Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 25 marca 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wyniki Rady Europejskiej (19−20 marca 2009 r.) (debata)
 3.Głosowanie
  3.1.Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe (A6-0143/2009, Sarah Ludford) (głosowanie)
  3.2.Gwarancja wspólnotowa dla EBI (A6-0109/2009, Esko Seppänen) (głosowanie)
  3.3.Osiągnięcia i długotrwałość europejskiego systemu lotniczego (A6-0002/2009, Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  3.4.Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej (A6-0515/2008, Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  3.5.Nowa żywność (A6-0512/2008, Kartika Tamara Liotard) (głosowanie)
  3.6.Substancje zubożające warstwę ozonową (przekształcenie) (A6-0045/2009, Johannes Blokland) (głosowanie)
  3.7.Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych (A6-0104/2009, Kyösti Virrankoski) (głosowanie)
  3.8.Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013 (A6-0110/2009, Reimer Böge) (głosowanie)
  3.9.Umowa o partnerstwie gospodarczym WE-CARIFORUM (głosowanie)
  3.10.Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE- Wybrzeże Kości Słoniowej (głosowanie)
  3.11.Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym WE- Ghana (głosowanie)
  3.12.Umowa przejściowa o partnerstwie WE- państwa regionu Pacyfiku (głosowanie)
  3.13.Umowa przejściowa o partnerstwie gospodarczym WE - państwa SADC EPA (głosowanie)
  3.14.Umowa o partnerstwie gospodarczym WE- państwa Afryki Wschodniej i Południowej (głosowanie)
  3.15.Umowa o partnerstwie gospodarczym WE-państwa partnerskie Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej (głosowanie)
  3.16.Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym WE - państwa Afryki Środkowej(głosowanie)
  3.17.Umowa o partnerstwie gospodarczym WE-CARIFORUM (A6-0117/2009, David Martin) (głosowanie)
  3.18.Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Wybrzeże Kości Słoniowej (A6-0144/2009, Erika Mann) (głosowanie)
  3.19.Roczne sprawozdania EBI i EBOiR za rok 2007 (A6-0135/2009, Gay Mitchell) (głosowanie)
  3.20.Przyszłość przemysłu samochodowego (głosowanie)
 4.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 5.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 6.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 7.Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USA (debata)
 8.Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem – Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem (debata)
 9.Semestralna ocena dialogu UE-Białoruś (debata)
 10.Sumienie europejskie i totalitaryzm (debata)
 11.Utrwalenie bezpieczeństwa i podstawowych wolności w Internecie (debata)
 12.Dalsze działania w związku z oświadczeniem ministrów sportu Unii Europejskiej, złożonym na posiedzeniu w Biarritz w listopadzie 2008 r. (debata)
 13.Pewny i ekologicznie racjonalny recykling statków (debata)
 14.Biała księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji (debata)
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 17.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (849 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1973 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności