Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 26. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

Distribúcia potravín pre najodkázanejšie osoby (zmena nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (rozprava)
MPphoto
 

  Agnes Schierhuber, v mene skupiny PPE-DE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, tiež by som chcela vyjadriť úprimné poďakovanie pánu Siekierskému za správu. Dovolím si povedať, že vykonal mimoriadne dobrú prácu.

Európska únia má viac než dve desaťročia program na distribúciu potravín pre najodkázanejšie osoby. A tak bolo napríklad v roku 2006 možné poskytnúť podporu pomocou rozličných pomocných opatrení približne 13 miliónom ľudí z 15 členských štátov. Verím, že tento program – ako už dnes pani komisárka aj pán spravodajca spomenuli – bude zohrávať dôležitú úlohu v udržiavaní a podporovaní solidarity v rámci Európskeho spoločenstva, pretože podľa mňa EÚ je a ostane nielen spoločným hospodárskym trhom, ale v prvom rade spoločenstvom hodnôt a solidarity. Aj v kontexte moderného sociálno-ekologického trhového hospodárstva s tromi piliermi hospodárstva, životného prostredia a sociálnych vecí – všetky tri sú rovnako dôležité, aby sa všetky členské štáty mohli zúčastniť tohto programu – podporujem názor spravodajcu, aby program aj naďalej na 100 % financovala Európska únia.

Chcela by som zdôrazniť, že napriek tomu, že je pre nás dôležité použiť najmä výrobky vyrobené v Spoločenstve, v prípade potreby by použitie nemalo byť obmedzené výlučne na ne.

Na záver by som chcela povedať, že pre mňa osobne je samozrejmosťou pomáhať najchudobnejším z chudobných v rámci našich možností. Veľmi dúfam, že dnes, ako povedala pani komisárka, bude veľká väčšina hlasovať za túto správu, aby sme vyslali Rade jasné posolstvo.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia