Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 25. marca 2009 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2.Výsledky zasadnutia Európskej rady (19. – 20. marec 2009) (rozprava)
 3.− Hlasovanie
  3.1.Spoločné konzulárne pokyny: biometrické identifikačné znaky a žiadosti o víza (A6-0143/2009, Sarah Ludford) (hlasovanie)
  3.2.Záruka Spoločenstva pre EIB (A6-0109/2009, Esko Seppänen) (hlasovanie)
  3.3.Výkonnosť a udržateľnosť európskeho systému leteckej dopravy (A6-0002/2009, Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  3.4.Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby (A6-0515/2008, Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
  3.5.Nové potraviny (A6-0512/2008, Kartika Tamara Liotard) (hlasovanie)
  3.6.Látky, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (prepracované znenie) (A6-0045/2009, Johannes Blokland) (hlasovanie)
  3.7.Riadiaci nástroj na prideľovanie rozpočtových zdrojov (A6-0104/2009, Kyösti Virrankoski) (hlasovanie)
  3.8.Strednodobé preskúmanie finančného rámca na roky 2007 – 2013 (A6-0110/2009, Reimer Böge) (hlasovanie)
  3.9.Dohoda o partnerstve ES – Cariforum (hlasovanie)
  3.10.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES – Pobrežie Slonoviny (hlasovanie)
  3.11.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES – Ghana (hlasovanie)
  3.12.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES – tichomorské štáty (hlasovanie)
  3.13.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve ES – štáty SADC DHP (hlasovanie)
  3.14.Dohoda o hospodárskom partnerstve ES – štáty východnej a južnej Afriky (hlasovanie)
  3.15.Dohoda o hospodárskom partnerstve ES – partnerské štáty Východoafrického spoločenstva (hlasovanie)
  3.16.Dohoda o hospodárskom partnerstve ES – stredná Afrika(hlasovanie)
  3.17.Dohoda o hospodárskom partnerstve ES/CARIFORUM (A6-0117/2009, David Martin) (hlasovanie)
  3.18.Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Pobrežím Slonoviny (A6-0144/2009, Erika Mann) (hlasovanie)
  3.19.Výročné správy EIB a EBOR za rok 2007 (A6-0135/2009, Gay Mitchell) (hlasovanie)
  3.20.Budúcnosť automobilového priemyslu (hlasovanie)
 4.− Vysvetlenia hlasovania
 5.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 7.Stav transatlantických vzťahov po voľbách v USA (rozprava)
 8.Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom – Dočasná dohoda o obchode s Turkménskom (rozprava)
 9.Polročné hodnotenie dialógu medzi EÚ a Bieloruskom (rozprava)
 10.Svedomie Európy a totalitarizmus (rozprava)
 11.Posilňovanie bezpečnosti a základných slobôd na internete (rozprava)
 12.Kroky nadväzujúce na vyhlásenie ministrov športu členských štátov EÚ prijaté na stretnutí v novembri 2008 v Biarritzi (rozprava)
 13.Bezpečná a environmentálne vhodná recyklácia lodí (rozprava)
 14.Biela kniha o žalobách o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES (rozprava)
 15.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 16.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 17.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (847 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Verzia Úradného vestníka (1809 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia