Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 26 maart 2009 - Straatsburg Uitgave PB

Voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap (wijziging van de "integrale GMO"-verordening) (debat)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie. (DE) Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte collega’s, ook ik wil graag de heer Siekierski hartelijk danken voor zijn verslag en daarbij opmerken dat hij werkelijk uitstekend werk heeft verricht.

Inmiddels bestaat in de Europese Unie al meer dan twee decennia een programma voor de verstrekking van voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen. Zo konden bijvoorbeeld in 2006 ongeveer dertien miljoen mensen uit vijftien lidstaten door verschillende hulpmaatregelen worden ondersteund. Voor mij vormt dit programma een belangrijke bijdrage aan de instandhouding en bevordering van de solidariteit binnen onze Europese Gemeenschap, wat zowel de commissaris als de rapporteur ook hebben gezegd. Naar mijn mening is en blijft de EU niet slechts een economische gemeenschappelijke markt, maar vooral ook een gemeenschap van gedeelde waarden en solidariteit. Ook in de zin van een moderne ecosociale markteconomie met de drie zuilen economie, ecologie en sociale zaken – die alle drie even belangrijk zijn, zodat alle lidstaten aan dit programma kunnen deelnemen – steun ik de mening van de rapporteur dat de financiering voor 100 procent door de Europese Unie moet worden overgenomen, zoals tot nu toe steeds het geval is geweest.

Graag wil ik in het bijzonder benadrukken dat het weliswaar belangrijk is dat hiervoor hoofdzakelijk producten worden gebruikt die in de Gemeenschap zijn geproduceerd, maar dat de hulp niet daartoe beperkt mag blijven, indien er behoefte is aan producten van buiten de Gemeenschap.

Tot slot ben ik persoonlijk van mening dat we moeten vasthouden aan de idee dat het niet meer dan vanzelfsprekend is dat we de armsten onder de armen helpen voor zover dat in onze mogelijkheden ligt. Ik hoop van harte, zoals de commissaris ook heeft gezegd, dat een grote meerderheid vandaag instemt met dit verslag, zodat we de Raad ook echt een signaal geven.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid