Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Четвъртък, 26 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

Обяснение на вот
MPphoto
 

Внесен текст : A6-0082/2009

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада Auken, тъй като смятам, че всички граждани в Европа имат право на правилно прилагане на законодателството и че частната собственост на всеки отделен гражданин на Европейския съюз трябва да бъде защитена от правителствата на всички държави-членки.

Много хора са станали жертва на съмнителни решения, взети в Испания, и много от тях са се обърнали към комисията по петиции, по мое мнение с право. Все пак, аз съм изпълнен със смесени чувства, тъй като смятам, че ние трябва да се пазим от приемане на законодателство, което е равностойно на още по-голяма европейска намеса и във вреда на държавите-членки. Конкретен пример е положението с фламандската периферия на Брюксел, където Европейският съюз започва да се намесва в политиката на жилищно строителство, насочена към създаване на възможност за млади фламандски семейства да продължат да живеят на местата, където са се устроили.

 
Правна информация - Политика за поверителност