Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (τροποποίηση του κανονισμού "ενιαία ΚΟΑ") (συζήτηση)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θέλω κι εγώ να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον κ. Siekierski για την έκθεσή του. Θα τολμούσα επίσης να πω ότι παρήγαγε εξαιρετικό έργο.

Για περισσότερες από δυο δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε επισιτιστικό πρόγραμμα για απόρους. Έτσι, από το 2006, για παράδειγμα, ήταν δυνατό να παρέχει υποστήριξη σε περίπου 13 εκατομμύρια ανθρώπους από 15 Κράτη Μέλη μέσω των διαφόρων μέτρων ενίσχυσης. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα, και αυτό είναι κάτι που τόσο η Επίτροπος, όσο και ο εισηγητής έχουν ήδη πει, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και την προώθηση της αλληλεγγύης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής μας κοινότητας, επειδή κατά τη γνώμη μου η ΕΕ είναι, και παραμένει, όχι μόνο μια οικονομική κοινή αγορά, αλλά προπάντων μια κοινότητα αξιών και αλληλεγγύης. Επίσης, στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνικο-περιβαλλοντικής οικονομίας της αγοράς με τους τρεις πυλώνες, οικονομία, περιβάλλον και κοινωνικές υποθέσεις – να είναι εξίσου σημαντικοί έτσι ώστε όλα τα Κράτη Μέλη να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα – υποστηρίζω την άποψη του εισηγητή ότι, όπως και προηγουμένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να τονίσω ότι, παρόλο που είναι σημαντικό για εμάς πρωταρχικά να χρησιμοποιήσουμε προϊόντα που έχουν παραχθεί εντός της Κοινότητας, δεν θα πρέπει, όπου είναι απαραίτητο, να περιοριστούμε μόνο σε αυτά τα προϊόντα.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι, όσον αφορά εμένα προσωπικά, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πλέον απόρους στο βαθμό που μπορούμε. Ελπίζω σήμερα, όπως είπε η Επίτροπος, μια μεγάλη πλειοψηφία να υπερψηφίσει αυτήν την έκθεση ώστε να δώσουμε ένα ξεκάθαρο σήμα στο Συμβούλιο.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου