3.6.Stoffen die de ozonlaag afbreken (herschikking) (A6-0045/2009, Johannes Blokland) (stemming)
  3.7.ABB-ABM-methode als beheersinstrument voor de toewijzing van begrotingsmiddelen (A6-0104/2009, Kyösti Virrankoski) (stemming)
  3.8.Tussentijdse herziening van het financiële kader 2007-2013 (A6-0110/2009, Reimer Böge) (stemming)
  3.9.Partnerschapsovereenkomst Cariforum-staten - EG (stemming)
  3.10.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG - Ivoorkust (stemming)
  3.11.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG - Ghana (stemming)
  3.12.Tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst EG - Staten in de Stille Oceaan (stemming)
  3.13.Tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst EG - SADC-EPO-staten (stemming)
  3.14.Economische partnerschapsovereenkomst staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika - EG (stemming)
  3.15.Economische partnerschapsovereenkomst EG - Partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (stemming)
  3.16.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG - Centraal-Afrika (stemming)
  3.17.Economische partnerschapsovereenkomst EG - Cariforum-staten (A6-0117/2009, David Martin) (stemming)
  3.18.Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG - Ivoorkust (A6-0144/2009, Erika Mann) (stemming)
  3.19.Jaarverslagen 2007 EIB en EBWO (A6-0135/2009, Gay Mitchell) (stemming)
  3.20.De toekomst van de automobielindustrie (stemming)
 4.Stemverklaringen
 5.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 7.Trans-Atlantische betrekkingen (debat)
 8.Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan – Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan (debat)
 9.Halfjaarlijkse evaluatie van de dialoog EU-Wit-Rusland (debat)
 10.Europees geweten en totalitarisme (debat)
 11.Versterking van de veiligheid en van de fundamentele vrijheden op het internet (debat)
 12.Follow-up van de, op de bijeenkomst van november 2008 in Biarritz afgelegde verklaring van de ministers van Sport van de Europese Unie (debat)
 13.Veilige en milieuhygiënisch verantwoorde recycling van schepen (debat)
 14.Witboek betreffende schadevergoedingsacties wegens schending van de communautaire mededingingsregels (debat)
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (867 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2160 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid