Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 26. marts 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 

Indgiven tekst : A6-0131/2009

  Philip Claeys (NI).(NL) Hr. formand! Jeg stemte imod de tre alternative beslutninger, da jeg er af den opfattelse, at forfalskede varer udgør et alvorligt problem, og at vi skal søge at give den europæiske offentlighed den bedst mulige beskyttelse mod import af sådanne varer – for slet ikke at tale om de økonomiske følgevirkninger af forfalskede varer. Europæiske toldere skal helt klart være berettiget til at føre tilsyn med skibe fra indiske havne med bestemmelsessted i EU – og hermed mener jeg, at denne kontrol skal finde sted i indiske havne.

Jeg finder det også beklageligt, at man anvender udtrykket "politiske grupper", når man her i Parlamentet nævner de alvorlige stedfundne terrorangreb, selv om alle og enhver ved, at de pågældende grupper er islamiske grupper.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik