Indekss 
 Pilns teksts 
Debates
Ceturtdiena, 2009. gada 26. marts - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

Pārtikas izdalīšana Kopienas vistrūcīgākajām personām (vienotās TKO regulas grozīšana) (debates)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber , PPE-DE grupas vārdā. - (DE) Priekšsēdētājas kundze, komisāre, dāmas un kungi, arī es vēlos izteikt sirsnīgu pateicību Siekierski kungam par viņa ziņojumu. Es uzdrošinātos teikt, ka viņš ir izdarījis ārkārtīgi labu darbu.

Vairāk nekā divdesmit gadus Eiropas Savienībai ir bijusi programma pārtikas izdalīšanai vistrūcīgākajiem cilvēkiem. Tā, piemēram, 2006. gadā bija iespējams sniegt atbalstu aptuveni 13 miljoniem cilvēku no 15 dalībvalstīm, izmantojot dažādus palīdzības pasākumus. Es uzskatu, ka šai programmai — un to jau ir pateikusi gan komisāre, gan referents — būs svarīga nozīme solidaritātes uzturēšanā un veicināšanā mūsu Eiropas sabiedrībā, jo, manuprāt, ES ir un paliek ne tikai ekonomikas kopējais tirgus, bet arī, vispirms un galvenokārt, vērtību un solidaritātes kopība. Arī mūsdienu sociālas, uz vidi orientētas tirgus ekonomikas kontekstā ar trim pīlāriem — ekonomiku, vidi un sociālo jomu, kur visi trīs ir vienlīdz svarīgi, tādējādi visas dalībvalstis var piedalīties šajā programmā —, es atbalstu referenta viedokli, ka tāpat kā iepriekš programma ir 100 % jāfinansē Eiropas Savienībai.

Es vēlos uzsvērt, ka, lai gan mums ir svarīgi vispirmām kārtām izmantot produktus, kas ražoti Kopienā, tomēr, ja nepieciešams, nav jāaprobežojas vienīgi ar šiem produktiem.

Visbeidzot, es vēlos teikt, ka man personīgi liekas pats par sevi saprotams, ka mums jāpalīdz visnabadzīgākajiem no nabadzīgajiem tik lielā apjomā, cik vien ir mūsu spēkos. Es ļoti ceru, ka šodien, kā komisāre teica, liels vairākums balsos par šo ziņojumu, lai mēs varētu raidīt Padomei skaidru signālu.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika