Indeks 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 26 marca 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
MPphoto
 

Tekst złożony : A6-0082/2009

  Philip Claeys (NI).(NL) Panie przewodniczący! Głosowałem za sprawozdaniem pani poseł Auken, ponieważ uważam, że wszyscy w Europie mają prawo do właściwego stosowania wszystkich przepisów oraz że rządy wszystkich państw członkowskich muszą chronić własność prywatną wszystkich obywateli w Unii Europejskiej.

Wielu ludzi padło w Hiszpanii ofiarą spornych decyzji, wielu z nich zwróciło się do Komisji Petycji – w mojej opinii słusznie. Jednocześnie mam mieszane uczucia, ponieważ jestem zdania, że musimy ostrożnie podchodzić do przyjmowania przepisów, które są równoznaczne z większą ingerencją europejską kosztem prerogatyw państw członkowskich. Specyficznym przykładem jest sytuacja leżących po flandryjskiej stronie przedmieść Brukseli, gdzie Unia Europejska zaczyna ingerować w politykę mieszkaniową, której celem jest umożliwienie młodym rodzinom flamandzkim dalszego życia w lokalnej społeczności.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności