Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 26. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

− Vysvetlenia hlasovania
MPphoto
 

Predkladaný text : A6-0131/2009

  Philip Claeys (NI).(NL) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som proti trom alternatívnym uzneseniam, pretože zastávam názor, že falšované tovary predstavujú vážny problém a že sa musíme pokúsiť poskytnúť európskej verejnosti najlepšiu možnú ochranu proti dovozu takýchto tovarov. To nehovorí nič o hospodárskych následkoch falšovaných tovarov. Európski colní kontrolóri musia mať právo na sledovanie lodí z indických prístavov smerujúcich do Európskej únie. Tým myslím, že by sa sledovanie malo uskutočňovať v indických prístavoch.

Zároveň považujem za poľutovaniahodné, že pri spomínaní vážnych teroristických útokov, ku ktorým došlo, sa v tomto Parlamente používa fráza „politické skupiny“, keď všetci vieme, že sa to týka islamských skupín.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia