Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek, 26. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (změna jednotného nařízení o společné organizaci trhů) (rozprava)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber, jménem skupiny PPE-DE. (DE) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, i já bych ráda vyjádřila upřímné díky panu Siekierskimu za jeho zprávu. Dovolím si dokonce říct, že odvedl vynikající práci.

Evropská unie má program rozdělování potravin nejchudším obyvatelům již 20 let. Proto v roce 2006 bylo například možné poskytnout pomoc přibližně 13 milionům lidí z 15 členských států prostřednictvím různých opatření. Jsem přesvědčena, že tento program – jak to již paní komisařka i pan zpravodaj řekli – bude hrát významnou úlohu při zachovávání a prosazování solidarity v rámci našeho Evropského společenství, protože EU je podle mého názoru nejen společný hospodářský trh, ale především společenství hodnot a solidarity a tím také zůstává. Rovněž s ohledem na ekologické a sociálně tržní hospodářství spočívající na třech pilířích hospodářství, životního prostředí a sociálních záležitostí, které jsou všechny stejně významné, takže všechny členské státy se mohou na tomto programu podílet, podporuji stanovisko zpravodaje, že tento program by měl být tak jako doposud v plné míře financován Evropskou unií.

Ráda bych zdůraznila, že i když je pro nás důležité používat především produkty vyrobené v rámci Společenství, neměl by se program – bude-li to třeba – omezovat výhradně na tyto produkty.

Závěrem bych ráda uvedla, že pro mě osobně je samozřejmé, že bychom měli pomáhat těm nejchudším do té míry, do jaké jsme schopni. Upřímně doufám, že dnes, jak řekla paní komisařka, bude velká většina poslanců hlasovat pro tuto zprávu, abychom tak dali jasné znamení Radě.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí