Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 26. marts 2009 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 

Indgiven tekst : A6-0082/2009

  Philip Claeys (NI).(NL) Hr. formand! Jeg stemte for Auken-betænkningen, da jeg mener, at samtlige borgere i Europa er berettiget til, at al lovgivning bliver anvendt korrekt, og at hver eneste EU-borgers private ejendom skal sikres af regeringerne i samtlige medlemsstater.

Mange mennesker er blevet offer for tvivlsomme beslutninger i Spanien, og mange af dem har henvendt sig til Udvalget for Andragender – hvilket efter min opfattelse er med rette. Ikke desto mindre sidder jeg med blandede følelser, da jeg mener, vi skal være varsomme med at vedtage love, som er ensbetydende med endnu større indblanding fra EU's side til skade for medlemsstaterne. Et specifikt eksempel er situationen i de flamske yderkvarterer i Bruxelles, hvor EU begynder at blande sig i en boligpolitik, som tager sigte på at gøre det muligt for unge flamske familier fortsat at bo i deres lokalområde.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik